Deur hierdie webwerf of enige van sy kenmerke te gebruik, stem jy uitdruklik in tot die Gebruiksvoorwaardes en Privaatheidsbeleid (https://directoffer.com/privacy-policy) van Direct Offer se webwerf, wat (insluitend al die inhoud daarvan) aan jou verskaf word "soos dit is" en enige gebruik van hierdie webwerf is op jou eie risiko. Direkte Aanbod maak geen voorstellings, waarborge of waarborg dat hierdie webwerf vry sal wees van verlies, vernietiging, skade, korrupsie, aanval, virusse, inmenging, inbraak of ander sekuriteitsinbraak nie, en ontken enige aanspreeklikheid wat daarmee verband hou.

Sonder vooraf kennisgewing kan Direkte Aanbod enige aspek of kenmerk van hierdie webwerf of jou gebruik van hierdie webwerf verander, opskort of staak. Indien Direkte Aanbod kies om die webwerf te wysig, op te skort of te staak, sal dit nie aanspreeklik wees teenoor jou of enige derde party nie.

Direkte Aanbod waarborg of waarborg nie dat die gebruik of resultate van die gebruik van die webwerf (of die inhoud, inligting of eiendomslyste daarvan) akkuraat, betroubaar, aktueel, ononderbroke of sonder foute is of sal wees nie. Alhoewel die inhoud, inligting en eiendomslyste wat op hierdie webwerf toeganklik is verkry is van en ingedien is deur bronne wat Direkte Aanbod glo betroubaar is, het Direkte Aanbod nie enige sodanige inhoud, inligting en eiendomslyste geverifieer nie en, tot die maksimum mate toegelaat deur toepaslike wetgewing, Direkte Aanbod waarborg of waarborg nie enige sodanige inhoud, inligting en eiendomslyste nie, en ontken uitdruklik alle waarborge, hetsy uitdruklik of geïmpliseer, insluitend, maar nie beperk nie tot, geïmpliseerde waarborge van verhandelbaarheid, geskiktheid vir 'n spesifieke doel, titel, en nie-oortreding. Alle inhoud, inligting en eiendomslyste op hierdie webwerf is onderhewig aan die moontlikheid van foute, weglatings, verandering van prys, huur of ander voorwaardes, voorafverkoping, huur of finansiering, of onttrekking sonder kennisgewing. Enige stellings, projeksies, opinies, aannames of ramings word gemaak deur derde partye wat nie werknemers, agente, verteenwoordigers of andersins onder die beheer van Direkte Aanbod is nie. Enige sulke stellings, projeksies, opinies, aannames of ramings verteenwoordig nie die huidige of toekomstige prestasie van enige genoteerde eiendomme nie. Jy en jou belasting- en regsadviseurs moet 'n noukeurige, onafhanklike ondersoek doen van enige eiendom wat via hierdie webwerf teëgekom word en enige beoogde transaksie rakende enige eiendom wat op hierdie webwerf gelys is. Die inhoud, inligting, eiendomsinskrywings en dienste wat deur die Direkte Aanbod-webwerf beskikbaar is, kan deur derde partye ingedien of verskaf word, en jy erken dat Direkte Aanbod geen verantwoordelikheid aanvaar vir enige sodanige inhoud, inligting, eiendomslyste of dienste nie.

Direkte Aanbod dien nie as 'n werkgewer, toesighouer of prinsipaal van enige eiendomsagent wat ons webwerf gebruik nie en eiendomsagente wat jy kan teëkom of met jou via hierdie webwerf kan kommunikeer, is op geen manier wetlik geaffilieer met Direkte Aanbod nie. Direkteuraanbod maak geen vertoë, waarborge of waarborge met betrekking tot die kwalifikasies, geloofsbriewe, lisensiestatus, ondervinding, vaardighede, verklarings, vertoë, produkte of dienste wat aangebied of verskaf word deur enige eiendomsagente wat op hierdie webwerf teëgekom word nie. Jy stem in dat nie jy, nóg Direkte Aanbod van plan is om 'n makelaar/kliënt-verhouding te skep en dus word geen sulke verhoudings geskep deur jou gebruik van die webwerf nie. Direkte Aanbod ontken uitdruklik enige aanspreeklikheid wat voortspruit uit enige kommunikasie, transaksies of transaksies tussen:

 1. enige gebruikers van die webwerf, hetsy eiendomsagente of nie,

 2. enige gebruikers en enige eiendomsagente, en

 3. enige gebruikers en enige individue of ander derde partye, insluitend maar nie beperk nie tot kopers of verkopers van enige genoteerde eiendomme.

Vir Agente:

Direkte Aanbod maak geen vertoë, waarborge of waarborge met betrekking tot die kwalifikasies, geloofsbriewe, lisensiestatus, ervaring, vaardighede, verklarings, voorstellings, produkte of dienste wat aangebied of verskaf word deur enige gebruikers, kopers, verkopers of eiendomsagente wat op hierdie webwerf teëgekom word nie. Jy stem in dat nie jy, nóg Direkte Aanbod van plan is om 'n makelaar/kliënt-verhouding te skep en dus word geen sulke verhoudings geskep deur jou gebruik van die webwerf nie. Direkte Aanbod ontken uitdruklik enige aanspreeklikheid wat voortspruit uit enige kommunikasie, transaksies of transaksies tussen (1) enige eiendomsagente en ander gebruikers van die webwerf, hetsy eiendomsagente of nie, (2) enige eiendomsagente, en gebruikers, kopers , verkopers of ander eiendomsagente wat op hierdie webwerf teëgekom word, en (3) enige eiendomsagente en enige individue of ander derde partye, insluitend maar nie beperk nie tot kopers of verkopers van enige genoteerde eiendomme.

Deur ons diens te gebruik, aanvaar en stem jy in dat DirectOffer jou gepubliseerde oudiotoere deel in sy bemarkings- en promosiepogings. Jy stem in dat DirectOffer onder enige omstandighede nie aanspreeklik gehou kan word vir die vertoon van jou gepubliseerde oudiotoere nie. DirectOffer sal slegs jou gepubliseerde oudiotoere gebruik om die diens te publiseer. Enige ongepubliseerde oudiotoere sal nie publiek toeganklik wees nie.

Aanvaarding van die Gebruiksvoorwaardes

Hierdie gebruiksbepalings word aangegaan deur en tussen U en Direct Offer, Inc. ("Maatskappy," "ons," of "ons"). Die volgende bepalings en voorwaardes, tesame met enige dokumente wat hulle uitdruklik deur verwysing inkorporeer (gesamentlik, "Gebruiksbepalings"), beheer jou toegang tot en gebruik van DirectOffer.com, doaudiotours.com, DirectOffer.net en DirectOffer.io, DirectOffer. eu, DirectOffer.ie, DirectOffer.es, DirectOffer.es, DirectOffer.fr, Direct Offer.ie, Directoffer.info, Directoffer.mobi, DirectOffer.org, DirectOffer.uk, DirectOffer.biz, DirectOffers.fr, insluitend enige inhoud , funksionaliteit en dienste aangebied op of deur DirectOffer.com, DirectOffer.net en DirectOffer.io, DirectOffer.eu, DirectOffer.ie, DirectOffer.es, DirectOffer.es, DirectOffer.fr, Direct Offer.ie, Directoffer.info, Directoffer.mobi, DirectOffer.org, DirectOffer.uk, DirectOffer.biz, DirectOffers.fr (die "Webwerf"), hetsy as 'n gas of 'n geregistreerde gebruiker.

Lees asseblief die Gebruiksvoorwaardes noukeurig deur voordat jy die webwerf begin gebruik. Deur die webwerf te gebruik of deur te klik om die Gebruiksvoorwaardes te aanvaar of in te stem wanneer hierdie opsie aan jou beskikbaar gestel word, aanvaar en stem jy in om gebind te wees en te hou by hierdie Gebruiksvoorwaardes en ons Privaatheidsbeleid, gevind by https://directoffer.com/privacy-policy, hierin geïnkorporeer deur verwysing. As jy nie wil instem tot hierdie Gebruiksvoorwaardes of die Privaatheidsbeleid nie, moet jy nie toegang tot die webwerf verkry of gebruik nie.

Hierdie webwerf word aangebied en beskikbaar vir gebruikers wat 18 jaar of ouer is, en woonagtig is in die Verenigde State, Europese Unie-markte of enige van hul gebiede of besittings. Deur hierdie webwerf te gebruik, verteenwoordig en waarborg jy dat jy die wettige ouderdom is om 'n bindende kontrak met die Maatskappy te vorm en aan al die voorafgaande geskiktheidsvereistes te voldoen. As jy nie aan al hierdie vereistes voldoen nie, moet jy nie toegang tot die webwerf kry of dit gebruik nie.

Veranderinge aan die Gebruiksvoorwaardes

Ons kan hierdie Gebruiksvoorwaardes van tyd tot tyd na ons uitsluitlike goeddunke hersien en bywerk. Alle veranderinge is onmiddellik van krag wanneer ons dit plaas, en is van toepassing op alle toegang tot en gebruik van die webwerf daarna. Enige veranderinge aan die dispuutbeslegtingsbepalings uiteengesit in Beheersende Wet en 0 sal egter nie van toepassing wees op enige dispute waarvoor die partye werklike kennis het op of voor die datum waarop die verandering op die webwerf geplaas word nie.

Jou voortgesette gebruik van die webwerf na die plasing van hersiene Gebruiksvoorwaardes beteken dat jy die veranderinge aanvaar en daartoe instem. Daar word van jou verwag om hierdie bladsy van tyd tot tyd na te gaan wanneer jy hierdie webwerf besoek sodat jy bewus is van enige veranderinge, aangesien dit op jou bindend is.

Toegang tot die webwerf en rekeningsekuriteit

Ons behou die reg voor om hierdie webwerf, en enige diens of materiaal wat ons op die webwerf verskaf, in ons uitsluitlike diskresie sonder kennisgewing te onttrek of te wysig. Ons sal nie aanspreeklik wees as om enige rede die hele of enige deel van die webwerf te eniger tyd of vir enige tydperk nie beskikbaar is nie. Van tyd tot tyd kan ons toegang tot sekere dele van die webwerf, of die hele webwerf, beperk tot gebruikers, insluitend geregistreerde gebruikers.

Jy is verantwoordelik vir beide:

 • Tref alle reëlings wat nodig is vir jou om toegang tot die webwerf te hê.

 • Om te verseker dat alle persone wat toegang tot die webwerf verkry deur jou internetverbinding bewus is van hierdie Gebruiksvoorwaardes en daaraan voldoen.

 
Om toegang tot die webwerf of sommige van die hulpbronne wat dit bied te verkry, kan u gevra word om sekere registrasiebesonderhede of ander inligting te verskaf. Dit is 'n voorwaarde vir u gebruik van die webwerf dat al die inligting wat u op die webwerf verskaf korrek, aktueel en volledig is. U stem in dat alle inligting wat u verskaf om by hierdie webwerf of andersins te registreer, insluitend, maar nie beperk nie tot, deur die gebruik van enige interaktiewe kenmerke op die webwerf, deur ons privaatheidsbeleid beheer word https://directoffer.com/privacy-policy, en jy stem in tot alle aksies wat ons neem met betrekking tot jou inligting in ooreenstemming met ons Privaatheidsbeleid.

As jy 'n gebruikersnaam, wagwoord of enige ander stukkie inligting as deel van ons sekuriteitsprosedures kies, of daarvan voorsien word, moet jy sulke inligting as vertroulik hanteer, en jy moet dit nie aan enige ander persoon of entiteit bekend maak nie. Jy erken ook dat jou rekening persoonlik vir jou is en stem in om nie aan enige ander persoon toegang tot hierdie webwerf of gedeeltes daarvan te gee deur jou gebruikersnaam, wagwoord of ander sekuriteitsinligting te gebruik nie. Jy stem in om ons onmiddellik in kennis te stel van enige ongemagtigde toegang tot of gebruik van jou gebruikersnaam of wagwoord of enige ander sekuriteitsbreuk. U stem ook in om te verseker dat u u rekening aan die einde van elke sessie verlaat. Jy moet veral versigtig wees wanneer jy toegang tot jou rekening kry vanaf 'n publieke of gedeelde rekenaar sodat ander nie jou wagwoord of ander persoonlike inligting kan sien of opneem nie.

Ons het die reg om enige gebruikersnaam, wagwoord of ander identifiseerder, hetsy deur u gekies of deur ons verskaf, te eniger tyd in ons uitsluitlike diskresie vir enige of geen rede te deaktiveer, insluitend indien, na ons mening, u enige bepaling oortree het van hierdie Gebruiksvoorwaardes.


Intellektuele eiendomsregte

 
Die webwerf en sy volledige inhoud, kenmerke en funksionaliteit (insluitend maar nie beperk nie tot alle inligting, sagteware, teks, uitstallings, beelde, video en oudio, en die ontwerp, keuse en rangskikking daarvan) word besit deur die Maatskappy, sy lisensiehouers, of ander verskaffers van sulke materiaal en word beskerm deur die Verenigde State en internasionale kopiereg, handelsmerk, patent, handelsgeheim en ander wette op intellektuele eiendom of eiendomsregte.

Hierdie Gebruiksvoorwaardes laat jou toe om die webwerf slegs vir jou persoonlike, nie-kommersiële gebruik te gebruik. Jy mag nie enige van die materiaal op ons webwerf reproduseer, versprei, verander, skep afgeleide werke van, in die openbaar vertoon, in die openbaar opvoer, herpubliseer, aflaai, berg of oordra nie, behalwe soos volg:

 • Jou rekenaar kan tydelik kopieë van sulke materiaal in RAM stoor as gevolg van jou toegang tot en bekyk van daardie materiaal.

 • Jy mag lêers stoor wat outomaties deur jou webblaaier gekas word vir vertoonverbeteringsdoeleindes.

 • U mag een kopie van 'n redelike aantal bladsye van die webwerf druk of aflaai vir u eie persoonlike, nie-kommersiële gebruik en nie vir verdere reproduksie, publikasie of verspreiding nie.

 • As ons rekenaar-, selfoon- of ander toepassings vir aflaai verskaf, mag jy 'n enkele kopie na jou rekenaar of mobiele toestel aflaai uitsluitlik vir jou eie persoonlike, nie-kommersiële gebruik, mits jy instem om gebonde te wees aan ons eindgebruikerslisensie-ooreenkoms vir sodanige toepassings.

 • As ons sosiale media-kenmerke met sekere inhoud verskaf, kan jy sulke aksies neem wat deur sulke kenmerke geaktiveer word.


Jy moet nie:

 • Verander kopieë van enige materiaal vanaf hierdie webwerf.

 • Gebruik enige illustrasies, foto's, video- of oudiosekwense, of enige grafika apart van die meegaande teks.

 • Verwyder of verander enige kopiereg-, handelsmerk- of ander eiendomsregtekennisgewings van kopieë van materiaal vanaf hierdie webwerf.

Jy mag nie toegang tot enige deel van die webwerf of enige dienste of materiaal wat deur die webwerf beskikbaar is vir enige kommersiële doeleindes gebruik nie.

Indien jy enige ander materiaal op die webwerf wil gebruik as wat in hierdie afdeling uiteengesit word, rig asseblief jou versoek aan: admin@directoffer.com

As jy druk, kopieer, wysig, aflaai, of andersins gebruik of enige ander persoon toegang tot enige deel van die webwerf in stryd met die gebruiksvoorwaardes verskaf, sal jou reg om die webwerf te gebruik onmiddellik stop en jy moet, na ons keuse , gee terug of vernietig enige kopieë van die materiaal wat jy gemaak het. Geen reg, titel of belang in of op die webwerf of enige inhoud op die webwerf word aan jou oorgedra nie, en alle regte wat nie uitdruklik toegestaan is nie, word deur die Maatskappy voorbehou. Enige gebruik van die webwerf wat nie uitdruklik deur hierdie gebruiksvoorwaardes toegelaat word nie, is 'n oortreding van hierdie gebruiksvoorwaardes en kan kopiereg-, handelsmerk- en ander wette oortree.

Handelsmerke


Die maatskappy se naam, die terme, die maatskappy se handelsmerk(e), die maatskappy se logo, en alle verwante name, logo's, produk- en diensname, ontwerpe en slagspreuke is handelsmerke van die maatskappy of sy affiliasies of lisensiehouers. Jy mag nie sulke merke gebruik sonder die vooraf skriftelike toestemming van die Maatskappy nie. Alle ander name, logo's, produk- en diensname, ontwerpe en slagspreuke op hierdie webwerf is die handelsmerke van hul onderskeie eienaars.

Verbode gebruike

U mag die webwerf slegs vir wettige doeleindes en in ooreenstemming met hierdie gebruiksvoorwaardes gebruik. Jy stem in om nie die webwerf te gebruik nie:

 • Op enige manier wat enige toepaslike federale, staats-, plaaslike of internasionale wetgewing of regulasie oortree (insluitend, sonder beperking, enige wette rakende die uitvoer van data of sagteware na en van die VSA of ander lande).

 • Met die doel om minderjariges op enige manier uit te buit, te benadeel of te probeer uitbuit of benadeel deur hulle bloot te stel aan onvanpaste inhoud, om persoonlik identifiseerbare inligting te vra, of andersins.

 • Om enige materiaal te stuur, willens en wetens te ontvang, op te laai, af te laai, te gebruik of te hergebruik wat nie voldoen aan die inhoudstandaarde [SKAKEL NA INHOUDSTANDAARDE] wat in hierdie Gebruiksbepalings uiteengesit word nie.

 • Om enige advertensie- of promosiemateriaal te versend, of te bekom, sonder ons vooraf skriftelike toestemming, insluitend enige "gemorspos", "kettingbrief", "spam" of enige ander soortgelyke versoek.

 • Om die Maatskappy, 'n Maatskappy-werknemer, 'n ander gebruiker of enige ander persoon of entiteit te verpersoonlik of te probeer naboots (insluitend, sonder beperking, deur e-posadresse of skermname te gebruik wat met enige van die voorafgaande geassosieer word).

 • Om betrokke te raak by enige ander gedrag wat iemand se gebruik of genot van die webwerf beperk of inhibeer, of wat, soos deur ons bepaal, die maatskappy of gebruikers van die webwerf kan benadeel, of hulle aan aanspreeklikheid blootstel.

Daarbenewens stem jy in om nie:

 • Gebruik die webwerf op enige manier wat die webwerf kan deaktiveer, oorlaai, beskadig of benadeel of inmeng met enige ander party se gebruik van die webwerf, insluitend hul vermoë om intydse aktiwiteite deur die webwerf betrokke te raak.

 • Gebruik enige robot, spinnekop of ander outomatiese toestel, proses of middel om toegang tot die webwerf te verkry vir enige doel, insluitend die monitering of kopiëring van enige van die materiaal op die webwerf.

 • Gebruik enige handmatige proses om enige van die materiaal op die webwerf te monitor of te kopieer, of vir enige ander doel wat nie uitdruklik in hierdie Gebruiksvoorwaardes gemagtig is nie, sonder ons vooraf skriftelike toestemming.

 • Gebruik enige toestel, sagteware of roetine wat inmeng met die behoorlike werking van die webwerf.

 • Stel enige virusse, Trojaanse perde, wurms, logiese bomme of ander materiaal bekend wat kwaadwillig of tegnologies skadelik is.

 • Poging om ongemagtigde toegang te verkry tot, inmeng, beskadig of ontwrig enige dele van die webwerf, die bediener waarop die webwerf gestoor word, of enige bediener, rekenaar of databasis wat aan die webwerf gekoppel is.

 • Val die webwerf aan deur 'n ontkenning-van-diens-aanval of 'n verspreide ontkenning-van-diens-aanval.
  Andersins probeer om in te meng met die behoorlike werking van die webwerf.

Gebruikerbydraes

Die webwerf kan boodskapborde, kletskamers, persoonlike webblaaie of profiele, forums, bulletinborde, direkte boodskappe en ander interaktiewe kenmerke (gesamentlik, "Interaktiewe Dienste") bevat wat gebruikers toelaat om te plaas, indien, publiseer, vertoon of oordra aan ander gebruikers of ander persone (hierna "pos") inhoud of materiaal (gesamentlik, "Gebruikerbydraes") op of deur die webwerf.

Alle Gebruikerbydraes moet voldoen aan die inhoudstandaarde wat in hierdie Gebruiksbepalings uiteengesit word.

Enige gebruikerbydrae wat u op die webwerf plaas, sal as nie-vertroulik en nie-eiendoms beskou word. Deur enige gebruikerbydrae op die webwerf te verskaf, verleen u ons en ons geaffilieerdes en diensverskaffers, en elkeen van hul en ons onderskeie lisensiehouers, opvolgers, en ken u die reg toe om te gebruik, reproduseer, wysig, uitvoer, vertoon, versprei en andersins openbaar aan derde partye enige sodanige materiaal vir enige doel/volgens jou rekeninginstellings.

U verteenwoordig en waarborg dat:

 • Jy besit of beheer alle regte in en op die Gebruikerbydraes en het die reg om die lisensie wat hierbo verleen is, aan ons en ons geaffilieerdes en diensverskaffers, en elkeen van hulle en ons onderskeie lisensiehouers, opvolgers en toewysers toe te staan.

 • Al jou Gebruikerbydraes doen en sal voldoen aan hierdie Gebruiksbepalings.

 • Jy verstaan en erken dat jy verantwoordelik is vir enige Gebruikerbydraes wat jy indien of bydra, en jy, nie die Maatskappy nie, het volle verantwoordelikheid vir sodanige inhoud, insluitend die wettigheid, betroubaarheid, akkuraatheid en toepaslikheid daarvan.

 • Ons is nie verantwoordelik of aanspreeklik teenoor enige derde party vir die inhoud of akkuraatheid van enige gebruikerbydraes wat deur u of enige ander gebruiker van die webwerf geplaas is nie.

Monitering en Handhawing; Beëindiging

Ons het die reg om:

 • Verwyder of weier om enige gebruikerbydraes te plaas vir enige of geen rede na ons uitsluitlike goeddunke.

 • Neem enige aksie met betrekking tot enige Gebruikerbydrae wat ons na ons uitsluitlike diskresie nodig of toepaslik ag, insluitend as ons glo dat sodanige Gebruikerbydrae die Gebruiksvoorwaardes oortree, insluitend die inhoudstandaarde, enige intellektuele eiendomsreg of ander reg van enige persoon skend. of entiteit, bedreig die persoonlike veiligheid van gebruikers van die webwerf of die publiek, of kan aanspreeklikheid vir die maatskappy skep.

 • Maak jou identiteit of ander inligting oor jou bekend aan enige derde party wat beweer dat materiaal wat deur jou geplaas is, hul regte skend, insluitend hul intellektuele eiendomsregte of hul reg op privaatheid.

 • Neem toepaslike regstappe, insluitend sonder beperking, verwysing na wetstoepassing, vir enige onwettige of ongemagtigde gebruik van die webwerf.

 • Beëindig of skort jou toegang tot die hele of 'n gedeelte van die webwerf vir enige of geen rede, insluitend sonder beperking, enige oortreding van hierdie Gebruiksvoorwaardes.

Sonder om die voorafgaande te beperk, het ons die reg om ten volle saam te werk met enige wetstoepassingsowerhede of hofbevel wat ons versoek of beveel om die identiteit of ander inligting bekend te maak van enigiemand wat enige materiaal op of deur die webwerf plaas. JY LAAT DIE MAATSKAPPY EN SY AFFILIASIES, LISENSIEVERSKAFERS EN DIENSVERSKAFERS SKADELIK VAN ENIGE EISE WAT VOORTKOM UIT ENIGE OPTREDE WAT DEUR ENIGE VAN DIE VOORGAANDE PARTYE GENEEM WORD TYDENS, OF GENOEM AS 'N GEVOLG VAN DIE NAVOLGENDE/VERVOERDER. FORSERING OWERHEDE.

Ons onderneem egter nie om alle materiaal te hersien voordat dit op die webwerf geplaas word nie, en kan nie verseker dat aanstootlike materiaal vinnig verwyder word nadat dit geplaas is nie. Gevolglik aanvaar ons geen aanspreeklikheid vir enige optrede of gebrek aan optrede rakende uitsendings, kommunikasie of inhoud wat deur enige gebruiker of derde party verskaf word nie. Ons het geen aanspreeklikheid of verantwoordelikheid teenoor enigiemand vir prestasie of nie-uitvoering van die aktiwiteite wat in hierdie afdeling beskryf word nie.

Inhoudstandaarde

Hierdie inhoudstandaarde is van toepassing op enige en alle Gebruikerbydraes en gebruik van Interaktiewe Dienste. Gebruikerbydraes moet in hul geheel aan alle toepaslike federale, staats-, plaaslike en internasionale wette en regulasies voldoen. Sonder om die voorafgaande te beperk, moet Gebruikerbydraes nie:

 • Bevat enige materiaal wat lasterlik, onwelvoeglik, onwelvoeglik, beledigend, aanstootlik, teisterend, gewelddadig, haatlik, opruiend of andersins aanstootlik is.

 • Bevorder seksueel eksplisiete of pornografiese materiaal, geweld of diskriminasie op grond van ras, geslag, godsdiens, nasionaliteit, gestremdheid, seksuele oriëntasie of ouderdom.

 • Inbreuk maak op enige patent, handelsmerk, handelsgeheim, kopiereg of ander intellektuele eiendom of ander regte van enige ander persoon.

 • Skend die wetlike regte (insluitend die regte van publisiteit en privaatheid) van ander of bevat enige materiaal wat aanleiding kan gee tot enige siviele of strafregtelike aanspreeklikheid kragtens toepaslike wette of regulasies of wat andersins strydig kan wees met hierdie Gebruiksvoorwaardes en ons Privaatheidsbeleid , https://directoffer.com/privacy-policy.

 • Wees geneig om enige persoon te mislei.

 • Bevorder enige onwettige aktiwiteit, of bepleit, bevorder of help enige onwettige handeling.

 • Veroorsaak ergernis, ongerief of onnodige angs of sal waarskynlik enige ander persoon ontstel, in die verleentheid stel, alarm maak of irriteer.

 • Verpersoonlik enige persoon, of stel jou identiteit of verbintenis met enige persoon of organisasie verkeerd voor.

 • Betrek kommersiële aktiwiteite of verkope, soos kompetisies, wedstryde en ander verkoopspromosies, ruilhandel of advertensies.

 • Gee die indruk dat hulle afkomstig is van of deur ons of enige ander persoon of entiteit onderskryf word, indien dit nie die geval is nie.

Afhanklikheid van inligting geplaas

Die inligting wat op of deur die webwerf aangebied word, word slegs vir algemene inligtingsdoeleindes beskikbaar gestel. Ons waarborg nie die akkuraatheid, volledigheid of bruikbaarheid van hierdie inligting nie. Enige vertroue wat jy op sulke inligting plaas, is streng op jou eie risiko. Ons ontken alle aanspreeklikheid en verantwoordelikheid wat voortspruit uit enige vertroue wat op sulke materiaal geplaas word deur jou of enige ander besoeker aan die webwerf, of deur enigiemand wat van enige van die inhoud daarvan ingelig kan word.

Hierdie webwerf kan inhoud insluit wat deur derde partye verskaf word, insluitend materiaal wat deur ander gebruikers, bloggers en derdeparty-lisensiegewers, sindikeerders, aggregators en/of verslagdoeningsdienste verskaf word. Alle stellings en/of menings wat in hierdie materiaal uitgedruk word, en alle artikels en antwoorde op vrae en ander inhoud, behalwe die inhoud wat deur die maatskappy verskaf word, is uitsluitlik die menings en die verantwoordelikheid van die persoon of entiteit wat daardie materiaal verskaf. Hierdie materiaal weerspieël nie noodwendig die mening van die Maatskappy nie. Ons is nie verantwoordelik, of aanspreeklik teenoor jou of enige derde party, vir die inhoud of akkuraatheid van enige materiaal wat deur enige derde partye verskaf word nie.

Veranderinge aan die webwerf

Ons kan die inhoud op hierdie webwerf van tyd tot tyd bywerk, maar die inhoud daarvan is nie noodwendig volledig of op datum nie. Enige van die materiaal op die webwerf kan op enige gegewe tydstip verouderd wees, en ons is onder geen verpligting om sulke materiaal op te dateer nie.

Inligting oor jou en jou besoeke aan die webwerf

Alle inligting wat ons op hierdie webwerf insamel, is onderhewig aan ons privaatheidsbeleid https://directoffer.com/privacy-policy. Deur die webwerf te gebruik, stem jy in tot alle aksies wat deur ons geneem word met betrekking tot jou inligting in ooreenstemming met die Privaatheidsbeleid.

Ander bepalings en voorwaardes

Bykomende bepalings en voorwaardes kan ook van toepassing wees op spesifieke gedeeltes, dienste of kenmerke van die webwerf. Alle sulke bykomende bepalings en voorwaardes word hiermee deur hierdie verwysing in hierdie Gebruiksvoorwaardes ingesluit.

Skakel na die webwerf en sosiale media-kenmerke

Jy mag na ons tuisblad skakel, mits jy dit doen op 'n manier wat regverdig en wettig is en nie ons reputasie beskadig of voordeel daaruit trek nie, maar jy mag nie 'n skakel op so 'n manier vestig dat dit enige vorm van assosiasie voorstel nie, goedkeuring, of endossement van ons kant af sonder ons uitdruklike skriftelike toestemming.

Hierdie webwerf kan sekere sosiale media-kenmerke verskaf wat jou in staat stel om:

 • Skakel vanaf jou eie of sekere derdeparty-webwerwe na sekere inhoud op hierdie webwerf.

 • Stuur e-posse of ander kommunikasie met sekere inhoud, of skakels na sekere inhoud, op hierdie webwerf.

 • Veroorsaak dat beperkte gedeeltes van inhoud op hierdie webwerf vertoon word of op jou eie of sekere derdeparty-webwerwe vertoon word.

Jy mag hierdie kenmerke gebruik uitsluitlik soos dit deur ons verskaf word, en uitsluitlik met betrekking tot die inhoud waarmee hulle vertoon word, en andersins in ooreenstemming met enige bykomende bepalings en voorwaardes wat ons met betrekking tot sulke kenmerke verskaf. Onderhewig aan die voorafgaande, moet jy nie:

 • Vestig 'n skakel vanaf enige webwerf wat nie deur jou besit word nie.

 • Veroorsaak dat die webwerf of gedeeltes daarvan vertoon word op, of blykbaar vertoon word deur, enige ander webwerf, byvoorbeeld raamwerk, diepskakeling of inlynskakeling.

 • Skakel na enige deel van die webwerf behalwe die tuisblad.

 • Andersins neem enige aksie met betrekking tot die materiaal op hierdie webwerf wat strydig is met enige ander bepaling van hierdie Gebruiksvoorwaardes.

Die webwerf waarvandaan jy skakel, of waarop jy sekere inhoud toeganklik maak, moet in alle opsigte voldoen aan die inhoudstandaarde wat in hierdie Gebruiksvoorwaardes uiteengesit word.

Jy stem in om met ons saam te werk om enige ongemagtigde raamwerk of skakeling onmiddellik te laat stop. Ons behou die reg voor om skakeltoestemming sonder kennisgewing terug te trek.

Ons kan alle of enige sosialemediakenmerke en enige skakels te eniger tyd sonder kennisgewing na ons goeddunke deaktiveer.

Skakels vanaf die webwerf

As die webwerf skakels bevat na ander werwe en hulpbronne wat deur derde partye verskaf word, word hierdie skakels slegs vir u gerief verskaf. Dit sluit skakels in wat in advertensies vervat is, insluitend banieradvertensies en geborgde skakels. Ons het geen beheer oor die inhoud van daardie werwe of hulpbronne nie, en aanvaar geen verantwoordelikheid daarvoor of vir enige verlies of skade wat mag voortspruit uit jou gebruik daarvan nie. As jy besluit om toegang te verkry tot enige van die derdeparty-webwerwe wat aan hierdie webwerf gekoppel is, doen jy dit geheel en al op jou eie risiko en onderhewig aan die gebruiksbepalings en -voorwaardes vir sulke webwerwe.

Geografiese beperkings

Die eienaar van die webwerf is gebaseer in die staat Tennessee in die Verenigde State. Ons verskaf hierdie webwerf slegs vir gebruik deur persone wat in die Verenigde State geleë is. Ons maak geen aansprake dat die webwerf of enige van die inhoud daarvan toeganklik of toepaslik is buite die Verenigde State nie. Toegang tot die webwerf is dalk nie wettig deur sekere persone of in sekere lande nie. As u toegang tot die webwerf van buite die Verenigde State verkry, doen u dit op u eie inisiatief en is u verantwoordelik vir die nakoming van plaaslike wette.

Disclaimer van waarborge

U verstaan dat ons nie kan en waarborg of waarborg dat lêers wat beskikbaar is vir aflaai vanaf die internet of die webwerf vry sal wees van virusse of ander vernietigende kode nie. Jy is verantwoordelik vir die implementering van voldoende prosedures en kontrolepunte om aan jou spesifieke vereistes vir anti-virusbeskerming en akkuraatheid van data-invoer en -uitvoer te voldoen, en om 'n middel buite ons webwerf te handhaaf vir enige rekonstruksie van enige verlore data. IN DIE VOLSTE MAAT DEUR DIE WET VOORSIEN, SAL ONS NIE AANSPREEKLIK WEES VIR ENIGE VERLIES OF SKADE WAT VEROORSAAK WORD DEUR 'N VERSPREIDE DIENSWEISING-AANVAL, VIRUSSE OF ANDER TEGNOLOGIES SKADELIKE MATERIAAL WAT JOU PROGRAMMA KAN INFEKEER, ANDER KOMP.
EIENDOMME MATERIAAL WEENS JOU GEBRUIK VAN DIE WEBWERF OF ENIGE DIENSTE OF ITEMS VERKRY DEUR DIE WEBWERF OF AAN JOU AFLAAI VAN ENIGE MATERIAAL WAT DAAROP GEPLAAS IS, OF OP ENIGE WEBWERF WAT DAARNA GEKOOP IS.

JOU GEBRUIK VAN DIE WEBWERF, DIE INHOUD daarvan, EN ENIGE DIENSTE OF ITEMS VERKRY DEUR DIE WEBWERF IS OP JOU EIE RISIKO. DIE WEBWERF, SY INHOUD EN ENIGE DIENSTE OF ITEMS VERKRY DEUR DIE WEBWERF WORD VERSKAF OP 'N "SOOS IS" EN "SOOS BESKIKBAAR" BASIS, SONDER ENIGE WAARBORGE VAN ENIGE AARD, OF UITDRUKKELIJK OF IMPLIES. NIE DIE MAATSKAPPY NOG ENIGE PERSOON WAT AAN DIE MAATSKAPPY GEASSOSIEER IS, MAAK ENIGE WAARBORG OF VERTEENWOORDIGING TEN OPSIGTE VAN DIE VOLLEDIGHEID, SEKURITEIT, BETROUBAARHEID, KWALITEIT, Akkuraatheid OF BESKIKBAARHEID VAN DIE WEBWERF. SONDER BEPERKING VAN DIE VOORGAANDE, VERTEENWOORD OF WAARBORG NIE DIE MAATSKAPPY NOCH ENIGIEMAND WAT MET DIE MAATSKAPPY VEREENWOORD DAT DIE WEBWERF, SY INHOUD OF ENIGE DIENSTE OF ITEMS VERKRY DEUR DIE WEBWERF VERKRY, ONTRUFFEL, ONTRUIKBAAR, ONTRUIKBAAR, ONTRUFFEL, ONTRUFFEL, ONTRUFFEL SAL WEES. ECTS SAL WEES REGSIG, DAT ONS WERF OF DIE BEDINER WAT DIT BESKIKBAAR MAAK, VRY IS VAN VIRUSSE OF ANDER SKADELIKE KOMPONENTE, OF DAT DIE WEBWERF OF ENIGE DIENSTE OF ITEMS WAT DEUR DIE WEBWERF VERKRY WORD DEUR DIE WEBTUISTE ANDERS ANDERS SAL.

In die volle mate wat deur die wet verskaf word, ontken die maatskappy hiermee alle waarborge van enige aard, hetsy uitdruklik of geïmpliseer, statutêr of andersins, insluitend maar nie beperk nie tot enige waarborge van verhandelbaarheid, nie-oortreding en geskiktheid vir spesifieke doeleindes.

DIE VOORGAANDE BEÏNVLOED NIE ENIGE WAARBORGE WAT NIE UITGESLUIT OF BEPERK KAN WORD ONDER TOEPASLIKE WET NIE.

Beperking op aanspreeklikheid

IN DIE VOLSTE MAAT DEUR DIE WET VOORSIEN, SAL DIE MAATSKAPPY, SY AFFILIASIES, OF HUL LISENSIEGEVERS, DIENSVERSKAFFERS, WERKNEMERS, AGENTE, BEAMPTES OF DIREKTEURE AANSPREEKLIK WEES VIR ENIGE SKADE VAN ENIGE SOORT, OF ENIGE SOORT, OF ENIGE SOORT. IN VERBAND MET JOU GEBRUIK, OF ONVERMOË OM TE GEBRUIK, DIE WEBWERF, ENIGE WEBWERF WAT DAARAN GEKOOP IS, ENIGE INHOUD OP DIE WEBWERF OF SULKE ANDER WEBWERF, INSLUITEND ENIGE DIREKTE, INDIREKTE, SPESIALE, INSIDENTELLIKE, GEEN GEVOLGLIKE, NIE GEVOLGLIKE, NIE. AAN, PERSOONLIKE BESERING, PYN EN LYDING, EMOSIONELE NOOD, VERLIES AAN INKOMSTE, VERLIES AAN WINS, VERLIES AAN BESIGHEID OF VERWANTE SPAARINGS, GEBRUIKSVERLIES, VERLIES AAN KLANKWILLIEWILDE, VERLIES AAN GEGEVENS, EN NA NAKOMING), VAN KONTRAK, OF ANDERS, SELFS AL VOORSIENBAAR.

DIE VOORGAANDE BEÏNVLOED NIE ENIGE AANSPREEKLIKHEID WAT NIE UITGESLUIT OF BEPERK KAN WORD ONDER TOEPASLIKE WET NIE.


Vrywaring

Jy stem in om die Maatskappy, sy affiliasies, lisensiegewers en diensverskaffers, en sy en hul onderskeie beamptes, direkteure, werknemers, kontrakteurs, agente, lisensiegewers, verskaffers, opvolgers en toekennings van en teen enige eise te verdedig, vrywaar en skadeloos te hou. , aanspreeklikhede, skadevergoeding, vonnisse, toekennings, verliese, koste, uitgawes of fooie (insluitend redelike prokureursfooie) wat voortspruit uit of verband hou met jou oortreding van hierdie Gebruiksvoorwaardes of jou gebruik van die webwerf, insluitend, maar nie beperk nie tot , jou Gebruikerbydraes, enige gebruik van die webwerf se inhoud, dienste en produkte anders as wat uitdruklik gemagtig is in hierdie Gebruiksvoorwaardes, of jou gebruik van enige inligting verkry vanaf die webwerf.

Beheersende reg en jurisdiksie

Alle aangeleenthede wat verband hou met die webwerf en hierdie gebruiksvoorwaardes, en enige dispuut of eis wat daaruit voortspruit of daarmee verband hou (in elke geval, insluitend nie-kontraktuele dispute of eise), sal beheer word deur en vertolk word in ooreenstemming met die interne wette van die Staat Tennessee sonder om uitvoering te gee aan enige keuse of konflik van wet bepaling of reël (hetsy van die staat Tennessee of enige ander jurisdiksie).

Tensy Maatskappy van jou vereis om 'n dispuut aan arbitrasie voor te lê, in welke geval jy enige verrigtinge sal staak en instem tot verwydering na arbitrasie van enige sodanige verrigtinge, enige regsgeding, aksie of prosedure wat voortspruit uit, of verband hou met, hierdie Gebruiksvoorwaardes of die webwerf sal ingestel word in die federale howe van die Verenigde State of die howe van die staat Tennessee, in elke geval geleë in die stad Nashville en County of Davidson, hoewel ons die reg behou om enige regsgeding, aksie, of teen jou optree vir die oortreding van hierdie Gebruiksvoorwaardes in jou land van verblyf of enige ander relevante land. Jy doen afstand van enige en alle besware teen die uitoefening van jurisdiksie oor jou deur sulke howe en teen plek in sulke howe.

Arbitrasie

Volgens die uitsluitlike goeddunke van die maatskappy kan dit van jou vereis om enige dispute wat uit hierdie gebruiksvoorwaardes of gebruik van die webwerf spruit, insluitend dispute wat voortspruit uit of aangaande hul interpretasie, skending, ongeldigheid, nie-prestasie of beëindiging, aan finale en bindende arbitrasie voor te lê. onder die Arbitrasiereëls van die Amerikaanse Arbitrasievereniging wat Tennessee-wetgewing toepas.

Beperking op tyd om eise in te dien

ENIGE OORSAAK VAN HANDELING OF EIS WAT JY MAG HET UIT OF VERBAND MET HIERDIE GEBRUIKSVOORWAARDE OF DIE WEBTUISTE MOET BEGIN WORD BINNE EEN (1) JAAR NADAT DIE OORSAAK VAN AANDEEL AANGEVOU WORD; ANDERS IS SO OORSAAK VAN OPTRED OF EIS PERMANENT VERLEI.

Kwytskelding en skeibaarheid

Geen afstanddoening deur die Maatskappy van enige bepaling of voorwaarde wat in hierdie Gebruiksvoorwaardes uiteengesit word, sal geag word 'n verdere of voortgesette afstanddoening van sodanige bepaling of voorwaarde of 'n afstanddoening van enige ander bepaling of voorwaarde, en enige versuim van die Maatskappy om 'n reg te laat geld. of bepaling onder hierdie Gebruiksvoorwaardes sal nie 'n afstanddoening van sodanige reg of bepaling uitmaak nie.

Indien enige bepaling van hierdie Gebruiksbepalings deur 'n hof of ander tribunaal van bevoegde jurisdiksie as ongeldig, onwettig of onafdwingbaar vir enige rede beskou word, sal sodanige bepaling uitgeskakel of beperk word tot die minimum mate sodat die oorblywende bepalings van die Bepalings van gebruik sal voortgaan in volle krag en effek.

Volledige ooreenkoms

Die Gebruiksvoorwaardes en ons Privaatheidsbeleid, en Verkoopsbepalings, vorm die enigste en volledige ooreenkoms tussen jou en Direct Offer, Inc. rakende die webwerf en vervang alle vorige en gelyktydige verstandhoudings, ooreenkomste, voorstellings en waarborge, beide skriftelik en mondelings , rakende die webwerf.

Jou kommentaar en bekommernisse

Hierdie webwerf word bedryf deur Direct Offer, Inc. Direct Offer, Inc.

2817 West End Laan, Ste. 126, #228 Nashville, TN 37203-1435

Alle kennisgewings oor kopieregskending, terugvoer, kommentaar, versoeke vir tegniese ondersteuning en ander kommunikasie met betrekking tot die webwerf moet gerig word aan: admin@directoffer.com

Eindgebruiker lisensie-ooreenkoms

Hierdie Eindgebruikerlisensie-ooreenkoms ("Ooreenkoms") is 'n bindende ooreenkoms tussen jou ("Eindgebruiker" of "jy") en Direct Offer, Inc. ("Maatskappy"). Hierdie Ooreenkoms beheer jou gebruik van die Direkte Aanbod-platform op die webwerf en mobiele toepassing (insluitend alle verwante dokumentasie, die "Aansoek"). Die aansoek is gelisensieer, nie verkoop nie, aan jou.

DEUR DIE "GAAN IN"-KNOPPIE TE KLIK, DIE TOEPASSING AF TE LAAI, TE INSTALLEER OF TE GEBRUIK, ERKEN U (A) DAT U HIERDIE OOREENKOMS GELEES HET EN VERSTAAN HET; (B) VOORSTEL DAT U 18 JAAR OF OUER IS; EN (C) AANVAAR HIERDIE OOREENKOMS EN STEM IN DAT JY WETLIK GEBIND IS DEUR DIE BEPALINGS. INDIEN JY NIE TOT HIERDIE BEPALINGS INstem nie, MOENIE DIE TOEPASSING AFLAAI, INSTALLEER OF GEBRUIK NIE.

1. Lisensietoekenning. Onderhewig aan die bepalings van hierdie Ooreenkoms, verleen Maatskappy aan jou 'n beperkte, nie-eksklusiewe en nie-oordraagbare lisensie om:

(a) die toepassing aflaai, installeer en gebruik vir u persoonlike, nie-kommersiële gebruik op 'n enkele mobiele toestel of webblaaiertoestel wat deur u besit of andersins beheer word ("Mobiele Toestel") streng in ooreenstemming met die toepassing se dokumentasie.

(b) toegang tot die inhoud en dienste (soos omskryf in Afdeling 5) wat beskikbaar gestel is in of andersins toeganklik is deur die Toepassing op sodanige Mobiele Toestel, streng in ooreenstemming met hierdie Ooreenkoms en die Gebruiksvoorwaardes wat op sodanige toepassing is, verkry, stroom, aflaai en gebruik. Inhoud en dienste.

2. Lisensiebeperkings. Lisensiehouer mag nie:

(a) die Aansoek kopieer, behalwe soos uitdruklik deur hierdie lisensie toegelaat;
(b) wysig, vertaal, aanpas of andersins afgeleide werke of verbeterings, al dan nie patenteerbaar, van die Aansoek skep;

(c) reverse engineering, demonteer, dekompileer, dekodeer, of andersins probeer om die bronkode van die Toepassing of enige deel daarvan af te lei of toegang te verkry tot;

(d) enige handelsmerke of enige kopiereg-, handelsmerk-, patent- of ander intellektuele eiendom of eiendomsregtekennisgewings uit die Aansoek verwyder, uitvee, verander of verbloem, insluitend enige kopie daarvan;

(e) die Toepassing, of enige kenmerke of funksionaliteit van die Toepassing, om enige rede aan enige derde party verhuur, verhuur, leen, verkoop, sublisensieer, toewys, versprei, publiseer, oordra of andersins beskikbaar stel aan enige derde party, insluitend deur die Aansoek te maak beskikbaar op 'n netwerk waar dit te eniger tyd deur meer as een toestel toeganklik kan word;

(f) enige oplossing vir enige kopiebeskerming, regtebestuur of sekuriteitskenmerke in of beskerming van die Toepassing verwyder, deaktiveer, omseil of andersins skep of implementeer; of

(g) die Toepassing gebruik in, of in samewerking met, die ontwerp, konstruksie, instandhouding of bedryf van enige gevaarlike omgewings of stelsels, insluitend enige kragopwekkingstelsels; vliegtuignavigasie- of kommunikasiestelsels, lugverkeerbeheerstelsels, of enige ander vervoerbestuurstelsels; veiligheidskritiese toepassings, insluitend mediese of lewensondersteunende stelsels, voertuigbedryfstoepassings of enige polisie-, brandweer- of ander veiligheidsreaksiestelsels; en militêre of lugvaarttoepassings, wapenstelsels of omgewings.

3. Voorbehou van regte. Jy erken en stem in dat die Aansoek onder lisensie verskaf word, en nie aan jou verkoop word nie. Jy verkry geen eienaarskapsbelang in die Aansoek kragtens hierdie Ooreenkoms, of enige ander regte daarop nie, behalwe om die Aansoek te gebruik in ooreenstemming met die lisensie wat toegestaan is, en onderhewig aan alle bepalings, voorwaardes en beperkings, onder hierdie Ooreenkoms. Maatskappy en sy lisensiehouers en diensverskaffers behou en sal hul volle reg, titel en belang in en tot die Aansoek behou, insluitend alle kopiereg, handelsmerke en ander intellektuele eiendomsregte daarin of wat daarmee verband hou, behalwe soos uitdruklik aan jou toegestaan in hierdie Ooreenkoms .

4. Insameling en gebruik van u inligting. Jy erken dat wanneer jy die Toepassing aflaai, installeer of gebruik, die Maatskappy outomatiese middele (insluitend, byvoorbeeld, koekies en webbakens) kan gebruik om inligting oor jou Mobiele Toestel en oor jou gebruik van die Toepassing in te samel. Daar kan ook van u verwag word om sekere inligting oor uself te verskaf as 'n voorwaarde vir die aflaai, installering of gebruik van die toepassing of sekere van sy kenmerke of funksionaliteit, en die toepassing kan u geleenthede bied om inligting oor uself met ander te deel. Alle inligting wat ons insamel deur of in verband met hierdie toepassing is onderhewig aan ons privaatheidsbeleid https://directoffer.com/privacy-policy. Deur die aflaai, installering, gebruik en verskaffing van inligting aan of deur hierdie toepassing, stem jy in tot alle aksies wat deur ons geneem word met betrekking tot jou inligting in ooreenstemming met die Privaatheidsbeleid.

5. Inhoud en dienste. Die toepassing kan u toegang gee tot die maatskappy se webwerf geleë by DirectOffer.com, DirectOffer.net en DirectOffer.io, DirectOffer.eu, DirectOffer.ie, DirectOffer.es, DirectOffer.es, DirectOffer.fr, Direct Offer.ie, Directoffer .info, Directoffer.mobi, DirectOffer.org, DirectOffer.uk, DirectOffer.biz, DirectOffers.fr (die "Webwerf") en produkte en dienste wat daarop toeganklik is, en sekere kenmerke, funksionaliteit en inhoud wat toeganklik is op of deur die Toepassing kan op die webwerf gehuisves word (gesamentlik, "Inhoud en Dienste"). Jou toegang tot en gebruik van sulke inhoud en dienste word beheer deur die webwerf se gebruiksvoorwaardes en privaatheidsbeleid geleë by [GEBRUIKSVOORWAARDE SKAKEL] en [PRIVAATHEIDSBELEID SCHAKEL], wat hierin ingesluit word deur hierdie verwysing. Jou toegang tot en gebruik van sodanige Inhoud en Dienste kan vereis dat jy jou aanvaarding van sulke Gebruiksvoorwaardes en Privaatheidsbeleid erken en by die webwerf registreer, en jou versuim om dit te doen kan jou beperk om toegang tot sekere van die Toepassing se kenmerke te verkry of te gebruik. en funksionaliteit. Enige oortreding van sulke Gebruiksvoorwaardes sal ook as 'n oortreding van hierdie Ooreenkoms beskou word.

6. Geografiese beperkings. Die inhoud en dienste word slegs verskaf vir toegang en gebruik deur persone wat in die Verenigde State en die Europese Unie-markte geleë is (die "Gebiede"). Jy erken dat jy dalk nie toegang tot alle of sommige van die Inhoud en Dienste buite die Gebiede kan kry nie en dat toegang daartoe dalk nie wettig is deur sekere persone of in sekere lande nie. As jy toegang tot die inhoud en dienste van buite die gebiede kry, is jy verantwoordelik vir die nakoming van plaaslike wette.

7. Opdaterings. Maatskappy kan van tyd tot tyd na eie goeddunke toepassingsopdaterings ontwikkel en verskaf, wat opgraderings, foutoplossings, regstellings, ander foutkorreksies en/of nuwe kenmerke kan insluit (gesamentlik, insluitend verwante dokumentasie, "Opdaterings"). Opdaterings kan ook sekere kenmerke en funksionaliteit in hul geheel verander of uitvee. Jy stem in dat Maatskappy geen verpligting het om enige opdaterings te verskaf of om voort te gaan om enige spesifieke kenmerke of funksionaliteit te verskaf of te aktiveer nie. Gebaseer op jou mobiele toestel-instellings, wanneer jou mobiele toestel aan die internet gekoppel is óf:

(a) die toepassing sal outomaties alle beskikbare opdaterings aflaai en installeer; of

(b) jy kan kennis ontvang van of gevra word om beskikbare opdaterings af te laai en te installeer.

Jy sal dadelik alle Opdaterings aflaai en installeer en erken en instem dat die Toepassing of gedeeltes daarvan dalk nie behoorlik werk nie, sou jy versuim om dit te doen. U stem verder in dat alle opdaterings as deel van die toepassing beskou sal word en onderhewig sal wees aan alle bepalings en voorwaardes van hierdie ooreenkoms.

8. Derdeparty-materiaal. Die toepassing kan derdeparty-inhoud vertoon, insluit of beskikbaar stel (insluitend data, inligting, toepassings en ander produkte, dienste en/of materiaal) of skakels na derdeparty-webwerwe of -dienste verskaf, insluitend deur derdeparty-advertensies ("Derdepartymateriaal"). Jy erken en stem in dat Maatskappy nie verantwoordelik is vir derdepartymateriaal nie, insluitend hul akkuraatheid, volledigheid, tydigheid, geldigheid, kopieregnakoming, wettigheid, ordentlikheid, kwaliteit of enige ander aspek daarvan. Maatskappy aanvaar nie en sal geen aanspreeklikheid of verantwoordelikheid teenoor jou of enige ander persoon of entiteit vir enige derdepartymateriaal hê nie. Derdepartymateriaal en skakels daarna word uitsluitlik as 'n gerief aan jou verskaf, en jy kry toegang tot en gebruik dit geheel en al op jou eie risiko en onderhewig aan sodanige derde partye se bepalings en voorwaardes.

9. Termyn en Beëindiging.

(a) Die termyn van Ooreenkoms begin wanneer jy die Aansoek aflaai of installeer of jou aanvaarding hiervan erken en sal van krag bly totdat dit deur jou of Maatskappy beëindig word soos uiteengesit in hierdie Afdeling 9.

(b) Jy kan hierdie Ooreenkoms beëindig deur die Aansoek en alle kopieë daarvan van jou Mobiele Toestel uit te vee.

(c) Maatskappy kan hierdie Ooreenkoms te eniger tyd sonder kennisgewing beëindig indien dit ophou om die Aansoek te ondersteun, wat Maatskappy in sy uitsluitlike diskresie of ANDER BEËINDIGINGSGEBEURE kan doen. Daarbenewens sal hierdie Ooreenkoms onmiddellik en outomaties sonder enige kennisgewing beëindig word as jy enige van die bepalings en voorwaardes van hierdie Ooreenkoms oortree.

(d) By beëindiging:

(i) alle regte wat ingevolge hierdie Ooreenkoms aan jou verleen is, sal ook beëindig word; en

(ii) jy moet alle gebruik van die toepassing staak en alle kopieë van die toepassing van u mobiele toestel en rekening uitvee.

(e) Beëindiging sal nie enige van die Maatskappy se regte of remedies volgens wet of in billikheid beperk nie.

10. Vrywaring van waarborge. DIE AANSOEK WORD VERSKAF AAN LISENSIEHOUER "SOOS IS" EN MET ALLE FOUTE EN DEFEKTE SONDER ENIGE AARD WAARBORG. IN DIE MAKSIMUM MAAT WAT ONDER TOEPASLIKE WET TOEGELAAT WORD, LAAT DIE MAATSKAPPY, NA SY EIE EN NAAM SY AFFILIASIES EN SY EN HULLE RESPECTIEWE LISENSIEGEVERS EN DIENSVERSKAFERS UITDRUKKELIJK, UITDRUKKELIG, UITDRUKKELIG, UITDRUKKELIG, UITDRUKLIK, UITDRUKLIK ANDERS, MET BETREKKING TOT DIE TOEPASSING, INSLUITEND ALLE GEÏSPLISEERDE WAARBORGE VAN VERHANDELBAARHEID, GESKIKTHEID VIR 'N SPESIFIEKE DOEL, TITEL, EN NIE-SKENDING, EN WAARBORGE WAT MAG VOORTSTAAN UIT DIE LOOP VAN HANDEL, LOOP VAN GEBRUIK, UITVOERING, UITVOERING. SONDER BEPERKING TOT DIE VOORGAANDE, VERSKAF DIE MAATSKAPPY GEEN WAARBORG OF ONDERNEMING NIE, EN DOEN GEEN VOORSTELLING VAN ENIGE AARD DAT DIE AANSOEK AAN U VEREISTES SAL VOLDOEN, ENIGE BEOOGDE RESULTATE SAL BEREIK, VERENIGBAAR WEES MET 'N ANDER STELSEL, OF STELSEL, OF STELSEL. DIENSTE, WERK SONDER ONDERBREKING, VOLDOEN AAN ENIGE PRESTASIE- OF BETROUBAARHEIDSTANDAARDE, OF WEES FOUTVRY, OF DAT ENIGE FOUTE OF DEFEKTE KAN OF SAL GEKORG WORD.

SOMMIGE JURISDIKSIES LAAT NIE DIE UITSLUITING VAN OF BEPERKINGS OP GEÏSPLISEERDE WAARBORGE OF DIE BEPERKINGS OP DIE TOEPASLIKE STATUTÊRE REGTE VAN 'N VERBRUIKER TOE NIE, DUS MAG SOMMIGE OF AL BOGENOEMDE UITSLUITINGS EN JY NIE BEPERKING IS NIE.

11. Beperking van aanspreeklikheid. In die volle mate wat deur die toepaslike wetgewing toegelaat word, sal die maatskappy of sy geaffilieerdes of enige van sy of hul onderskeie lisensiehouers of diensverskaffers in geen geval enige aanspreeklikheid hê as gevolg van of verband hou met u gebruik of onvermoë om die toepassing of die inhoud te gebruik nie EN DIENSTE VIR:

(a) PERSOONLIKE BESERING, EIENDOMSSKADE, VERLORE WINSTE, KOSTE VAN PLAASVERVANG GOEDERE OF DIENSTE, VERLIES VAN DATA, VERLIES AAN KLANTWILLIGHEID, BESIGHEIDSONDERBREKING, REKENAARFOUT OF wanfunksionering, OF ENIGE ANDER ONGELOOFLIKE GEVOLG, ITIEF SKADE.

(b) DIREKTE SKADE IN BEDRAE WAT IN DIE TOTAAL DIE BEDRAG OORSKRYF WERKLIK DEUR U VIR DIE AANSOEK BETAAL.

DIE VOORGAANDE BEPERKINGS SAL VAN TOEPASSING IS OF SULKE SKADE ONTSTAAN UIT KONTRAKBREUK, OORTREDING (INSLUITEND NALATIGHEID), OF ANDERS EN ONGEAG OF SULKE SKADE VOORSIENBAAR WAS OF DIE MAATSKAPPY AANGESIEN WAS DAARVAN. SOMMIGE JURISDIKSIES LAAT NIE SEKERE BEPERKINGS VAN AANSPREEKLIKHEID TOE NIE SO SOMMIGE OF AL DIE BOGENOEMDE BEPERKINGS VAN AANSPREEKLIKHEID MAG NIE OP JOU VAN TOEPASSING IS NIE.

12. Vrywaring. Jy stem in om die maatskappy en sy beamptes, direkteure, werknemers, agente, geaffilieerdes, opvolgers en toekennings van en teen enige en alle verliese, skadevergoeding, aanspreeklikhede, tekortkominge, eise, aksies, vonnisse, skikkings, rente, skadeloos te hou, te verdedig en skadeloos te hou. , toekennings, boetes, boetes, koste of uitgawes van watter aard ook al, insluitend prokureursfooie, wat voortspruit uit of verband hou met jou gebruik of misbruik van die Toepassing of jou verbreking van hierdie Ooreenkoms, insluitend maar nie beperk nie tot die inhoud wat jy indien of maak beskikbaar deur hierdie toepassing.

13. Uitvoerregulasie. Die Aansoek kan onderhewig wees aan Amerikaanse uitvoerbeheerwette, insluitend die Wet op Uitvoerbeheerhervorming en sy gepaardgaande regulasies. Jy mag nie direk of indirek die Aansoek uitvoer, heruitvoer of vrystel na, of die Aansoek toeganklik maak van enige jurisdiksie of land waarheen uitvoer, heruitvoer of vrystelling deur wet, reël of regulasie verbied word nie. . U moet aan alle toepaslike federale wette, regulasies en reëls voldoen, en alle vereiste ondernemings voltooi (insluitend die verkryging van enige nodige uitvoerlisensie of ander regeringsgoedkeuring), voordat u die Aansoek uitvoer, heruitvoer, vrystel of andersins beskikbaar stel buite die VSA.

14. Amerikaanse regeringsregte. Die toepassing is kommersiële rekenaarsagteware, soos so 'n term gedefinieer word in 48 CFR §2.101. Gevolglik, as jy 'n agentskap van die Amerikaanse regering of enige kontrakteur daarvoor is, ontvang jy slegs daardie regte met betrekking tot die Aansoek wat onder lisensie aan alle ander eindgebruikers toegestaan word, in ooreenstemming met (a) 48 CFR §227.7201 tot 48 CFR §227.7204, met betrekking tot die Departement van Verdediging en hul kontrakteurs, of (b) 48 CFR §12.212, met betrekking tot alle ander Amerikaanse regeringslisensiehouers en hul kontrakteurs.

15. Skeidbaarheid. Indien enige bepaling van hierdie Ooreenkoms onwettig of onafdwingbaar is kragtens toepaslike wetgewing, sal die res van die bepaling gewysig word om so na as moontlik die effek van die oorspronklike bepaling te bereik en sal alle ander bepalings van hierdie Ooreenkoms in volle krag en effek voortduur.

16. Toepaslike reg. Hierdie Ooreenkoms word beheer deur en vertolk in ooreenstemming met die interne wette van die staat Tennessee sonder om uitvoering te gee aan enige keuse of konflik van wet bepaling of reël. Enige regsgeding, aksie of prosedure wat voortspruit uit of verband hou met hierdie Ooreenkoms of die Aansoek sal uitsluitlik ingestel word in die federale howe van die Verenigde State of die howe van die staat Tennessee in elke geval geleë in Nashville, Tennessee. Jy doen afstand van enige en alle besware teen die uitoefening van jurisdiksie oor jou deur sulke howe en teen plek in sulke howe.

17. Beperking van tyd om eise in te dien. ENIGE OORSAAK VAN HANDELING OF EIS WAT JY MAG HET UIT OF VERBAND MET HIERDIE OOREENKOMS OF DIE AANSOEK MOET BEGIN WORD BINNE EEN (1) JAAR NADAT DIE OORSAAK VAN AANDEEL OPKOM ANDERS SO OORSAAK DAARVAN.

18. Volledige ooreenkoms. Hierdie Ooreenkoms, ons gebruiksvoorwaardes, ons privaatheidsbeleid en enige ander beleide waarna verwys word of aangeheg word aan die voorafgaande, vorm die hele ooreenkoms tussen jou en Maatskappy met betrekking tot die Aansoek en vervang alle vorige of gelyktydige verstandhoudings en ooreenkomste, hetsy skriftelik of mondeling, met betrekking tot die Aansoek.

19. Kwytskelding. Geen versuim om uit te oefen, en geen vertraging in die uitoefening, aan die kant van enige party, enige reg of enige bevoegdheid hiervolgens sal as 'n afstanddoening daarvan funksioneer nie, en ook nie enige enkele of gedeeltelike uitoefening van enige reg of bevoegdheid hiervolgens verhinder verdere uitoefening van daardie of enige ander reg hieronder. In die geval van 'n botsing tussen hierdie Ooreenkoms en enige toepaslike aankoop- of ander bepalings, sal die bepalings van hierdie Ooreenkoms geld.

afAfrikaans
Blaai na bo