Kathleen Lappe, vizionářka DirectOffer®, Inc, získala ocenění 2024 RisMedia Real Estate Futurist a Swanepoel 200 Watchlist: Průkopnická dostupnost v oblasti nemovitostí

Úvod

DirectOffer®, Inc s potěšením oznamuje, že naše zakladatelka a výkonná ředitelka, Kathleen Lappe, byla nejen oceněna jako Real Estate Futurist 2024 společností RisMedia a zajistila si kýžené místo na Swanepoel 200 Watchlist, ale také vede úsilí o zpřístupnění nemovitostí. do různých komunit. Vizionářský přístup Kathleen přesahuje průmyslová ocenění a zahrnuje závazek k inkluzivitě pro zrakově postižené, osoby hovořící více jazyky a neurodivergentní.

Vizionářský vůdce

Odhodlání Kathleen Lappe přetvářet realitní prostředí není patrné pouze v jejím vedení, ale také v DirectOffer.®Závazek společnosti , Inc zpřístupnit nemovitosti všem. Díky integraci technologie a inovativních řešení Kathleen zajišťuje DirectOffer®Služby společnosti , Inc uspokojují různorodé potřeby klientů.

Realitní futurista RisMedia pro rok 2024

Progresivní myšlení Kathleen Lappe, jakožto futuristky Real Estate 2024, se rozšiřuje na vytváření inkluzivnějších zkušeností s nemovitostmi. Toto ocenění ji uznává jako lídra nejen v předvídání tržních trendů, ale i v průkopnických iniciativách, které zpřístupňují nemovitosti všem.

Swanepoel 200 Watchlist uznání

Zařazení do Swanepoel 200 Watchlist dále zdůrazňuje závazek Kathleen Lappe podporovat inkluzivní realitní prostředí. Toto uznání podtrhuje její vliv nejen na utváření odvětví, ale také na prosazování dostupnosti pro různé komunity.

Průkopnické iniciativy přístupnosti

vývoj funkcí, které uspokojí zrakově postižené. Začleněním nástrojů a technologií pro usnadnění, DirectOffer®, Inc zajišťuje, že jednotlivci se zrakovým postižením mohou bez problémů pracovat s platformou.

Vícejazyčná řešení

DirectOffer si uvědomuje důležitost cateringu pro různorodé globální publikum®, Inc implementovala funkce, které podporují více jazyků. To zajišťuje, že jazykové bariéry jsou minimalizovány, díky čemuž jsou transakce s nemovitostmi dostupnější pro klienty z různých jazykových prostředí.

Neurodiverzita a inkluzivita

Kathleen Lappe chápe, že neurodiverzita je klíčovým aspektem inkluzivity. DirectOffer®, Inc aktivně pracuje na vytvoření platformy, která vyhovuje různorodým potřebám neurodivergentních jedinců a zajišťuje, že realitní proces je vstřícný a vstřícný ke všem.

Vize Kathleen Lappe pro inkluzivní nemovitosti

V reakci na uznání a ve světle DirectOffer®Kathleen Lappe, Inc. v rámci iniciativ přístupnosti, zdůraznila důležitost vytvoření komplexního ekosystému nemovitostí. Zdůraznila pokračující závazek k prolomení bariér a zajištění DirectOffer®Služby společnosti , Inc jsou dostupné všem, bez ohledu na fyzické schopnosti, jazykové znalosti nebo neurodivergentní stavy.

Těšit se

Jako DirectOffer®, Inc oslavuje úspěchy Kathleen Lappeové jako futuristy v oblasti nemovitostí pro rok 2024 a držitele Swanepoel 200 Watchlist, společnost zůstává oddána neustálému úsilí o inkluzivitu. Vizí je pokračovat v průkopnických iniciativách v oblasti přístupnosti, které nastavují nové standardy v tomto odvětví, díky čemuž jsou nemovitosti skutečně vítaným prostorem pro každého.

cs_CZČeština
Přejít nahoru