Seda saiti või selle mõnda funktsiooni kasutades nõustute sõnaselgelt kasutustingimuste ja privaatsuspoliitikaga (https://directoffer.com/privacy-policy) otsepakkumise saidi, mis (sealhulgas kogu selle sisu) on teile antud "sellisena" ja selle saidi kasutamine toimub teie enda vastutusel. Otsepakkumine ei anna mingeid kinnitusi, garantiisid ega garantiisid, et see sait on vaba kadumisest, hävimisest, kahjustustest, korruptsioonist, rünnakutest, viirustest, häiretest, häkkimisest või muust turvalisuse sissetungimisest ning ei võta endale sellega seotud vastutust.

Otsepakkumine võib ilma eelneva etteteatamata muuta, peatada või katkestada selle saidi mis tahes aspekti või funktsiooni või selle saidi kasutamise. Kui Otsepakkumine otsustab saiti muuta, peatada või katkestada, ei vastuta see teie ega ühegi kolmanda osapoole ees.

Otsepakkumine ei garanteeri ega garanteeri, et saidi (või selle sisu, teabe või kinnisvaraloendite) kasutamine või kasutamise tulemused on täpsed, usaldusväärsed, ajakohased, katkematud või vigadeta. Kuigi sellel saidil juurdepääsetav sisu, teave ja kinnisvaraloendid on saadud ja esitatud allikatest, mida Direct Offer peab usaldusväärseks, ei ole Direct Offer ühtegi sellist sisu, teavet ja kinnisvaraloendeid kontrollinud ning maksimaalses lubatud ulatuses Kohaldatava seaduse kohaselt ei garanteeri otsepakkumine sellist sisu, teavet ega kinnisvaraloendeid ning ütleb sõnaselgelt lahti kõigist otsestest või kaudsetest garantiidest, sealhulgas, kuid mitte ainult, kaudsed garantiid turustatavuse, teatud otstarbeks sobivuse, pealkirja, ja mitterikkumine. Kogu sellel saidil sisalduv sisu, teave ja kinnisvaraloendid võivad esineda vigade, väljajätmiste, hinna, rendi- või muude tingimuste muutumise, eelneva müügi, liisimise või rahastamise või etteteatamata taganemise võimalusega. Kõik avaldused, prognoosid, arvamused, oletused või hinnangud on tehtud kolmandate osapoolte poolt, kes ei ole töötajad, agendid, esindajad ega muul viisil otsepakkumise kontrolli all. Sellised avaldused, prognoosid, arvamused, oletused või hinnangud ei kajasta ühegi loetletud kinnisvara praegust ega tulevast toimivust. Teie ning teie maksu- ja õigusnõustajad peaksite hoolikalt ja sõltumatult uurima kõiki sellel saidil leiduvaid varasid ja kõiki sellel saidil loetletud kinnisvaraga seotud kavandatavaid tehinguid. Otsepakkumise saidi kaudu saadaolevat sisu, teavet, kinnisvaraloendeid ja teenuseid võivad esitada või pakkuda kolmandad osapooled ning te tunnistate, et otsepakkumine ei vastuta sellise sisu, teabe, kinnisvaraloendite ega teenuste eest.

Otsepakkumine ei ole meie saiti kasutava ühegi kinnisvaramaakleri tööandja, juhendaja ega käsundiandja ning kinnisvaramaaklerid, kellega võite selle saidi kaudu kokku puutuda või kellega suhelda võite, ei ole otsese pakkumisega kuidagi juriidiliselt seotud. Director Offer ei anna mingeid kinnitusi, garantiisid ega garantiisid kvalifikatsiooni, volituste, litsentsi staatuse, kogemuste, oskuste, avalduste, esituste, toodete või teenuste kohta, mida sellel saidil kohatud kinnisvaramaaklerid pakuvad või pakuvad. Nõustute, et ei teie ega Otsepakkumine ei kavatse luua kinnisvaramaakleri/kliendi suhet ja seega ei teki teie saidi kasutamisega selliseid suhteid. Otsepakkumine ütleb sõnaselgelt lahti igasugusest vastutusest, mis tuleneb mis tahes suhtlusest, tehingutest või tehingutest:

 1. saidi kõik kasutajad, olenemata sellest, kas nad on kinnisvaramaaklerid või mitte,

 2. kõik kasutajad ja kinnisvaramaaklerid ning

 3. kõik kasutajad ja üksikisikud või muud kolmandad osapooled, sealhulgas, kuid mitte ainult, loetletud kinnisvara ostjad või müüjad.

Agentidele:

Otsepakkumine ei anna mingeid kinnitusi, garantiisid ega garantiisid kvalifikatsiooni, volituste, litsentsi staatuse, kogemuste, oskuste, avalduste, esituste, toodete või teenuste kohta, mida sellel saidil kohanud kasutajad, ostjad, müüjad või kinnisvaramaaklerid pakuvad või pakuvad. Nõustute, et ei teie ega Otsepakkumine ei kavatse luua kinnisvaramaakleri/kliendi suhet ja seega ei teki teie saidi kasutamisega selliseid suhteid. Otsepakkumine ütleb sõnaselgelt lahti igasugusest vastutusest, mis tuleneb mis tahes suhtlusest, tehingutest või tehingutest (1) mis tahes kinnisvaramaaklerite ja saidi teiste kasutajate vahel, olenemata sellest, kas nad on kinnisvaramaaklerid või mitte, (2) mis tahes kinnisvaramaaklerid ning kasutajad, ostjad. , müüjad või muud sellel saidil kohatud kinnisvaramaaklerid ja (3) kõik kinnisvaramaaklerid ja üksikisikud või muud kolmandad osapooled, sealhulgas, kuid mitte ainult, loetletud kinnisvara ostjad või müüjad.

Meie teenust kasutades nõustute ja nõustute, et DirectOffer jagab teie avaldatud helireise oma turundus- ja reklaamitegevuses. Nõustute, et DirectOffer ei vastuta teie avaldatud helituuride kuvamise eest ühelgi juhul. DirectOffer kasutab teie avaldatud helituure ainult teenuse avalikustamiseks. Avaldamata helireisid ei ole avalikult juurdepääsetavad.

Kasutustingimustega nõustumine

Need kasutustingimused on sõlmitud Teie ja Direct Offer, Inc. ("Ettevõte", "meie" või "meie") vahel. Järgmised nõuded ja tingimused koos kõigi dokumentidega, mida nad sõnaselgelt viitena sisaldavad (koos "kasutustingimused"), reguleerivad teie juurdepääsu ja kasutamist veebilehtedele DirectOffer.com, doaudiotours.com, DirectOffer.net ja DirectOffer.io, DirectOffer. eu, DirectOffer.ie, DirectOffer.es, DirectOffer.es, DirectOffer.fr, DirectOffer.ie, Directoffer.info, Directoffer.mobi, DirectOffer.org, DirectOffer.uk, DirectOffer.biz, DirectOffers.fr, sealhulgas mis tahes sisu , funktsioonid ja teenused, mida pakutakse saidil DirectOffer.com, DirectOffer.net ja DirectOffer.io, DirectOffer.eu, DirectOffer.ie, DirectOffer.es, DirectOffer.es, DirectOffer.fr, Direct Offer.ie, Directoffer.info või nende kaudu, Directoffer.mobi, DirectOffer.org, DirectOffer.uk, DirectOffer.biz, DirectOffers.fr ("veebisait"), kas külalisena või registreeritud kasutajana.

Palun lugege kasutustingimused hoolikalt läbi, enne kui hakkate Veebilehte kasutama. Kasutades veebisaiti või klõpsates kasutustingimustega nõustumiseks või nendega nõustumiseks, kui see valik on teile kättesaadavaks tehtud, nõustute ja nõustute olema seotud ja järgima neid kasutustingimusi ja meie privaatsuspoliitikat, mis leiate aadressilt https://directoffer.com/privacy-policy, mis on siia kaasatud viitena. Kui te ei soovi käesolevate kasutustingimuste või privaatsuspoliitikaga nõustuda, ei tohi te veebisaidile juurde pääseda ega seda kasutada.

Seda veebisaiti pakutakse ja see on saadaval 18-aastastele või vanematele kasutajatele, kes elavad Ameerika Ühendriikides, Euroopa Liidu turgudel või mis tahes nende territooriumil või valduses. Seda veebisaiti kasutades kinnitate ja garanteerite, et olete täisealine, et sõlmida ettevõttega siduv leping ja täita kõik ülaltoodud sobivusnõuded. Kui te ei täida kõiki neid nõudeid, ei tohi te veebisaidile juurde pääseda ega seda kasutada.

Kasutustingimuste muudatused

Võime neid kasutustingimusi aeg-ajalt oma äranägemisel üle vaadata ja uuendada. Kõik muudatused jõustuvad kohe pärast nende postitamist ja kehtivad pärast seda veebisaidile juurdepääsu ja selle kasutamise kohta. Kuid mis tahes muudatused kohaldatavas õiguses ja punktis 0 sätestatud vaidluste lahendamise sätetes ei kehti vaidluste puhul, mille kohta pooled on muudatuse veebisaidile postitamise kuupäeval või varem teatanud.

Veebisaidi jätkuv kasutamine pärast muudetud kasutustingimuste postitamist tähendab, et nõustute muudatustega ja nõustute nendega. Peate seda lehte aeg-ajalt iga kord sellele veebisaidile sisenedes kontrollima, et oleksite kursis kõigist muudatustest, kuna need on teile siduvad.

Juurdepääs veebisaidile ja konto turvalisus

Jätame endale õiguse tühistada või muuta see veebisait ja mis tahes teenus või materjal, mida sellel veebisaidil pakume, oma äranägemise järgi ilma ette teatamata. Me ei vastuta, kui kogu Veebileht või selle osa pole mingil põhjusel igal ajal või mis tahes ajavahemiku jooksul saadaval. Aeg-ajalt võime piirata juurdepääsu mõnele veebisaidi osale või kogu veebisaidile kasutajatele, sealhulgas registreeritud kasutajatele.

Teie vastutate mõlema eest:

 • Kõigi vajalike korralduste tegemine veebisaidile juurdepääsu saamiseks.

 • Tagada, et kõik isikud, kes sisenevad veebisaidile teie Interneti-ühenduse kaudu, on käesolevatest kasutustingimustest teadlikud ja neid järgivad.

 
Veebisaidile või mõnele selle pakutavale ressursile juurdepääsemiseks võidakse teil paluda esitada teatud registreerimisandmed või muu teave. Veebisaidi kasutamise tingimuseks on, et kogu teave, mida veebisaidil esitate, on õige, ajakohane ja täielik. Nõustute, et kogu sellel veebisaidil registreerumiseks või muul viisil esitatud teavet, sealhulgas, kuid mitte ainult, veebisaidi interaktiivsete funktsioonide kasutamise kaudu, reguleerib meie privaatsuspoliitika. https://directoffer.com/privacy-policyja nõustute kõigi meie privaatsuspoliitikaga kooskõlas olevate toimingutega seoses teie teabega.

Kui valite või teile antakse meie turvaprotseduuride osana kasutajanimi, parool või mõni muu teave, peate käsitlema sellist teavet konfidentsiaalsena ja te ei tohi seda avaldada ühelegi teisele isikule või juriidilisele isikule. Samuti tunnistate, et teie konto on teie jaoks isiklik, ja nõustute mitte võimaldama ühelegi teisele isikule juurdepääsu sellele veebisaidile või selle osadele, kasutades teie kasutajanime, parooli või muud turvateavet. Nõustute meid viivitamatult teavitama mis tahes volitamata juurdepääsust teie kasutajanimele või paroolile või selle kasutamisest või muust turvarikkumisest. Samuti nõustute tagama, et väljute oma kontolt iga seansi lõpus. Peaksite olema eriti ettevaatlik, kui sisenete oma kontole avalikust või jagatud arvutist, et teised ei saaks teie parooli ega muud isiklikku teavet vaadata ega salvestada.

Meil on õigus keelata mis tahes kasutajanimi, parool või muu identifikaator, olenemata sellest, kas olete valinud või meie poolt antud, igal ajal oma äranägemisel mis tahes põhjusel või ilma põhjuseta, sealhulgas juhul, kui olete meie arvates mõnda sätet rikkunud. käesolevatest kasutustingimustest.


Intellektuaalse omandi õigused

 
Veebileht ja kogu selle sisu, funktsioonid ja funktsioonid (sealhulgas, kuid mitte ainult kogu teave, tarkvara, tekst, kuvad, pildid, videod ja heli ning nende kujundus, valik ja paigutus) kuuluvad ettevõttele, tema litsentsiandjad või muud sellise materjali pakkujad ning on kaitstud Ameerika Ühendriikide ja rahvusvaheliste autoriõiguse, kaubamärgi, patendi, ärisaladuse ja muude intellektuaalomandi või omandiõiguste seadustega.

Need kasutustingimused võimaldavad teil veebisaiti kasutada ainult isiklikuks, mitteäriliseks otstarbeks. Te ei tohi meie veebisaidil olevat materjali reprodutseerida, levitada, muuta, sellest tuletatud teoseid luua, avalikult kuvada, avalikult esitada, uuesti avaldada, alla laadida, salvestada ega edastada, välja arvatud järgmiselt:

 • Teie arvuti võib ajutiselt salvestada selliste materjalide koopiaid RAM-i, mis on seotud teie juurdepääsuga nendele materjalidele ja nende vaatamisega.

 • Saate kuva täiustamise eesmärgil salvestada faile, mis teie veebibrauser automaatselt vahemällu salvestab.

 • Võite printida või alla laadida ühe koopia veebisaidi mõistlikust arvust lehtedest isiklikuks, mitteäriliseks kasutamiseks ja mitte edasiseks reprodutseerimiseks, avaldamiseks või levitamiseks.

 • Kui pakume allalaadimiseks lauaarvuti-, mobiili- või muid rakendusi, võite oma arvutisse või mobiilseadmesse alla laadida ühe eksemplari ainult isiklikuks, mitteäriliseks kasutamiseks, tingimusel et nõustute järgima meie lõppkasutaja litsentsilepingut. rakendusi.

 • Kui pakume teatud sisuga sotsiaalmeedia funktsioone, võite teha selliseid toiminguid, mida need funktsioonid võimaldavad.


Sa ei tohi:

 • Muutke sellel saidil olevate materjalide koopiaid.

 • Kasutage mis tahes illustratsioone, fotosid, video- või heliseeriaid või mis tahes graafikat saatetekstist eraldi.

 • Kustutage või muutke selle saidi materjalide koopiate autoriõigusi, kaubamärke või muid omandiõigusi puudutavaid teateid.

Te ei tohi veebisaidi ühelegi osale ega selle kaudu saadaolevatele teenustele ega materjalidele juurde pääseda ega ärilistel eesmärkidel kasutada.

Kui soovite veebisaidil olevaid materjale kasutada muul viisil kui selles jaotises kirjeldatu, saatke oma päring aadressile: admin@directoffer.com

Kui prindite, kopeerite, muudate, alla laadite või muul viisil kasutate või võimaldate mõnele teisele isikule juurdepääsu veebisaidi mis tahes osale, rikkudes kasutustingimusi, peatub teie õigus veebisaiti kasutada viivitamatult ja peate meie valikul. tagastada või hävitada kõik enda tehtud materjalide koopiad. Teile ei anta üle ühtegi õigust, omandiõigust ega huvi veebisaidi või veebisaidi sisu suhtes ning kõik õigused, mida pole selgesõnaliselt antud, jäetakse ettevõttele. Veebisaidi igasugune kasutamine, mis ei ole nende kasutustingimustega sõnaselgelt lubatud, on käesolevate kasutustingimuste rikkumine ja võib rikkuda autoriõigusi, kaubamärke ja muid seadusi.

Kaubamärgid


Ettevõtte nimi, tingimused, ettevõtte kaubamärk(id), ettevõtte logo ja kõik sellega seotud nimed, logod, toodete ja teenuste nimed, kujundused ja loosungid on ettevõtte või selle sidusettevõtete või litsentsiandjate kaubamärgid. Te ei tohi selliseid märke kasutada ilma Ettevõtte eelneva kirjaliku loata. Kõik muud sellel veebisaidil olevad nimed, logod, toodete ja teenuste nimed, kujundused ja loosungid on nende vastavate omanike kaubamärgid.

Keelatud kasutusalad

Võite veebisaiti kasutada ainult seaduslikel eesmärkidel ja kooskõlas käesolevate kasutustingimustega. Nõustute veebisaiti mitte kasutama:

 • Mis tahes viisil, mis rikub mis tahes kohaldatavat föderaalset, osariigi, kohalikku või rahvusvahelist seadust või määrust (sealhulgas, kuid mitte ainult, seadusi, mis käsitlevad andmete või tarkvara eksportimist USA-sse või teistesse riikidesse ja riikidest).

 • Alaealiste ärakasutamise, kahjustamise või ärakasutamise või kahjustamise katse eesmärgil, tuues neid kokku sobimatu sisuga, küsides isikut tuvastavat teavet või muul viisil.

 • Mis tahes materjali saatmiseks, teadmiseks vastuvõtmiseks, üleslaadimiseks, allalaadimiseks, kasutamiseks või taaskasutamiseks, mis ei vasta nendes kasutustingimustes sätestatud sisustandarditele [LINK SISUSTANDARDIDELE].

 • Mis tahes reklaami- või reklaammaterjali edastamiseks või saatmiseks ilma meie eelneva kirjaliku nõusolekuta, sealhulgas mis tahes "rämpspost", "ahelkiri", "rämpspost" või mis tahes muu sarnane pakkumine.

 • Esineda või püüda esineda ettevõtte, ettevõtte töötaja, teise kasutaja või mõne muu isiku või juriidilise isikuna (sealhulgas, kuid mitte ainult, kasutades e-posti aadresse või varjunimesid, mis on seotud eelnevaga).

 • Tegutseda mis tahes muus käitumises, mis piirab või takistab kellegi Veebilehe kasutamist või nautimist või mis meie hinnangul võib kahjustada ettevõtet või veebisaidi kasutajaid või panna nad vastutusele.

Lisaks nõustute mitte:

 • Kasutage veebisaiti mis tahes viisil, mis võib saidi keelata, üle koormata, kahjustada või kahjustada või segada mis tahes teise osapoole veebisaidi kasutamist, sealhulgas nende võimet osaleda veebisaidi kaudu reaalajas tegevustes.

 • Kasutage mis tahes robotit, ämblikku või muud automaatset seadet, protsessi või vahendeid veebisaidile juurdepääsuks mis tahes eesmärgil, sealhulgas veebisaidil oleva materjali jälgimiseks või kopeerimiseks.

 • Kasutage mis tahes käsitsi protsessi veebisaidil oleva materjali jälgimiseks või kopeerimiseks või muul eesmärgil, mis pole käesolevates kasutustingimustes sõnaselgelt lubatud, ilma meie eelneva kirjaliku nõusolekuta.

 • Kasutage mis tahes seadet, tarkvara või rutiini, mis häirib veebisaidi nõuetekohast tööd.

 • Tutvustage viiruseid, Trooja hobuseid, usse, loogikapomme või muud pahatahtlikku või tehnoloogiliselt kahjulikku materjali.

 • Katse saada volitamata juurdepääsu, segada, kahjustada või häirida veebisaidi mis tahes osi, serverit, kuhu veebisait on salvestatud, või veebisaidiga ühendatud serverit, arvutit või andmebaasi.

 • Rünnata veebisaiti teenuse keelamise rünnaku või hajutatud teenuse keelamise rünnaku kaudu.
  Vastasel juhul proovige häirida veebisaidi nõuetekohast tööd.

Kasutajate kaastööd

Veebisait võib sisaldada teadetetahvleid, jututubasid, isiklikke veebilehti või profiile, foorumeid, teadetetahvleid, otsesõnumit ja muid interaktiivseid funktsioone (koos "interaktiivsed teenused"), mis võimaldavad kasutajatel postitada, esitada, avaldada, kuvada või edastada. teistele kasutajatele või teistele isikutele (edaspidi "postitus") sisu või materjalide (koos "kasutajate panus") veebisaidil või selle kaudu.

Kõik kasutajate kaastööd peavad vastama käesolevates kasutustingimustes sätestatud sisustandarditele.

Kõik teie saidile postitatud kasutajate kaastööd loetakse mittekonfidentsiaalseks ja mittevaraliseks. Veebisaidil kasutajate panuse andmisega annate meile ja meie sidusettevõtetele ja teenusepakkujatele ning igale nende ja meie vastavatele litsentsiomanikele, õigusjärglastele õiguse kasutada, reprodutseerida, muuta, esitada, kuvada, levitada ja muul viisil avaldada. kolmandatele isikutele mis tahes sellist materjali mis tahes eesmärgil/vastavalt teie konto seadetele.

Te kinnitate ja garanteerite, et:

 • Teile kuuluvad või kontrollite kõiki kasutajate kaastöödega seotud õigusi ning teil on õigus anda ülaltoodud litsents meile ja meie sidusettevõtetele ja teenusepakkujatele ning igale nende ja meie vastavatele litsentsisaajatele, õigusjärglastele ja loovutajatele.

 • Kõik teie kasutajate kaastööd vastavad ja vastavad käesolevatele kasutustingimustele.

 • Mõistate ja tunnistate, et vastutate kõigi kasutajate kaastööde eest, mille esitate või panustate, ning teie, mitte ettevõte, vastutate sellise sisu eest, sealhulgas selle seaduslikkuse, usaldusväärsuse, täpsuse ja asjakohasuse eest.

 • Me ei vastuta ega vastuta ühegi kolmanda osapoole ees teie või mõne teise veebisaidi kasutaja postitatud kasutajate kaastööde sisu või täpsuse eest.

Järelevalve ja jõustamine; Lõpetamine

Meil on õigus:

 • Eemaldage kasutajate kaastööd või keelduge postitamisest mis tahes põhjusel või ilma meie äranägemiseta.

 • Võtta mis tahes meetmeid seoses kasutaja kaastööga, mida peame vajalikuks või sobivaks oma äranägemise järgi, sealhulgas juhul, kui usume, et selline kasutaja kaastöö rikub kasutustingimusi, sealhulgas sisustandardeid, rikub mis tahes isiku intellektuaalomandi õigusi või muid õigusi. või juriidiline isik, ohustab veebisaidi kasutajate või avalikkuse isiklikku turvalisust või võib tekitada ettevõttele vastutuse.

 • Avaldage oma isikut või muud teavet teie kohta mis tahes kolmandale osapoolele, kes väidab, et teie postitatud materjal rikub nende õigusi, sealhulgas nende intellektuaalomandi õigusi või õigust privaatsusele.

 • Veebisaidi ebaseadusliku või volitamata kasutamise korral rakendage asjakohaseid õiguslikke meetmeid, sealhulgas ilma piiranguteta õiguskaitseorganitele suunamine.

 • Lõpetage või peatage juurdepääs kogu veebisaidile või selle osale mis tahes põhjusel või ilma põhjuseta, sealhulgas ilma piiranguteta käesolevate kasutustingimuste mis tahes rikkumise korral.

Eeltoodut piiramata on meil õigus teha täielikku koostööd õiguskaitseorganitega või kohtumäärusega, mis nõuab või kohustab meid avaldama veebisaidile või selle kaudu materjale postitavate isikute isikut või muud teavet. LOOTATE ETTEVÕTTE JA SELLE SIDUSÜHENDITE, LITSENTSIAATIDE JA TEENUSTE PAKUJATE MISISTEST NÕUDEDEST, MIS PÕHJENDATE MIS TAHES EELMINE POOLTE VÕTTU VÕTTUD MEETMETEST B TAGASIVÕIGUDE AJAL VÕI TAGAJÄRGNÕUDED TÄITMINE VÕIMUSED.

Siiski ei kohustu me kogu materjali üle vaatama enne selle veebisaidile postitamist ega saa tagada ebameeldiva materjali kiiret eemaldamist pärast selle postitamist. Sellest tulenevalt ei võta me endale vastutust mis tahes tegevuse või tegevusetuse eest, mis on seotud mis tahes kasutaja või kolmanda osapoole edastamise, side või sisuga. Meil ei ole kellegi ees vastutust ega vastutust selles jaotises kirjeldatud tegevuste sooritamise või mittetäitmise eest.

Sisustandardid

Need sisustandardid kehtivad kõigi kasutajate kaastööde ja interaktiivsete teenuste kasutamise kohta. Kasutajate kaastööd peavad täielikult vastama kõigile kohaldatavatele föderaalsetele, osariikide, kohalikele ja rahvusvahelistele seadustele ja määrustele. Ilma eelnevat piiramata ei tohi kasutajate panused:

 • Sisalda mis tahes materjali, mis on laimav, nilbe, sündsusetu, solvav, solvav, ahistav, vägivaldne, vaenu õhutav, õhutav või muul viisil taunitav.

 • Reklaamige seksuaalselt vulgaarset või pornograafilist materjali, vägivalda või diskrimineerimist rassi, soo, usutunnistuse, rahvuse, puude, seksuaalse sättumuse või vanuse alusel.

 • Rikkuda mis tahes patenti, kaubamärki, ärisaladust, autoriõigust või muud intellektuaalomandit või mis tahes muu isiku õigusi.

 • Rikkuda teiste seaduslikke õigusi (sealhulgas õigusi avalikustamisele ja privaatsusele) või sisaldada mis tahes materjali, mis võib kohaldatavate seaduste või määruste alusel kaasa tuua tsiviil- või kriminaalvastutuse või mis võib muul viisil olla vastuolus käesolevate kasutustingimuste ja meie privaatsuspoliitikaga. , https://directoffer.com/privacy-policy.

 • Tõenäoliselt petab iga inimest.

 • Reklaamige mis tahes ebaseaduslikku tegevust või propageerige, propageerige või abistage mis tahes ebaseaduslikku tegevust.

 • Põhjustada tüütust, ebamugavust või asjatut ärevust või tõenäoliselt häirida, piinlikkust tekitada, häirida või häirida teisi inimesi.

 • Esinege mis tahes isikuna või esitage valesti oma identiteeti või seotust mis tahes isiku või organisatsiooniga.

 • Kaasake äritegevust või müüki, nagu võistlused, loosimised ja muud müügiedendused, vahetuskaup või reklaam.

 • Kui see nii ei ole, jätke mulje, et need pärinevad meilt või mis tahes muult isikult või juriidiliselt isikult või on need meie poolt heaks kiidetud.

Toetus postitatud teabele

Veebisaidil või selle kaudu esitatud teave tehakse kättesaadavaks ainult üldiseks teavitamiseks. Me ei garanteeri selle teabe täpsust, täielikkust ega kasulikkust. Mis tahes sellisele teabele tuginemine on rangelt teie enda riisikol. Loobume igasugusest vastutusest ja vastutusest, mis tuleneb sellistele materjalidele tuginemisest teie või mõne muu veebisaidi külastaja või igaühe poolt, keda võidakse selle sisust teavitada.

See veebisait võib sisaldada kolmandate isikute pakutavat sisu, sealhulgas teiste kasutajate, ajaveebipidajate ja kolmandatest osapooltest litsentsiandjate, sündikaatorite, koondajate ja/või aruandlusteenuste materjale. Kõik nendes materjalides väljendatud väited ja/või arvamused ning kõik artiklid ja vastused küsimustele ja muu sisu, välja arvatud ettevõtte esitatud sisu, on üksnes neid materjale pakkuva isiku või üksuse arvamused ja vastutus. Need materjalid ei pruugi kajastada Ettevõtte arvamust. Me ei vastuta ega vastuta teie ega ühegi kolmanda osapoole ees mis tahes kolmandate isikute esitatud materjalide sisu või täpsuse eest.

Muudatused veebisaidil

Võime selle veebisaidi sisu aeg-ajalt värskendada, kuid selle sisu ei pruugi olla täielik ega ajakohane. Kõik veebisaidil olevad materjalid võivad igal ajahetkel olla aegunud ja me ei ole kohustatud sellist materjali värskendama.

Teave teie ja teie veebisaidi külastuste kohta

Kogu sellel veebisaidil kogutava teabe suhtes kohaldatakse meie privaatsuspoliitikat https://directoffer.com/privacy-policy. Veebilehte kasutades nõustute kõigi meie poolt teie teabega seotud toimingutega kooskõlas privaatsuspoliitikaga.

Muud nõuded ja tingimused

Veebisaidi teatud osadele, teenustele või funktsioonidele võivad kehtida ka lisatingimused. Kõik sellised täiendavad tingimused on käesoleva viitega kaasatud käesolevatesse kasutustingimustesse.

Linkimine veebisaidile ja sotsiaalmeedia funktsioonidele

Võite linkida meie kodulehele tingimusel, et teete seda õiglasel ja seaduslikul viisil ning ei kahjusta meie mainet ega kasuta seda ära, kuid te ei tohi luua linki viisil, mis viitab mis tahes vormile seostele, meiepoolset heakskiitu või kinnitust ilma meie selgesõnalise kirjaliku nõusolekuta.

See veebisait võib pakkuda teatud sotsiaalmeedia funktsioone, mis võimaldavad teil:

 • Link teie enda või teatud kolmandate osapoolte veebisaitidelt selle veebisaidi teatud sisule.

 • Saatke sellel veebisaidil teatud sisuga e-kirju või muid teateid või linke teatud sisule.

 • Põhjustada selle veebisaidi sisu piiratud osade kuvamist või kuvamist teie enda või teatud kolmandate osapoolte veebisaitidel.

Võite kasutada neid funktsioone ainult meie pakutud kujul ja ainult nende sisu osas, millega neid kuvatakse, ja muul viisil vastavalt meie sellistele funktsioonidele pakutavatele lisatingimustele. Eelnevast lähtudes ei tohi te:

 • Looge link mis tahes veebisaidilt, mis ei kuulu teile.

 • Põhjustada veebisaidi või selle osade kuvamist mis tahes muul saidil või näidavat kuvatavat mis tahes muul saidil, näiteks raamimine, sügav linkimine või reasisene linkimine.

 • Link veebisaidi mis tahes osale peale kodulehe.

 • Vastasel juhul võtke sellel veebisaidil olevate materjalidega seoses meetmeid, mis on vastuolus käesolevate kasutustingimuste mis tahes muu sättega.

Veebisait, millelt lingite või millel teatud sisu kättesaadavaks teete, peab igati vastama käesolevates kasutustingimustes sätestatud sisustandarditele.

Nõustute meiega koostööd tegema, et viivitamatult peatada mis tahes volitamata raamimine või linkimine. Jätame endale õiguse linkimisluba ilma ette teatamata tagasi võtta.

Võime kõik või mis tahes sotsiaalmeedia funktsioonid ja lingid igal ajal ilma ette teatamata oma äranägemise järgi keelata.

Lingid veebisaidilt

Kui veebisait sisaldab linke teistele saitidele ja kolmandate isikute pakutavatele ressurssidele, on need lingid esitatud ainult teie mugavuse huvides. See hõlmab reklaamides sisalduvaid linke, sealhulgas bännerreklaame ja sponsoreeritud linke. Meil ei ole nende saitide või ressursside sisu üle kontrolli ega vastuta nende eest ega ka nende kasutamisest tuleneda võiva kahju või kahju eest. Kui otsustate pääseda juurde mõnele selle veebisaidiga lingitud kolmandate osapoolte veebisaidile, teete seda täielikult omal vastutusel ja vastavalt selliste veebisaitide kasutustingimustele.

Geograafilised piirangud

Veebisaidi omanik asub Ameerika Ühendriikides Tennessee osariigis. Pakume seda veebisaiti kasutamiseks ainult Ameerika Ühendriikides asuvatele isikutele. Me ei väida, et veebisait või selle sisu on väljaspool Ameerika Ühendriike juurdepääsetav või sobiv. Juurdepääs veebisaidile ei pruugi teatud isikute poolt või teatud riikides olla seaduslik. Kui külastate veebisaiti väljastpoolt Ameerika Ühendriike, teete seda omal algatusel ja vastutate kohalike seaduste järgimise eest.

Garantiidest loobumine

Saate aru, et me ei saa ega garanteeri ega garanteeri, et Internetist või veebisaidilt allalaadimiseks saadaolevad failid on vabad viirustest või muust hävitavast koodist. Vastutate piisavate protseduuride ja kontrollpunktide rakendamise eest, mis vastavad teie konkreetsetele viirusetõrjenõuetele ning andmete sisestamise ja väljastamise täpsusele, ning meie saidiväliste vahendite hooldamise eest mis tahes kadunud andmete taastamiseks. Seadusega täies mahus ei vastuta me kahju või kahjustuse eest põhjustatud kahjude eest, mis on põhjustatud teenuse keelamise rünnakust, viirustest ega muust tehnoloogiliselt kahjulikust materjalist, mis võib nakatada teie arvutivarustust, arvutiprogramme, andmeid, andmeid või muu
OMATUD MATERJAL VEEBISAIDI VÕI VEEBISAIDI LÄBI SAANUD TEENUSTE VÕI ÜKSUSTE KASUTAMISE TÕTTU VÕI SELLELE VÕI SELLEGA LINGITUD VEEBISAIDILE POSTITATUD MATERJALI ALLALAADIMISEST.

VEEBISAIDI, SELLE SISU NING VEEBISAIDI LÄBI SAAVUTATUD TEENUSTE VÕI ÜKSUSTE KASUTAMINE ON TEIE OMAL RISKOOL. VEEBISAIT, SELLE SISU JA MÕISKÕI VEEBISAIDI LÄBI SAADUD TEENUSED VÕI ÜKSUSED PAKUTAKSE „NAGU ON” JA „NAGU SAADAVAL”, ILMA MISGIGI OTSESE VÕI KAUDSE GARANTIITA. ETTEVÕTE EGA ÜKSKI ETTEVÕTJAGA SEOTUD ISIK EI ANNA VEEBISAIDI TÄIELIKKUSE, TURVALISUSE, USALDUSVÄÄRSUSE, KVALITEEDI, TÄPSUSE VÕI KÄTTESAADAVUSE KOHTA GARANTIID EGA KINNITUS. ETTEVÕTE EGA KEEGI ETTEVÕTJAGA SEOTUD EI KINNITA EGA EI GARANTEERI, ET VEEBISAIT, SELLE SISU VÕI VEEBISAIDI LÄBI SAADUD TEENUSED VÕI ÜKSUSED ON TÄPSED VÕI TÄPSEMAD VÕI TÄPSEMAD PIIRAMATA. S TULEB PARANDATUD, ET MEIE SAIT VÕI SELLE KÄTTESAADAVADA TEEVA SERVER ON VIIRUSEST VÕI MUUDEST KAHJULIKEST KOMPONENTidest VABA, VÕI VEEBISAIT VÕI VEEBISAIDI LÄBI SAADUD TEENUSED VÕI ÜKSUSED EI TOIMI MUULISELT.

ETTEVÕTE TÄIELIKULT SEADUSEGA SÄTESTATUD ULATUSES LAHTIB KÄESOLEVAGA ÜLEVAADE KÕIGIST SÕIGE OTSESELT VÕI KAUDSELT, SEADUSLIKKUIDEST VÕI MUUL GARANTIIDEST, KAASAALSETE, KUID MITTE PIIRATUD, MIS TAHES MERCEDESSEGI GARANTIIDEST. EESMÄRK.

EELNEV EI MÕJUTA ÜHTEGI GARANTIID, MIDA EI SAA KOHALDATAVATE SEADUSTE ALUSEL VÄLISTADA VÕI PIIRATA.

Vastutuse piirang

SEADUSEGA SÄTESTATUD TÄIELIKULT MITTE ÜHTEGI JUHUL EI VASTUTA ETTEVÕTE, SELLE SIIDUSETTEVÕTTED VÕI NENDE LITSENTSIANDJAD, TEENUSEOSUTAJAD, TÖÖTAJAD, AGENDID, AMETNIKUD VÕI DIREKTORID VASTUTUSTE EEST MIS TAHES MITTESUGUSES TEGEVUSALADEGA KAHJUDE EEST. SEOSES TEIE KASUTAMISE VÕI KASUTAMISE SUUTMISEGA VEEBISAITI, SELLEGA LINGITUD VEEBISAITID, VEEBISAIDIL VÕI SELLISED TEISED VEEBILEHTID, SEALHULGAS mistahes OTSENE, KAUDSED, ERILISED, JUHUSLIKUD, MITTE PIIRATUD, MITTE KASUTAMISED Tervisekahjustused, valu ja kannatused, emotsionaalne stress, tulude kaotamine, kasumi kaotamine, ettevõtluse kaotamine või eeldatav kokkuhoid, kasutamise kaotamine, hea tahte kaotamine, andmete kaotamine ja sellest, kas põhjustatud delikti (sealhulgas hooletus), rikkumine LEPINGUGA VÕI MUULISELT, ISEGI KUI ETTEAAMATAVAD.

EELNEV EI MÕJUTA ÜHTEGI VASTUTUST, MIDA EI SAA KOHALDATAVATE SEADUSTE ALUSEL VÄLISTADA VÕI PIIRATA.


Hüvitis

Nõustute kaitsma, hüvitama ja kahjutuks hoidma ettevõtet, selle sidusettevõtteid, litsentsiandjaid ja teenusepakkujaid ning selle ja nende vastavaid ametnikke, direktoreid, töötajaid, töövõtjaid, agente, litsentsiandjaid, tarnijaid, õigusjärglasi ja loovutajaid mis tahes nõuete eest ja vastu. , kohustused, kahjutasud, kohtuotsused, auhinnad, kaotused, kulud, kulud või tasud (sealhulgas mõistlikud advokaaditasud), mis tulenevad või on seotud nende kasutustingimuste või veebisaidi kasutamisega, sealhulgas, kuid mitte ainult, , teie kasutaja kaastööd, veebisaidi sisu, teenuste ja toodete mis tahes kasutamist, välja arvatud nendes kasutustingimustes sõnaselgelt lubatud, või veebisaidilt saadud teabe kasutamist.

Kohaldatav seadus ja jurisdiktsioon

Kõiki Veebilehe ja käesolevate kasutustingimustega seotud küsimusi ning nendest tulenevaid või nendega seotud vaidlusi või nõudeid (igal juhul, sealhulgas lepinguvälised vaidlused või nõuded) reguleerivad ja tõlgendatakse vastavalt veebisaidi siseriiklikele seadustele. Tennessee osariik, rakendamata ühtegi valikut või kollisiooninormi või -reeglit (kas Tennessee osariigis või mõnes muus jurisdiktsioonis).

Kui ettevõte ei nõua teilt vaidluse esitamist vahekohtule, siis lõpetate mis tahes menetluse ja nõustute kõrvaldama vahekohtusse kõik sellised menetlused, kohtuasjad, hagi või menetlused, mis tulenevad või on nendega seotud. või veebisait algatatakse Ameerika Ühendriikide föderaalkohtutes või Tennessee osariigi kohtutes, mis asuvad igal juhul Nashville'i linnas ja Davidsoni maakonnas, kuigi meil jääb õigus esitada mis tahes hagi, hagi või algatada teie vastu menetlus käesolevate kasutustingimuste rikkumise eest teie elukohariigis või mõnes muus asjakohases riigis. Loobute kõigist vastuväidetest selliste kohtute poolt teie üle pädevuse teostamise ja kohtute asukoha suhtes.

Vahekohus

Ettevõte võib omal äranägemisel nõuda, et esitaksite kõik käesolevatest kasutustingimustest või veebisaidi kasutamisest tulenevad vaidlused, sealhulgas vaidlused, mis tulenevad nende tõlgendamisest, rikkumisest, kehtetusest, täitmata jätmisest või lõpetamisest, lõplikule ja siduvale vahekohtule. Tennessee seadusi kohaldava Ameerika Arbitraažiliidu vahekohtu reeglite alusel.

Nõuete esitamise aeg on piiratud

KÕIK MEETMETE VÕI NÕUETE PÕHJUS, MIS TULEB TULEDA NENDEST KASUTUSTINGIMUSTEST VÕI VEEBISAIDIst VÕI NENDEGA SEOTUD, TULEB ALUSTADA ÜHE (1) AASTA JOOKSUL PÄRAST MEETME PÕHJUSE TEKKIST; MUUSEL ON SELLINE MEETME VÕI NÕUETE PÕHJUS PÜHISELT AEGUNUD.

Loobumine ja eraldatavus

Ühtegi ettevõttepoolset loobumist käesolevates kasutustingimustes sätestatud tingimustest või tingimustest ei loeta sellisest tingimusest või tingimusest edasiseks või jätkuvaks loobumiseks või mis tahes muust tingimusest või tingimusest loobumiseks ning ettevõtte suutmatust oma õigust kinnitada. või nende kasutustingimuste kohane säte ei tähenda sellisest õigusest või sättest loobumist.

Kui kohus või muu pädeva jurisdiktsiooni kohus peab mõnda nende kasutustingimuste sätet mis tahes põhjusel kehtetuks, ebaseaduslikuks või jõustamatuks, kõrvaldatakse see säte või piiratakse seda minimaalsel määral, nii et ülejäänud tingimuste sätted kasutamine jätkub täies jõus.

Terve kokkulepe

Kasutustingimused ja meie privaatsuspoliitika ning müügitingimused moodustavad ainsa ja täieliku lepingu teie ja Direct Offer, Inc. vahel veebisaidi osas ning asendavad kõik varasemad ja samaaegsed arusaamad, lepingud, esitused ja garantiid, nii kirjalikud kui suulised. , mis puudutab veebisaiti.

Teie kommentaarid ja mured

Seda veebisaiti haldab Direct Offer, Inc. Direct Offer, Inc.

2817 West End Avenue, Ste. 126, #228 Nashville, TN 37203-1435

Kõik autoriõiguste rikkumise teatised, tagasiside, kommentaarid, tehnilise toe taotlused ja muud veebisaidiga seotud teated tuleks suunata aadressile: admin@directoffer.com

Lõppkasutaja litsentsileping

See lõppkasutaja litsentsileping ("Leping") on siduv leping teie ("Lõppkasutaja" või "teie") ja Direct Offer, Inc. ("Ettevõte") vahel. See leping reguleerib otsepakkumise platvormi kasutamist veebisaidil ja mobiilirakenduses (sealhulgas kogu sellega seotud dokumentatsioon, "rakendus"). Rakendus on teile litsentsitud, mitte müüdud.

Klõpsates NUPP „NÕUSTU“, RAKENDUST ALLA LADIDES, PAIGALDADES VÕI KASUTATES, TUNNISTATE (A) ET OLED KÄESOLEVA LEPINGU LUGEMINE JA MÕISTE; (B) KINNITAD, ET OLETE 18-AASTANE VÕI VANEM; JA (C) NÕUSTUD KÄESOLEVA LEPINGUGA JA NÕUSTUD, ET OLETE SELLE TINGIMUSED JÄRGI. KUI TE EI NÕUSTU NENDE TINGIMUStega, ÄRGE Laadige RAKENDUST ALLA, INSTALDAGE EGA KASUTAGE.

1. Litsentsi andmine. Selle lepingu tingimuste kohaselt annab ettevõte teile piiratud, mitteeksklusiivse ja mitteülekantava litsentsi:

(a) alla laadida, installida ja kasutada rakendust isiklikuks, mitteäriliseks kasutamiseks ühes mobiilseadmes või veebibrauseri seadmes, mis on teie omandis või muul viisil teie kontrolli all ("Mobiilseade") rangelt kooskõlas rakenduse dokumentatsiooniga.

(b) pääsete juurde, voogesitage, laadige alla ja kasutage sellises mobiilseadmes sisu ja teenuseid (nagu on määratletud jaotises 5), mis on rakenduses kättesaadavaks tehtud või muul viisil juurdepääsetavad selle kaudu, rangelt kooskõlas käesoleva lepingu ja sellistele seadmetele kohaldatavate kasutustingimustega. Sisu ja teenused.

2. Litsentsipiirangud. Litsentsisaaja ei tohi:

(a) kopeerida taotlust, välja arvatud juhul, kui see litsents on sõnaselgelt lubatud;
(b) muuta, tõlkida, kohandada või muul viisil luua rakendusest tuletatud teoseid või täiustusi, olenemata sellest, kas see on patenteeritav või mitte;

(c) pöördprojekteerida, lahti võtta, dekompileerida, dekodeerida või muul viisil tuletada rakenduse või selle mis tahes osa lähtekoodi või saada sellele juurdepääsu;

(d) eemaldada, kustutada, muuta või varjata mis tahes kaubamärke või mis tahes autoriõiguse, kaubamärgi, patendi või muid intellektuaalomandi või omandiõiguste teateid rakendusest, sealhulgas selle mis tahes koopiast;

(e) rentida, rentida, laenata, müüa, all-litsentsida, määrata, levitada, avaldada, üle anda või muul viisil kättesaadavaks teha Rakendust või rakenduse mis tahes funktsioone või funktsioone mis tahes kolmandale osapoolele mis tahes põhjusel, sealhulgas rakenduse muutmine saadaval võrgus, kus sellele saab igal ajal juurde pääseda rohkem kui ühe seadmega;

(f) eemaldada, keelata, vältida või muul viisil luua või rakendada mis tahes lahendust rakenduse mis tahes koopiakaitsele, õiguste haldamisele või turbefunktsioonidele või seda kaitstes; või

(g) kasutada rakendust mis tahes ohtlike keskkondade või süsteemide, sealhulgas elektritootmissüsteemide projekteerimisel, ehitamisel, hooldamisel või käitamisel või nendega koos; õhusõiduki navigatsiooni- või sidesüsteemid, lennujuhtimissüsteemid või muud transpordijuhtimissüsteemid; ohutuse seisukohast kriitilised rakendused, sealhulgas meditsiinilised või elu toetavad süsteemid, sõiduki käitamise rakendused või mis tahes politsei-, tuletõrje- või muud ohutusreageerimissüsteemid; ja sõjalised või kosmoserakendused, relvasüsteemid või keskkonnad.

3. Õiguste reserveerimine. Teate ja nõustute, et rakendust pakutakse teile litsentsi alusel ja seda ei müüda teile. Te ei omanda selle lepingu alusel rakenduse suhtes omandiõigust ega muid sellega seotud õigusi, välja arvatud rakenduse kasutamine vastavalt antud litsentsile ja kõikidele käesoleva lepingu tingimustele, tingimustele ja piirangutele. Ettevõte ning selle litsentsiandjad ja teenusepakkujad jätavad endale ja säilitavad kõik oma õigused, omandiõiguse ja huvid rakenduse suhtes, sealhulgas kõik selle või sellega seotud autoriõigused, kaubamärgid ja muud intellektuaalomandi õigused, välja arvatud juhul, kui see on teile selles lepingus selgesõnaliselt antud. .

4. Teie teabe kogumine ja kasutamine. Nõustute, et rakenduse allalaadimisel, installimisel või kasutamisel võib Ettevõte kasutada automaatseid vahendeid (sh näiteks küpsiseid ja veebimajakaid), et koguda teavet teie mobiilseadme ja rakenduse kasutamise kohta. Rakenduse või selle teatud funktsioonide või funktsioonide allalaadimise, installimise või kasutamise tingimusena võidakse teilt nõuda ka teatud teabe esitamist enda kohta ning rakendus võib pakkuda teile võimalusi enda kohta teavet teistega jagada. Kogu selle rakenduse kaudu või sellega seoses kogutava teabe suhtes kohaldatakse meie privaatsuspoliitikat https://directoffer.com/privacy-policy. Sellesse rakendusse või selle kaudu teavet alla laadides, installides, kasutades ja teavet esitades nõustute kõigi meie poolt teie teabega seotud toimingutega kooskõlas privaatsuspoliitikaga.

5. Sisu ja teenused. Rakendus võib anda teile juurdepääsu ettevõtte veebisaidile, mis asub aadressil DirectOffer.com, DirectOffer.net ja DirectOffer.io, DirectOffer.eu, DirectOffer.ie, DirectOffer.es, DirectOffer.es, DirectOffer.fr, Direct Offer.ie, Directoffer .info, Directoffer.mobi, DirectOffer.org, DirectOffer.uk, DirectOffer.biz, DirectOffers.fr ("veebisait") ja nendel juurdepääsetavad tooted ja teenused ning rakenduse kaudu või selle kaudu juurdepääsetavad teatud funktsioonid, funktsioonid ja sisu võivad Veebisaidil majutatud (koos "sisu ja teenused"). Teie juurdepääsu sellisele sisule ja teenustele ning nende kasutamist reguleerivad veebisaidi kasutustingimused ja privaatsuspoliitika, mis asuvad aadressil [KASUTUSTINGIMUSTE LINK] ja [PRIVAATSUSPOLIITIKA LINK], mis on siia lisatud selle viitega. Teie juurdepääs sellisele sisule ja teenustele ja nende kasutamine võib nõuda, et nõustuksite selliste kasutustingimuste ja privaatsuspoliitikaga ning registreeruksite veebisaidil. Kui te seda ei tee, võib teil olla juurdepääs rakenduse teatud funktsioonidele või nende kasutamine piiratud. ja funktsionaalsust. Selliste kasutustingimuste mis tahes rikkumine loetakse samuti käesoleva lepingu rikkumiseks.

6. Geograafilised piirangud. Sisule ja teenustele on juurdepääs ja kasutamiseks mõeldud ainult Ameerika Ühendriikides ja Euroopa Liidu turgudel (edaspidi "territooriumid") asuvad isikud. Te tunnistate, et te ei pruugi pääseda juurde kogu sisule või teenustele või osadele neist väljaspool territooriume ning et juurdepääs neile ei pruugi olla seaduslik teatud isikute poolt või teatud riikides. Kui pääsete sisule ja teenustele juurde väljaspool territooriume, vastutate kohalike seaduste järgimise eest.

7. Värskendused. Ettevõte võib aeg-ajalt oma äranägemise järgi välja töötada ja pakkuda rakenduste värskendusi, mis võivad sisaldada täiendusi, veaparandusi, paikasid, muid veaparandusi ja/või uusi funktsioone (koos, sealhulgas seotud dokumentatsioon, "värskendused"). Värskendused võivad ka teatud funktsioone ja funktsioone täielikult muuta või kustutada. Nõustute, et ettevõttel ei ole kohustust pakkuda värskendusi ega jätkata konkreetsete funktsioonide või funktsioonide pakkumist või lubamist. Kui teie mobiilseade on Internetiga ühendatud, siis teie mobiilseadme seadete põhjal tehke järgmist.

(a) rakendus laadib automaatselt alla ja installib kõik saadaolevad värskendused; või

(b) võite saada teate saadaolevate värskenduste kohta või teil palutakse neid alla laadida ja installida.

Peate viivitamatult alla laadima ja installima kõik värskendused ning tunnistama ja nõustuma, et rakendus või selle osad ei pruugi korralikult töötada, kui te seda ei tee. Lisaks nõustute sellega, et kõiki värskendusi loetakse rakenduse osaks ja neile kehtivad kõik käesoleva lepingu tingimused.

8. Kolmandate isikute materjalid. Rakendus võib kuvada, sisaldada või teha kättesaadavaks kolmanda osapoole sisu (sealhulgas andmed, teave, rakendused ja muud tooted, teenused ja/või materjalid) või pakkuda linke kolmandate osapoolte veebisaitidele või teenustele, sealhulgas kolmanda osapoole reklaamide kaudu. ("Kolmanda osapoole materjalid"). Te mõistate ja nõustute, et Ettevõte ei vastuta kolmandate osapoolte materjalide eest, sealhulgas nende täpsuse, täielikkuse, õigeaegsuse, kehtivuse, autoriõigustele vastavuse, seaduslikkuse, sündsuse, kvaliteedi ega nende mis tahes muu aspekti eest. Ettevõte ei võta endale ega vastuta teie ega ühegi teise isiku või üksuse ees kolmandate osapoolte materjalide eest. Kolmandate osapoolte materjalid ja nendele viivad lingid on esitatud ainult teie mugavuse huvides ning te pääsete neile juurde ja kasutate neid täielikult omal riisikol ja selliste kolmandate isikute tingimuste kohaselt.

9. Tähtaeg ja lõpetamine.

(a) Lepingu kehtivus algab siis, kui laadite alla või installite rakenduse või kinnitate, et nõustute sellega, ja see kehtib seni, kuni teie või ettevõte selle käesoleva jaotise 9 kohaselt lõpetab.

(b) Võite selle lepingu lõpetada, kustutades rakenduse ja kõik selle koopiad oma mobiilseadmest.

(c) Ettevõte võib käesoleva lepingu igal ajal ilma ette teatamata lõpetada, kui ta lõpetab rakenduse toetamise, mida ettevõte võib teha oma äranägemise järgi või MUUD LÕPETAMISE SÜNDMUSED. Lisaks lõpeb käesolev leping viivitamatult ja automaatselt ilma ette teatamata, kui rikute mõnda selle lepingu tingimust.

d) lõpetamisel:

(i) samuti lõpevad kõik teile käesoleva lepingu alusel antud õigused; ja

(ii) peate lõpetama rakenduse igasuguse kasutamise ja kustutama kõik rakenduse koopiad oma mobiilseadmest ja kontolt.

(e) Lõpetamine ei piira ettevõtte õigusi ega õiguskaitsevahendeid seadusest ega omakapitalist.

10. Garantiidest loobumine. RAKENDUS ESITATAKSE LITSENTSI SAATAJALE "NAGU ON" NING KÕIGI VEATE JA DEFEKTEGA ILMA MIS tahes GARANTIITA. KOHALDATAVATE SEADUSTE ALUSEL LUBATUD MAKSIMAALSES MÄÄRAS, ETTEVÕTE ENDA NIMEL JA OMA SIDUSETTEVÕTETE NING NING NENDE VASTAVALT LITSENTSIANDJATE JA TEENUSEOSUTAJATE NIMEL, SELGELT VÄLJASTATUD, VÄLJALÜLITATUD, VÄLJALÜLITATUD, VÄLJALÜLITATUD LAHTIMISED VÕI MUULISELT, SEES SEES TAOTLUS, SEALHULGAS KÕIK KAUDSED GARANTIID KAUBANDUSVÕIME, KONKREETSEKS EESMÄRGIKS SOBIVUSE, NIMEKIRI JA MITTERIKKUMISE KOHTA, NING GARANTIID, MIS VÕIVAD TEKITADA KAUPLEMISEST VÄLJA, MUUDATUSETTEPANEKUTEGA USA. ILMA EELMINE PIIRANGUTA EI ANNA ETTEVÕTE MITTE GARANTIID EGA KOHUSTUSEST NING EI VÄLJA MISKIGI, ET RAKENDUS VASTAB TEIE NÕUETELE, SAAVUTAB MINGID KAVANDATUD TULEMUSED, ON ÜHTLUSTAV, MUUD TOOTUSED. VÕI TEENUSED, TÖÖTAGE KATKESTUSTETA, VASTAGE MISGIGI JÕUDLUSE VÕI USALDUSVÕIME STANDARDIDELE VÕI OLLA VÕI VEAD VÕI VEAD VÕI ON PARANDATUD.

MÕNED JURISDIKTSIOONID EI LUBATA KAUDSETE GARANTIIDE VÄLISTAMIST VÕI PIIRANGUD VÕI TARBIJA KOHALDATAVATE SEADUSLIKUTE ÕIGUSTE PIIRANGUD, NII MÕNED VÕI KÕIK ÜLALnimetatud VÄLISTUSED JA PIIRANGUD VÕIMAD VÕIMALIKULT.

11. Vastutuse piirang. KOHALDATAVATE SEADUSTEGA LUBATUD TÄIELIKULT MITTE ÜHTEGI JUHUL EI OLE ETTEVÕTTEL VÕI SELLE SIDUSÜHENDUSTEL VÕI SELLE VÕI NENDE VASTAVALT LITSENTSIANDJATEL VÕI TEENUSTE PAKUTAJATEL MISKIGI VASTUTUST, MIS TULENEB TEIE VÕI SEOTUD KASUTUSE EEST. NTENT JA TEENUSED:

(a) ISIKUKAHJU, VARAKAHJU, KAOTAMAOTUD KASUM, ASENDATAVATE KAUPADE VÕI TEENUSTE KULUD, ANDMETE KAOTUS, MAJANDUSVÄÄRTUSE KAOTUS, ÄRITEGEVUSE KATKESTUS, ARVUTIRIKE VÕI TÖÖRIKE, VÕI MIS TAHES TAGASIVÕIMELINE, TÕHEMUSLIKKUS. NITIIVNE KAHJUSTUSED.

(b) OTSESED KAHJUSTUSED SUMMADES, MIS KOKKU ÜLEB TEIE TAOTLUSE EEST TEGELIKULT MAKSTUD SUMMA.

EELNÕUDPIIRANGUD KEHTIVAD, KUI SELLISED KAHJUD TEKINAVAD LEPINGU RIKKUMIST, KAHJUSTUSEST (KAASA arvatud HOOLETUS) VÕI MUU MUU NING SELLEST, KAS SELLISED KAHJUD OLI ETTEVÕIMELINE VÕI ETTEVÕTTE OLULINE. MÕNED JURISDIKTSIOONID EI LUBADA TEATUD VASTUTUSE PIIRANGUD, NII MÕNED VÕI KÕIK EELTOLEMATUD VASTUTUSE PIIRANGUD EI VÕI TEIE KOHTA KEHADA.

12. Hüvitis. Nõustute hüvitama, kaitsma ja kahjutuks hoidma ettevõtet ja selle ametnikke, juhte, töötajaid, agente, sidusettevõtteid, järglasi ja loovutama mis tahes kahjude, kahjude, kohustuste, puuduste, nõuete, hagide, otsuste, arvelduste, intresside eest. , auhinnad, karistused, trahvid, kulud või mis tahes kulud, sealhulgas advokaaditasud, mis tulenevad rakenduse kasutamisest või väärkasutamisest või selle lepingu rikkumisest või on sellega seotud, sealhulgas, kuid mitte ainult sisu, mille esitate või teete. saadaval selle rakenduse kaudu.

13. Ekspordimäärus. Rakendusele võivad kehtida USA ekspordikontrolli seadused, sealhulgas ekspordikontrollireformi seadus ja sellega seotud määrused. Te ei tohi rakendust otseselt ega kaudselt eksportida, reeksportida ega vabastada ega teha rakendust kättesaadavaks üheski jurisdiktsioonis või riigis, kuhu eksport, reeksport või vabastamine on seaduse, reegli või määrusega keelatud. . Peate järgima kõiki kohaldatavaid föderaalseid seadusi, määrusi ja reegleid ning täitma kõik nõutavad kohustused (sealhulgas hankima mis tahes vajaliku ekspordilitsentsi või muu riikliku loa) enne rakenduse eksportimist, reeksporti, väljastamist või muul viisil kättesaadavaks tegemist väljaspool USA.

14. USA valitsuse õigused. Rakendus on kaubanduslik arvutitarkvara, nagu see mõiste on määratletud 48 CFR §-s 2.101. Seega, kui olete USA valitsuse agentuur või mõni selle töövõtja, saate rakendusega seoses ainult need õigused, mis on antud kõigile teistele lõppkasutajatele litsentsi alusel vastavalt punktidele (a) 48 CFR §227.7201 kuni 48 CFR. §227.7204 kaitseministeeriumi ja nende töövõtjate suhtes või (b) 48 CFR §12.212 kõigi teiste USA valitsuse litsentsisaajate ja nende töövõtjate suhtes.

15. Eraldatavus. Kui mõni selle lepingu säte on kohaldatava õiguse kohaselt ebaseaduslik või jõustamatu, muudetakse sätte ülejäänud osa, et saavutada võimalikult täpselt algse tingimuse mõju ning kõik muud käesoleva lepingu sätted jäävad täies jõus ja kehtima.

16. Kohaldatav seadus. Käesolevat lepingut reguleerivad ja tõlgendatakse Tennessee osariigi siseriiklike seaduste kohaselt, ilma et see mõjutaks ühtegi valikut või kollisiooninormi või -reeglit. Kõik käesolevast lepingust või taotlusest tulenevad või sellega seotud kohtuasjad, hagi või menetlused algatatakse ainult Ameerika Ühendriikide föderaalkohtutes või Tennessee osariigi kohtutes, mis asuvad igal juhul Tennessee osariigis Nashville'is. Loobute kõigist vastuväidetest selliste kohtute poolt teie üle pädevuse teostamise ja kohtute asukoha suhtes.

17. Nõuete esitamise aja piirang. KÕIK SELLEST LEPINGUST VÕI SELLEGA SEOTUD MEETME VÕI NÕUETE PÕHJUSED VÕI TAOTLUS TULEB ALUSTADA ÜHE (1) AASTA JOOKSUL, PÄRAST MUULISELT SELLISTE LEPINGU PÕHJUSTE TEKKIMIST.

18. Kogu leping. See leping, meie kasutustingimused, meie privaatsuspoliitika ja kõik muud poliitikad, millele on viidatud või sellele lisatud, moodustavad kogu lepingu teie ja ettevõtte vahel rakenduse osas ning asendavad kõik varasemad või samaaegsed kirjalikud või suulised arusaamad ja kokkulepped, seoses rakendusega.

19. Loobumine. Ükski lepinguosalise mistahes käesolevast tuleneva õiguse või volituse kasutamata jätmine ega teostamisega viivitus ei tähenda nendest loobumist, samuti ei välista mis tahes käesolevast tuleneva õiguse või volituse ühekordne või osaline teostamine selle või volituse edasist kasutamist. muud siin toodud õigused. Vastuolu korral käesoleva lepingu ja mis tahes kohaldatavate ostu- või muude tingimuste vahel kehtivad käesoleva lepingu tingimused.

etEesti
Kerige üles