Az oldal vagy bármely funkciójának használatával Ön kifejezetten elfogadja a Felhasználási feltételeket és az Adatvédelmi szabályzatot (https://directoffer.com/privacy-policy) a Közvetlen Ajánlat webhelyéről, amely (beleértve annak teljes tartalmát) „ahogy van”, és ennek a webhelynek a használata az Ön felelősségére történik. A Közvetlen Ajánlat nem vállal felelősséget, garanciát vagy garanciát arra vonatkozóan, hogy ez a webhely mentes lesz a veszteségtől, megsemmisüléstől, sérüléstől, korrupciótól, támadástól, vírusoktól, interferenciától, hackeléstől vagy egyéb biztonsági behatolástól, és elhárít minden ezzel kapcsolatos felelősséget.

A Közvetlen Ajánlat előzetes értesítés nélkül módosíthatja, felfüggesztheti vagy megszakíthatja a webhely bármely aspektusát vagy funkcióját, illetve az oldal használatát. Ha a Közvetlen Ajánlat úgy dönt, hogy módosítja, felfüggeszti vagy leállítja a webhelyet, nem tartozik felelősséggel sem Ön, sem harmadik fél felé.

A Közvetlen Ajánlat nem garantálja és nem garantálja, hogy a webhely (vagy annak tartalma, információi vagy ingatlanlistái) felhasználása vagy használatának eredményei pontosak, megbízhatóak, aktuálisak, megszakításmentesek vagy hibamentesek lesznek. Bár az ezen az oldalon elérhető tartalmat, információkat és ingatlanlistákot olyan forrásokból szerezték be és küldték be, amelyeket a Közvetlen Ajánlat megbízhatónak tart, a Közvetlen Ajánlat nem ellenőrizte az ilyen tartalmakat, információkat és ingatlanlistákot, és az általa megengedett legnagyobb mértékben. A vonatkozó törvények értelmében a Közvetlen Ajánlat nem vállal garanciát az ilyen tartalomra, információkra és ingatlanok listájára, és kifejezetten elutasít minden garanciát, legyen az kifejezett vagy hallgatólagos, beleértve, de nem kizárólagosan, az eladhatóságra, egy adott célra való alkalmasságra, címre vonatkozó hallgatólagos garanciákat, és nem jogsértés. Az ezen a webhelyen található minden tartalom, információ és ingatlanhirdetés fennáll a hibák, kihagyások, az ár, a bérleti vagy egyéb feltételek változásának, az előzetes eladásnak, lízingnek vagy finanszírozásnak, illetve előzetes értesítés nélküli visszavonásnak a lehetősége. Bármilyen kijelentést, előrejelzést, véleményt, feltételezést vagy becslést olyan harmadik felek készítenek, akik nem alkalmazottak, ügynökök, képviselők vagy más módon nem állnak a Közvetlen Ajánlat ellenőrzése alatt. Az ilyen állítások, előrejelzések, vélemények, feltételezések vagy becslések nem képviselik a felsorolt ingatlanok jelenlegi vagy jövőbeli teljesítményét. Önnek, valamint adó- és jogi tanácsadóinak gondos, független vizsgálatot kell végezniük az ezen a webhelyen keresztül talált ingatlanok és az ezen a webhelyen felsorolt bármely ingatlannal kapcsolatos tervezett tranzakciók tekintetében. A Közvetlen Ajánlat webhelyén keresztül elérhető tartalmat, információkat, ingatlanokat és szolgáltatásokat harmadik felek küldhetik be vagy biztosíthatják, és Ön tudomásul veszi, hogy a Közvetlen Ajánlat nem vállal felelősséget az ilyen tartalomért, információkért, ingatlanhirdetésekért vagy szolgáltatásokért.

A Közvetlen Ajánlat nem szolgál munkaadóként, felügyelőként vagy megbízójaként a webhelyünket használó ingatlanügynököknek, és az ingatlanügynökök, akikkel ezen a webhelyen keresztül találkozhat, vagy akikkel kapcsolatba léphet, semmilyen módon nem állnak jogi kapcsolatban a Közvetlen Ajánlattal. A Director Offer nem vállal semmilyen felelősséget, garanciát vagy garanciát az ezen az oldalon talált ingatlanügynökök által kínált vagy nyújtott képesítésekre, hitelesítő adatokra, licencstátuszra, tapasztalatra, készségekre, nyilatkozatokra, nyilatkozatokra, termékekre vagy szolgáltatásokra vonatkozóan. Ön beleegyezik abba, hogy sem Ön, sem a Közvetlen Ajánlat nem kíván ingatlanos/ügyfél kapcsolatot létesíteni, és így nem jön létre ilyen kapcsolat a webhely Ön általi használatával. A Közvetlen Ajánlat kifejezetten kizár minden felelősséget, amely az alábbiak közötti kommunikációból, tranzakcióból vagy ügyletből ered:

 1. a webhely bármely felhasználója, akár ingatlanügynök, akár nem,

 2. bármely felhasználó és ingatlanügynök, és

 3. bármely felhasználó és bármely magánszemély vagy más harmadik fél, beleértve, de nem kizárólagosan a felsorolt ingatlanok vásárlóit vagy eladóit.

Ügynökök számára:

A Közvetlen Ajánlat nem vállal felelősséget, garanciát vagy garanciát az ezen az oldalon talált felhasználók, vevők, eladók vagy ingatlanügynökök által kínált vagy nyújtott képesítésekre, hitelesítő adatokra, licencstátuszra, tapasztalatra, készségekre, nyilatkozatokra, nyilatkozatokra, termékekre vagy szolgáltatásokra vonatkozóan. Ön beleegyezik abba, hogy sem Ön, sem a Közvetlen Ajánlat nem kíván ingatlanos/ügyfél kapcsolatot létesíteni, és így nem jön létre ilyen kapcsolat a webhely Ön általi használatával. A Közvetlen Ajánlat kifejezetten kizár minden felelősséget, amely bármilyen kommunikációból, tranzakcióból vagy ügyletből ered (1) ingatlanügynökök és a webhely többi felhasználója között, függetlenül attól, hogy ingatlanügynökök-e vagy sem, (2) ingatlanügynökök és felhasználók, vásárlók , eladók vagy más ingatlanügynökök, akikkel ezen a webhelyen találkoztunk, és (3) ingatlanügynökök és magánszemélyek vagy egyéb harmadik felek, beleértve, de nem kizárólagosan a felsorolt ingatlanok vevőit vagy eladóit.

Szolgáltatásunk használatával Ön elfogadja és beleegyezik abba, hogy a DirectOffer marketing- és promóciós tevékenységei során megossza közzétett audiotúráit. Ön elfogadja, hogy a DirectOffer semmilyen körülmények között nem tehető felelőssé a közzétett hangos körútjainak megjelenítéséért. A DirectOffer csak a közzétett hangbemutatókat használja fel a szolgáltatás közzétételére. A még közzé nem tett hangos körutazások nem lesznek nyilvánosan hozzáférhetők.

A Felhasználási feltételek elfogadása

Ezeket a használati feltételeket Ön és a Direct Offer, Inc. („Vállalat”, „mi” vagy „mi”) között kötik meg. A következő feltételek és feltételek, valamint az általuk kifejezetten hivatkozott dokumentumok (együttesen: "Használati feltételek") szabályozzák a DirectOffer.com, doaudiotours.com, DirectOffer.net és DirectOffer.io, DirectOffer hozzáférését és használatát. eu, DirectOffer.ie, DirectOffer.es, DirectOffer.es, DirectOffer.fr, Direct Offer.ie, Directoffer.info, Directoffer.mobi, DirectOffer.org, DirectOffer.uk, DirectOffer.biz, DirectOffers.fr, beleértve bármilyen tartalmat , funkciók és szolgáltatások, amelyeket a DirectOffer.com, DirectOffer.net és DirectOffer.io, DirectOffer.eu, DirectOffer.ie, DirectOffer.es, DirectOffer.es, DirectOffer.fr, Direct Offer.ie, Directoffer.info, vagy azon keresztül kínálnak, Directoffer.mobi, DirectOffer.org, DirectOffer.uk, DirectOffer.biz, DirectOffers.fr (a "Webhely"), akár vendégként, akár regisztrált felhasználóként.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a Felhasználási feltételeket, mielőtt elkezdi használni a Weboldalt. A Weboldal használatával vagy a Felhasználási feltételek elfogadására vagy elfogadására kattintva, amikor ez a lehetőség elérhetővé válik, Ön elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Felhasználási Feltételeket és az Adatvédelmi szabályzatunkat, amelyek a következő címen találhatók: https://directoffer.com/privacy-policy, amelyet itt hivatkozásként építünk be. Ha nem akarja elfogadni a jelen Felhasználási feltételeket vagy az Adatvédelmi Szabályzatot, tilos a Webhely elérése vagy használata.

Ez a Weboldal az Egyesült Államokban, az Európai Unió piacain vagy bármely területükön vagy birtokukon élő 18 éves vagy annál idősebb felhasználók számára kínált és elérhető. A Weboldal használatával Ön kijelenti és szavatolja, hogy nagykorú ahhoz, hogy kötelező erejű szerződést kössön a Vállalattal, és megfelel az összes fenti jogosultsági követelménynek. Ha nem felel meg ezeknek a követelményeknek, akkor nem érheti el és nem használhatja a Webhelyet.

Változások a Felhasználási feltételekben

Saját belátásunk szerint időről időre felülvizsgálhatjuk és frissíthetjük a jelen Felhasználási feltételeket. Minden változás azonnal hatályba lép, amikor közzétesszük őket, és ezt követően a Webhelyhez való minden hozzáférésre és annak használatára vonatkozik. Mindazonáltal, az Irányadó törvényben és a 0-ban meghatározott vitarendezési rendelkezések módosítása nem vonatkozik azokra a vitákra, amelyekről a felek tényleges értesítést kaptak a változtatásnak a Weboldalon való közzétételének napján vagy azt megelőzően.

A módosított Használati feltételek közzétételét követően a Weboldal további használata azt jelenti, hogy elfogadja és elfogadja a változtatásokat. Időnként ellenőriznie kell ezt az oldalt, amikor felkeresi ezt a Webhelyet, hogy tudatában legyen minden változásnak, mivel azok kötelező érvényűek Önre nézve.

A webhely elérése és a fiókbiztonság

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy saját belátásunk szerint előzetes értesítés nélkül visszavonjuk vagy módosítsuk ezt a Weboldalt, valamint a Weboldalon nyújtott bármely szolgáltatást vagy anyagot. Nem vállalunk felelősséget, ha bármilyen okból a Weboldal egésze vagy egy része bármikor vagy bármely ideig nem elérhető. Időről időre korlátozhatjuk a hozzáférést a Webhely egyes részeihez vagy a teljes Webhelyhez a felhasználók számára, beleértve a regisztrált felhasználókat is.

Ön mindkettőért felelős:

 • Minden szükséges intézkedés megtétele, hogy Ön hozzáférjen a Webhelyhez.

 • Gondoskodni arról, hogy minden olyan személy, aki az Ön internetkapcsolatán keresztül éri el a Weboldalt, ismerje a jelen Felhasználási feltételeket, és betartsa azokat.

 
A Weboldal vagy az általa kínált egyes források eléréséhez bizonyos regisztrációs adatok vagy egyéb információk megadására lehet szükség. A Weboldal használatának feltétele, hogy a Weboldalon megadott összes információ helyes, aktuális és teljes legyen. Ön elfogadja, hogy minden olyan információra, amelyet a jelen Webhelyen való regisztrációhoz vagy más módon ad meg, beleértve, de nem kizárólagosan, a Webhely interaktív funkcióinak használatát, az Adatvédelmi szabályzatunk szabályozza. https://directoffer.com/privacy-policy, és Ön beleegyezik minden olyan intézkedésbe, amelyet az Ön adataival kapcsolatban az Adatvédelmi irányelveinkkel összhangban teszünk.

Ha a biztonsági eljárásaink részeként felhasználónevet, jelszót vagy bármilyen más információt választ, vagy a rendelkezésére bocsátanak, ezeket az információkat bizalmasan kell kezelnie, és nem fedheti fel más személynek vagy jogi személynek. Azt is tudomásul veszi, hogy fiókja személyes az Ön számára, és beleegyezik abba, hogy más személynek nem biztosít hozzáférést ehhez a Webhelyhez vagy annak egyes részeihez az Ön felhasználónevével, jelszavával vagy más biztonsági információival. Ön beleegyezik abba, hogy haladéktalanul értesít bennünket a felhasználónevéhez vagy jelszavához való jogosulatlan hozzáférésről vagy annak használatáról, illetve a biztonság bármely más megsértéséről. Azt is vállalja, hogy minden munkamenet végén kilép a fiókjából. Különös óvatossággal kell eljárnia, amikor nyilvános vagy megosztott számítógépről fér hozzá fiókjához, hogy mások ne tudják megnézni vagy rögzíteni jelszavát vagy más személyes adatait.

Jogunk van bármely felhasználónevet, jelszót vagy más azonosítót letiltani, függetlenül attól, hogy Ön választotta vagy mi adtuk meg, bármikor saját belátásunk szerint, bármilyen okból vagy ok nélkül, beleértve azt is, ha véleményünk szerint Ön megsértett bármely rendelkezést. jelen Felhasználási feltételek.


Szellemi tulajdonjogok

 
A Weboldal és annak teljes tartalma, funkciói és funkcionalitása (beleértve, de nem kizárólagosan minden információt, szoftvert, szöveget, kijelzőt, képet, videót és hangot, valamint ezek tervezését, kiválasztását és elrendezését) a Társaság, annak licencadók vagy az ilyen anyagok más szolgáltatói, és az Egyesült Államok és a nemzetközi szerzői jogi, védjegy-, szabadalom-, üzleti titok- és egyéb szellemi tulajdonjogok vagy tulajdonjogi törvények védik őket.

Jelen Felhasználási Feltételek lehetővé teszik, hogy a Weboldalt kizárólag személyes, nem kereskedelmi célokra használja. Tilos a Weboldalunkon található anyagokat reprodukálni, terjeszteni, módosítani, származékos műveket létrehozni, nyilvánosan megjeleníteni, nyilvánosan előadni, újra közzétenni, letölteni, tárolni vagy továbbítani, kivéve az alábbiakat:

 • Számítógépe átmenetileg tárolhatja az ilyen anyagok másolatait a RAM-ban, ha Ön hozzáfér az anyagokhoz és megtekinti azokat.

 • Tárolhat fájlokat, amelyeket a webböngésző automatikusan gyorsítótárban tárol a megjelenítés javítása céljából.

 • A Webhely ésszerű számú oldalának egy példányát kinyomtathatja vagy letöltheti saját személyes, nem kereskedelmi használatra, nem pedig további sokszorosításra, közzétételre vagy terjesztésre.

 • Ha asztali, mobil vagy egyéb alkalmazásokat biztosítunk letöltésre, egyetlen példányt letölthet számítógépére vagy mobileszközére kizárólag saját személyes, nem kereskedelmi használatra, feltéve, hogy magára nézve kötelezőnek ismeri el végfelhasználói licencszerződésünket. alkalmazások.

 • Ha bizonyos tartalmakkal közösségimédia-funkciókat biztosítunk, megteheti az ilyen funkciók által lehetővé tett lépéseket.


Nem szabad:

 • Módosítsa az ezen az oldalon található anyagok másolatait.

 • Az illusztrációkat, fényképeket, video- vagy hangsorokat vagy grafikákat a kísérőszövegtől elkülönítve használjon.

 • Törölje vagy módosítsa az ezen a webhelyen található anyagok másolataiból származó szerzői jogi, védjegy- vagy egyéb tulajdonjogi megjegyzéseket.

Nem érheti el vagy használhatja kereskedelmi célokra a Webhely bármely részét vagy a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatásokat vagy anyagokat.

Ha a Weboldalon található anyagokat az ebben a részben leírtaktól eltérően kívánja felhasználni, kérjük, küldje el kérelmét a következő címre: admin@directoffer.com

Ha a Felhasználási feltételek megsértésével nyomtat, másol, módosít, letölt, vagy más módon használ, vagy hozzáférést biztosít bármely más személynek a Weboldal bármely részéhez, a Webhely használatára vonatkozó joga azonnal megszűnik, és választásunk szerint köteles , küldje vissza vagy semmisítse meg az Ön által készített anyagok másolatait. A Webhellyel vagy a Weboldalon található bármely tartalommal kapcsolatos jogok, jogcímek vagy érdekeltségek nem szállnak át Önre, és minden kifejezetten nem biztosított jogot a Társaság fenntart. A Weboldalnak a jelen Felhasználási Feltételek által kifejezetten nem engedélyezett használata a jelen Felhasználási Feltételek megsértését jelenti, és szerzői jogi, védjegy- és egyéb törvényeket sérthet.

Védjegyek


A Vállalat neve, a kifejezések, a Vállalat védjegye(i), a Vállalat logója és minden kapcsolódó név, logó, termék- és szolgáltatásnév, formatervezés és szlogen a Vállalat vagy leányvállalatai vagy licencadói védjegyei. A Társaság előzetes írásos engedélye nélkül nem használhat ilyen védjegyeket. A Weboldalon található összes többi név, logó, termék- és szolgáltatásnév, formatervezés és szlogen a megfelelő tulajdonosok védjegye.

Tiltott felhasználások

A Weboldalt kizárólag törvényes célokra és a jelen Felhasználási Feltételeknek megfelelően használhatja. Ön beleegyezik abba, hogy nem használja a weboldalt:

 • Bármilyen módon, amely sérti bármely vonatkozó szövetségi, állami, helyi vagy nemzetközi törvényt vagy szabályozást (beleértve, korlátozás nélkül, az adatoknak vagy szoftvereknek az Egyesült Államokba vagy más országokba történő exportálására vonatkozó törvényeket).

 • Kiskorúak bármilyen módon történő kihasználása, megkárosítása, kihasználása vagy megkárosítása céljából oly módon, hogy nem megfelelő tartalomnak teszik ki őket, személyazonosításra alkalmas adatokat kérnek vagy más módon.

 • Bármilyen olyan anyag küldésére, tudatos fogadására, feltöltésére, letöltésére, felhasználására vagy újrafelhasználására, amely nem felel meg a jelen Felhasználási feltételekben meghatározott Tartalmi Szabványoknak [LINK A TARTALMI SZABVÁNYOKHOZ].

 • Bármilyen reklám- vagy promóciós anyag továbbítása vagy küldésének biztosítása előzetes írásbeli hozzájárulásunk nélkül, beleértve a "levélszemétet", "lánclevelet", "spam" vagy bármilyen más hasonló megkeresést.

 • A Vállalat, a Vállalat alkalmazottjának, egy másik felhasználónak vagy bármely más személynek vagy entitásnak a megszemélyesítése vagy annak megkísérlése (beleértve, korlátozás nélkül, a fentiek bármelyikéhez társított e-mail címek vagy becenevek használatát).

 • Bármilyen más magatartást folytatni, amely korlátozza vagy gátolja a Weboldal bárkinek a használatát vagy élvezetét, vagy amely az általunk meghatározottak szerint károsíthatja a Vállalatot vagy a Weboldal felhasználóit, vagy felelősségre teheti őket.

Ezenkívül elfogadja, hogy nem:

 • Bármilyen módon használja a Weboldalt, amely letilthatja, túlterhelheti, károsíthatja vagy károsíthatja a webhelyet, vagy zavarhatja bármely más felet a Webhely használatában, beleértve azt a képességét, hogy valós idejű tevékenységeket végezzenek a Weboldalon keresztül.

 • Használjon bármilyen robotot, pókot vagy más automatikus eszközt, folyamatot vagy eszközt a Webhely eléréséhez bármilyen célból, beleértve a Weboldalon található anyagok megfigyelését vagy másolását.

 • Bármilyen manuális eljárást alkalmazhat a Weboldalon található anyagok megfigyelésére vagy másolására, vagy bármely más, a jelen Felhasználási feltételekben kifejezetten nem engedélyezett célra, előzetes írásbeli hozzájárulásunk nélkül.

 • Használjon minden olyan eszközt, szoftvert vagy rutint, amely zavarja a Webhely megfelelő működését.

 • Vezessen be bármilyen vírust, trójai falót, férget, logikai bombát vagy más rosszindulatú vagy technológiailag káros anyagot.

 • Megkísérel illetéktelen hozzáférést szerezni, megzavarni, károsítani vagy megzavarni a Weboldal bármely részét, a szervert, amelyen a Webhelyet tárolják, vagy bármely, a Weboldalhoz kapcsolódó szervert, számítógépet vagy adatbázist.

 • Támadja meg a webhelyet szolgáltatásmegtagadási vagy elosztott szolgáltatásmegtagadási támadással.
  Ellenkező esetben próbálja meg akadályozni a Webhely megfelelő működését.

Felhasználói hozzájárulások

A Weboldal tartalmazhat üzenőfalakat, csevegőszobákat, személyes weboldalakat vagy profilokat, fórumokat, hirdetőtáblákat, közvetlen üzenetküldést és egyéb interaktív szolgáltatásokat (együttesen: "Interaktív szolgáltatások"), amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy közzétegyenek, beküldjenek, közzétegyenek, megjelenítsenek vagy továbbítsanak. más felhasználóknak vagy más személyeknek (a továbbiakban: "bejegyzés") tartalmat vagy anyagokat (együttesen: "Felhasználói hozzájárulások") a Weboldalon vagy azon keresztül.

Minden felhasználói hozzájárulásnak meg kell felelnie a jelen Felhasználási feltételekben meghatározott Tartalmi Szabványoknak.

A webhelyen közzétett felhasználói hozzájárulások nem minősülnek bizalmasnak és nem védettnek. Azzal, hogy bármely Felhasználó hozzájárulását megadja a Webhelyen, Ön megadja nekünk és leányvállalatainknak és szolgáltatóinknak, valamint ezeknek és minden licenctulajdonosnak, jogutódnak, valamint átruházza a jogot a használat, reprodukálás, módosítás, előadás, megjelenítés, terjesztés és egyéb módon történő közzététel használatára. harmadik feleknek bármilyen ilyen anyagot bármilyen célból/fiókbeállításai szerint.

Ön kijelenti és szavatolja, hogy:

 • Ön birtokolja vagy irányítja a Felhasználói Hozzájárulásokhoz kapcsolódó összes jogot, és joga van a fent megadott licencet megadni nekünk és leányvállalatainknak és szolgáltatóinknak, valamint minden egyes licenctulajdonosunknak, jogutódunknak és engedményezettnek.

 • Az Ön összes felhasználói hozzájárulása megfelel a jelen Felhasználási feltételeknek, és meg is fog felelni.

 • Ön megérti és tudomásul veszi, hogy Ön felelős az Ön által beküldött vagy hozzájárult felhasználói hozzájárulásokért, és Ön, nem a Vállalat, teljes felelősséggel tartozik az ilyen tartalomért, beleértve annak jogszerűségét, megbízhatóságát, pontosságát és megfelelőségét.

 • Nem vállalunk felelősséget harmadik fél felé az Ön vagy a Webhely bármely más felhasználója által közzétett felhasználói hozzájárulások tartalmáért vagy pontosságáért.

Megfigyelés és végrehajtás; Felmondás

Jogunk van:

 • Saját belátásunk szerint távolítsa el vagy utasítsa el a felhasználói hozzájárulásokat bármilyen okból vagy ok nélkül.

 • Megtesz minden olyan lépést bármely felhasználói hozzájárulással kapcsolatban, amelyet saját belátásunk szerint szükségesnek vagy helyénvalónak tartunk, beleértve azt is, ha úgy gondoljuk, hogy az ilyen Felhasználói hozzájárulás sérti a Felhasználási feltételeket, beleértve a Tartalmi Szabványokat, sérti bármely személy szellemi tulajdonjogát vagy egyéb jogát. vagy jogalany, veszélyezteti a Weboldal felhasználóinak vagy a nyilvánosság személyes biztonságát, vagy felelősségre vonhatja a Társaságot.

 • Felfedheti személyazonosságát vagy egyéb adatait bármely harmadik félnek, aki azt állítja, hogy az Ön által közzétett anyagok sértik a jogaikat, beleértve a szellemi tulajdonjogokat vagy a magánélethez való jogukat.

 • Megfelelő jogi lépések megtétele, beleértve, de nem kizárólagosan, a bűnüldöző szervekhez való utalást, a Webhely bármilyen illegális vagy engedély nélküli használata esetén.

 • Szüntesse meg vagy függessze fel a hozzáférést a Webhely egészéhez vagy egy részéhez bármilyen okból vagy ok nélkül, beleértve korlátozás nélkül a jelen Felhasználási feltételek megsértését.

A fentiek korlátozása nélkül jogunkban áll teljes mértékben együttműködni minden olyan bűnüldöző hatósággal vagy bírósági végzéssel, amely a Weboldalon vagy azon keresztül anyagokat közzétevő személyek személyazonosságának vagy egyéb információinak közlésére kér vagy utasít bennünket. ÖN LEMOND A VÁLLALATT ÉS LÁTSZINTVÉDELMEIT, ENGEDÉLYESÜNKET ÉS SZOLGÁLTATÓIT AZ EGYES KÖVETELÉSEKRŐL, ÉS ÁRTALMATLAN TARTJA A FENTI FÉLEK BÁRMELYIK CSELEKEDELMÉBŐL A B FÉLFÉL ALATT, VAGY KÖVETKEZMÉNYVÉGZETTSÉGÉNEK, VÉGREHAJTÁS HATÓSÁG.

Mindazonáltal nem vállaljuk, hogy minden anyagot átnézünk a webhelyen való közzététel előtt, és nem tudjuk biztosítani a kifogásolható anyagok azonnali eltávolítását a közzététel után. Ennek megfelelően nem vállalunk felelősséget bármely felhasználó vagy harmadik fél által az átvitellel, kommunikációval vagy tartalommal kapcsolatos tevékenységért vagy tétlenségért. Nem vállalunk felelősséget vagy felelősséget senki felé az ebben a részben leírt tevékenységek teljesítéséért vagy elmulasztásáért.

Tartalmi szabványok

Ezek a tartalmi szabványok minden felhasználói hozzájárulásra és az Interaktív szolgáltatások használatára vonatkoznak. A felhasználói hozzájárulásoknak teljes egészében meg kell felelniük az összes vonatkozó szövetségi, állami, helyi és nemzetközi törvénynek és előírásnak. A fentiek korlátozása nélkül a felhasználói hozzájárulások nem:

 • Nem tartalmazhat rágalmazó, obszcén, illetlen, sértő, sértő, zaklató, erőszakos, gyűlöletkeltő, lázító vagy egyéb módon kifogásolható anyagot.

 • Nyíltan szexuális vagy pornográf anyagok, erőszak vagy faj, nem, vallás, nemzetiség, fogyatékosság, szexuális irányultság vagy életkor alapján történő megkülönböztetés népszerűsítése.

 • Nem sértheti meg bármely más személy szabadalmát, védjegyét, üzleti titkát, szerzői jogát vagy egyéb szellemi tulajdonát vagy egyéb jogait.

 • Megsérti mások törvényes jogait (beleértve a nyilvánossághoz és a magánélethez való jogot), vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a vonatkozó törvények vagy rendelkezések értelmében polgári vagy büntetőjogi felelősséget vonhat maga után, vagy amely egyébként ellentétes lehet jelen Felhasználási feltételekkel és Adatvédelmi szabályzatunkkal , https://directoffer.com/privacy-policy.

 • Valószínűleg bárkit megtéveszt.

 • Bármilyen illegális tevékenység népszerűsítése, illetve bármely jogellenes cselekmény támogatása, népszerűsítése vagy támogatása.

 • Bosszankodást, kényelmetlenséget vagy szükségtelen szorongást okozhat, vagy felzaklathat, zavarba hozhat, megriaszthat vagy bosszanthat másokat.

 • Bármely személynek megszemélyesítése, illetve személyazonosságának vagy bármely személyhez vagy szervezethez fűződő kapcsolatának hamis bemutatása.

 • Vegyen részt kereskedelmi tevékenységekben vagy értékesítésekben, például versenyeken, nyereményjátékokban és egyéb értékesítési promóciókban, cserekereskedelemben vagy reklámozásban.

 • Azt a benyomást keltheti, hogy tőlünk, vagy bármely más személytől vagy entitástól származnak, vagy mi jóváhagyjuk őket, ha nem ez a helyzet.

A közzétett információkra való támaszkodás

A Weboldalon vagy azon keresztül közölt információk kizárólag általános tájékoztatási célokat szolgálnak. Nem vállalunk garanciát ezen információk pontosságáért, teljességéért vagy hasznosságáért. Az ilyen információkra való bármilyen támaszkodás szigorúan a saját felelősségére történik. Elhárítunk minden olyan felelősséget és felelősséget, amely abból ered, hogy Ön vagy a Weboldal bármely más látogatója, vagy bárki, aki értesülhet annak tartalmáról, az ilyen anyagokra támaszkodik.

Ez a Webhely tartalmazhat harmadik felek által biztosított tartalmat, beleértve a más felhasználók, bloggerek és harmadik fél licencadók, szindikátorok, aggregátorok és/vagy jelentési szolgáltatások által biztosított anyagokat. Az ezekben az anyagokban megfogalmazott minden kijelentés és/vagy vélemény, valamint minden cikk, kérdésre adott válasz és egyéb tartalom, kivéve a Vállalat által biztosított tartalmat, kizárólag az anyagokat szolgáltató személy vagy jogi személy véleménye és felelőssége. Ezek az anyagok nem feltétlenül tükrözik a Társaság véleményét. Nem vagyunk felelősek Önnel vagy bármely harmadik féllel szemben a harmadik felek által biztosított anyagok tartalmáért vagy pontosságáért.

Változások a Weboldalon

Időről időre frissíthetjük a weboldal tartalmát, de annak tartalma nem feltétlenül teljes vagy naprakész. A Weboldalon található bármely anyag bármikor elavult lehet, és nem vagyunk kötelesek frissíteni az ilyen anyagokat.

Információk Önről és a webhelyen tett látogatásairól

Az ezen a weboldalon gyűjtött összes információra adatvédelmi szabályzatunk vonatkozik https://directoffer.com/privacy-policy. A Weboldal használatával Ön hozzájárul ahhoz, hogy az Adatvédelmi Szabályzatban foglaltaknak megfelelően az Ön adataival kapcsolatban megtegyünk minden tevékenységünket.

Egyéb feltételek

További feltételek és feltételek is vonatkozhatnak a Webhely bizonyos részeire, szolgáltatásaira vagy funkcióira. Minden ilyen további kikötés és feltétel ezen hivatkozással beépül a jelen Felhasználási feltételekbe.

Hivatkozás a webhelyre és a közösségi média szolgáltatásaira

Honlapunkra hivatkozhat, feltéve, hogy ezt tisztességes és törvényes módon teszi, és nem sérti hírnevünket, és nem használja ki azt, de nem létesíthet olyan hivatkozást, amely az egyesülési formára utal, jóváhagyás vagy jóváhagyás részünkről kifejezett írásbeli hozzájárulásunk nélkül.

Ez a webhely bizonyos közösségi média funkciókat biztosíthat, amelyek lehetővé teszik az Ön számára:

 • A saját vagy bizonyos harmadik felek webhelyeiről mutató hivatkozás a webhely bizonyos tartalmára.

 • Küldjön e-maileket vagy egyéb kommunikációt bizonyos tartalommal, vagy bizonyos tartalomra mutató hivatkozásokat ezen a Webhelyen.

 • Előidézheti, hogy a webhelyen található tartalom korlátozott része megjelenjen, vagy megjelenjen az Ön vagy bizonyos harmadik felek webhelyein.

Ezeket a funkciókat kizárólag az általunk biztosított módon használhatja, és kizárólag a megjelenített tartalomra vonatkozóan, illetve egyéb módon az általunk az ilyen funkciókra vonatkozóan biztosított további feltételeknek megfelelően. A fentiekre is figyelemmel, nem szabad:

 • Hozzon létre hivatkozást bármely olyan webhelyről, amely nem az Ön tulajdonában van.

 • Előidézheti, hogy a Webhely vagy annak részei bármely más webhelyen megjelenjenek, vagy olyannak tűnjenek, mint például keretezés, mélyhivatkozás vagy in-line hivatkozás.

 • Hivatkozás a Weboldal bármely részére, kivéve a kezdőlapot.

 • Ellenkező esetben tegyen meg minden olyan intézkedést a jelen Weboldalon található anyagokkal kapcsolatban, amelyek összeegyeztethetetlenek a jelen Felhasználási feltételek bármely más rendelkezésével.

A weboldalnak, amelyről linkel, vagy amelyen bizonyos tartalmakat elérhetővé tesz, minden tekintetben meg kell felelnie a jelen Felhasználási feltételekben meghatározott Tartalmi Szabványoknak.

Ön beleegyezik, hogy együttműködik velünk minden jogosulatlan keretezés vagy linkelés azonnali leállításában. Fenntartjuk a jogot a linkelési engedély előzetes értesítés nélküli visszavonására.

Belátásunk szerint bármikor, értesítés nélkül letilthatjuk az összes közösségi média funkciót és linket.

Linkek a Weboldalról

Ha a Weboldal más webhelyekre és harmadik felek által biztosított forrásokra mutató hivatkozásokat tartalmaz, ezek a hivatkozások kizárólag az Ön kényelmét szolgálják. Ide tartoznak a hirdetésekben található linkek, beleértve a szalaghirdetéseket és a szponzorált linkeket. Nincs befolyásunk az ilyen webhelyek vagy források tartalmára, és nem vállalunk felelősséget értük, illetve a használatukból eredő veszteségekért vagy károkért. Ha úgy dönt, hogy hozzáfér a jelen Webhelyhez kapcsolódó harmadik felek bármely webhelyéhez, azt teljes mértékben saját kockázatára teszi, és az ilyen webhelyekre vonatkozó használati feltételeknek megfelelően.

Földrajzi korlátozások

A Webhely tulajdonosa az Egyesült Államokban, Tennessee államban található. Ezt a weboldalt kizárólag az Egyesült Államokban tartózkodó személyek számára biztosítjuk. Nem állítjuk, hogy a Webhely vagy annak bármely tartalma elérhető vagy megfelelő az Egyesült Államokon kívül. Előfordulhat, hogy bizonyos személyek vagy bizonyos országokban a Weboldalhoz való hozzáférés nem legális. Ha az Egyesült Államokon kívülről lép fel a Webhelyre, azt saját kezdeményezésére teszi, és felelős a helyi törvények betartásáért.

Garancia kizárása

Ön tudomásul veszi, hogy nem tudjuk garantálni, és nem garantáljuk, hogy az internetről vagy a Webhelyről letölthető fájlok vírusoktól vagy egyéb romboló kódoktól mentesek lesznek. Ön felelős azért, hogy elegendő eljárást és ellenőrzőpontot alkalmazzon ahhoz, hogy megfeleljen a vírusvédelemre, valamint az adatbevitel és -kiadás pontosságára vonatkozó sajátos követelményeinek, valamint hogy fenntartson egy külső eszközt a webhelyünkön az elveszett adatok helyreállításához. A törvény által nyújtott legteljesebb mértékben nem vállalunk felelősséget semmilyen veszteségért vagy kárért, amelyet egy elosztott szolgáltatás megtagadása, vírusok vagy más technológiai szempontból káros anyagok okoznak, amelyek megfertőzhetik a számítógépes berendezéseket, számítógépes programokat, adatokat vagy más másokat
TULAJDONOS ANYAG A WEBOLDAL VAGY BÁRMELY SZOLGÁLTATÁSBAN VAGY A WEBOLDALON KERESZTÜL SZEREZETT TÉMEK ÖN HASZNÁLATÁBÓL, VAGY A RAJTA VAGY BÁRMELY HOGYAN KAPCSOLT WEBOLDALON HELYZETBE HELYEZETT ANYAGOK LETÖLTÉSÉBŐL.

A WEBOLDAL, TARTALMA ÉS A WEBOLDALON KERESZTÜL ELÉRT BÁRMILYEN SZOLGÁLTATÁS VAGY TÁRGY HASZNÁLATA SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE TÖRTÉNIK. A WEBOLDALT, TARTALMÁT ÉS A WEBOLDALON KERESZTÜL ELÉRHETŐ BÁRMELY SZOLGÁLTATÁST VAGY ELÉRHETŐSÉGET AZ „AHOGY VAN” ÉS „AHOGY ELÉRHETŐ” ALAPUN NYÚJTJUK, BÁRMILYEN KIFEJEZETT VAGY VÉLETLEN GARANCIA NÉLKÜL. SEM A VÁLLALAT, SEM A VÁLLALATHOZ KAPCSOLT SZEMÉLY NEM VÁLLAL SEMMILYEN GARANCIÁT VAGY NYILATKOZATOT A WEBOLDAL TELJESSÉGÉRE, BIZTONSÁGÁRA, MEGBÍZHATÓSÁGÁRA, MINŐSÉGÉRE, PONTOSSÁGÁRÓL VAGY ELÉRHETŐSÉGÉRE. A FENTIEK KORLÁTOZÁSA NÉLKÜL SEM A VÁLLALAT, SEM A VÁLLALKOZÁSHOZ KAPCSOLATOS SENKI NEM NYILATKOZJA VAGY GARANCIA AZT, HOGY A WEBOLDAL, TARTALMA VAGY A WEBOLDALON KERESZTÜL SZEREZETT SZOLGÁLTATÁSOK VAGY TÉTELEK HELYTELEN, HELYTELENESBEN VAGY HELYTELENSEBBEN LESZ. S LESZ JAVÍTVA, HOGY OLDALUNK VAGY AZT ELÉRHETŐDŐ SZERVER MENTES VÍRUSOKTÓL VAGY EGYÉB KÁROS KOMPONENSEKTŐL, VAGY A WEBOLDAL VAGY A WEBOLDALON KERESZTÜL ELÉRT BÁRMILYEN SZOLGÁLTATÁS VAGY ELEMEK EGYÉBEN MEGOLDÁSA, VAGY AZ ELÉRHETŐSÉGÉT TESZŐ SZERVER.

A TÖRVÉNY ÁLTAL BIZTOSÍTOTT TELJES MÉRTÉKÉBEN A VÁLLALAT MINDEN FÉLE KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT, TÖRVÉNYES VAGY EGYÉB GARANCIÁT BEÉLETETETT, DE NEM KIZÁRÓLAG BÁRMILYEN GARANCIÁT BELEÉRTVE A MERRICHANGOSSÁGRA VONATKOZÓ GARANCIÁT. CÉL.

A FENTI SEMMILYEN GARANCIÁT NEM BEFOLYÁSOLNAK, AMELYEK AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ALAPJÁN NEM KIZÁRHATÓK VAGY KORLÁTOZHATÓK.

A felelősség korlátozása

A TÖRVÉNYBEN BIZTOSÍTOTT TELJES MÉRTÉKÉBEN A VÁLLALAT, LÁTOTT VÁLLALATAI, VAGY EZEK ENGEDÉLYEZŐI, SZOLGÁLTATÓI, ALKALMAZOTTAK, ÜGYNÖKEI, TISZTVISELŐI VAGY IGAZGATÓI SEMMILYEN ESETBEN NEM FELELŐSÜK BÁRMILYEN RÉSZVÉDELMI KÁROKÉRT. AZ ÖN FELHASZNÁLÁSÁVAL, VAGY HASZNÁLATÁNAK KÉPÜLÉSÉVEL KAPCSOLATBAN A WEBOLDAL, BÁRMELY AZ EREDMÉNYRE VONATKOZÓ WEBOLDAL, A WEBOLDALON VAGY ILYEN MÁS WEBOLDALOK BÁRMELY TARTALMA, BELEÉRTVE BÁRMILYEN KÖZVETLEN, KÖZVETLEN, KÜLÖNLEGES, VÉLETLENES, KORLÁTOZOTT, NEM KÖZVETLEN KÖZVETLENSÉGET Személyi sérülések, fájdalom és szenvedés, érzelmi szorongás, bevételvesztés, nyereségvesztés, üzleti veszteség vagy várható megtakarítások, felhasználási veszteség, jóakarat elvesztése, az adatok elvesztése és a károkozás (beleértve a gondatlanságot is), a megsértés okozta -e SZERZŐDÉSBŐL, VAGY EGYÉBEN, MÉG HA ELŐRE ELŐRE látható.

AZ ELŐZMÉNYEK NEM BEFOLYÁSOLNAK SEMMILYEN FELELŐSSÉGET, AMELY AZ ALKALMAZANDÓ TÖRVÉNYEK ALAPJÁN NEM KIZÁRHATÓ VAGY KORLÁTOZHATÓ.


Kártalanítás

Ön beleegyezik abba, hogy megvédi, kártalanítja és ártalmatlanná teszi a Vállalatot, annak leányvállalatait, licencadóit és szolgáltatóit, valamint annak megfelelő tisztségviselőit, igazgatóit, alkalmazottait, vállalkozóit, ügynökeit, licencadóit, beszállítóit, jogutódjait és engedményezettjeit minden követeléstől és ellen. , felelősségek, kártérítések, ítéletek, jutalmak, veszteségek, költségek, kiadások vagy díjak (beleértve az ésszerű ügyvédi díjakat is), amelyek a jelen Felhasználási feltételek megsértéséből vagy a Webhely használatából erednek, vagy azzal kapcsolatosak, beleértve, de nem kizárólagosan , az Ön felhasználói hozzájárulásai, a Webhely tartalmának, szolgáltatásainak és termékeinek bármely, a jelen Felhasználási feltételekben kifejezetten engedélyezetttől eltérő felhasználása, vagy a Webhelyről szerzett információk Ön általi használata.

Irányadó jog és joghatóság

A Webhellyel és a jelen Felhasználási Feltételekkel kapcsolatos minden kérdésre, valamint az azokból származó vagy azokkal kapcsolatos vitákra vagy követelésekre (minden esetben, ideértve a szerződésen kívüli vitákat vagy követeléseket is) a honlap belső törvényei az irányadók és azok értelmezésére irányadóak. Tennessee állam anélkül, hogy bármilyen választási vagy kollíziós jogszabályi rendelkezést vagy szabályt érvényre juttatna (akár Tennessee állam, akár bármely más joghatóság).

Kivéve, ha a Vállalat megköveteli, hogy vitáját választottbíróság elé terjessze, ebben az esetben Ön minden eljárást beszüntet, és beleegyezik abba, hogy a jelen Felhasználási feltételekből eredő vagy azokhoz kapcsolódó bármely ilyen eljárást, pert, keresetet vagy eljárást választottbírósági eljárás alá vonják. vagy a Weboldalt az Egyesült Államok szövetségi bíróságain vagy Tennessee állam bíróságain kell indítani, minden esetben Nashville város és Davidson megye területén, bár fenntartjuk a jogot, hogy bármilyen keresetet, keresetet vagy eljárást indíthat Ön ellen a jelen Felhasználási Feltételek megsértése miatt a lakóhelye szerinti országban vagy bármely más releváns országban. Ön lemond minden kifogásról az ilyen bíróságok feletti joghatóság gyakorlásával és az ilyen bíróságokon való helyszínnel szemben.

Választottbíráskodás

A Vállalat saját belátása szerint megkövetelheti, hogy a jelen Felhasználási Feltételekből vagy a Weboldal használatából eredő vitákat, beleértve az értelmezésükből, megsértésükből, érvénytelenségükből, nem teljesítésükből vagy megszüntetésükből eredő vitákat, végső és kötelező választottbíróság elé terjessze. az Amerikai Választottbírósági Szövetség Tennessee-i jogát alkalmazó választottbírósági szabályai szerint.

A követelések benyújtásának határideje

A JELEN FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEKBŐL VAGY AZOKHOZ KAPCSOLÓDÓ BÁRMELY INTÉZKEDÉST VAGY KÖVETELÉST AZ INTÉZKEDÉS OKÁNAK ELŐADÁSA UTÁN EGY (1) ÉVBEN KELL MEGKEZDŐDNI; EGYÉBEN AZ ILYEN KERESÉS VAGY KÖVETELÉS VÉGLEGESEN EL van tiltva.

Lemondás és elválaszthatóság

A Társaságnak a jelen Felhasználási Feltételekben meghatározott bármely feltételről vagy feltételről történő lemondása nem tekinthető az adott feltételről vagy feltételről való további vagy folyamatos lemondásnak, vagy bármely más feltételről való lemondásnak, valamint a Társaság bármely jogérvényesítésének elmulasztása. vagy a jelen Felhasználási feltételek szerinti rendelkezés nem jelenti az ilyen jogról vagy rendelkezésről való lemondást.

Ha a jelen Felhasználási Feltételek bármely rendelkezését egy bíróság vagy más illetékes bíróság bármely okból érvénytelennek, törvénytelennek vagy végrehajthatatlannak ítéli, az ilyen rendelkezést el kell törölni vagy a minimális mértékben korlátozni kell, hogy a Feltételek többi rendelkezése a Használat teljes erejével és hatályával folytatódik.

Teljes egyezés

A Felhasználási feltételek és az Adatvédelmi szabályzatunk, valamint az értékesítési feltételek jelentik az egyetlen és teljes megállapodást Ön és a Direct Offer, Inc. között a Webhelyre vonatkozóan, és felülírnak minden korábbi és egyidejű megállapodást, megállapodást, nyilatkozatot és garanciát, írásban és szóban egyaránt. , a Webhellyel kapcsolatban.

Az Ön megjegyzései és aggodalmai

Ezt a webhelyet a Direct Offer, Inc. üzemelteti. Direct Offer, Inc.

2817 West End Avenue, Ste. 126, #228 Nashville, TN 37203-1435

A szerzői jogok megsértésével kapcsolatos minden értesítést, visszajelzést, megjegyzést, technikai támogatási kérelmet és egyéb, a Webhellyel kapcsolatos kommunikációt a következő címre kell irányítani: admin@directoffer.com

Végfelhasználói licencszerződés

Ez a végfelhasználói licencszerződés ("Szerződés") kötelező érvényű megállapodás Ön ("Végfelhasználó" vagy "Ön") és a Direct Offer, Inc. ("Vállalat") között. Ez a Szerződés szabályozza a Közvetlen Ajánlat platform webhelyen és mobilalkalmazásban történő használatát (beleértve az összes kapcsolódó dokumentációt, az „Alkalmazást”). Az Alkalmazás licencelve van, nem értékesítik Önnek.

AZ ALKALMAZÁS LETÖLTÉSÉVEL, TELEPÍTÉSÉVEL VAGY HASZNÁLATÁVAL AZ „ELFOGADOM” GOMBRA KATTINTVA ÖN (A) NYÚJTÁSA, HOGY ELOLVASE ÉS MEGÉRTE EZT A SZERZŐDÉST; (B) KIJELENTI, HOGY ÖN 18 ÉVES VAGY IDŐSEBB; ÉS (C) ELFOGADJA EZT A SZERZŐDÉST, ÉS ELFOGADJA, HOGY ÖN JOGI KÖTELEZŐ A FELTÉTELEIHEZ. HA NEM ELFOGADJA EZEKET A FELTÉTELEKET, NE TÖLTSE LE, TELEPÍTSE VAGY HASZNÁLJA AZ ALKALMAZÁST.

1. Licenc. A jelen Szerződés feltételeinek megfelelően a Vállalat korlátozott, nem kizárólagos és át nem ruházható licencet biztosít Önnek:

(a) töltse le, telepítse és használja az Alkalmazást személyes, nem kereskedelmi használatra egyetlen mobileszközön vagy webböngésző eszközön, amely az Ön tulajdonában van vagy más módon felügyel ("Mobileszköz"), szigorúan az Alkalmazás dokumentációjával összhangban.

(b) az Alkalmazásban elérhetővé tett vagy az Alkalmazáson keresztül más módon elérhető Tartalmat és Szolgáltatásokat (az 5. szakaszban meghatározottak szerint) elérheti, streamelheti, letöltheti és felhasználhatja az ilyen Mobileszközön, szigorúan a jelen Szerződéssel és az ilyenekre vonatkozó használati feltételekkel összhangban. Tartalom és szolgáltatások.

2. Licenc korlátozások. Az engedélyes nem:

(a) másolja le az Alkalmazást, kivéve, ha ezt a licenc kifejezetten megengedi;
(b) módosítani, lefordítani, adaptálni vagy más módon származékos műveket vagy fejlesztéseket létrehozni, függetlenül attól, hogy szabadalmaztathatók-e vagy sem;

(c) az Alkalmazás vagy annak bármely része forráskódjának visszafejtése, szétszerelése, visszafordítása, dekódolása vagy más módon történő megkísérlése az Alkalmazás vagy annak bármely részének forráskódjának származtatására vagy hozzáférésére;

(d) eltávolítani, törölni, megváltoztatni vagy kitakarni a védjegyeket vagy bármely szerzői jogi, védjegy-, szabadalom- vagy egyéb szellemi tulajdonra vagy tulajdonjogra vonatkozó megjegyzést az Alkalmazásból, beleértve annak másolatait is;

(e) az Alkalmazás vagy az Alkalmazás bármely funkciójának vagy funkciójának bérbeadása, lízingelése, kölcsönadása, eladása, allicencbeadása, átruházása, terjesztése, közzététele, átruházása vagy más módon elérhetővé tétele bármely harmadik fél számára bármilyen okból, beleértve az Alkalmazás elkészítését is. olyan hálózaton elérhető, ahol bármikor több eszköz is elérheti;

(f) eltávolítani, letiltani, megkerülni, vagy más módon létrehozni vagy megvalósítani az Alkalmazás bármely másolásvédelmi, jogkezelési vagy biztonsági funkciójának megkerülő megoldását; vagy

(g) nem használhatja az Alkalmazást bármely veszélyes környezet vagy rendszer tervezésében, kivitelezésében, karbantartásában vagy üzemeltetésében, beleértve az energiatermelő rendszereket is; légi jármű navigációs vagy kommunikációs rendszerei, légiforgalmi irányító rendszerei vagy bármely más közlekedésirányítási rendszer; biztonság szempontjából kritikus alkalmazások, beleértve az orvosi vagy életfenntartó rendszereket, a járműüzemeltetési alkalmazásokat vagy bármilyen rendőrségi, tűzoltó- vagy egyéb biztonsági reagálási rendszert; valamint katonai vagy űrhajózási alkalmazások, fegyverrendszerek vagy környezetek.

3. Jogfenntartás. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Alkalmazást licenc alapján biztosítják, és nem értékesítik Önnek. A jelen Szerződés értelmében Ön nem szerez semmilyen tulajdoni részesedést az Alkalmazásban, vagy az Alkalmazáshoz kapcsolódó egyéb jogokat azon kívül, hogy az Alkalmazást a megadott licencnek megfelelően, valamint a jelen Szerződésben meghatározott feltételeknek, feltételeknek és korlátozásoknak megfelelően használja. A Vállalat és licencadói és szolgáltatói fenntartják és megtartják az Alkalmazással kapcsolatos összes jogukat, jogcímüket és érdekeltségüket, beleértve az összes, az alkalmazással kapcsolatos szerzői jogot, védjegyet és egyéb szellemi tulajdonjogot, kivéve, ha a jelen Szerződés kifejezetten az Ön számára biztosított. .

4. Az Ön adatainak gyűjtése és felhasználása. Ön tudomásul veszi, hogy amikor letölti, telepíti vagy használja az Alkalmazást, a Vállalat automatikus eszközöket (beleértve például a cookie-kat és a web beaconokat) használhat az Ön Mobileszközéről és az Alkalmazás Ön általi használatáról történő információgyűjtésre. Előfordulhat, hogy az Alkalmazás vagy egyes funkcióinak vagy funkcióinak letöltésének, telepítésének vagy használatának feltételeként bizonyos adatokat meg kell adnia magáról, és az Alkalmazás lehetőséget biztosíthat Önnek arra, hogy információkat ossza meg önmagáról másokkal. Az alkalmazáson keresztül vagy azzal kapcsolatban gyűjtött összes információra adatvédelmi szabályzatunk vonatkozik https://directoffer.com/privacy-policy. Azzal, hogy letölti, telepíti, használja és információkat szolgáltat ezen Alkalmazáson keresztül, beleegyezik minden olyan tevékenységünkbe, amelyet az Ön adataival kapcsolatban az Adatvédelmi szabályzatnak megfelelően végezünk.

5. Tartalom és szolgáltatások. Az Alkalmazás hozzáférést biztosíthat a Vállalat webhelyéhez, amelyek a következő címeken találhatók: DirectOffer.com, DirectOffer.net és DirectOffer.io, DirectOffer.eu, DirectOffer.ie, DirectOffer.es, DirectOffer.es, DirectOffer.fr, Direct Offer.ie, Directoffer. .info, Directoffer.mobi, DirectOffer.org, DirectOffer.uk, DirectOffer.biz, DirectOffers.fr (a "Webhely") és az azokon elérhető termékek és szolgáltatások, valamint az Alkalmazáson keresztül vagy az Alkalmazáson keresztül elérhető bizonyos funkciók, funkciók és tartalom a Webhelyen (együttesen "Tartalom és Szolgáltatások") kerül elhelyezésre. Az ilyen Tartalomhoz és Szolgáltatásokhoz való hozzáférést és azok használatát a Webhely használati feltételei és adatvédelmi szabályzata szabályozza, amelyek a [HASZNÁLATI FELTÉTELEK LINK] és [ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK LINK] címen találhatók, és amelyek jelen hivatkozással jelennek meg. Az ilyen tartalomhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés és az azokhoz való hozzáférés megkövetelheti, hogy elismerje az ilyen Felhasználási Feltételek és Adatvédelmi Szabályzat elfogadását, és regisztráljon a Webhelyen, és ennek elmulasztása korlátozhatja az Alkalmazás bizonyos funkcióinak elérését vagy használatát. és a funkcionalitás. Az ilyen Használati feltételek megsértése a jelen Szerződés megsértésének is minősül.

6. Földrajzi korlátozások. A Tartalmat és a szolgáltatásokat csak az Egyesült Államokban és az Európai Unió piacain (a „Területek”) tartózkodó személyek férhetnek hozzá és használhatják. Ön tudomásul veszi, hogy előfordulhat, hogy a Területeken kívül nem tud hozzáférni a Tartalomhoz és Szolgáltatásokhoz vagy azok egy részéhez, és előfordulhat, hogy az ezekhez való hozzáférés bizonyos személyek által vagy bizonyos országokban nem jogszerű. Ha a Tartalomhoz és a Szolgáltatásokhoz a Területeken kívülről fér hozzá, Ön felelős a helyi törvények betartásáért.

7. Frissítések. A Vállalat időről időre saját belátása szerint fejleszthet és biztosíthat Alkalmazásfrissítéseket, amelyek magukban foglalhatnak frissítéseket, hibajavításokat, javításokat, egyéb hibajavításokat és/vagy új funkciókat (együttesen, beleértve a kapcsolódó dokumentációt, „Frissítések”). A frissítések bizonyos funkciókat és funkciókat teljes egészükben módosíthatnak vagy törölhetnek. Ön elfogadja, hogy a Vállalat nem köteles semmilyen Frissítést biztosítani, vagy továbbra is biztosítani vagy engedélyezni bizonyos funkciókat vagy funkciókat. A mobileszköz beállításai alapján, ha a mobileszköz csatlakozik az internethez:

(a) az Alkalmazás automatikusan letölti és telepíti az összes elérhető Frissítést; vagy

(b) értesítést kaphat, vagy felszólítást kaphat az elérhető Frissítések letöltésére és telepítésére.

Önnek haladéktalanul le kell töltenie és telepítenie kell az összes Frissítést, valamint tudomásul kell vennie és beleegyeznie abba, hogy az Alkalmazás vagy annak egyes részei esetleg nem működnek megfelelően, ha ezt nem teszi meg. Ön továbbá elfogadja, hogy az összes Frissítés az Alkalmazás részének tekintendő, és azokra a jelen Megállapodás összes feltétele vonatkozik.

8. Harmadik féltől származó anyagok. Az Alkalmazás megjeleníthet, tartalmazhat vagy elérhetővé tehet harmadik féltől származó tartalmat (beleértve az adatokat, információkat, alkalmazásokat és egyéb termékeket, szolgáltatásokat és/vagy anyagokat), vagy hivatkozásokat biztosíthat harmadik felek webhelyeire vagy szolgáltatásaira, beleértve a harmadik féltől származó hirdetéseket is. ("Harmadik féltől származó anyagok"). Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Vállalat nem vállal felelősséget a harmadik féltől származó anyagokért, beleértve azok pontosságát, teljességét, időszerűségét, érvényességét, szerzői jogi megfelelőségét, jogszerűségét, tisztességét, minőségét vagy bármely más vonatkozását. A Vállalat nem vállal és nem vállal semmilyen felelősséget vagy felelősséget Önnel vagy bármely más személlyel vagy szervezettel szemben harmadik féltől származó anyagokért. A harmadik felektől származó anyagokat és az azokra mutató hivatkozásokat kizárólag az Ön kényelmét szolgálják, és Ön teljes mértékben saját kockázatára és az ilyen harmadik felek feltételeinek megfelelően érheti el és használja azokat.

9. Időtartam és felmondás.

(a) A Szerződés időtartama akkor kezdődik, amikor Ön letölti vagy telepíti az Alkalmazást, vagy elismeri, hogy elfogadta a jelen Szerződést, és mindaddig érvényben marad, amíg Ön vagy a Vállalat fel nem mondja a jelen 9. szakaszban meghatározottak szerint.

(b) Ön felmondhatja a jelen Szerződést az Alkalmazás és annak minden másolatának törlésével a Mobileszközéről.

(c) A Vállalat bármikor, előzetes értesítés nélkül felmondhatja a jelen Szerződést, ha megszűnik az Alkalmazás támogatása, amit a Vállalat saját belátása szerint megtehet, vagy EGYÉB MEGSZÜNTETÉSI ESEMÉNYEK. Ezen túlmenően, a jelen Szerződés azonnal és automatikusan, minden értesítés nélkül megszűnik, ha Ön megsérti a jelen Szerződés bármely feltételét.

d) Felmondás esetén:

(i) a jelen Megállapodás alapján Önnek biztosított valamennyi jog szintén megszűnik; és

(ii) abba kell hagynia az Alkalmazás minden használatát, és törölnie kell az Alkalmazás összes példányát Mobileszközéről és fiókjáról.

(e) A felmondás nem korlátozza a Vállalat törvényi vagy méltányossági jogait vagy jogorvoslati lehetőségeit.

10. A jótállás kizárása. AZ ALKALMAZÁST AZ ENGEDÉLYFELHASZNÁLÓNAK „AHOGY VAN”, ÉS MINDEN HIBÁVAL ÉS HIBÁVAL MINDENFÉLE GARANCIA NÉLKÜL KÉSZÜLT. AZ ALKALMAZANDÓ TÖRVÉNYEK ALAPJÁN ENGEDÉLYEZETT MAXIMÁLIS MÉRTÉKÉBEN A VÁLLALAT SAJÁT NEVÉBEN ÉS TÁRTYÁLT VÁLLALATAI NEVÉBEN, ÉS AZOK VONATKOZÓ ENGEDÉLYADÓJAI ÉS SZOLGÁLTATÓI, KIFEJEZETETT, KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZATOK VAGY EGYÉBEN, TEKINTETTEL A ALKALMAZÁS, BELEÉRTVE AZ ELADHATÓSÁGRA, A MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA, JOGORVÉNYRE VONATKOZÓ ÖSSZES VÉLEMÉNYES GARANCIÁT, ÉS AZ ÜZLETI SZERZŐDÉS TERMÉSZETÉN KÍVÜL FELMÉRHETŐ GARANCIÁT, AZ USA SZERVEZETE SZERINT. A FENTIEK KORLÁTOZÁSA NÉLKÜL, A VÁLLALAT NEM VÁLLAL GARANCIÁT VAGY KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁST, ÉS NEM NYILATKOZIK ARRÓL, HOGY AZ ALKALMAZÁS MEGFELEL AZ ÖN KÖVETELMÉNYEINEK, BÁRMILYEN SZÁNT EREDMÉNYT ELÉR, EGY EGYÉB SZERZŐDÉSI ALKALMAZÁST. , VAGY SZOLGÁLTATÁSOK, SZAKADÁS NÉLKÜL MŰKÖDjön, BÁRMELY TELJESÍTMÉNY- VAGY MEGBÍZHATÓSÁGI SZABVÁNYNAK MEGFELELHETŐ, VAGY HIBAMENTES LEGYEN, VAGY BÁRMILYEN HIBÁT VAGY KIJAVÍTHATÓ.

EGYES JOGHATÓSÁGOK NEM ENGEDÉLYEZIK A VÉLEMEZETT GARANCIA KIZÁRÁSÁT VAGY KORLÁTOZÁSÁT, VAGY A FOGYASZTÓ ALKALMAZANDÓ TÖRVÉNYES JOGAINAK KORLÁTOZÁSÁT, ÍGY A FENTI ALKALMAZÁSOK EGYESÜLETÉNEK VAGY EGÉSZSÉGE AZ ÖSSZES KIZÁRÁST ÉS KORLÁTOZÁST.

11. A felelősség korlátozása. AZ ALKALMAZANDÓ TÖRVÉNY ÁLTAL ENGEDÉLYEZETT TELJES MÉRTÉKÉBEN A VÁLLALAT VAGY TÁRSULT VÁLLALATAI, VAGY BÁRMELYIK VAGY AZOK VONATKOZÓ ENGEDÉLYADÓJA VAGY SZOLGÁLTATÓ SZOLGÁLTATÓJA SEMMILYEN KÖTELEZETTSÉGÉT AZ ÖN ALKALMAZÁSÁNAK VAGY KAPCSOLATOS FELHASZNÁLÁSÁNAK SZÁMÁRA NTENT ÉS SZOLGÁLTATÁSOK:

(a) SZEMÉLYI SÉRÜLÉS, VAGYONI KÁR, NYEREMÉNY, HELYETTESÍTŐ TERMÉKEK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGE, ADATVESZTÉS, ÜZLETÁLLÁS, SZÁMÍTÓGÉP HIBA VAGY MŰKÖDÉSHIBA, VAGY BÁRMELY MÁS KÖVETKEZMÉNYES, KÖVETKEZMÉNYES, KÖVETKEZTETÉSEK NITIVE KÁRTÉRÍTÉS.

(b) KÖZVETLEN KÁROK OLYAN ÖSSZEGÉBEN, AMELY ÖSSZESEN MEGHAJLÍTJA AZ ÖN ÁLTAL AZ ÉRTÉKELÉSÉRT VALÓBAN FIZETETT ÖSSZEGET.

A FENTI KORLÁTOZÁSOK AKKOR ÉRVÉNYESEK, HA AZ ILYEN KÁROK SZERZŐDÉS MEGSZÉSÉSÉBŐL, VÁLASZTÁSBÓL (BEÉLETETETT Hanyagságból), VAGY EGYÉBEN KERÜLTEK, ÉS FÜGGETLENÜL AZT, HOGY AZ ILYEN KÁROK ELŐRE VONATKOZHATÓK VAGY VÁLLALKOZÁSBÓL. EGYES JOGORVOSLAT NEM ENGEDÉLYEZIK A FELELŐSSÉG BIZONYOS KORLÁTOZÁSÁT, ÍGY A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA EGYES, VAGY AZ ÖSSZES NEM VONATKOZIK ÖNRE.

12. Kártalanítás. Ön beleegyezik abba, hogy kártalanítja, megvédi és ártalmatlanná teszi a Vállalatot és annak tisztségviselőit, igazgatóit, alkalmazottait, ügynökeit, kapcsolt vállalkozásait, jogutódjait és engedményeit minden veszteség, kár, felelősség, hiányosság, követelés, kereset, ítélet, egyezség, kamat tekintetében. , díjak, szankciók, pénzbírságok, költségek vagy bármilyen jellegű kiadások, beleértve az ügyvédi díjakat is, amelyek az Alkalmazás Ön általi használatából vagy visszaéléséből, illetve a jelen Szerződés megsértéséből erednek, vagy azzal kapcsolatosak, beleértve, de nem kizárólagosan az Ön által benyújtott vagy elkészített tartalmat. ezen az alkalmazáson keresztül érhető el.

13. Exportrendelet. Az Alkalmazásra vonatkozhatnak az Egyesült Államok exportellenőrzési törvényei, beleértve az Export Control Reform Act-et és a kapcsolódó szabályozásokat. Ön sem közvetlenül, sem közvetve nem exportálhatja, reexportálhatja vagy kiadhatja az Alkalmazást olyan joghatóság vagy ország területére, amelybe törvény, szabály vagy rendelet tiltja az alkalmazást, illetve nem teheti hozzáférhetővé az Alkalmazást. . Önnek be kell tartania az összes vonatkozó szövetségi törvényt, előírást és szabályt, és teljesítenie kell az összes szükséges kötelezettségvállalást (beleértve a szükséges kiviteli engedély vagy egyéb kormányzati jóváhagyás megszerzését is), mielőtt az Alkalmazást exportálná, újraexportálná, kiadná vagy más módon elérhetővé tenné az alkalmazáson kívül. MINKET.

14. Az Egyesült Államok kormányának jogai. Az Alkalmazás kereskedelmi célú számítógépes szoftver, a 48 CFR §2.101 szerint. Ennek megfelelően, ha Ön az Egyesült Államok kormányának ügynöksége vagy annak bármely alvállalkozója, Ön csak azokat a jogokat kapja meg az Alkalmazással kapcsolatban, amelyeket az (a) 48 CFR § 227.7201–48 CFR értelmében a többi végfelhasználó licenc alapján biztosít. §227.7204, a Védelmi Minisztérium és alvállalkozói tekintetében, vagy (b) 48 CFR §12.212, az Egyesült Államok kormányának összes többi engedélyese és alvállalkozói tekintetében.

15. Elválaszthatóság. Ha a jelen Megállapodás bármely rendelkezése illegális vagy végrehajthatatlan az alkalmazandó jog szerint, a rendelkezés fennmaradó része módosul annak érdekében, hogy a lehető legszorosabban elérje az eredeti feltétel hatását, és a jelen Megállapodás összes többi rendelkezése továbbra is teljes hatályú és hatályos marad.

16. Irányadó jog. A jelen Megállapodásra Tennessee állam belső törvényei az irányadók és azok szerint értelmezendők anélkül, hogy bármilyen választási vagy kollíziós rendelkezést vagy szabályt érvényre juttatnának. A jelen Megállapodásból vagy a Kérelemből származó vagy azzal kapcsolatos bármely jogi per, kereset vagy eljárás kizárólag az Egyesült Államok szövetségi bíróságai előtt vagy Tennessee állam bíróságai előtt indítható, minden esetben Nashville-ben, Tennessee államban. Ön lemond minden kifogásról az ilyen bíróságok feletti joghatóság gyakorlásával és az ilyen bíróságokon való helyszínnel szemben.

17. A követelések benyújtásának határideje. A JELEN SZERZŐDÉSBŐL, VAGY AZHOZ KAPCSOLÓDÓ BÁRMELY INTÉZKEDÉST VAGY KÖVETELÉST AZ INTÉZKEDÉS OKÁBÓL AZ EGYÉB (1) ÉVBEN KELL MEGKEZDŐDNI.

18. Teljes megállapodás. Ez a Megállapodás, használati feltételeink, adatvédelmi szabályzatunk és minden egyéb, a fentiekre hivatkozott vagy csatolt irányelv alkotja az Ön és a Vállalat közötti teljes megállapodást az Alkalmazás tekintetében, és felülír minden korábbi vagy egyidejű megállapodást és megállapodást, akár írásbeli, akár szóbeli, a Pályázattal kapcsolatban.

19. Lemondás. A jelen Szerződésben foglalt bármely jog vagy felhatalmazás gyakorlásának egyik fél részéről történő elmulasztása vagy gyakorlásának késedelme sem minősül azokról való lemondásnak, és a jelen Szerződésben foglalt jogok vagy felhatalmazások egyetlen vagy részleges gyakorlása sem zárja ki e jog vagy hatáskör további gyakorlását. bármely más, itt leírt jog. A jelen Szerződés és bármely vonatkozó vásárlási vagy egyéb feltétel közötti ellentmondás esetén a jelen Szerződés feltételei az irányadók.

hu_HUMagyar
Görgess a tetejére