Korištenjem ove stranice ili bilo koje njene funkcije, izričito se slažete s Uvjetima korištenja i Politikom privatnosti (https://directoffer.com/privacy-policy) stranice Direktne ponude, koja vam je (uključujući sav njen sadržaj) dostupna „kao što jeste“ i svako korištenje ove stranice je na vlastitu odgovornost. Direktna ponuda ne daje nikakve izjave, garancije ili garancije da će ova stranica biti oslobođena gubitka, uništenja, oštećenja, korupcije, napada, virusa, smetnji, hakovanja ili drugih sigurnosnih upada i odriče se bilo kakve odgovornosti u vezi s tim.

Bez prethodne najave, Direktna ponuda može izmijeniti, suspendirati ili prekinuti bilo koji aspekt ili značajku ove stranice ili vaše korištenje ove stranice. Ako Direktna ponuda odluči izmijeniti, suspendirati ili ukinuti stranicu, neće biti odgovorna prema vama ili bilo kojoj trećoj strani.

Direktna ponuda ne jamči niti jamči da je korištenje ili rezultati korištenja stranice (ili njenog sadržaja, informacija ili popisa nekretnina) tačni ili će biti tačni, pouzdani, aktuelni, neprekinuti ili bez grešaka. Iako su sadržaj, informacije i popisi nekretnina dostupnih na ovoj stranici dobiveni i dostavljeni od izvora za koje Direktna ponuda vjeruje da su pouzdani, Direktna ponuda nije potvrdila nijedan takav sadržaj, informacije i popis nekretnina i, u maksimalnoj mjeri dopuštenoj od strane važećeg zakona, Direktna ponuda ne jamči niti jamči bilo koji takav sadržaj, informacije i popise imovine, i izričito se odriče svih garancija, bilo izričitih ili impliciranih, uključujući, ali ne ograničavajući se na, implicirane garancije za prodaju, prikladnost za određenu svrhu, naslov, i nekršenje. Sav sadržaj, informacije i popis nekretnina sadržani na ovoj stranici podložni su mogućnostima grešaka, propusta, promjene cijene, najma ili drugih uslova, prethodne prodaje, zakupa ili finansiranja, ili povlačenja bez prethodne najave. Sve izjave, projekcije, mišljenja, pretpostavke ili procjene daju treće strane koje nisu zaposleni, agenti, predstavnici ili na drugi način pod kontrolom Direktne ponude. Sve takve izjave, projekcije, mišljenja, pretpostavke ili procjene ne predstavljaju trenutni ili budući učinak bilo koje navedene nekretnine. Vi i vaši poreski i pravni savjetnici trebali biste provesti pažljivu, nezavisnu istragu bilo koje imovine na koju naiđete putem ove stranice i bilo koje planirane transakcije u vezi sa bilo kojom imovinom navedenom na ovoj stranici. Sadržaj, informacije, popisi nekretnina i usluge dostupne putem stranice Direktne ponude mogu dostaviti ili pružiti treće strane, a vi potvrđujete da Direktna ponuda ne preuzima nikakvu odgovornost za takav sadržaj, informacije, popise nekretnina ili usluge.

Direktna ponuda ne služi kao poslodavac, nadzornik ili principal nijednog agenta za nekretnine koji koristi našu web stranicu, a agenti za nekretnine s kojima možete naići ili komunicirati putem ove stranice nisu ni na koji način pravno povezani s Direktnom ponudom. Director Offer ne daje nikakve izjave, garancije ili garancije u vezi s kvalifikacijama, vjerodajnicama, statusom licence, iskustvom, vještinama, izjavama, izjavama, proizvodima ili uslugama koje nude ili pružaju bilo koji agenti za nekretnine na koje naiđete na ovoj stranici. Slažete se da ni vi, ni Direct Offer ne namjeravate stvoriti odnos prodavač/klijent i stoga se takvi odnosi ne stvaraju vašim korištenjem stranice. Direktna ponuda izričito se odriče svake odgovornosti koja proizlazi iz bilo kakve komunikacije, transakcija ili poslova između:

 1. svi korisnici stranice, bilo da su agenti za nekretnine ili ne,

 2. svim korisnicima i svim agentima za nekretnine, i

 3. bilo koje korisnike i bilo koje pojedince ili druge treće strane, uključujući, ali ne ograničavajući se na kupce ili prodavce svih navedenih nekretnina.

Za agente:

Direktna ponuda ne daje nikakve izjave, garancije ili garancije u vezi s kvalifikacijama, vjerodajnicama, statusom licence, iskustvom, vještinama, izjavama, izjavama, proizvodima ili uslugama koje nude ili pružaju bilo koji korisnici, kupci, prodavci ili agenti za nekretnine na koje se susreću na ovoj stranici. Slažete se da ni vi, ni Direct Offer ne namjeravate stvoriti odnos prodavač/klijent i stoga se takvi odnosi ne stvaraju vašim korištenjem stranice. Direktna ponuda izričito odriče bilo kakvu odgovornost koja proizlazi iz bilo kakve komunikacije, transakcija ili poslova između (1) bilo kojeg agenta za nekretnine i drugih korisnika stranice, bez obzira da li su oni agenti za nekretnine ili ne, (2) bilo kojeg agenta za nekretnine i korisnika, kupaca , prodavce ili druge agente za nekretnine koje se susreću na ovoj stranici, i (3) bilo koje agente za nekretnine i bilo koje pojedince ili druge treće strane, uključujući, ali ne ograničavajući se na kupce ili prodavce bilo koje imovine na popisu.

Korištenjem naše usluge prihvatate i slažete se da DirectOffer dijeli vaše objavljene audio ture u svojim marketinškim i promotivnim naporima. Slažete se da se DirectOffer ne može smatrati odgovornim za prikazivanje vaših objavljenih audio tura ni pod kojim okolnostima. DirectOffer će koristiti samo vaše objavljene audio obilaske za objavljivanje usluge. Neobjavljeni audio obilasci neće biti javno dostupni.

Prihvatanje Uslova korišćenja

Ove uslove korišćenja sklapate i između vas i Direct Offer, Inc. ("Kompanija", "mi" ili "nas"). Sljedeći uvjeti i odredbe, zajedno sa svim dokumentima koje izričito uključuju putem reference (zajedno, "Uslovi korištenja"), reguliraju vaš pristup i korištenje DirectOffer.com, doaudiotours.com, DirectOffer.net i DirectOffer.io, DirectOffer. eu, DirectOffer.ie, DirectOffer.es, DirectOffer.es, DirectOffer.fr, Direct Offer.ie, Directoffer.info, Directoffer.mobi, DirectOffer.org, DirectOffer.uk, DirectOffer.biz, DirectOffers.fr, uključujući bilo koji sadržaj , funkcionalnost i usluge koje se nude na ili putem DirectOffer.com, DirectOffer.net i DirectOffer.io, DirectOffer.eu, DirectOffer.ie, DirectOffer.es, DirectOffer.es, DirectOffer.fr, Direct Offer.ie, Directoffer.info, Directoffer.mobi, DirectOffer.org, DirectOffer.uk, DirectOffer.biz, DirectOffers.fr („Web stranica“), bilo kao gost ili kao registrovani korisnik.

Molimo pažljivo pročitajte Uslove korištenja prije nego počnete koristiti web stranicu. Korištenjem web stranice ili klikom da prihvatite ili pristanete na Uvjete korištenja kada vam je ova opcija dostupna, prihvatate i slažete se da ćete biti vezani i pridržavati se ovih Uslova korištenja i naše Politike privatnosti, koja se nalazi na https://directoffer.com/privacy-policy, uključeno ovdje referencom. Ako ne želite da pristanete na ove Uvjete korištenja ili Politiku privatnosti, ne smijete pristupiti ili koristiti web stranicu.

Ova web stranica je dostupna i dostupna korisnicima koji imaju 18 godina ili više, a borave u Sjedinjenim Državama, na tržištima Evropske unije ili na bilo kojoj njihovoj teritoriji ili posjedu. Korištenjem ove web stranice izjavljujete i jamčite da ste punoljetni za sklapanje obavezujućeg ugovora sa kompanijom i da ispunjavate sve gore navedene uslove podobnosti. Ako ne ispunjavate sve ove zahtjeve, ne smijete pristupiti ili koristiti web stranicu.

Promjene Uslova korištenja

Možemo s vremena na vrijeme revidirati i ažurirati ove Uslove korištenja prema vlastitom nahođenju. Sve promjene stupaju na snagu odmah kada ih objavimo i primjenjuju se na sav pristup i korištenje web stranice nakon toga. Međutim, sve izmjene odredbi o rješavanju sporova koje su navedene u važećem zakonu i 0 neće se primjenjivati na sporove za koje strane imaju stvarno obavještenje na dan ili prije datuma kada je promjena objavljena na web stranici.

Vaše daljnje korištenje web stranice nakon objavljivanja revidiranih Uslova korištenja znači da prihvatate i slažete se s promjenama. Od vas se očekuje da provjeravate ovu stranicu s vremena na svaki put kada pristupite ovoj web stranici kako biste bili svjesni svih promjena, jer su one obavezujuće za vas.

Pristup web stranici i sigurnost računa

Zadržavamo pravo da povučemo ili izmijenimo ovu web stranicu, kao i bilo koju uslugu ili materijal koji pružamo na web stranici, prema vlastitom nahođenju bez prethodne najave. Nećemo biti odgovorni ako iz bilo kojeg razloga cijeli ili bilo koji dio web stranice bude nedostupan u bilo koje vrijeme ili u bilo kojem periodu. S vremena na vrijeme možemo ograničiti pristup nekim dijelovima web stranice, ili cijeloj web stranici, na korisnike, uključujući registrirane korisnike.

Odgovorni ste za oboje:

 • Uspostavljanje svih aranžmana potrebnih za pristup web stranici.

 • Osiguravanje da su sve osobe koje pristupaju web stranici putem vaše internetske veze upoznate s ovim Uvjetima korištenja i da ih se pridržavaju.

 
Da biste pristupili web stranici ili nekim od resursa koje nudi, od vas će se možda tražiti da navedete određene podatke o registraciji ili druge informacije. Uvjet vašeg korištenja web stranice je da su sve informacije koje dajete na web stranici tačne, aktuelne i potpune. Slažete se da su sve informacije koje date za registraciju na ovoj web stranici ili na neki drugi način, uključujući, ali ne ograničavajući se na korištenje bilo koje interaktivne funkcije na web stranici, regulirane našom politikom privatnosti https://directoffer.com/privacy-policy, i pristajete na sve radnje koje poduzimamo u vezi s vašim podacima u skladu s našom Politikom privatnosti.

Ako odaberete ili dobijete korisničko ime, lozinku ili bilo koju drugu informaciju kao dio naših sigurnosnih procedura, takve informacije morate tretirati kao povjerljive i ne smijete ih otkriti bilo kojoj drugoj osobi ili entitetu. Također potvrđujete da je vaš račun lični za vas i saglasni ste da ne dajete bilo kojoj drugoj osobi pristup ovoj web stranici ili njenim dijelovima koristeći vaše korisničko ime, lozinku ili druge sigurnosne informacije. Slažete se da ćete nas odmah obavijestiti o svakom neovlaštenom pristupu ili korištenju vašeg korisničkog imena ili lozinke ili bilo kakvom drugom kršenju sigurnosti. Također se slažete da ćete na kraju svake sesije napustiti svoj račun. Trebali biste biti posebno oprezni kada pristupate svom računu sa javnog ili zajedničkog računara kako drugi ne bi mogli vidjeti ili snimiti vašu lozinku ili druge lične podatke.

Imamo pravo onemogućiti bilo koje korisničko ime, lozinku ili drugi identifikator, bilo da ste ga odabrali ili dali mi, u bilo koje vrijeme prema vlastitom nahođenju iz bilo kojeg razloga ili bez razloga, uključujući i ako ste, po našem mišljenju, prekršili bilo koju odredbu ovih Uslova korišćenja.


Prava intelektualne svojine

 
Web stranica i njen cjelokupni sadržaj, karakteristike i funkcionalnost (uključujući, ali ne ograničavajući se na sve informacije, softver, tekst, prikaze, slike, video i audio, te njihov dizajn, odabir i uređenje) u vlasništvu su Kompanije, njene davaoci licenci ili drugi dobavljači takvog materijala i zaštićeni su američkim i međunarodnim zakonima o autorskim pravima, žigovima, patentima, poslovnoj tajni i drugim zakonima o intelektualnoj svojini ili vlasničkim pravima.

Ovi Uvjeti korištenja vam dopuštaju korištenje web stranice samo za ličnu, nekomercijalnu upotrebu. Ne smijete reproducirati, distribuirati, modificirati, kreirati izvedena djela, javno prikazivati, javno izvoditi, ponovno objavljivati, preuzimati, pohranjivati ili prenositi bilo koji materijal na našoj web stranici, osim na sljedeći način:

 • Vaš računar može privremeno pohraniti kopije takvih materijala u RAM memoriju nakon što pristupate i gledate te materijale.

 • Možete pohraniti datoteke koje vaš web pretraživač automatski kešira u svrhu poboljšanja prikaza.

 • Možete odštampati ili preuzeti jednu kopiju razumnog broja stranica web stranice za svoju ličnu, nekomercijalnu upotrebu, a ne za dalju reprodukciju, objavljivanje ili distribuciju.

 • Ako nudimo desktop, mobilne ili druge aplikacije za preuzimanje, možete preuzeti jednu kopiju na svoj računar ili mobilni uređaj isključivo za svoju ličnu, nekomercijalnu upotrebu, pod uslovom da se slažete da ćete biti vezani našim ugovorom o licenci za krajnjeg korisnika za takve aplikacije.

 • Ako pružamo funkcije društvenih medija s određenim sadržajem, možete poduzeti radnje koje su omogućene takvim funkcijama.


ne smijete:

 • Izmijenite kopije bilo kojeg materijala sa ove stranice.

 • Koristite sve ilustracije, fotografije, video ili audio sekvence ili bilo koju grafiku odvojeno od popratnog teksta.

 • Izbrišite ili izmijenite sva obavještenja o autorskim pravima, zaštitnim znakovima ili drugim vlasničkim pravima iz kopija materijala sa ove stranice.

Ne smijete pristupiti niti koristiti u bilo koje komercijalne svrhe bilo koji dio web stranice ili bilo koje usluge ili materijale dostupne putem web stranice.

Ako želite da koristite bilo kakav materijal na web stranici osim onog navedenog u ovom odjeljku, molimo da svoj zahtjev uputite na: admin@directoffer.com

Ako odštampate, kopirate, modificirate, preuzmete ili na drugi način koristite ili omogućite bilo kojoj drugoj osobi pristup bilo kojem dijelu web stranice kršeći Uvjete korištenja, vaše pravo korištenja web stranice će odmah prestati i morate, prema našoj želji , vratite ili uništite sve kopije materijala koje ste napravili. Na vas se ne prenose nikakva prava, vlasništvo ili interes na ili na web stranici ili bilo koji sadržaj na web stranici, a kompanija zadržava sva prava koja nisu izričito odobrena. Svako korištenje web stranice koje nije izričito dozvoljeno ovim Uvjetima korištenja predstavlja kršenje ovih Uslova korištenja i može predstavljati kršenje autorskih prava, zaštitnih znakova i drugih zakona.

Trademarks


Naziv kompanije, uslovi, zaštitni znakovi kompanije, logotip kompanije i svi povezani nazivi, logotipi, nazivi proizvoda i usluga, dizajni i slogani su zaštitni znaci Kompanije ili njenih filijala ili davaoca licence. Ne smijete koristiti takve oznake bez prethodne pismene dozvole Kompanije. Svi ostali nazivi, logotipi, nazivi proizvoda i usluga, dizajni i slogani na ovoj web stranici su zaštitni znakovi njihovih vlasnika.

Zabranjene upotrebe

Web stranicu možete koristiti samo u zakonite svrhe iu skladu sa ovim Uvjetima korištenja. Saglasni ste da nećete koristiti web stranicu:

 • Na bilo koji način koji krši bilo koji primjenjiv savezni, državni, lokalni ili međunarodni zakon ili propis (uključujući, bez ograničenja, sve zakone koji se odnose na izvoz podataka ili softvera u i iz SAD-a ili drugih zemalja).

 • U svrhu iskorištavanja, nanošenja štete ili pokušaja eksploatacije ili štete maloljetnika na bilo koji način izlaganjem neprikladnom sadržaju, traženjem ličnih podataka ili na drugi način.

 • Za slanje, svjesno primanje, otpremanje, preuzimanje, korištenje ili ponovnu upotrebu bilo kojeg materijala koji nije u skladu sa Standardima sadržaja [LINK NA STANDARDE SADRŽAJA] navedenim u ovim Uvjetima korištenja.

 • Prenijeti ili nabaviti slanje bilo kakvog reklamnog ili promotivnog materijala, bez našeg prethodnog pismenog pristanka, uključujući bilo kakvu "neželenu poštu", "lančano pismo", "spam" ili bilo koje drugo slično traženje.

 • Da se lažno predstavljate ili pokušate lažno predstavljati Kompaniju, zaposlenika Kompanije, drugog korisnika ili bilo koju drugu osobu ili entitet (uključujući, bez ograničenja, korištenjem adresa e-pošte ili ekranskih imena povezanih s bilo kojim od gore navedenih).

 • Da se bavi bilo kojim drugim ponašanjem koje ograničava ili sprečava nečiju upotrebu ili uživanje u Veb stranici, ili koje, kako mi odredimo, može naštetiti Kompaniji ili korisnicima Veb stranice, ili ih izložiti odgovornosti.

Osim toga, slažete se da nećete:

 • Koristite web stranicu na bilo koji način koji bi mogao onemogućiti, preopteretiti, oštetiti ili narušiti stranicu ili ometati korištenje web stranice od strane bilo koje druge strane, uključujući njihovu sposobnost da se uključe u aktivnosti u stvarnom vremenu putem web stranice.

 • Koristite bilo koji robot, pauka ili drugi automatski uređaj, proces ili sredstvo za pristup web stranici u bilo koju svrhu, uključujući praćenje ili kopiranje bilo kojeg materijala na web stranici.

 • Koristite bilo koji ručni postupak za nadgledanje ili kopiranje bilo kojeg materijala na web stranici, ili za bilo koju drugu svrhu koja nije izričito ovlaštena u ovim Uvjetima korištenja, bez našeg prethodnog pismenog pristanka.

 • Koristite bilo koji uređaj, softver ili rutinu koji ometa pravilan rad web stranice.

 • Uvedite sve viruse, trojanske konje, crve, logičke bombe ili drugi materijal koji je zlonamjeran ili tehnološki štetan.

 • Pokušaj neovlaštenog pristupa, ometanje, oštećenje ili ometanje bilo kojeg dijela web stranice, servera na kojem je web stranica pohranjena ili bilo kojeg servera, računara ili baze podataka povezanih s web lokacijom.

 • Napadite web stranicu putem napada uskraćivanja usluge ili distribuiranog napada uskraćivanja usluge.
  U suprotnom pokušajte ometati pravilan rad web stranice.

Doprinosi korisnika

Web stranica može sadržavati oglasne ploče, sobe za ćaskanje, lične web stranice ili profile, forume, oglasne ploče, direktnu razmjenu poruka i druge interaktivne značajke (zajedno, "Interaktivne usluge") koje omogućavaju korisnicima da objavljuju, šalju, objavljuju, prikazuju ili prenose drugim korisnicima ili drugim osobama (u daljem tekstu: "objavljivanje") sadržaja ili materijala (zajedno, "Korisnički doprinosi") na ili putem web stranice.

Svi doprinosi korisnika moraju biti u skladu sa standardima sadržaja koji su navedeni u ovim Uslovima korištenja.

Svaki doprinos korisnika koji objavite na stranici smatrat će se nepovjerljivim i nevlasničkim. Pružanjem bilo kakvog korisničkog doprinosa na web stranici, dajete nam i našim filijalama i pružaocima usluga, i svakom od njihovih i naših odgovarajućih nositelja licenci, nasljednika, i dodjeljujete pravo na korištenje, reprodukciju, modificiranje, izvođenje, prikazivanje, distribuciju i na drugi način otkrivanje trećim stranama bilo koji takav materijal za bilo koju svrhu/prema postavkama vašeg naloga.

Izjavljujete i jamčite da:

 • Vi posjedujete ili kontrolišete sva prava u i na Korisničke doprinose i imate pravo da dodijelite gore dodijeljenu licencu nama i našim filijalama i pružaocima usluga, te svakom od njihovih i naših odgovarajućih nosilaca licenci, nasljednika i ustupnika.

 • Svi vaši doprinosi korisnika su i biće u skladu sa ovim Uslovima korišćenja.

 • Razumijete i potvrđujete da ste odgovorni za bilo koji doprinos korisnika koji pošaljete ili doprinesete, a vi, a ne Kompanija, imate punu odgovornost za takav sadržaj, uključujući njegovu zakonitost, pouzdanost, tačnost i prikladnost.

 • Nismo odgovorni niti odgovorni bilo kojoj trećoj strani za sadržaj ili tačnost bilo kojeg Korisničkog doprinosa koje ste objavili vi ili bilo koji drugi korisnik web stranice.

Praćenje i sprovođenje; Raskid

Imamo pravo na:

 • Uklonite ili odbijte objavljivati bilo koji doprinos korisnika iz bilo kojeg razloga ili bez razloga prema našem vlastitom nahođenju.

 • Poduzmite bilo koju radnju u vezi s bilo kojim Korisničkim doprinosom koje smatramo potrebnim ili primjerenim prema vlastitom nahođenju, uključujući ako smatramo da takav doprinos korisnika krši Uslove korištenja, uključujući Standarde sadržaja, krši bilo koje pravo intelektualne svojine ili druga prava bilo koje osobe ili entiteta, ugrožava ličnu sigurnost korisnika web stranice ili javnosti, ili može stvoriti odgovornost za kompaniju.

 • Otkrijte svoj identitet ili druge informacije o vama bilo kojoj trećoj strani koja tvrdi da materijal koji ste objavili krši njihova prava, uključujući njihova prava intelektualnog vlasništva ili njihovo pravo na privatnost.

 • Poduzmite odgovarajuće pravne radnje, uključujući, bez ograničenja, upućivanje na provođenje zakona, za bilo kakvo nezakonito ili neovlašteno korištenje web stranice.

 • Ukinite ili suspendirajte svoj pristup cijelom ili dijelu web stranice iz bilo kojeg razloga ili bez razloga, uključujući, bez ograničenja, svako kršenje ovih Uvjeta korištenja.

Bez ograničavanja gore navedenog, imamo pravo da u potpunosti sarađujemo sa bilo kojim organima za sprovođenje zakona ili sudskim nalogom koji od nas zahteva ili upućuje da otkrijemo identitet ili druge informacije bilo koga ko postavlja bilo kakve materijale na ili preko veb stranice. ODRIČETE SE I ODRIČATE SE KOMPANIJI I NJENIM POVEZANIM LICAMA, LICENCIMA I Pružaocima USLUGA BILO KOJIH ZAHTJEVA KOJE PROIZLAZE IZ BILO KAKVE RADNJE PREDUZETE BILO KOJE OD NAVEDENIH STRANA TOKOM, ILI KOJI SE PREDUZETE KAO POSLEDICA/POSLEDICA STRANKE ILI SPROVOĐENJE ZAKONA VLASTI.

Međutim, ne preuzimamo obavezu da pregledamo sav materijal prije nego što bude objavljen na web stranici i ne možemo osigurati brzo uklanjanje nepoželjnog materijala nakon što je objavljen. U skladu s tim, ne preuzimamo nikakvu odgovornost za bilo kakvu radnju ili nerad u vezi s prijenosom, komunikacijom ili sadržajem koji pruža bilo koji korisnik ili treća strana. Nemamo nikakvu odgovornost ili odgovornost prema bilo kome za obavljanje ili neizvršavanje aktivnosti opisanih u ovom odeljku.

Standardi sadržaja

Ovi standardi sadržaja primjenjuju se na sve doprinose korisnika i korištenje interaktivnih usluga. Korisnički doprinosi moraju u potpunosti biti u skladu sa svim primjenjivim saveznim, državnim, lokalnim i međunarodnim zakonima i propisima. Bez ograničavanja prethodnog, doprinosi korisnika ne smiju:

 • Sadrži bilo koji materijal koji je klevetnički, opscen, nepristojan, uvredljiv, uvredljiv, uznemiravajući, nasilan, mržnje, zapaljiv ili na neki drugi način nepoželjan.

 • Promovirajte seksualno eksplicitan ili pornografski materijal, nasilje ili diskriminaciju na osnovu rase, pola, vjere, nacionalnosti, invaliditeta, seksualne orijentacije ili starosti.

 • Kršiti bilo koji patent, zaštitni znak, poslovnu tajnu, autorska prava ili druga prava intelektualnog vlasništva ili druga prava bilo koje druge osobe.

 • Krše zakonska prava (uključujući prava javnosti i privatnosti) drugih ili sadrže bilo kakav materijal koji bi mogao dovesti do bilo kakve građanske ili krivične odgovornosti prema važećim zakonima ili propisima ili koji na neki drugi način može biti u suprotnosti s ovim Uvjetima korištenja i našom Politikom privatnosti , https://directoffer.com/privacy-policy.

 • Vjerovatno ćete prevariti bilo koju osobu.

 • Promovirati bilo koju nezakonitu aktivnost, ili zastupati, promovirati ili pomagati bilo koju nezakonitu radnju.

 • Izazivaju smetnje, neugodnosti ili nepotrebnu anksioznost ili mogu uznemiriti, posramiti, uzbuniti ili iznervirati bilo koju drugu osobu.

 • Lažno predstavljajte bilo koju osobu ili lažno predstavljajte svoj identitet ili povezanost s bilo kojom osobom ili organizacijom.

 • Uključuju komercijalne aktivnosti ili prodaju, kao što su takmičenja, nagradne igre i druge promocije prodaje, trampa ili oglašavanje.

 • Ostavite utisak da potiču od ili da ih podržavamo mi ili bilo koje drugo lice ili entitet, ako to nije slučaj.

Oslanjanje na objavljene informacije

Informacije predstavljene na ili putem web stranice dostupne su isključivo u svrhu općeg informisanja. Ne jamčimo za tačnost, potpunost ili korisnost ovih informacija. Svako oslanjanje na takve informacije je isključivo na vlastitu odgovornost. Odričemo se svake odgovornosti i odgovornosti koje proizlaze iz bilo kakvog oslanjanja na takve materijale od strane vas ili bilo kojeg drugog posjetitelja web stranice, ili bilo koga ko bi mogao biti obaviješten o bilo kojem od njegovih sadržaja.

Ova web stranica može uključivati sadržaje trećih strana, uključujući materijale koje obezbjeđuju drugi korisnici, blogeri i treći davaoci licenci, sindikati, agregatori i/ili usluge izvještavanja. Sve izjave i/ili mišljenja izražena u ovim materijalima, kao i svi članci i odgovori na pitanja i drugi sadržaj, koji nije sadržaj koji pruža Kompanija, isključivo su mišljenja i odgovornost osobe ili subjekta koji obezbjeđuje te materijale. Ovi materijali ne odražavaju nužno mišljenje Kompanije. Nismo odgovorni, niti smo odgovorni vama ili bilo kojoj trećoj strani, za sadržaj ili tačnost bilo kog materijala dostavljenog od strane bilo koje treće strane.

Promjene na web stranici

Možemo s vremena na vrijeme ažurirati sadržaj na ovoj web stranici, ali njen sadržaj nije nužno potpun ili ažuriran. Bilo koji materijal na web stranici može biti zastario u bilo kojem trenutku i mi nismo u obavezi da ažuriramo takav materijal.

Informacije o vama i vašim posjetama web stranici

Sve informacije koje prikupljamo na ovoj web stranici podliježu našoj politici privatnosti https://directoffer.com/privacy-policy. Korištenjem web stranice pristajete na sve radnje koje poduzimamo u vezi s vašim podacima u skladu sa Politikom privatnosti.

Ostali uslovi i odredbe

Dodatni uslovi i odredbe se takođe mogu primeniti na određene delove, usluge ili karakteristike veb stranice. Svi takvi dodatni uslovi i odredbe su ovim uključeni ovom referencom u ove Uslove korišćenja.

Povezivanje na web stranicu i funkcije društvenih medija

Možete se povezati na našu početnu stranicu, pod uvjetom da to učinite na način koji je pošten i zakonit i ne narušava našu reputaciju niti je iskorištava, ali ne smijete uspostaviti vezu na način da sugerišete bilo kakav oblik udruživanja, odobrenje ili potvrda s naše strane bez našeg izričitog pismenog pristanka.

Ova web stranica može pružati određene funkcije društvenih medija koje vam omogućavaju:

 • Veza sa vaših vlastitih ili određenih web stranica trećih strana na određeni sadržaj na ovoj web stranici.

 • Šaljite e-poštu ili drugu komunikaciju s određenim sadržajem, ili veze do određenog sadržaja, na ovoj web stranici.

 • Uzrokuju da se ograničeni dijelovi sadržaja na ovoj web stranici prikazuju ili izgledaju kao da se prikazuju na vašim vlastitim ili određenim web stranicama trećih strana.

Ove funkcije možete koristiti isključivo onako kako ih mi pružamo, i isključivo u odnosu na sadržaj uz koji su prikazani, a na drugi način u skladu sa svim dodatnim odredbama i uvjetima koje pružamo u vezi s takvim funkcijama. U skladu sa gore navedenim, ne smijete:

 • Uspostavite vezu sa bilo koje web stranice koja nije u vašem vlasništvu.

 • Uzrokuju da se web stranica ili njeni dijelovi prikazuju na, ili da izgledaju kao prikazani na bilo kojoj drugoj stranici, na primjer, uokvirivanje, dubinsko povezivanje ili in-line povezivanje.

 • Link na bilo koji dio web stranice osim početne stranice.

 • U suprotnom poduzmite bilo koju radnju u vezi s materijalima na ovoj web stranici koja nije u skladu s bilo kojom drugom odredbom ovih Uvjeta korištenja.

Web stranica sa koje povezujete ili na kojoj određeni sadržaj činite dostupnim, mora u svakom pogledu biti usklađena sa Standardima sadržaja navedenim u ovim Uvjetima korištenja.

Saglasni ste da ćete sarađivati s nama u izazivanju trenutnog zaustavljanja bilo kakvog neovlaštenog uokvirivanja ili povezivanja. Zadržavamo pravo da povučemo dozvolu za povezivanje bez prethodne najave.

Možemo onemogućiti sve ili bilo koje funkcije društvenih medija i sve veze u bilo koje vrijeme bez prethodne najave prema našem nahođenju.

Linkovi sa web stranice

Ako web stranica sadrži veze ka drugim stranicama i resursima trećih strana, ovi linkovi su dati samo za vašu pogodnost. Ovo uključuje veze sadržane u oglasima, uključujući reklame na banerima i sponzorisane veze. Nemamo kontrolu nad sadržajem tih stranica ili resursa i ne preuzimamo odgovornost za njih ili za bilo kakav gubitak ili štetu koja može nastati vašim korištenjem istih. Ako odlučite da pristupite bilo kojoj od web lokacija trećih strana koje su povezane s ovom web-mjestom, to činite u potpunosti na vlastitu odgovornost i podložno odredbama i uvjetima korištenja takvih web stranica.

Geografska ograničenja

Vlasnik web stranice nalazi se u državi Tennessee u Sjedinjenim Državama. Nudimo ovu web stranicu za korištenje samo osobama koje se nalaze u Sjedinjenim Državama. Ne tvrdimo da je web stranica ili bilo koji njen sadržaj dostupan ili prikladan izvan Sjedinjenih Država. Pristup web stranici možda neće biti legalan od strane određenih osoba ili u određenim zemljama. Ako pristupate web stranici izvan Sjedinjenih Država, to činite na vlastitu inicijativu i odgovorni ste za usklađenost s lokalnim zakonima.

Odricanje od garancije

Razumijete da ne možemo i ne jamčimo niti garantiramo da će datoteke koje su dostupne za preuzimanje sa interneta ili web stranice biti bez virusa ili drugog destruktivnog koda. Odgovorni ste za implementaciju dovoljnih procedura i kontrolnih tačaka kako biste zadovoljili vaše posebne zahtjeve za antivirusnu zaštitu i tačnost unosa i izlaza podataka, kao i za održavanje sredstava izvan naše stranice za bilo kakvu rekonstrukciju bilo kakvih izgubljenih podataka. U NAJVEĆOJ MJERI KOJI JE PREDVIĐEN ZAKONOM, NEĆEMO BITI ODGOVORNI ZA BILO KAKAV GUBITAK ILI ŠTETU PROUZROKOVANU DISTRIBUIRANIM NAPADOM ODUZIMANJE USLUGE, VIRUSIMA ILI DRUGIM TEHNOLOŠKI ŠTETNIM MATERIJALOM, ŠTETNIM MATERIJALOM, ŠTETNOM KOMPANJOM KOJI JE KOJI JE KOJI JE KOJI JE PREDVIĐAN ZAKONOM. ATA, ILI DRUGO
VLASNIČKI MATERIJAL ZBOG VAŠEG KORIŠĆENJA VEB SAJTA ILI BILO KOJIH USLUGA ILI STAVKI KOJI STE DOBIJENI PREKO WEB SAJTA ILI VAŠEG PREUZIMANJA BILO KOGA MATERIJALA OBJAVLJENOG NA NJEMU, ILI NA BILO KOJOJ VEB STRANI KOJI SE SA NJEM POVEZANO.

VAŠE KORIŠĆENJE WEB SAJTA, NJEGOVOG SADRŽAJA I BILO KOJIIH USLUGA ILI STAVKI KOJI SE DOBIJETE PREKO SAJTA JE NA VAŠU VLASTITU ODGOVORNOST. WEB SAJT, NJEN SADRŽAJ I BILO KAKVE USLUGE ILI STAVKE KOJI SE DOBIJETE PREKO VEB SAJTA SE PRUŽAJU NA OSNOVU "KAKVI JESTE" I "KAKO DOSTUPNO", BEZ BILO KAKVE GARANCIJE BILO KOJE IZRIČITI. NI KOMPANIJA NI BILO KOJA OSOBA POVEZANA SA KOMPANJOM NE DAJE NIKAKVU GARANCIJU ILI ZASTUPANJE U POGLEDU KOMPLETNOSTI, SIGURNOSTI, POUZDANOSTI, KVALITETA, TAČNOSTI ILI DOSTUPNOSTI WEB-ova. BEZ OGRANIČAVANJA NAVEDENOG, NI KOMPANIJA NI BIKO KO POVEZAN SA KOMPANJOM NE PREDSTAVLJA ILI GARANTUJE DA ĆE WEB SAJT, NJEN SADRŽAJ ILI BILO KAKVE USLUGE ILI STAVKE KOJI SE DOBIJETE PREKO WEBSTERISTRA, NEĆE KRITI, DA ĆE KRITI GREŠKA TIH DEFEKTOVA ĆE BITI ISPRAVLJENO, DA NAŠA SAJT ILI SERVER KOJI JE KOJI JE ČINI DOSTUPNIM BEZ VIRUSA ILI DRUGIH ŠTETNIH KOMPONENTA, ILI DA ĆE VEB SAJT ILI BILO KOJI SERVIS ILI STAVKE KOJI SE DOBIJETE PREKO DRUGOG VEB SAJTA DA ĆE VAŠE VIDEO.

U NAJVEĆOJ MJERI KOJI JE PREDVIĐEN ZAKONOM, KOMPANIJA SE OVIM ODRIČE SVIH GARANCIJA BILO KOJE VRSTE, BILO IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE, ZAKONSKI ILI NA DRUGI, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA BILO KAKVE GARANCIJE, NI GARANCIJE, NI ULAR SURPOSE.

NAVEDENO NE UTIČA NA NIKAKVE GARANCIJE KOJE SE NE MOGU ISKLJUČITI ILI OGRANIČITI PREMA VAŽEĆIM ZAKONOM.

Ograničenje odgovornosti

U NAJVEĆOJ MJERI KOJE JE PREDVIĐENO ZAKONOM, NI U KOJEM SLUČAJU KOMPANIJA, NJENE POVEZANE LICENCE, ILI NJIHOVI DODATCI LICENCE, Pružaoci USLUGA, ZAPOSLENI, AGENTI, Službenici ili direktori, NEĆE BITI ODGOVORNI ZA ŠTETU NEKOLIKO NIŠTA U VEZI S VAŠIM KORIŠĆENJEM, ILI NEMOGUĆNOSTI KORIŠĆENJA, WEB STRANICA, BILO KOJE VEZE S NJEM POVEZANE, BILO KOJI SADRŽAJ NA WEB SAJTU ILI TAKVE DRUGE WEB STRANE, UKLJUČUJUĆI BILO KOJE DIREKTNE, INDIREKTNE, POSEBNE, SLUČAJNE, SLUČAJNE, SLUČAJNE, D. LIMITED Do, lične povrede, boli i patnje, emocionalne nevolje, gubitak prihoda, gubitak profita, gubitka poslovnih ili očekivanih ušteda, gubitka dobre volje, gubitak podataka, i da li uzrokuje nepažnju (uključujući nepažnju), kršenje UGOVORA, ILI NA DRUGIM, ČAK I AKO JE PREDVIĐIVO.

NAVEDENO NE UTIČU NI KOJU ODGOVORNOST KOJA NE MOŽE BITI ISKLJUČENA ILI OGRANIČENA PREMA VAŽEĆIM ZAKONOM.


Obeštećenje

Saglasni ste da ćete braniti, obeštetiti i držati bezopasnim Kompaniju, njene filijale, davaoce licenci i pružaoce usluga, te njene i njihove odgovarajuće službenike, direktore, zaposlenike, ugovarače, agente, davaoce licenci, dobavljače, nasljednike i ustupnike od i protiv bilo kakvih potraživanja , odgovornosti, štete, presude, nagrade, gubici, troškovi, izdaci ili honorari (uključujući razumne advokatske naknade) koji proizlaze iz ili se odnose na vaše kršenje ovih Uslova korištenja ili vaše korištenje web stranice, uključujući, ali ne ograničavajući se na , vaš doprinos korisnika, bilo koje korištenje sadržaja, usluga i proizvoda web stranice osim izričito odobrenog u ovim Uvjetima korištenja, ili vaše korištenje bilo koje informacije dobivene sa web stranice.

Mjerodavno pravo i nadležnost

Sva pitanja koja se odnose na web stranicu i ove Uvjete korištenja, kao i bilo koji spor ili zahtjev koji proizilazi iz njih ili se s njima odnosi (u svakom slučaju, uključujući vanugovorne sporove ili potraživanja), regulirat će se i tumačiti u skladu s internim zakonima Država Tennessee bez davanja na snagu bilo kakvog izbora ili sukoba zakona ili pravila (bilo da se radi o državi Tennessee ili bilo kojoj drugoj jurisdikciji).

Osim ako Kompanija ne zahtijeva od vas da podnesete spor na arbitražu, u kom slučaju ćete prekinuti svaki postupak i pristati na uklanjanje na arbitražu bilo kojeg takvog postupka, bilo koje pravne tužbe, radnje ili postupka koji proizlaze iz ili su povezani sa ovim Uvjetima korištenja ili će web stranica biti pokrenuta na saveznim sudovima Sjedinjenih Država ili sudovima države Tennessee, u svakom slučaju koji se nalazi u gradu Nashvilleu i okrugu Davidson, iako zadržavamo pravo da pokrenemo bilo koju tužbu, tužbu ili postupak protiv vas zbog kršenja ovih Uslova korišćenja u vašoj zemlji prebivališta ili bilo kojoj drugoj relevantnoj zemlji. Odričete se bilo kakvih i svih prigovora na vršenje nadležnosti nad vama od strane takvih sudova i na mjesto u takvim sudovima.

Arbitraža

Prema sopstvenom nahođenju, kompanija može zahtijevati da sve sporove koji proizlaze iz ovih Uvjeta korištenja ili korištenja web stranice, uključujući sporove koji proizlaze iz ili se tiču njihovog tumačenja, kršenja, nevaženja, neizvršavanja ili raskida, podnesete konačnoj i obavezujućoj arbitraži prema pravilima arbitraže Američke arbitražne asocijacije koja primjenjuje zakon Tennesseeja.

Ograničenje vremena za podnošenje zahtjeva

BILO KOJI UZROK RADNJE ILI ZAHTEV KOJI MOŽDA PROISTAKLE IZ OVIH USLOVA KORIŠĆENJA ILI VEZANE SA NJIMA ILI VEB SAJTA MORA SE POČETITI U ROKU OD JEDNE (1) GODINE NAKON STANJA UZROKA RADNJE; U protivnom, TAKAV UZROK RADNJE ILI ZAHTJEVANJE JE TRAJNO ZASTARJELO.

Odricanje i odvojivost

Nijedno odricanje kompanije od bilo kojeg uslova ili uslova navedenih u ovim Uslovima korištenja neće se smatrati daljnjim ili kontinuiranim odricanjem od takvog uvjeta ili odricanja od bilo kojeg drugog uvjeta ili uvjeta, kao i svaki propust Kompanije da ostvari pravo ili odredba pod ovim Uslovima korišćenja ne predstavlja odricanje od takvog prava ili odredbe.

Ako bilo koju odredbu ovih Uslova korišćenja sud ili drugi sud nadležne jurisdikcije smatra nevažećom, nezakonitom ili neprovedivom iz bilo kog razloga, takva odredba će biti eliminisana ili ograničena na najmanju mjeru tako da preostale odredbe Uslova Upotreba će se nastaviti u punoj snazi i učinku.

Cjelokupni ugovor

Uslovi korišćenja i naša Politika privatnosti, i Uslovi prodaje, predstavljaju jedini i potpuni ugovor između vas i Direct Offer, Inc. u vezi sa Veb sajtom i zamenjuju sva prethodna i istovremena shvatanja, sporazume, izjave i garancije, pismene i usmene , u vezi sa web stranicom.

Vaši komentari i brige

Ovom web-stranicom upravlja Direct Offer, Inc. Direct Offer, Inc.

2817 West End Avenue, Ste. 126, #228 Nashville, TN 37203-1435

Sva obavještenja o kršenju autorskih prava, povratne informacije, komentari, zahtjevi za tehničku podršku i druga komunikacija koja se odnosi na web stranicu treba biti usmjerena na: admin@directoffer.com

Ugovor o licenciranju krajnjeg korisnika

Ovaj Ugovor o licenci sa krajnjim korisnikom ("Ugovor") je obavezujući ugovor između vas ("Krajnjeg korisnika" ili "vi") i Direct Offer, Inc. ("Kompanija"). Ovaj Ugovor regulira vaše korištenje platforme Direktne ponude na web stranici i mobilnoj aplikaciji (uključujući svu srodnu dokumentaciju, "Prijava"). Aplikacija vam je licencirana, a ne prodata.

KLIKANJEM NA DUGME "SLAŽEM SE", PREUZIMANJEM, INSTALACIJOM ILI KORIŠĆENJEM APLIKACIJE, VI (A) POTVRĐUJETE DA STE PROČITALI I RAZUMIJELI OVAJ UGOVOR; (B) IZJAVA DA IMATE 18 GODINA ILI STARIJI; I (C) PRIHVATATE OVAJ UGOVOR I SLAŽETE SE DA STE PRAVNO OBAVEZANI NJEGOVIM USLOVIMA. AKO SE NE SLAŽETE SA OVIM USLOVIMA, NE PREUZMAJTE, INSTALIRATE ILI KORISTITE APLIKACIJU.

1. Dodjela licence. U skladu sa uslovima ovog Ugovora, Kompanija vam daje ograničenu, neekskluzivnu i neprenosivu licencu za:

(a) preuzeti, instalirati i koristiti Aplikaciju za svoju ličnu, nekomercijalnu upotrebu na jednom mobilnom uređaju ili uređaju web pretraživača koji je u vašem vlasništvu ili na drugi način kontrolirate („Mobilni uređaj“) striktno u skladu s dokumentacijom aplikacije.

(b) pristup, strujanje, preuzimanje i korištenje na takvom mobilnom uređaju Sadržaju i uslugama (kao što je definirano u Odjeljku 5) koji su dostupni ili na drugi način dostupni putem aplikacije, striktno u skladu sa ovim Ugovorom i Uslovima korištenja koji se primjenjuju na takve Sadržaj i usluge.

2. Ograničenja licence. Imalac licence neće:

(a) kopirati aplikaciju, osim ako je izričito dozvoljeno ovom licencom;
(b) modificirati, prevoditi, prilagođavati ili na drugi način kreirati izvedena djela ili poboljšanja, bez obzira da li se mogu patentirati ili ne, iz Prijave;

(c) obrnuti inženjering, rastaviti, dekompilirati, dekodirati ili na drugi način pokušati izvući ili dobiti pristup izvornom kodu aplikacije ili bilo kojem njenom dijelu;

(d) ukloniti, izbrisati, izmijeniti ili prikriti bilo koje žigove ili bilo koje napomene o autorskim pravima, žigovima, patentima ili drugim obavještenjima o intelektualnoj svojini ili vlasničkim pravima iz Aplikacije, uključujući svaku njihovu kopiju;

(e) iznajmljivati, davati u zakup, pozajmljivati, prodavati, podlicencirati, dodijeliti, distribuirati, objavljivati, prenositi ili na drugi način učiniti dostupnim Aplikaciju, ili bilo koje karakteristike ili funkcionalnost Aplikacije, bilo kojoj trećoj strani iz bilo kojeg razloga, uključujući izradu Aplikacije dostupno na mreži na kojoj mu može pristupiti više od jednog uređaja u bilo koje vrijeme;

(f) ukloniti, onemogućiti, zaobići ili na drugi način kreirati ili implementirati bilo koje zaobilazno rješenje za bilo koju zaštitu od kopiranja, upravljanje pravima ili sigurnosne karakteristike u ili zaštiti Aplikacije; ili

(g) koristiti Aplikaciju u, ili u vezi sa projektovanjem, konstrukcijom, održavanjem ili radom bilo kog opasnog okruženja ili sistema, uključujući sve sisteme za proizvodnju energije; navigacioni ili komunikacioni sistemi aviona, sistemi kontrole vazdušnog saobraćaja ili bilo koji drugi sistemi upravljanja transportom; sigurnosno kritične aplikacije, uključujući medicinske ili sisteme za održavanje života, aplikacije za upravljanje vozilom ili bilo koje policijske, vatrogasne ili druge sigurnosne sisteme za reagovanje; i vojne ili svemirske aplikacije, sisteme oružja ili okruženja.

3. Zadržavanje prava. Potvrđujete i slažete se da vam se Aplikacija daje pod licencom, a ne prodaje. Ne stječete nikakav vlasnički interes u Aplikaciji prema ovom Ugovoru, niti bilo koja druga prava na nju osim korištenja aplikacije u skladu sa dodijeljenom licencom i podložno svim odredbama, uslovima i ograničenjima prema ovom Ugovoru. Kompanija i njeni davaoci licenci i pružaoci usluga zadržavaju i zadržavaju svoje cjelokupno pravo, vlasništvo i interes u aplikaciji i u njoj, uključujući sva autorska prava, žigove i druga prava intelektualne svojine u njoj ili koja se odnose na njih, osim ako vam je izričito odobreno ovim Ugovorom .

4. Prikupljanje i korištenje Vaših informacija. Prihvaćate da kada preuzmete, instalirate ili koristite Aplikaciju, Kompanija može koristiti automatska sredstva (uključujući, na primjer, kolačiće i web svjetionike) za prikupljanje informacija o vašem mobilnom uređaju i o vašem korištenju aplikacije. Od vas se također može tražiti da navedete određene informacije o sebi kao uslov za preuzimanje, instaliranje ili korištenje Aplikacije ili određenih njenih karakteristika ili funkcionalnosti, a Aplikacija vam može pružiti mogućnosti da podijelite informacije o sebi s drugima. Sve informacije koje prikupljamo putem ili u vezi s ovom aplikacijom podliježu našoj politici privatnosti https://directoffer.com/privacy-policy. Preuzimanjem, instaliranjem, korištenjem i pružanjem informacija ovoj aplikaciji ili putem nje, pristajete na sve radnje koje poduzimamo u vezi s vašim podacima u skladu s Politikom privatnosti.

5. Sadržaj i usluge. Aplikacija vam može omogućiti pristup web stranici kompanije koja se nalazi na DirectOffer.com, DirectOffer.net i DirectOffer.io, DirectOffer.eu, DirectOffer.ie, DirectOffer.es, DirectOffer.es, DirectOffer.fr, Direct Offer.ie, Directoffer .info, DirectOffer.mobi, DirectOffer.org, DirectOffer.uk, DirectOffer.biz, DirectOffers.fr („Veb lokacija“) i proizvodi i usluge dostupni na njima, kao i određene funkcije, funkcionalnosti i sadržaji dostupni na ili putem aplikacije mogu biti smješteni na web stranici (zajedno, "Sadržaj i usluge"). Vaš pristup i korišćenje takvog sadržaja i usluga regulisani su Uslovima korišćenja i Politikom privatnosti Veb-sajta koji se nalaze na [VEZA ZA USLOVE KORIŠĆENJA] i [LINK ZA POLITIKU PRIVATNOSTI], koji su ovde uključeni ovom referencom. Vaš pristup i korištenje takvog Sadržaja i Usluga može zahtijevati od vas da potvrdite svoje prihvaćanje takvih Uslova korištenja i Politike privatnosti i da se registrujete na web stranici, a vaš propust da to učinite može vas ograničiti u pristupu ili korištenju određenih funkcija aplikacije i funkcionalnost. Svako kršenje ovih Uslova korišćenja takođe će se smatrati kršenjem ovog Ugovora.

6. Geografska ograničenja. Sadržaj i usluge su dostupni za pristup i korištenje samo osobama koje se nalaze na tržištima Sjedinjenih Država i Evropske unije („Teritorije“). Prihvaćate da možda nećete moći pristupiti cijelom ili nekim sadržajima i uslugama izvan teritorija i da pristup određenim osobama ili u određenim zemljama možda nije legalan. Ako sadržaju i uslugama pristupate izvan teritorija, odgovorni ste za usklađenost s lokalnim zakonima.

7. Ažuriranja. Kompanija može s vremena na vrijeme prema vlastitom nahođenju razviti i pružiti ažuriranja aplikacija, koja mogu uključivati nadogradnje, ispravke grešaka, zakrpe, druge ispravke grešaka i/ili nove funkcije (zajedno, uključujući odgovarajuću dokumentaciju, "Ažuriranja"). Ažuriranja također mogu mijenjati ili u potpunosti izbrisati određene karakteristike i funkcionalnost. Slažete se da Kompanija nema obavezu pružanja bilo kakvih ažuriranja ili nastavljanja pružanja ili omogućavanja bilo koje posebne karakteristike ili funkcionalnost. Na osnovu postavki vašeg mobilnog uređaja, kada je vaš mobilni uređaj povezan na internet:

(a) Aplikacija će automatski preuzeti i instalirati sva dostupna ažuriranja; ili

(b) možda ćete dobiti obavještenje ili biti zatraženo da preuzmete i instalirate dostupna ažuriranja.

Odmah ćete preuzeti i instalirati sva ažuriranja i potvrditi i složiti se da Aplikacija ili njeni dijelovi možda neće ispravno raditi ako to ne učinite. Dalje se slažete da će se sva ažuriranja smatrati dijelom aplikacije i podliježu svim odredbama i uslovima ovog Ugovora.

8. Materijali trećih strana. Aplikacija može prikazivati, uključivati ili učiniti dostupnim sadržaj trećih strana (uključujući podatke, informacije, aplikacije i druge proizvode, usluge i/ili materijale) ili pružati veze do web stranica ili usluga trećih strana, uključujući oglašavanje trećih strana ("Materijal trećih strana"). Prihvaćate i slažete se da Kompanija nije odgovorna za Materijale trećih strana, uključujući njihovu tačnost, potpunost, pravovremenost, valjanost, usklađenost sa autorskim pravima, zakonitost, pristojnost, kvalitet ili bilo koji drugi njihov aspekt. Kompanija ne preuzima i neće imati nikakvu odgovornost ili odgovornost prema vama ili bilo kojoj drugoj osobi ili entitetu za materijale trećih strana. Materijali trećih strana i linkovi do njih daju se isključivo kao pogodnost za vas, a vi im pristupate i koristite ih u potpunosti na sopstveni rizik i podložni uslovima i odredbama takvih trećih strana.

9. Rok i raskid.

(a) Period Ugovora počinje kada preuzmete ili instalirate Aplikaciju ili potvrdite da prihvatate ovaj Ugovor i biće na snazi dok ga vi ili Kompanija ne raskinete kao što je navedeno u ovom Odjeljku 9.

(b) Možete raskinuti ovaj Ugovor brisanjem aplikacije i svih njenih kopija sa svog mobilnog uređaja.

(c) Kompanija može raskinuti ovaj Ugovor u bilo koje vrijeme bez prethodne najave ako prestane podržavati Aplikaciju, što Kompanija može učiniti prema vlastitom nahođenju ili DRUGIM DOGAĐAJIMA RASKIDA. Osim toga, ovaj Ugovor će odmah i automatski prestati bez ikakvog upozorenja ako prekršite bilo koji od odredbi i uslova ovog Ugovora.

(d) Nakon raskida:

(i) sva prava koja su vam data ovim Ugovorom će takođe prestati; i

(ii) morate prekinuti svaku upotrebu aplikacije i izbrisati sve kopije aplikacije sa svog mobilnog uređaja i naloga.

(e) Raskid neće ograničiti nijedno od prava Kompanije ili pravnih lijekova po zakonu ili u kapitalu.

10. Odricanje od garancije. APLIKACIJA SE DAJE IMAOCU LICENCE "KAKVA JESTE" I SA SVIM GREŠKAMA I DEFAKTIMA BEZ BILO KOJE VRSTE GARANCIJE. U MAKSIMALNOJ MERI DOZVOLJENOJ PREMA VAŽEĆIM ZAKONOM, KOMPANIJA, U SVOJE IME I U IME SVOJIH PODRUČNIKA I NJEGOVIH I NJIHOVIH DODATNIH LICENCE I PRUŽATELJA USLUGA, IZRIČITO, JA JE JAKO ODBRICAO TORY, ILI DRUGAČIJE, U ODNOSU NA APLIKACIJA, UKLJUČUJUĆI SVE PODRAZUMEVANE GARANCIJE O PRODAJNOSTI, PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMJENU, NASLOV I NEKRŠENJE PRAVA, I GARANCIJE KOJE MOGU PROISTAKTI IZ TOKA POSLOVANJA, NA PRAVI NAS. BEZ OGRANIČENJA NA PRETHODNO NAVEDENO, KOMPANIJA NE DAJE NIKAKVU GARANCIJU ILI OBAVEZU, I NE DAJE BILO KAKVE VRSTE DA ĆE APLIKACIJA ZADOVOLJATI VAŠE ZAHTJEVE, POSTIŽI BILO KAKVE NAMENJENE REZULTATE, DA SE DA BI DA BILO KOJI SE PRIMENI S, SISTEMI ILI USLUGE, RADITE BEZ PREKIDA, ZADOVOLJAVAJU BILO KAKVE STANDARDE PERFORMANSE ILI POUZDANOSTI, ILI BUDITE BEZ GREŠAKA, ILI DA SE BILO KOJE GREŠKE ILI KVARI MOGU ILI ĆE BITI ISPRAVLJENE.

NEKE JURISDIKCIJE NE DOZVOLJAVAJU ISKLJUČIVANJE ILI OGRANIČAVANJE PODRAZUMEVANIH GARANCIJA ILI OGRANIČENJA PRIMJENJIVIH ZAKONSKIH PRAVA POTROŠAČA, TAKO DA SE NEKA ILI SVA GORE IZUZETA ISKLJUČIVAJU.

11. Ograničenje odgovornosti. U NAJVEĆOJ MJERI KOJI JE DOZVOLJENO VAŽEĆIM ZAKONOM, NI U KOJEM SLUČAJU NEĆE KOMPANIJA ILI NJENA POVEZANA KOMPANIJA, ILI BILO KOJI OD NJEGOVIH ILI NJIHOVIH DODATNIH LICENCE ILI PRUŽATELJA USLUGA, IMATI BILO KAKVU ODGOVORNOST PREMA VAŠEM PRIMJENJU ILI SADRŽAJ I USLUGE ZA:

(a) LIČNA POVREDA, ŠTETA IMOVINE, GUBITAK DOBITI, TROŠKOVI ZAMJENSKE ROBE ILI USLUGA, GUBITAK PODATAKA, GUBITAK GOODWILLA, PREKID POSLOVANJA, KVAR ILI KVAR KOMPJUTERA, ILI BILO KOJI DRUGI, DRUGI KONTROL CIAL, ILI KAZNENI ŠTETE.

(b) DIREKTNE ŠTETE U IZNOSIMA KOJI U SKUPINI PREMAŠUJU IZNOS KOJI STE STVARNO PLAĆALI ZA PRIJAVU.

NAVEDENA OGRANIČENJA ĆE SE PRIMJENJIVATI DA LI TAKVE ŠTETE PROISTEKLE KRŠENJEM UGOVORA, DELJKA (UKLJUČUJUĆI NEMAR) ILI NA DRUGIM I BEZ OBZIRA DA LI JE TAKVA ŠTETA PREDVIĐENA ILI JE KOMPANIJA KOJA JE MOGUĆA. NEKE JURISDIKCIJE NE DOZVOLJAVAJU ODREĐENA OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI TAKO SE NEKA ILI SVA GORE GORE OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI MOŽDA NE ODNOSE NA VAS.

12. Obeštećenje. Saglasni ste da ćete obeštetiti, braniti i držati bezopasnim Kompaniju i njene službenike, direktore, zaposlene, agente, filijale, nasljednike i ustupnike od i protiv svih gubitaka, šteta, obaveza, nedostataka, potraživanja, radnji, presuda, poravnanja, kamata , nagrade, kazne, novčane kazne, troškove ili izdatke bilo koje vrste, uključujući advokatske honorare, koji proizlaze iz ili se odnose na vašu upotrebu ili zloupotrebu aplikacije ili kršenje ovog Ugovora, uključujući, ali ne ograničavajući se na sadržaj koji pošaljete ili napravite dostupno putem ove aplikacije.

13. Izvozna regulativa. Aplikacija može biti podložna zakonima o kontroli izvoza SAD-a, uključujući Zakon o reformi kontrole izvoza i povezane propise. Nećete, direktno ili indirektno, izvoziti, ponovno izvoziti ili puštati Aplikaciju u, niti učiniti Aplikaciju dostupnom iz bilo koje jurisdikcije ili zemlje u koju je izvoz, ponovni izvoz ili puštanje zabranjeno zakonom, pravilom ili propisom . Morat ćete se pridržavati svih primjenjivih saveznih zakona, propisa i pravila i ispuniti sve potrebne obaveze (uključujući pribavljanje bilo koje potrebne izvozne dozvole ili drugog odobrenja vlade), prije izvoza, ponovnog izvoza, puštanja ili na drugi način učinite Aplikaciju dostupnom izvan US.

14. Prava američke vlade. Aplikacija je komercijalni kompjuterski softver, kao što je takav termin definisan u 48 CFR §2.101. Shodno tome, ako ste agencija vlade SAD-a ili bilo koji njen izvođač, dobijate samo ona prava u vezi sa aplikacijom koja su data svim ostalim krajnjim korisnicima pod licencom, u skladu sa (a) 48 CFR §227.7201 do 48 CFR §227.7204, u odnosu na Ministarstvo odbrane i njihove ugovarače, ili (b) 48 CFR §12.212, u odnosu na sve druge nosioce licenci Vlade SAD i njihove ugovarače.

15. Odvojivost. Ako je bilo koja odredba ovog Ugovora nezakonita ili neprovediva prema važećem zakonu, ostatak odredbe će biti izmijenjen kako bi se postigao što je moguće bliži efekat prvobitnog roka, a sve ostale odredbe ovog Ugovora će i dalje biti na snazi i djelovanju.

16. Mjerodavno pravo. Ovaj Ugovor je uređen i tumačen u skladu sa internim zakonima države Tennessee bez davanja na snagu bilo kakvog izbora ili odredbe ili pravila o sukobu zakona. Svaka pravna tužba, radnja ili postupak koji proizilazi iz ili u vezi sa ovim Ugovorom ili Prijavom biće pokrenuti isključivo na saveznim sudovima Sjedinjenih Država ili sudovima države Tennessee u svakom slučaju koji se nalazi u Nashvilleu, Tennessee. Odričete se bilo kakvih i svih prigovora na vršenje nadležnosti nad vama od strane takvih sudova i na mjesto u takvim sudovima.

17. Ograničenje vremena za podnošenje zahtjeva. BILO KOJI UZROK RADNJE ILI ZAHTEV KOJI MOŽDA PROISTAKLA IZ OVOG UGOVORA ILI SE U VEZI SA OVOM UGOVOROM ILI PRIJAVA MORA BITI ZAPOČETENA U ROKU OD JEDNE (1) GODINE NAKON DA SE UZROK RADNJE NASTAJE U DRUGIM UZROKIMA.

18. Cjelokupni ugovor. Ovaj Ugovor, naši uslovi korišćenja, naša politika privatnosti i bilo koje druge politike koje se pominju ili su priložene gore navedenom čine ceo ugovor između vas i Kompanije u vezi sa Aplikacijom i zamenjuju sve prethodne ili istovremene sporazume i sporazume, bilo pismene ili usmene, u odnosu na Prijavu.

19. Odricanje. Nikakvo neuvođenje, niti kašnjenje u ostvarivanju, od strane bilo koje strane, bilo kojeg prava ili bilo koje ovlasti iz ovog Ugovora neće djelovati kao odricanje od njih, niti će svako pojedinačno ili djelomično korištenje bilo kojeg prava ili ovlaštenja iz ovog Ugovora spriječiti daljnje korištenje tog ili bilo koje drugo pravo u nastavku. U slučaju sukoba između ovog Ugovora i bilo kojeg primjenjivog kupovnog ili drugih uslova, mjerodavni su uslovi ovog Ugovora.

bs_BABosanski
Skrolujte do Vrh