Naša misija

DirectOffer Inc. unapređuje komunikaciju, transparentnost i uvide za stručnjake za nekretnine.
Za nas je sve u dostupnoj, pristupačnoj tehnologiji koja gradi odnose.

Svijet se promijenio. Pomažemo agentima da prošire svoj doseg. Proizvodi DirectOffera svijetu daju bolji način komunikacije. Posvećeni smo razbijanju prepreka u vezi s posjedovanjem kuće u svijetu koji je usmjeren na DEI i ADA.

  • Popisi se sada mogu bolje procijeniti
  • Agenti, brokeri, udruge i MLS-ovi sada mogu razgovarati na više jezika s našom AI tehnologijom s potencijalnim kupcima.
  • Agenti, brokeri, udruge i MLS-ovi sada mogu doprijeti do šire publike kupaca i prodavača koji imaju slušne, vizualne, neurodiverzitetne i višejezične barijere u posjedovanju kuće.
  • Agenti i brokeri sada mogu dobiti vlastite potencijalne klijente umjesto da ih kupuju ili gube na temelju cijene.
  • Kvalificirani kupci sada mogu učinkovito komunicirati interese za višestruke nekretnine agentima za uvrštavanje na popis sa svojim podacima o agentu za kupnju ili ako nemaju agenta za kupnju.
Povjerenje
Višejezični
Uključenje, Ubrajanje
Transparentnost
ADA usklađenost
Priuštivost
Samouvjerenost
hrHrvatski
Pomaknite se na vrh