Með því að nota þessa síðu eða einhverja eiginleika hennar samþykkir þú sérstaklega notkunarskilmálana og persónuverndarstefnuna (https://directoffer.com/privacy-policy) af síðu Direct Offer, sem (þar á meðal allt innihald hennar) er veitt þér „eins og er“ og öll notkun þessarar síðu er á þína eigin ábyrgð. Beint tilboð gefur enga staðhæfingu, ábyrgð eða ábyrgist að þessi síða sé laus við tap, eyðileggingu, skemmdum, spillingu, árásum, vírusum, truflunum, tölvuþrjótum eða öðrum öryggisafskiptum og afsalar sér allri ábyrgð sem tengist því.

Án fyrirvara getur Beint tilboð breytt, stöðvað eða stöðvað hvaða þætti eða eiginleika þessarar síðu eða notkun þinni á þessari síðu. Ef beint tilboð velur að breyta, stöðva eða hætta notkun síðunnar er það ekki ábyrgt gagnvart þér eða þriðja aðila.

Beint tilboð ábyrgist ekki eða ábyrgist að notkun eða niðurstöður af notkun síðunnar (eða innihaldi hennar, upplýsingum eða eignaskráningum) sé eða verði nákvæm, áreiðanleg, núverandi, án truflana eða án villna. Þrátt fyrir að innihald, upplýsingar og eignaskráningar sem aðgengilegar eru á þessari síðu hafi verið fengnar frá og sendar af heimildum sem Beint tilboð telur áreiðanlegt, hefur Beint tilboð ekki sannreynt neitt slíkt efni, upplýsingar og eignaskráningar og að því marki sem leyfilegt er skv. gildandi lögum, Beint tilboð ábyrgist ekki eða ábyrgist slíkt efni, upplýsingar og eignaskráningu, og afsalar sér beinlínis öllum ábyrgðum, hvort sem það er bein eða óbein, þ. og ekki brot. Allt efni, upplýsingar og eignaskráningar sem eru á þessari síðu eru háð möguleikanum á villum, aðgerðaleysi, breytingum á verði, leigu eða öðrum skilyrðum, fyrri sölu, leigu eða fjármögnun, eða afturköllun án fyrirvara. Allar yfirlýsingar, áætlanir, skoðanir, forsendur eða áætlanir eru gerðar af þriðju aðilum sem eru ekki starfsmenn, umboðsmenn, fulltrúar eða á annan hátt undir stjórn beins tilboðs. Allar slíkar yfirlýsingar, áætlanir, skoðanir, forsendur eða áætlanir tákna ekki núverandi eða framtíðarframmistöðu allra skráðra eigna. Þú og skatta- og lögfræðilegir ráðgjafar þínir ættu að framkvæma vandlega, óháða rannsókn á hvers kyns eignum sem lenda í gegnum þessa síðu og hvers kyns fyrirhuguðum viðskiptum varðandi eignir sem skráðar eru á þessari síðu. Innihald, upplýsingar, eignaskráningar og þjónusta sem er aðgengileg í gegnum Beina tilboðssíðuna kunna að vera send eða veitt af þriðju aðilum og þú viðurkennir að Beint tilboð tekur enga ábyrgð á slíku efni, upplýsingum, eignaskráningum eða þjónustu.

Beint tilboð þjónar ekki sem vinnuveitandi, umsjónarmaður eða umbjóðandi neins fasteignasala sem notar síðuna okkar og fasteignasalar sem þú gætir rekist á eða átt samskipti við í gegnum þessa síðu eru á engan hátt lagalega tengdir Beinu tilboði. Framkvæmdastjóratilboð gefur engar yfirlýsingar, ábyrgðir eða tryggingar varðandi hæfi, persónuskilríki, leyfisstöðu, reynslu, færni, yfirlýsingar, framsetningar, vörur eða þjónustu sem fasteignasalar bjóða upp á eða veittar á þessari síðu. Þú samþykkir að hvorki þú, né Direct Offer ætlar að stofna til fasteignasala/viðskiptavinasambands og því verða engin slík tengsl til við notkun þína á síðunni. Beint tilboð afsalar sér beinlínis allri ábyrgð sem stafar af samskiptum, viðskiptum eða viðskiptum milli:

 1. allir notendur síðunnar, hvort sem þeir eru fasteignasalar eða ekki,

 2. allir notendur og fasteignasalar, og

 3. allir notendur og allir einstaklingar eða aðrir þriðju aðilar, þar með talið en ekki takmarkað við kaupendur eða seljendur á skráðum eignum.

Fyrir umboðsmenn:

Beint tilboð veitir engar yfirlýsingar, ábyrgðir eða tryggingar varðandi hæfi, persónuskilríki, leyfisstöðu, reynslu, færni, yfirlýsingar, framsetningar, vörur eða þjónustu sem notendur, kaupendur, seljendur eða fasteignasalar bjóða upp á eða veita á þessari síðu. Þú samþykkir að hvorki þú, né Direct Offer ætlar að stofna til fasteignasala/viðskiptavinasambands og því verða engin slík tengsl til við notkun þína á síðunni. Beint tilboð afsalar sér beinlínis sérhverri ábyrgð sem stafar af hvers kyns samskiptum, viðskiptum eða viðskiptum milli (1) fasteignasala og annarra notenda síðunnar, hvort sem þeir eru fasteignasalar eða ekki, (2) fasteignasala og notenda, kaupenda , seljendur eða aðrir fasteignasalar sem hittast á þessari síðu, og (3) hvers kyns fasteignasala og einstaklingum eða öðrum þriðju aðilum, þar á meðal en ekki takmarkað við kaupendur eða seljendur á skráðum eignum.

Með því að nota þjónustu okkar samþykkir þú og samþykkir að DirectOffer deili birtum hljóðferðum þínum í markaðs- og kynningarstarfi. Þú samþykkir að DirectOffer getur ekki borið ábyrgð á því að birta hljóðferðir þínar undir neinum kringumstæðum. DirectOffer mun aðeins nota útgefnar hljóðferðir þínar til að kynna þjónustuna. Allar óbirtar hljóðferðir verða ekki aðgengilegar almenningi.

Samþykki á notkunarskilmálum

Þessir notkunarskilmálar eru gerðir af og á milli þín og Direct Offer, Inc. ("Fyrirtæki", "við" eða "okkur"). Eftirfarandi skilmálar og skilyrði, ásamt skjölum sem þeir innihalda sérstaklega með tilvísun (sameiginlega, "Notkunarskilmálar"), stjórna aðgangi þínum að og notkun á DirectOffer.com, doaudiotours.com, DirectOffer.net og DirectOffer.io, DirectOffer. eu, DirectOffer.ie, DirectOffer.es, DirectOffer.es, DirectOffer.fr, Direct Offer.ie, Directoffer.info, Directoffer.mobi, DirectOffer.org, DirectOffer.uk, DirectOffer.biz, DirectOffers.fr, þar á meðal hvaða efni sem er , virkni og þjónustu í boði á eða í gegnum DirectOffer.com, DirectOffer.net og DirectOffer.io, DirectOffer.eu, DirectOffer.ie, DirectOffer.es, DirectOffer.es, DirectOffer.fr, Direct Offer.ie, Directoffer.info, Directoffer.mobi, DirectOffer.org, DirectOffer.uk, DirectOffer.biz, DirectOffers.fr ("Vefsíðan"), hvort sem er sem gestur eða skráður notandi.

Vinsamlegast lestu notkunarskilmálana vandlega áður en þú byrjar að nota vefsíðuna. Með því að nota vefsíðuna eða með því að smella til að samþykkja eða samþykkja notkunarskilmálana þegar þessi valkostur er aðgengilegur þér, samþykkir þú og samþykkir að vera bundinn og hlíta þessum notkunarskilmálum og persónuverndarstefnu okkar, sem er að finna á https://directoffer.com/privacy-policy, felld inn hér með tilvísun. Ef þú vilt ekki samþykkja þessa notkunarskilmála eða persónuverndarstefnuna máttu ekki fara inn á eða nota vefsíðuna.

Þessi vefsíða er boðin og aðgengileg notendum sem eru 18 ára eða eldri og eru búsettir á mörkuðum í Bandaríkjunum, Evrópusambandinu eða einhverju af yfirráðasvæðum þeirra eða eignum. Með því að nota þessa vefsíðu staðfestir þú og ábyrgist að þú sért lögráða til að mynda bindandi samning við fyrirtækið og uppfyllir allar ofangreindar hæfiskröfur. Ef þú uppfyllir ekki allar þessar kröfur máttu ekki fara inn á eða nota vefsíðuna.

Breytingar á notkunarskilmálum

Við kunnum að endurskoða og uppfæra þessa notkunarskilmála frá einum tíma til annars að eigin vild. Allar breytingar taka gildi strax þegar við birtum þær og eiga við um allan aðgang að og notkun vefsíðunnar eftir það. Hins vegar munu allar breytingar á ákvæðum um lausn deilumála sem settar eru fram í gildandi lögum og 0 ekki eiga við um ágreiningsmál sem aðilar hafa raunverulega tilkynningu um á eða fyrir þann dag sem breytingin er birt á vefsíðunni.

Áframhaldandi notkun þín á vefsíðunni eftir birtingu endurskoðaðra notkunarskilmála þýðir að þú samþykkir og samþykkir breytingarnar. Ætlast er til að þú skoðir þessa síðu af og til í hvert sinn sem þú opnar þessa vefsíðu svo þú sért meðvituð um allar breytingar þar sem þær eru bindandi fyrir þig.

Aðgangur að vefsíðunni og reikningsöryggi

Við áskiljum okkur rétt til að afturkalla eða breyta þessari vefsíðu, og hvers kyns þjónustu eða efni sem við veitum á vefsíðunni, að eigin geðþótta án fyrirvara. Við berum enga ábyrgð ef af einhverjum ástæðum er allt eða hluti af vefsíðunni ótiltækur hvenær sem er eða á hvaða tímabili sem er. Af og til gætum við takmarkað aðgang að sumum hlutum vefsíðunnar, eða allri vefsíðunni, við notendur, þar á meðal skráða notendur.

Þú berð ábyrgð á báðum:

 • Gera allar nauðsynlegar ráðstafanir til að þú hafir aðgang að vefsíðunni.

 • Að tryggja að allir einstaklingar sem fá aðgang að vefsíðunni í gegnum nettenginguna þína séu meðvitaðir um þessa notkunarskilmála og uppfylli þá.

 
Til að fá aðgang að vefsíðunni eða einhverjum af þeim úrræðum sem hún býður upp á gætir þú verið beðinn um að gefa upp ákveðnar skráningarupplýsingar eða aðrar upplýsingar. Það er skilyrði fyrir notkun þinni á vefsíðunni að allar upplýsingar sem þú gefur upp á vefsíðunni séu réttar, uppfærðar og fullkomnar. Þú samþykkir að allar upplýsingar sem þú gefur upp til að skrá þig á þessa vefsíðu eða á annan hátt, þar á meðal, en ekki takmarkað við, með notkun gagnvirkra eiginleika á vefsíðunni, falla undir persónuverndarstefnu okkar https://directoffer.com/privacy-policy, og þú samþykkir allar aðgerðir sem við grípum til varðandi upplýsingar þínar í samræmi við persónuverndarstefnu okkar.

Ef þú velur, eða færð notandanafn, lykilorð eða aðrar upplýsingar sem hluti af öryggisferlum okkar, verður þú að meðhöndla slíkar upplýsingar sem trúnaðarmál og þú mátt ekki birta þær til neins annars manns eða aðila. Þú viðurkennir líka að reikningurinn þinn er persónulegur fyrir þig og samþykkir að veita ekki öðrum aðgang að þessari vefsíðu eða hluta hennar með notendanafni þínu, lykilorði eða öðrum öryggisupplýsingum. Þú samþykkir að tilkynna okkur tafarlaust um hvers kyns óheimilan aðgang að eða notkun á notendanafni þínu eða lykilorði eða öðrum öryggisbrestum. Þú samþykkir einnig að tryggja að þú hættir af reikningnum þínum í lok hverrar lotu. Þú ættir að sýna sérstaka aðgát þegar þú opnar reikninginn þinn frá opinberri eða samnýttri tölvu svo að aðrir geti ekki skoðað eða skráð lykilorðið þitt eða aðrar persónulegar upplýsingar.

Við höfum rétt til að slökkva á hvaða notendanafni, lykilorði eða öðru auðkenni sem er, hvort sem það er valið af þér eða gefið upp af okkur, hvenær sem er að eigin geðþótta af einhverri eða engri ástæðu, þar með talið ef, að okkar mati, hefur þú brotið gegn einhverju ákvæði þessara notkunarskilmála.


Hugverkaréttindi

 
Vefsíðan og allt innihald hennar, eiginleikar og virkni (þar á meðal en ekki takmarkað við allar upplýsingar, hugbúnað, texta, skjái, myndir, myndbönd og hljóð, og hönnun, val og fyrirkomulag þess) er í eigu fyrirtækisins, þess leyfisveitendur, eða aðrir veitendur slíks efnis og eru verndaðir af bandarískum og alþjóðlegum höfundarrétti, vörumerkjum, einkaleyfum, viðskiptaleyndarmálum og öðrum lögum um hugverkarétt eða eignarrétt.

Þessir notkunarskilmálar leyfa þér að nota vefsíðuna eingöngu til persónulegra, óviðskiptalegra nota. Þú mátt ekki afrita, dreifa, breyta, búa til afleidd verk af, birta opinberlega, framkvæma opinberlega, endurútgefa, hlaða niður, geyma eða senda neitt af efninu á vefsíðunni okkar, nema sem hér segir:

 • Tölvan þín kann að geyma afrit af slíku efni tímabundið í vinnsluminni vegna þess að þú hafir aðgang að og skoðað þau efni.

 • Þú getur geymt skrár sem eru sjálfkrafa í skyndiminni í vafranum þínum til að bæta skjáinn.

 • Þú getur prentað eða hlaðið niður einu eintaki af hæfilegum fjölda síðna af vefsíðunni til eigin persónulegra, óviðskiptalegra nota og ekki til frekari fjölföldunar, útgáfu eða dreifingar.

 • Ef við útvegum tölvu-, farsíma- eða önnur forrit til niðurhals geturðu hlaðið niður einu eintaki í tölvuna þína eða fartæki eingöngu til eigin persónulegra, óviðskiptalegra nota, að því tilskildu að þú samþykkir að vera bundinn af notendaleyfissamningi okkar fyrir slíkt. umsóknir.

 • Ef við útvegum samfélagsmiðlaeiginleika með tilteknu efni geturðu gripið til aðgerða sem slíkir eiginleikar gera kleift.


Þú mátt ekki:

 • Breyttu afritum af einhverju efni af þessari síðu.

 • Notaðu allar myndir, ljósmyndir, myndbands- eða hljóðraðir eða hvaða grafík sem er aðskilið frá meðfylgjandi texta.

 • Eyða eða breyta hvers kyns tilkynningum um höfundarrétt, vörumerki eða annan eignarrétt af afritum af efni frá þessari síðu.

Þú mátt ekki fá aðgang að eða nota í neinum viðskiptalegum tilgangi neinn hluta vefsíðunnar eða neina þjónustu eða efni sem er aðgengilegt í gegnum vefsíðuna.

Ef þú vilt nota eitthvað annað efni á vefsíðunni en það sem lýst er í þessum hluta, vinsamlegast sendu beiðni þína til: admin@directoffer.com

Ef þú prentar, afritar, breytir, halar niður eða notar á annan hátt eða veitir öðrum aðgang að einhverjum hluta vefsíðunnar sem brýtur í bága við notkunarskilmálana mun réttur þinn til að nota vefsíðuna hætta strax og þú verður, að okkar vali. , skila eða eyða öllum afritum af efninu sem þú hefur búið til. Enginn réttur, titill eða áhugi á eða á vefsíðunni eða einhverju efni á vefsíðunni er fluttur til þín og öll réttindi sem ekki eru sérstaklega veitt eru áskilin af fyrirtækinu. Sérhver notkun á vefsíðunni sem ekki er beinlínis leyfð í þessum notkunarskilmálum er brot á þessum notkunarskilmálum og getur brotið í bága við höfundarrétt, vörumerki og önnur lög.

Vörumerki


Nafn fyrirtækisins, skilmálar, vörumerki fyrirtækisins, merki fyrirtækisins og öll tengd nöfn, lógó, vöru- og þjónustuheiti, hönnun og slagorð eru vörumerki fyrirtækisins eða hlutdeildarfélaga þess eða leyfisveitenda. Þú mátt ekki nota slík merki án skriflegs leyfis frá fyrirtækinu. Öll önnur nöfn, lógó, vöru- og þjónustuheiti, hönnun og slagorð á þessari vefsíðu eru vörumerki viðkomandi eigenda.

Bönnuð notkun

Þú mátt aðeins nota vefsíðuna í löglegum tilgangi og í samræmi við þessa notkunarskilmála. Þú samþykkir að nota ekki vefsíðuna:

 • Á einhvern hátt sem brýtur í bága við gildandi alríkis-, fylkis-, staðbundin eða alþjóðleg lög eða reglugerðir (þar á meðal, án takmarkana, hvers kyns lög varðandi útflutning á gögnum eða hugbúnaði til og frá Bandaríkjunum eða öðrum löndum).

 • Í þeim tilgangi að misnota, skaða eða reyna að misnota eða skaða börn á einhvern hátt með því að afhjúpa þá fyrir óviðeigandi efni, biðja um persónugreinanlegar upplýsingar eða á annan hátt.

 • Til að senda, vísvitandi taka á móti, hlaða upp, hlaða niður, nota eða endurnota hvaða efni sem er sem er ekki í samræmi við efnisstaðla [LINK TO CONTENT STANDARDS] sem settir eru fram í þessum notkunarskilmálum.

 • Til að senda, eða útvega sendingu, hvers kyns auglýsinga- eða kynningarefni, án skriflegs samþykkis okkar, þar með talið „ruslpóst“, „keðjubréf“, „ruslpóst“ eða önnur sambærileg beiðni.

 • Að líkjast eftir eða reyna að líkja eftir fyrirtækinu, starfsmanni fyrirtækisins, öðrum notanda eða öðrum einstaklingi eða aðila (þar á meðal, án takmarkana, með því að nota netföng eða skjánöfn sem tengjast einhverju af ofangreindu).

 • Að taka þátt í hvers kyns annarri hegðun sem takmarkar eða hindrar notkun eða ánægju einhvers af vefsíðunni, eða sem, eins og við höfum ákveðið, getur skaðað fyrirtækið eða notendur vefsíðunnar, eða afhjúpað þá ábyrgð.

Að auki samþykkir þú að:

 • Notaðu vefsíðuna á einhvern hátt sem gæti slökkt á, íþyngt, skemmt eða skert síðuna eða truflað notkun annarra aðila á vefsíðunni, þar með talið getu þeirra til að taka þátt í rauntímastarfsemi í gegnum vefsíðuna.

 • Notaðu hvaða vélmenni, könguló eða önnur sjálfvirk tæki, ferli eða leiðir til að fá aðgang að vefsíðunni í hvaða tilgangi sem er, þar með talið að fylgjast með eða afrita eitthvað af efninu á vefsíðunni.

 • Notaðu hvaða handvirka ferli sem er til að fylgjast með eða afrita eitthvað af efninu á vefsíðunni, eða í öðrum tilgangi sem ekki er sérstaklega heimilað í þessum notkunarskilmálum, án skriflegs samþykkis okkar.

 • Notaðu hvaða tæki, hugbúnað eða venja sem truflar eðlilega virkni vefsíðunnar.

 • Kynntu þér vírusa, trójuhesta, orma, röksprengjur eða annað efni sem er illgjarnt eða tæknilega skaðlegt.

 • Reynt að fá óviðkomandi aðgang að, trufla, skemma eða trufla einhverja hluta vefsíðunnar, netþjónsins sem vefsíðan er geymd á eða hvaða netþjóni, tölvu eða gagnagrunni sem tengist vefsíðunni.

 • Ráðist á vefsíðuna með afneitun-á-þjónustuárás eða dreifðri afneitun-á-þjónustuárás.
  Reyndu annars að trufla eðlilega virkni vefsíðunnar.

Framlög notenda

Vefsíðan kann að innihalda skilaboðatöflur, spjallrásir, persónulegar vefsíður eða prófíla, spjallborð, tilkynningatöflur, bein skilaboð og aðra gagnvirka eiginleika (sameiginlega „Gagnvirk þjónusta“) sem gerir notendum kleift að birta, senda inn, birta, birta eða senda til annarra notenda eða annarra einstaklinga (hér eftir „pósta“) efni eða efni (sameiginlega „framlag notenda“) á eða í gegnum vefsíðuna.

Öll framlög notenda verða að vera í samræmi við efnisstaðla sem settir eru fram í þessum notkunarskilmálum.

Sérhvert framlag notenda sem þú sendir inn á síðuna verður talið ótrúnaðarmál og ekki eignarréttar. Með því að veita hvers kyns framlag notenda á vefsíðunni veitir þú okkur og hlutdeildarfélögum okkar og þjónustuveitendum, og hverjum og einum þeirra og viðkomandi leyfishafa, arftaka okkar, og framselur réttinn til að nota, fjölfalda, breyta, framkvæma, sýna, dreifa og birta á annan hátt. til þriðja aðila slíkt efni í hvaða tilgangi sem er/samkvæmt reikningsstillingum þínum.

Þú táknar og ábyrgist að:

 • Þú átt eða stjórnar öllum réttindum í og til notendaframlaga og hefur rétt til að veita leyfið sem veitt er hér að ofan til okkar og hlutdeildarfélaga okkar og þjónustuveitenda, og sérhvers þeirra og viðkomandi leyfishafa, arftaka og framseljenda.

 • Öll notendaframlög þín eru og munu vera í samræmi við þessa notkunarskilmála.

 • Þú skilur og viðurkennir að þú berð ábyrgð á hvers kyns framlagi notenda sem þú sendir inn eða leggur til, og þú, ekki fyrirtækið, berð fulla ábyrgð á slíku efni, þar með talið lögmæti þess, áreiðanleika, nákvæmni og viðeigandi.

 • Við erum ekki ábyrg eða ábyrg gagnvart þriðja aðila fyrir innihaldi eða nákvæmni hvers kyns notendaframlags sem þú eða einhver annar notandi vefsíðunnar hefur sent frá sér.

Eftirlit og fullnustu; Uppsögn

Við eigum rétt á:

 • Fjarlægðu eða neitaðu að birta notendaframlag af einhverri eða engri ástæðu að eigin geðþótta.

 • Gerðu hvers kyns aðgerðir með tilliti til hvers kyns framlags notenda sem við teljum nauðsynlegt eða viðeigandi að eigin geðþótta, þar á meðal ef við teljum að slíkt framlag notenda brjóti í bága við notkunarskilmálana, þar á meðal efnisstaðlana, brjóti í bága við hugverkarétt eða annan rétt einhvers einstaklings. eða aðila, ógnar persónulegu öryggi notenda vefsíðunnar eða almennings, eða gæti skapað ábyrgð fyrir fyrirtækið.

 • Upplýstu um auðkenni þitt eða aðrar upplýsingar um þig til þriðja aðila sem heldur því fram að efni sem þú birtir brjóti í bága við réttindi þeirra, þar á meðal hugverkarétt þeirra eða rétt þeirra til friðhelgi einkalífs.

 • Gríptu til viðeigandi lagalegra aðgerða, þar með talið án takmarkana, tilvísun til löggæslu, vegna hvers kyns ólöglegrar eða óheimilrar notkunar á vefsíðunni.

 • Lokaðu eða lokaðu aðgangi þínum að öllu eða hluta af vefsíðunni af einhverri eða engri ástæðu, þar með talið án takmarkana, hvers kyns broti á þessum notkunarskilmálum.

Án þess að takmarka framangreint, höfum við rétt til að vinna að fullu með löggæsluyfirvöldum eða dómsúrskurði sem biður um eða beinir okkur til að birta auðkenni eða aðrar upplýsingar um hvern þann sem birtir efni á eða í gegnum vefsíðuna. ÞÚ AFSALIR OG HALDIR FYRIRTÆKIÐ OG TENGLUFYRIR ÞESS, LEYFISHAFAR OG ÞJÓNUSTUVEITENDUR SKÆÐLEGA FYRIR EINHVERJU KRÖFUM SEM LEIÐAST AF EINHVERJAR AÐGERÐU SEM EÐA FYRIRTALA aðila er gripið Á EÐA TEKIÐ SEM ÍFLEÐINGAR/AFFILEÐNINGAR OF AÐILA. ÞVÖLDUN YFIRVÖLD.

Hins vegar skuldbindum við okkur ekki til að fara yfir allt efni áður en það er sett á vefsíðuna og getum ekki tryggt tafarlaust fjarlægingu á gagnrýniefni eftir að það hefur verið birt. Í samræmi við það tökum við enga ábyrgð á neinum aðgerðum eða aðgerðarleysi varðandi sendingar, samskipti eða efni sem notendur eða þriðji aðili veitir. Við berum enga ábyrgð eða ábyrgð gagnvart neinum vegna frammistöðu eða vanrækslu á starfseminni sem lýst er í þessum hluta.

Innihaldsstaðlar

Þessir efnisstaðlar eiga við um öll framlög notenda og notkun gagnvirkrar þjónustu. Framlög notenda verða í heild sinni að vera í samræmi við öll viðeigandi sambands-, fylkis-, staðbundin og alþjóðleg lög og reglur. Án þess að takmarka framangreint mega framlög notenda ekki:

 • Inniheldur hvers kyns efni sem er ærumeiðandi, ruddalegt, ósæmilegt, móðgandi, móðgandi, áreitandi, ofbeldisfullt, hatursfullt, ögrandi eða á annan hátt andstyggilegt.

 • Kynna kynferðislega gróft eða klámfengið efni, ofbeldi eða mismunun á grundvelli kynþáttar, kyns, trúarbragða, þjóðernis, fötlunar, kynhneigðar eða aldurs.

 • Brjóta í bága við einkaleyfi, vörumerki, viðskiptaleyndarmál, höfundarrétt eða annan hugverkarétt eða önnur réttindi annarra.

 • Brjóta í bága við lagaleg réttindi (þar á meðal réttindi til kynningar og friðhelgi einkalífs) annarra eða innihalda efni sem gæti leitt til borgaralegrar eða refsiábyrgðar samkvæmt gildandi lögum eða reglugerðum eða sem á annan hátt gæti verið í andstöðu við þessa notkunarskilmála og persónuverndarstefnu okkar , https://directoffer.com/privacy-policy.

 • Vertu líklegur til að blekkja hvaða manneskju sem er.

 • Efla hvers kyns ólöglega starfsemi, eða hvetja til, stuðla að eða aðstoða við ólöglegan gjörning.

 • Valda pirringi, óþægindum eða óþarfa kvíða eða er líklegt til að styggja, skamma, vekja athygli eða ónáða aðra.

 • Gerðu eftir þér að vera einhvers konar, eða gerðu ranga mynd af sjálfsmynd þinni eða tengsl við einhvern einstakling eða stofnun.

 • Taktu þátt í viðskiptastarfsemi eða sölu, svo sem keppni, getraun og aðrar sölukynningar, vöruskipti eða auglýsingar.

 • Gefðu til kynna að þau stafi frá eða séu samþykkt af okkur eða öðrum einstaklingi eða aðila, ef svo er ekki.

Treysta á upplýsingar settar

Upplýsingarnar sem birtar eru á eða í gegnum vefsíðuna eru eingöngu gerðar aðgengilegar í almennum upplýsingatilgangi. Við ábyrgjumst ekki nákvæmni, heilleika eða notagildi þessara upplýsinga. Sérhvert traust sem þú treystir á slíkar upplýsingar er algjörlega á þína eigin ábyrgð. Við afsala okkur allri ábyrgð og ábyrgð sem stafar af hvers kyns trausti sem þú eða einhver annar gestur vefsíðunnar eða einhver sem kann að vera upplýstur um innihald hennar á slíkt efni.

Þessi vefsíða kann að innihalda efni sem þriðju aðilar veita, þar á meðal efni sem aðrir notendur, bloggarar og leyfisveitendur þriðju aðila, sambankafyrirtæki, safnarar og/eða skýrsluþjónustur veita. Allar yfirlýsingar og/eða skoðanir sem settar eru fram í þessum efnum, og allar greinar og svör við spurningum og öðru efni, annað en innihaldið sem fyrirtækið gefur, eru eingöngu skoðanir og á ábyrgð þess einstaklings eða aðila sem útvegar þessi efni. Þessi efni endurspegla ekki endilega álit félagsins. Við erum ekki ábyrg, eða ábyrg gagnvart þér eða þriðja aðila, fyrir innihaldi eða nákvæmni hvers kyns efnis sem þriðju aðilar veita.

Breytingar á vefsíðunni

Við gætum uppfært efnið á þessari vefsíðu af og til, en innihald þess er ekki endilega fullkomið eða uppfært. Allt efni á vefsíðunni getur verið úrelt á hverjum tíma og okkur ber engin skylda til að uppfæra slíkt efni.

Upplýsingar um þig og heimsóknir þínar á vefsíðuna

Allar upplýsingar sem við söfnum á þessari vefsíðu eru háðar persónuverndarstefnu okkar https://directoffer.com/privacy-policy. Með því að nota vefsíðuna samþykkir þú allar aðgerðir okkar með tilliti til upplýsinga þinna í samræmi við persónuverndarstefnuna.

Aðrir skilmálar og skilyrði

Viðbótarskilmálar og skilyrði geta einnig átt við um tiltekna hluta, þjónustu eða eiginleika vefsíðunnar. Allir slíkir viðbótarskilmálar eru hér með felldir inn í þessa notkunarskilmála með þessari tilvísun.

Tengill á vefsíðuna og eiginleika samfélagsmiðla

Þú mátt tengja á heimasíðuna okkar, að því tilskildu að þú gerir það á sanngjarnan og löglegan hátt og skaðar ekki orðstír okkar eða notfærir þér það, en þú mátt ekki stofna tengil á þann hátt að gefa til kynna hvers kyns tengsl, samþykki eða samþykki af okkar hálfu án skriflegs samþykkis okkar.

Þessi vefsíða kann að bjóða upp á ákveðna eiginleika samfélagsmiðla sem gera þér kleift að:

 • Tengdu frá eigin eða ákveðnum vefsíðum þriðja aðila við ákveðið efni á þessari vefsíðu.

 • Sendu tölvupóst eða önnur samskipti með tiltekið efni, eða tengla á tiltekið efni, á þessari vefsíðu.

 • Valda því að takmarkaður hluti af efni á þessari vefsíðu birtist eða virðist birtast á þínum eigin eða ákveðnum vefsíðum þriðja aðila.

Þú mátt nota þessa eiginleika eingöngu eins og þeir eru veittir af okkur, og eingöngu með tilliti til innihalds sem þeir eru sýndir með, og að öðru leyti í samræmi við viðbótarskilmála og skilyrði sem við veitum með tilliti til slíkra eiginleika. Með fyrirvara um framangreint má ekki:

 • Komdu á tengil á hvaða vefsíðu sem er ekki í þinni eigu.

 • Valda því að vefsíðan eða hlutar hennar birtist á, eða virðist birtast af, hvaða annarri síðu sem er, td innrömmun, djúptengingar eða innlínutengingar.

 • Tengill á einhvern hluta vefsíðunnar en heimasíðuna.

 • Að öðrum kosti grípa til aðgerða með tilliti til efnisins á þessari vefsíðu sem er í ósamræmi við önnur ákvæði þessara notkunarskilmála.

Vefsíðan sem þú tengir frá, eða sem þú gerir tiltekið efni aðgengilegt á, verður að uppfylla í hvívetna efnisstaðla sem settir eru fram í þessum notkunarskilmálum.

Þú samþykkir að vinna með okkur til að valda því að óviðkomandi innrömmun eða tengingar hætti strax. Við áskiljum okkur rétt til að afturkalla tengingarleyfi án fyrirvara.

Við getum slökkt á öllum eða hvaða eiginleika samfélagsmiðla og hvaða tengla sem er hvenær sem er án fyrirvara að okkar mati.

Tenglar af vefsíðunni

Ef vefsíðan inniheldur tengla á aðrar síður og auðlindir sem þriðju aðilar bjóða upp á, eru þessir tenglar eingöngu veittir þér til þæginda. Þetta felur í sér tengla sem eru í auglýsingum, þar með talið borðaauglýsingar og kostaðir tenglar. Við höfum enga stjórn á innihaldi þessara vefsvæða eða auðlinda og tökum enga ábyrgð á þeim eða fyrir tapi eða tjóni sem kann að stafa af notkun þinni á þeim. Ef þú ákveður að fá aðgang að einhverjum af vefsvæðum þriðju aðila sem tengjast þessari vefsíðu, gerirðu það algjörlega á þína eigin ábyrgð og háð notkunarskilmálum slíkra vefsíðna.

Landfræðilegar takmarkanir

Eigandi vefsíðunnar er staðsettur í Tennessee fylki í Bandaríkjunum. Við útvegum þessa vefsíðu eingöngu til notkunar fyrir einstaklinga sem staðsettir eru í Bandaríkjunum. Við gerum engar kröfur um að vefsíðan eða eitthvað af efni hennar sé aðgengilegt eða viðeigandi utan Bandaríkjanna. Aðgangur að vefsíðunni gæti ekki verið löglegur af tilteknum einstaklingum eða í ákveðnum löndum. Ef þú opnar vefsíðuna utan Bandaríkjanna gerirðu það að eigin frumkvæði og berð ábyrgð á því að farið sé að staðbundnum lögum.

Fyrirvari um ábyrgð

Þú skilur að við getum ekki og ábyrgjumst ekki eða ábyrgist að skrár sem hægt er að hlaða niður af internetinu eða vefsíðunni séu lausar við vírusa eða annan eyðileggjandi kóða. Þú ert ábyrgur fyrir því að innleiða fullnægjandi verklagsreglur og eftirlitsstöðvar til að fullnægja sérstökum kröfum þínum um vírusvörn og nákvæmni gagnainntaks og -úttaks, og fyrir að viðhalda aðferð utan við síðuna okkar til að endurbyggja gögn sem glatast. AÐ ÞVÍ FYRIR miklu marki sem LÖG kveða á um, BERIGUM VIÐ EKKI ÁBYRGÐ FYRIR TAPAÐ EÐA Tjón af völdum DREIFÐAR ÞJÓNUSTUÁrásar, VEIRSU EÐA ÖNNUR TÆKNISKAÐLEG EFNI SEM GETUR SÝKT TÖLU ÞÍNA, GERÐ ÞÍNA, GERÐI.
EIGINLEGT EFNI VEGNA NOTKAR ÞÍNAR Á VEFSÍÐINU EÐA ÞJÓNUSTU EÐA ATRIÐUM SEM FÁÐUR Í GEGNUM VEFSÍÐINU EÐA NIÐURHALÐUN ÞÉR Á EINHVERJU EFNI SEM BIÐ er Á ÞAÐ, EÐA Á EINHVERJU VEFSÍÐU SEM TENGJAÐ er VIÐ ÞAÐ.

NOTKUN ÞÍN Á VEFSÍÐINU, INNIHALD ÞESS OG EINHVER ÞJÓNUSTA EÐA ATRIÐI SEM FÁÐ er í gegnum vefinn ER Á ÞÍN ÁHÆTTU. VEFSÍÐAN, INNIHALD ÞESS OG EINHVER ÞJÓNUSTA EÐA ATRIÐI SEM FÁÐUR Í GEGNUM VEFSÍÐINU ER LAÐIÐ Á „EINS OG ER“ OG „Eins og hún er tiltæk“, ÁN NEIRNA ÁBYRGÐA, HVERT SKOÐA EÐA ÓBEINNAR. HVORKI FYRIRTÆKIÐ NÉ NÚ EINHVER SEM TENGST FYRIRTÆKIÐ GERIR NÚNA ÁBYRGÐ EÐA STAÐA MEÐ VIÐVIÐI VIÐ FULLSTÆÐI, ÖRYGGI, Áreiðanleika, GÆÐI, NÁKVÆMNI EÐA TILBOÐ Vefsíðunnar. ÁN TAKMARKA ÁFRAMANNAÐA STJÓRAR HVORKI FYRIRTÆKIÐ NÉ NÚ SEM TENGST FYRIRTÆKIÐ STAÐA EÐA ÁBYRGÐ AÐ VEFSÍÐAN, INNIHALD ÞESS EÐA EINHVER ÞJÓNUSTA EÐA ATRIÐI SEM FÁNIN GEGUM VEFSÍÐIÐ VERIÐ, ER ÓNÁKVÆLLEGT, ÚTRITAÐ, ÚTLAUST, ÚTRYLLT ECTS VERÐUR LEIÐRÉTT, AÐ SÍÐAN OKKAR EÐA ÞJÓNUÐURINN SEM GERIR ÞAÐ AÐ AÐGERÐA ÞAÐ ER AUKI VIÐ VÍRUSUR EÐA AÐRAR SKÆÐILEGAR ÍHLUTI, EÐA AÐ VEFSÍÐAN EÐA EINHVER ÞJÓNUSTA EÐA ATRIÐI SEM FÁÐUR Í GEGNUM VEFSÍÐAN VERÐUR AÐ ÞÍN ANNARLEGT AÐ ÞÍN.

Að því marki sem lögin láta í té, afsalar fyrirtækið hér með öllum ábyrgðum af einhverju tagi, hvort sem það er tjáð eða óbein, lögbundin eða á annan hátt, þar með talið en ekki takmarkað við neinar ábyrgðir um söluhæfni, ekki brot og hæfni í sérstökum tilgangi.

FYRIRSTAÐA HAFI ENGIN ÁHRIF Á ÁBYRGÐ SEM EKKI ER ÚTILEKKAÐ EÐA TAKMARKAÐ SAMKVÆMT VIÐANDI LÖGUM.

Takmörkun á ábyrgð

AÐ ÞVÍ FYRIR miklu marki sem LÖG kveða á um, VERÐUR FYRIRTÆKIÐ, tengslafyrirtæki ÞESS, EÐA LEYFISHAFAR ÞEIRRA, ÞJÓNUSTUVEITENDUR, STARFSMENN, UMBOÐSMENN, YFIRMENN EÐA FORSTJÓRNAR ÁBYRGÐ Á EINHÚS TJÁNUM, EÐA UNDIR EÐA Í TENGSLUM VIÐ NOTKUN ÞÍNA, EÐA GETA TIL AÐ NOTA, VEFSÍÐINU, EINHVER VEFSÍÐUR SEM TENGJAÐ er VIÐ ÞAÐ, EINHVER EFNI Á VEFSÍÐINU EÐA SVONA AÐRAR VEFSÍÐUR, Þ.M.T. TIL, SÉRLEIKSMEIÐSLA, SJÁLFUR OG ÞJÆÐI, tilfinningaleg vanlíðan, TEKJUTAP, GAGNATAPI, VIÐSKIPTATAPI EÐA VÍSAN SPARNAÐUR, NOTKUNARTAP, VIÐSKIPTATAP, GAGNATAPIÐ, (OG NÚNA) SAMNINGS, EÐA ANNAÐ, JAFNVEL ÞÓ ER fyrirsjáanlegt.

FYRIRSTAÐAÐAN hefur ENGIN ÁHRIF Á ÁBYRGÐ SEM EKKI ER AÐ ÚTILUTAÐA EÐA TAKMARKA SAMKVÆMT VIÐANDI LÖGUM.


Skaðabætur

Þú samþykkir að verja, skaða og halda félaginu skaðlausu, hlutdeildarfélögum þess, leyfisveitendum og þjónustuveitendum, og þess og viðkomandi yfirmönnum, stjórnarmönnum, starfsmönnum, verktökum, umboðsaðilum, leyfisveitendum, birgjum, arftaka og framsali frá og gegn hvers kyns kröfum. , skaðabótaábyrgð, skaðabætur, dóma, verðlaun, tjón, kostnað, útgjöld eða þóknun (þar á meðal hæfileg þóknun lögfræðinga) sem stafa af eða tengjast broti þínu á þessum notkunarskilmálum eða notkun þinni á vefsíðunni, þar á meðal en ekki takmarkað við , framlag notenda þinna, hvers kyns notkun á innihaldi, þjónustu og vörum vefsíðunnar á annan hátt en það er sérstaklega heimilað í þessum notkunarskilmálum, eða notkun þín á hvers kyns upplýsingum sem aflað er af vefsíðunni.

Gildandi lög og lögsagnarumdæmi

Öll mál sem tengjast vefsíðunni og þessum notkunarskilmálum, og hvers kyns ágreiningur eða krafa sem stafar af þeim eða tengist þeim (í hverju tilviki, þar með talið ágreiningur eða kröfur utan samnings), skulu lúta og túlka í samræmi við innlend lög Tennessee-fylki án þess að gefa gildi um val eða ágreining lagaákvæða eða reglna (hvort sem um er að ræða Tennessee-ríki eða önnur lögsagnarumdæmi).

Nema fyrirtækið krefjist þess að þú sendir ágreining til gerðardóms, í því tilviki muntu hætta öllum málsmeðferð og samþykkja að slík málsmeðferð, hvers kyns málsókn, aðgerð eða málsmeðferð sem stafar af eða tengist þessum notkunarskilmálum, verði fjarlægð fyrir gerðardóm. eða vefsíðan skal höfðað fyrir alríkisdómstólum Bandaríkjanna eða dómstólum Tennessee-ríkis, í hverju tilviki sem staðsett er í Nashville-borg og Davidson-sýslu, þó að við höldum réttinum til að höfða mál, aðgerðir eða málshöfðun gegn þér vegna brota á þessum notkunarskilmálum í búsetulandi þínu eða einhverju öðru viðeigandi landi. Þú afsalar þér öllum andmælum við beitingu lögsögu yfir þér af slíkum dómstólum og við varnarþing slíkra dómstóla.

Gerðardómur

Að eigin geðþótta fyrirtækisins getur það krafist þess að þú sendir hvers kyns deilur sem stafa af þessum notkunarskilmálum eða notkun vefsíðunnar, þar með talið ágreiningsmál sem stafa af eða varða túlkun þeirra, brot, ógildingu, vanefnda eða uppsögn, í endanlegt og bindandi gerðardóm. samkvæmt reglum um gerðardóm bandaríska gerðardómssamtakanna sem beitir lögum Tennessee.

Takmörkun á tíma til að leggja fram kröfur

ALLIR AÐGERÐARORSTAÐAR EÐA KRÖFUR SEM ÞÚ ER KOMIÐ AF SEM KOMA ÚT AF EÐA TENGST ÞESSUM NOTKUNARSKILMÁLUM EÐA VEFSÍÐINU VERÐUR AÐ HEFJA EINS (1) ÁRS EFTIR AÐ ÁSTÆÐI AÐGERÐAR REKST; ANNARS ER SVONA AÐGERÐARORSTAÐ EÐA KRÖFUR BANNAÐ fyrir fullt og allt.

Afsal og aðskilnaður

Ekkert afsal félagsins á neinum skilmálum eða skilyrðum sem sett eru fram í þessum notkunarskilmálum skal teljast frekari eða áframhaldandi afsal á slíkum skilmálum eða skilyrðum eða afsal á öðrum skilmálum eða skilyrðum, og hvers kyns vanrækslu félagsins til að halda fram rétti. eða ákvæði samkvæmt þessum notkunarskilmálum skal ekki fela í sér afsal á slíkum rétti eða ákvæði.

Ef eitthvert ákvæði þessara notkunarskilmála er talið ógilt, ólöglegt eða óframkvæmanlegt af einhverri ástæðu af einhverjum ástæðum, skal slíkt ákvæði afnumið eða takmarkað að lágmarki þannig að eftirstandandi ákvæði skilmálanna notkunar mun halda áfram að fullu gildi.

Allur samningur

Notkunarskilmálar og persónuverndarstefna okkar, og söluskilmálar, eru eini og heildarsamningurinn milli þín og Direct Offer, Inc. varðandi vefsíðuna og koma í stað allra fyrri og samtímaskilninga, samninga, framsetninga og ábyrgða, bæði skriflega og munnlega. , varðandi vefsíðuna.

Athugasemdir þínar og áhyggjur

Þessi vefsíða er rekin af Direct Offer, Inc. Direct Offer, Inc.

2817 West End Avenue, Ste. 126, #228 Nashville, TN 37203-1435

Öllum tilkynningum um brot á höfundarrétti, athugasemdum, athugasemdum, beiðnum um tæknilega aðstoð og öðrum samskiptum sem tengjast vefsíðunni skal beint til: admin@directoffer.com

Notendaleyfissamningur

Þessi notendaleyfissamningur ("Samningur") er bindandi samningur milli þín ("Endanotandi" eða "þú") og Direct Offer, Inc. ("Fyrirtæki"). Þessi samningur stjórnar notkun þinni á Direct Offer pallinum á vefsíðunni og farsímaforritinu (þar á meðal öll tengd skjöl, "umsóknin"). Forritið er leyfilegt, ekki selt, til þín.

MEÐ SMELLA Á „SAMTYKJA“ HNAPPINN, HAÐA niður, UPPSETNING EÐA AÐ NOTA FORRITINN, VIÐURKENNUR ÞÚ AÐ ÞÚ HEFUR LESIÐ OG SKILJIÐ ÞESSA SAMNINGI; (B) STAÐA AÐ ÞÚ ERT 18 ÁRA EÐA ELDRI; OG (C) SAMTYKKA ÞESSA SAMNINGI OG SAMTYKJA AÐ ÞÚ SERT LÖGABUNDUR AF SKILMÁLUM ÞESSUM. EF ÞÚ SAMÞYKKIR EKKI ÞESSA SKILMÁLA, EKKI HAÐA, SETJA EÐA NOTA FORRITINN.

1. Leyfisstyrkur. Með fyrirvara um skilmála þessa samnings veitir fyrirtækið þér takmarkað leyfi til að:

(a) hlaða niður, setja upp og nota forritið til persónulegra, óviðskiptalegra nota á einum farsíma eða vafratæki í eigu eða á annan hátt undir þér stjórnað ("farsímatæki"), nákvæmlega í samræmi við skjöl forritsins.

(b) fá aðgang að, streyma, hlaða niður og nota á slíku fartæki efni og þjónustu (eins og skilgreint er í kafla 5) sem er aðgengilegt í eða aðgengilegt á annan hátt í gegnum forritið, nákvæmlega í samræmi við þennan samning og notkunarskilmálana sem gilda um slíkt. Efni og þjónusta.

2. Leyfistakmarkanir. Leyfishafi skal ekki:

(a) afrita umsóknina, nema það sé sérstaklega leyft í þessu leyfi;
(b) breyta, þýða, laga eða búa til afleidd verk eða endurbætur, hvort sem þær eru einkaleyfishæfar eða ekki, á umsókninni;

(c) bakfæra, taka í sundur, taka í sundur, afkóða eða á annan hátt reyna að afla eða fá aðgang að frumkóða forritsins eða einhverjum hluta þess;

(d) fjarlægja, eyða, breyta eða hylja öll vörumerki eða hvaða höfundarrétt, vörumerki, einkaleyfi eða önnur hugverka- eða eignarréttartilkynningar úr forritinu, þar með talið afrit af því;

(e) leigja, leigja, lána, selja, veita undirleyfi, úthluta, dreifa, birta, flytja eða á annan hátt gera forritið, eða hvaða eiginleika eða virkni forritsins aðgengilegt, til þriðja aðila af hvaða ástæðu sem er, þar með talið með því að gera forritið tiltækt á neti þar sem hægt er að nálgast það með fleiri en einu tæki á hverjum tíma;

(f) fjarlægja, slökkva á, sniðganga eða á annan hátt búa til eða innleiða lausn á afritunarvernd, réttindastjórnun eða öryggiseiginleikum í eða vernda forritið; eða

(g) nota forritið í, eða í tengslum við, hönnun, smíði, viðhald eða rekstur hvers kyns hættulegs umhverfis eða kerfa, þar með talið raforkuframleiðslukerfa; leiðsögu- eða fjarskiptakerfi loftfara, flugstjórnarkerfi eða önnur flutningsstjórnunarkerfi; forrit sem eru mikilvæg fyrir öryggi, þar með talið lækninga- eða lífsbjörgunarkerfi, ökutækjarekstursforrit eða hvers kyns lögreglu-, slökkviliðs- eða önnur öryggisviðbragðskerfi; og hernaðar- eða geimforrit, vopnakerfi eða umhverfi.

3. Réttarfyrirvari. Þú viðurkennir og samþykkir að umsóknin sé veitt með leyfi og ekki seld þér. Þú öðlast enga eignaraðild að umsókninni samkvæmt þessum samningi, eða öðrum réttindum til þess, nema að nota forritið í samræmi við veitt leyfi og háð öllum skilmálum, skilyrðum og takmörkunum samkvæmt þessum samningi. Fyrirtækið og leyfisveitendur þess og þjónustuveitendur áskilja sér og halda öllum rétti sínum, titil og hagsmunum í og að forritinu, þar með talið öllum höfundarrétti, vörumerkjum og öðrum hugverkaréttindum á því eða sem tengist því, nema það sé sérstaklega veitt þér í þessum samningi. .

4. Söfnun og notkun upplýsinga þinna. Þú viðurkennir að þegar þú hleður niður, setur upp eða notar forritið getur fyrirtækið notað sjálfvirkar aðferðir (þar á meðal til dæmis vafrakökur og vefvitar) til að safna upplýsingum um fartækið þitt og um notkun þína á forritinu. Þú gætir líka þurft að veita ákveðnar upplýsingar um sjálfan þig sem skilyrði fyrir því að hlaða niður, setja upp eða nota forritið eða ákveðna eiginleika þess eða virkni og forritið gæti veitt þér tækifæri til að deila upplýsingum um þig með öðrum. Allar upplýsingar sem við söfnum í gegnum eða í tengslum við þetta forrit eru háðar persónuverndarstefnu okkar https://directoffer.com/privacy-policy. Með því að hlaða niður, setja upp, nota og veita upplýsingar í eða í gegnum þetta forrit samþykkir þú allar aðgerðir sem við grípum til varðandi upplýsingar þínar í samræmi við persónuverndarstefnuna.

5. Efni og þjónusta. Forritið gæti veitt þér aðgang að vefsíðu fyrirtækisins sem staðsett er á DirectOffer.com, DirectOffer.net og DirectOffer.io, DirectOffer.eu, DirectOffer.ie, DirectOffer.es, DirectOffer.es, DirectOffer.fr, Direct Offer.ie, Directoffer .info, Directoffer.mobi, DirectOffer.org, DirectOffer.uk, DirectOffer.biz, DirectOffers.fr ("vefsíðan") og vörur og þjónusta sem er aðgengileg á þeim, og tilteknir eiginleikar, virkni og efni sem er aðgengilegt á eða í gegnum forritið. vera hýst á vefsíðunni (sameiginlega, "Efni og þjónusta"). Aðgangur þinn að og notkun slíks efnis og þjónustu er stjórnað af notkunarskilmálum vefsíðunnar og persónuverndarstefnu sem er að finna á [NOTASKILMÁL LINK] og [PERSONVERNDARREGLUR LINK], sem eru teknar upp hér með þessari tilvísun. Aðgangur þinn að og notkun slíks efnis og þjónustu gæti krafist þess að þú viðurkennir að þú samþykkir slíka notkunarskilmála og persónuverndarstefnu og skráir þig á vefsíðuna, og ef þú gerir það getur þú takmarkað aðgang að eða notkun tiltekinna eiginleika forritsins. og virkni. Öll brot á slíkum notkunarskilmálum munu einnig teljast brot á þessum samningi.

6. Landfræðilegar takmarkanir. Efnið og þjónustan er aðeins veitt til aðgangs og notkunar fyrir einstaklinga sem staðsettir eru á mörkuðum í Bandaríkjunum og Evrópusambandinu („svæðin“). Þú viðurkennir að þú gætir ekki fengið aðgang að öllu eða hluta efnisins og þjónustunnar utan landsvæðisins og að aðgangur að því gæti verið ólöglegur af tilteknum einstaklingum eða í tilteknum löndum. Ef þú hefur aðgang að efninu og þjónustunni utan landsvæðisins berð þú ábyrgð á því að farið sé að staðbundnum lögum.

7. Uppfærslur. Fyrirtækið getur frá einum tíma til annars, að eigin vild, þróað og veitt forritauppfærslur, sem geta falið í sér uppfærslur, villuleiðréttingar, plástra, aðrar villuleiðréttingar og/eða nýja eiginleika (sameiginlega, þar á meðal tengd skjöl, "Uppfærslur"). Uppfærslur geta einnig breytt eða eytt í heild tilteknum eiginleikum og virkni. Þú samþykkir að fyrirtæki beri enga skyldu til að veita neinar uppfærslur eða halda áfram að veita eða virkja sérstaka eiginleika eða virkni. Byggt á stillingum fartækisins þíns, þegar fartæki þitt er tengt við internetið annað hvort:

(a) Forritið mun sjálfkrafa hlaða niður og setja upp allar tiltækar uppfærslur; eða

(b) þú gætir fengið tilkynningu um eða verið beðinn um að hlaða niður og setja upp tiltækar uppfærslur.

Þú skalt tafarlaust hala niður og setja upp allar uppfærslur og viðurkenna og samþykkja að forritið eða hlutar þess virki hugsanlega ekki rétt ef þú gerir það ekki. Þú samþykkir ennfremur að allar uppfærslur verði taldar hluti af forritinu og séu háðar öllum skilmálum og skilyrðum þessa samnings.

8. Efni frá þriðja aðila. Forritið kann að birta, innihalda eða gera aðgengilegt efni frá þriðja aðila (þar á meðal gögn, upplýsingar, forrit og aðrar vörur, þjónustu og/eða efni) eða veita tengla á vefsíður eða þjónustu þriðja aðila, þar á meðal með auglýsingum frá þriðja aðila ("Efni frá þriðja aðila"). Þú viðurkennir og samþykkir að fyrirtækið er ekki ábyrgt fyrir efni þriðja aðila, þar með talið nákvæmni, heilleika, tímanleika, réttmæti, samræmi við höfundarrétt, lögmæti, velsæmi, gæðum eða öðrum þáttum þess. Fyrirtækið tekur ekki á sig og mun ekki bera neina ábyrgð eða ábyrgð gagnvart þér eða öðrum aðila eða aðila fyrir efni þriðja aðila. Efni þriðju aðila og tenglar á það eru eingöngu veittir þér til þæginda og þú hefur aðgang að og notar það algjörlega á þína eigin ábyrgð og háð skilmálum og skilyrðum þriðju aðila.

9. Gildistími og uppsögn.

(a) Samningstímabilið hefst þegar þú hleður niður eða setur upp forritið eða viðurkennir samþykki þitt á þessu og mun halda áfram í gildi þar til þér eða fyrirtækinu er sagt upp eins og fram kemur í þessum kafla 9.

(b) Þú getur sagt þessum samningi upp með því að eyða forritinu og öllum afritum af því úr fartækinu þínu.

(c) Fyrirtækið getur sagt þessum samningi upp hvenær sem er án fyrirvara ef það hættir að styðja umsóknina, sem fyrirtækið getur gert að eigin geðþótta eða AÐRAR UPPSÖKUNARVIÐBURÐIR. Að auki mun þessum samningi slíta tafarlaust og sjálfkrafa án nokkurrar fyrirvara ef þú brýtur gegn einhverjum af skilmálum og skilyrðum þessa samnings.

(d) Við uppsögn:

(i) öll réttindi sem þér eru veitt samkvæmt þessum samningi falla einnig úr gildi; og

(ii) þú verður að hætta allri notkun á forritinu og eyða öllum afritum af forritinu af fartækinu þínu og reikningi.

(e) Uppsögn mun ekki takmarka nein réttindi eða úrræði félagsins samkvæmt lögum eða eigin fé.

10. Fyrirvari um ábyrgð. UMSÓKNIN ER LEYFIÐ LEYFISHAFTA "Eins og hún er" OG MEÐ ÖLLUM GÖLLUM OG GÖLLUM ÁN NOKKURS ÁBYRGÐAR. AÐ ÞVÍ HÁMARKI SEM LEYFIÐ er SAMKVÆMT VIÐILDANDI LÖGUM, FYRIR FYRIRTÆKIÐ, Í EIGIN HÖND OG FYRIR HÖND SÍNAR FYRIRTÆKJA OG SÍNAR OG LEYFISHAFAR ÞEIRRA OG ÞJÓNUSTUVEITENDUR, FRÁVARAR ALLTAF FRÁBÆRLEGA, fyrirvara, fyrirvara ANNARS, VARÐANDI UMSÓKN, ÞAR SEM ALLAR ÓBEINNAR ÁBYRGÐIR um söluhæfni, hæfni í ákveðnum tilgangi, titil, og ekki brot, og ábyrgðir sem kunna að koma upp af viðskiptum, AUÐVITAÐ AF VIÐSKIPTI, FRAMKVÆMDUM. ÁN takmarkana við framangreint veitir FYRIRTÆKIÐ ENGIN ÁBYRGÐ EÐA FYRIRTÆKINGU OG GERIR ENGIN STAÐA AÐ FORSKRIFINN MUN uppfylla KRÖFUR ÞÍNAR, NÁ EINHVERJUM NIÐURSTÖÐUM, VERA SAMRÆMT ANNAÐAR, EÐA AÐFERÐARKERFI. ÞJÓNUSTA, VIRKUÐ ÁN truflana, uppfylltu NÚNA AFKOMU- EÐA Áreiðanleikastaðla, EÐA VERIÐ VILLULAUS, EÐA AÐ ALLS VILLUR EÐA GALLA MÁ EÐA VERÐA LEIÐRÉTT.

SUM LÖGSÖGSMÆÐI LEYFA EKKI ÚTINKUN Á EÐA TAKMARKANIR Á ÓBEINJU ÁBYRGÐUM EÐA TAKMARKANIR Á VIÐANDI LÖGBEÐUR RÉTTINDI NEytenda, SVO SUMAR EÐA ALLAR UNDANKEIÐANIR AÐ FYRIR UNDANKANUM OG ÞIG EKKI TAKMARKANIR.

11. Takmörkun ábyrgðar. Að því marki sem leyfilegt er samkvæmt gildandi lögum, að því er enginn tilvik, félagi eða hlutdeildarfélög þess, eða einhver þeirra eða viðkomandi leyfisveitendur eða þjónustuaðilar, bera einhverja ábyrgð sem stafar af eða tengjast notkun þinni eða vanhæfni til að nota forritið eða innihaldið OG ÞJÓNUSTA FYRIR:

(a) Persónulegt meiðsl, eignatjón, tapaður hagnaður, kostnaður við staðgengilsvöru eða þjónustu, tap á gögnum, tap á viðskiptavild, truflun í viðskiptum, bilun eða bilun í tölvu, EÐA ÖNNUR AÐRA TILLEIK, AÐLEIKAR, UNDIR Tjón.

(b) BEIN SKAÐA FÆÐUR SEM SAMLAÐAÐ er umfram upphæðina sem þú hefur í raun og veru greitt fyrir umsóknina.

FYRIRSTAÐA TAKMARKANIR munu gilda HVORÐ SVONA tjón stafar af samningsbrotum, skaðabótaábyrgð (ÞÁ MEÐ GÁRSÆKJA), EÐA ANNARS OG ÓVIÐ HVAÐ HVERT SVONA tjón hafi verið fyrirsjáanlegt Eða FYRIRTÆKI VAR LÆGAST UM Tjón. Sum lögsagnarumdæmi LEYFA EKKI Ákveðnar takmarkanir á bótaskyldu, SVO EINS EÐA ALLAR AF TAKMARKANIR AÐFANNA Ábyrgðarábyrgðar eiga EKKI EKKI VIÐ ÞIG.

12. Skaðabætur. Þú samþykkir að skaða, verja og halda félaginu skaðlausu og yfirmönnum þess, stjórnarmönnum, starfsmönnum, umboðsmönnum, hlutdeildarfélögum, arftaka og framsali frá og gegn öllu tapi, skaðabótum, skuldbindingum, annmörkum, kröfum, aðgerðum, dómum, uppgjörum, vöxtum. , verðlaun, viðurlög, sektir, kostnað eða kostnað af hvaða tagi sem er, þar með talið þóknun lögfræðinga, sem stafar af eða tengist notkun þinni eða misnotkun á forritinu eða broti þínu á þessum samningi, þar með talið en ekki takmarkað við efni sem þú sendir inn eða gerir í boði í gegnum þetta forrit.

13. Útflutningsreglugerð. Umsóknin gæti fallið undir bandarísk lög um útflutningseftirlit, þar á meðal laga um umbætur á útflutningseftirliti og tengdum reglugerðum. Þú skalt ekki, beint eða óbeint, flytja út, endurútflytja eða gefa út umsóknina til, eða gera forritið aðgengilegt frá, hvaða lögsögu eða landi sem útflutningur, endurútflutningur eða losun er bannaður með lögum, reglum eða reglugerðum. . Þú skalt fara að öllum gildandi alríkislögum, reglugerðum og reglum og ganga frá öllum tilskildum skuldbindingum (þar á meðal að fá nauðsynleg útflutningsleyfi eða önnur samþykki stjórnvalda), áður en þú flytur út, endurútflutningur, gefur út eða gerir forritið aðgengilegt utan BNA.

14. Réttindi Bandaríkjastjórnar. Umsóknin er tölvuhugbúnaður til sölu, eins og slíkt hugtak er skilgreint í 48 CFR §2.101. Í samræmi við það, ef þú ert umboðsskrifstofa bandarískra stjórnvalda eða einhver verktaki þess vegna, færðu aðeins þau réttindi með tilliti til umsóknarinnar sem veitt eru öllum öðrum notendum með leyfi, í samræmi við (a) 48 CFR §227.7201 til 48 CFR §227.7204, með tilliti til varnarmálaráðuneytisins og verktaka þeirra, eða (b) 48 CFR §12.212, með tilliti til allra annarra leyfishafa bandarískra stjórnvalda og verktaka þeirra.

15. Aðskiljanleiki. Ef eitthvert ákvæði þessa samnings er ólöglegt eða óframkvæmanlegt samkvæmt gildandi lögum, verður afganginum af ákvæðinu breytt til að ná sem næst áhrifum upprunalega skilmálsins og öll önnur ákvæði þessa samnings munu halda áfram í fullu gildi og gildi.

16. Samfylkingarlög. Samningur þessi er stjórnað af og túlkaður í samræmi við innri lög Tennessee-ríkis án þess að færa gildi fyrir val eða ágreining lagaákvæða eða reglna. Sérhver lögsókn, aðgerðir eða málsmeðferð sem stafar af eða tengist þessum samningi eða umsókninni skal eingöngu höfðað fyrir alríkisdómstólum Bandaríkjanna eða dómstólum Tennessee-ríkis í hverju tilviki í Nashville, Tennessee. Þú afsalar þér öllum andmælum við beitingu lögsögu yfir þér af slíkum dómstólum og við varnarþing slíkra dómstóla.

17. Takmörkun á kröfum. ALLIR AÐGERÐARORSTAÐAR EÐA KRÖFUR SEM ÞÚ ER KOMIÐ AF SEM KOMA ÚT AF EÐA TENGST ÞESSUM SAMNINGI EÐA UMSÓKNINNI VERÐUR AÐ HAFA EINS (1) ÁRS EFTIR AÐGERÐARORSTAÐ KOMIÐ AÐ ANNARS ER SVONA AÐGERÐARORSTAÐA EÐA.

18. Allur samningur. Þessi samningur, notkunarskilmálar okkar, persónuverndarstefna okkar og allar aðrar reglur sem vísað er til eða fylgir framangreindu mynda allan samninginn milli þín og fyrirtækisins með tilliti til umsóknarinnar og koma í stað allra fyrri eða samtímaskilninga og samninga, hvort sem er skriflegur eða munnlegur, með tilliti til umsóknarinnar.

19. Afsal. Engin misbrestur á að beita, og engin töf á beitingu, af hálfu annars hvors aðila, réttar eða valds samkvæmt þessu skal virka sem afsal á því, né mun ein eða að hluta nýting á rétti eða valdi hér á eftir koma í veg fyrir frekari beitingu þess eða einhver annar réttur hér að neðan. Komi til átaka milli þessa samnings og gildandi kaup- eða annarra skilmála skulu skilmálar þessa samnings gilda.

is_ISÍslenska
Skrunaðu efst