Sut i Hybu Eich Gwerth mewn Marchnad Orlawn

Gydag iBuyers yn ennill stêm ymhlith perchnogion tai sy'n chwilio am ffordd haws o werthu eu cartref a'r nifer uchaf erioed o Realtors yn cystadlu am nifer hanesyddol isel o restrau, bydd yn rhaid i asiantau weithio'n galetach nag erioed i ennill eu cyfran deg o fusnes y gwanwyn hwn.

Yn hytrach na bod yn ofnus o'r gystadleuaeth gynyddol, defnyddiwch hi fel cyfle i wahaniaethu eich hun.

Dyma rai awgrymiadau i sefyll allan o'r dorf a chipio cyfran annheg o fusnes yn ystod tymor prynu cartref 2022.

Arddangos eich gwybodaeth am y farchnad leol

Yn aml, mae prynwyr a gwerthwyr heddiw yn ymwybodol iawn o heriau presennol y farchnad cyn iddynt ddechrau chwilio am asiant. Pan fyddant yn cysylltu â chi mae'n debygol y bydd ganddynt ddealltwriaeth dda o lefelau rhestr eiddo, pa mor gyflym y mae cartrefi'n gwerthu, prisiau tai ac ystadegau eraill. I ychwanegu gwerth, dylech ymchwilio i fanylion y farchnad neu'r gymdogaeth ddymunol a'u helpu i ddeall sut y gallant lwyddo yn y farchnad gyfredol yn seiliedig ar eu hamgylchiadau unigol.

Cysylltwch â chleientiaid ar lefel bersonol

Mae eich prynwyr a'ch gwerthwyr eisiau gwybod mai chi sydd â'u budd gorau yn y bôn. Mae hyn yn golygu cysylltu â nhw ar lefel fusnes a phersonol.

Gyda'r farchnad mor gystadleuol ag y mae, mae'n bwysig bod eich cleientiaid yn deall yr hyn y maent yn ei wneud o'r cychwyn cyntaf. I werthwyr, mae'n golygu darparu'r tryloywder y byddant yn debygol o werthu eu cartref yn gyflym felly mae'n rhaid i unrhyw gynllun i werthu gynnwys cynllun o ble y byddant yn byw nesaf. Ar gyfer prynwyr, mae'r rhan fwyaf o gartrefi yn derbyn cynigion lluosog. Mae paratoi eich prynwyr ar gyfer y senario hwn yn ogystal â chynnig strategaethau i helpu i'w gosod ar wahân yn allweddol.

Mae eich cleientiaid yn disgwyl bod gan bwy bynnag maen nhw'n gweithio gyda nhw y gallu i fynd â nhw trwy gamau'r trafodiad. Bydd y ffordd y byddwch yn eu harwain drwy'r broses ac yn ystyried eu hamgylchiadau unigol yn eich gosod ar wahân fel cynghorydd y gallwch ymddiried ynddo.

Peidiwch â bod ofn ychwanegu offer newydd at eich arsenal

Er bod y farchnad yn newid, nid oes angen diystyru'r hyn sydd wedi gweithio yn y gorffennol.

Fodd bynnag, mae marchnad gystadleuol yn gofyn am rywfaint o feddwl allan o'r bocs sy'n dangos i'ch cleientiaid eich bod yn esblygu fel y mae'r farchnad yn ei wneud.

Mae twf iBuyers wedi profi, o ran gwerthu cartrefi, bod defnyddwyr yn barod i dalu am gyfleustra. Ar hyn o bryd mae yna fyrdd o gwmnïau sy'n ceisio nid yn unig ei gwneud hi'n haws prynu a gwerthu cartrefi, ond hefyd helpu defnyddwyr i gystadlu yn y farchnad gyfredol. Er bod rhai o'r cwmnïau hyn mewn cystadleuaeth uniongyrchol ag eiddo tiriog trefnus mae eraill yn partneru ag asiantau. Mae'n bwysig i chi ddeall y dirwedd fel y gallwch ddod ag opsiynau newydd i'ch prynwyr a'ch gwerthwyr.

Ystyriwch hefyd offer sy'n eich helpu i weithio'n gallach a chyrraedd cynulleidfaoedd ehangach. Un o'r offer hynny yw DirectOffer.

Mae DO AudioToursTM sy'n aros am batent DirectOffer yn caniatáu ichi recordio sain yn uniongyrchol i restru lluniau, gan ychwanegu dimensiwn newydd at restru disgrifiadau sy'n dod â chartref yn fyw wrth arddangos eich arbenigedd i siopwyr cartref a lefelu'r maes chwarae i siopwyr cartref.

I roi cynnig ar DO AudioTours allan, lawrlwythwch ein app yma. Os oes gennych ddiddordeb yn y cynnyrch menter AudioTours, anfonwch e-bost at eich brocer enterprise@directoffer.com.

cyCymraeg
Sgroliwch i'r Brig