Website

Direct Offer, Inc. (“Bedrijf” of “Wij”) respecteert uw privacy en doet er alles aan om deze te beschermen door onze naleving van dit beleid.

Dit beleid beschrijft de soorten informatie die we van u kunnen verzamelen of die u mogelijk verstrekt wanneer u de website DirectOffer.com, doaudiotours.com, DirectOffer.net en DirectOffer.io, DirectOffer.eu, DirectOffer.ie, DirectOffer.es, DirectOffer.es, DirectOffer.fr, Direct Offer.ie, Directoffer.info, Directoffer.mobi, DirectOffer.org, DirectOffer.uk, DirectOffer.biz, DirectOffers.fr (onze “Website”) en onze praktijken voor het verzamelen, gebruiken, het onderhouden, beschermen en openbaar maken van die informatie.

Dit beleid is van toepassing op informatie die we verzamelen:

 • Op deze website-applicatie.
 • Op onze mobiele applicatie.
 • In e-mail, sms en andere elektronische berichten tussen u en deze applicaties.
 • Via mobiele en desktopapplicaties die u downloadt van deze website, die speciale niet-browsergebaseerde interactie tussen u en deze website bieden. 
 • Wanneer u interactie heeft met onze advertenties en applicaties op websites en diensten van derden, als die applicaties of advertenties links naar dit beleid bevatten.

Het is niet van toepassing op informatie verzameld door:

 • Ons offline of via andere middelen, inclusief op elke andere website die wordt beheerd door het Bedrijf of links naar producten, diensten en websites van derden, evenals materiaal geleverd door derden, en kan functionaliteit bevatten die de distributie van uw Gebruikersmateriaal mogelijk maakt of uw persoonlijke gegevens (gezamenlijk uw “Gebruikersinformatie”) aan derden die niet onder de controle van Direct Offer vallen (elk een “Externe aanbieder”). Externe leveranciers zijn als enige verantwoordelijk voor hun diensten. (inclusief onze gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen); of
 • Elke derde partij (inclusief onze gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen), inclusief via een applicatie of inhoud (inclusief advertenties) die kan linken naar of toegankelijk is vanuit de applicaties.

Lees dit beleid aandachtig door om ons beleid en onze praktijken met betrekking tot uw gegevens te begrijpen en hoe we deze zullen behandelen. Als u het niet eens bent met ons beleid en onze praktijken, is het uw keuze om onze Website niet te gebruiken. Door deze website te bezoeken of te gebruiken, gaat u akkoord met dit privacybeleid. Dit beleid kan van tijd tot tijd veranderen (zie Wijzigingen in ons privacybeleid). Als u deze website blijft gebruiken nadat we wijzigingen hebben aangebracht, wordt dit beschouwd als aanvaarding van die wijzigingen. Controleer daarom regelmatig het beleid op updates.

Kinderen jonger dan 18 jaar

Onze website is niet bedoeld voor kinderen jonger dan 18 jaar. We verzamelen niet bewust persoonlijke gegevens van kinderen onder de 16 jaar. Als u jonger bent dan 16 jaar, gebruik of verstrek dan geen informatie op deze website of via een van de functies ervan, registreer u op de website, doe geen aankopen via de website, gebruik een van de de interactieve of openbare commentaarfuncties van deze website, of verstrek ons enige informatie over uzelf, inclusief uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres of een schermnaam of gebruikersnaam die u mogelijk gebruikt. Als we erachter komen dat we persoonlijke gegevens hebben verzameld of ontvangen van een kind jonger dan 16 jaar zonder verificatie van de toestemming van de ouders, zullen we die informatie verwijderen. Als u denkt dat wij informatie hebben van of over een kind jonger dan 16 jaar, neem dan contact met ons op via admin@directoffer.com.

Inwoners van Californië die jonger zijn dan 16 jaar hebben mogelijk aanvullende rechten met betrekking tot het verzamelen en verkopen van hun persoonlijke gegevens. Zie Uw privacyrechten in Californië voor meer informatie.

Informatie die we over u verzamelen en hoe we deze verzamelen

We verzamelen verschillende soorten informatie van en over gebruikers van onze website, waaronder informatie:

 • Waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden, zoals naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer of een andere identificatie waarmee u online of offline gecontacteerd kunt worden (“persoonlijke informatie”);
 • Dat gaat over u, maar identificeert u individueel niet, zoals geolocatie, direct messaging, responstijden via direct messaging, hypotheekbelangen, interessante diensten van derden, hypotheekkwalificatiestatus en online gedragspatronen en/of
 • Over uw internetverbinding, de apparatuur die u gebruikt om toegang te krijgen tot onze Website en gebruiksgegevens.

Wij verzamelen deze informatie:

 • Rechtstreeks van u wanneer u deze aan ons verstrekt.
 • Automatisch terwijl u door de site navigeert. Automatisch verzamelde informatie kan bestaan uit gebruiksgegevens, IP-adressen en informatie verzameld via cookies, webbakens en andere trackingtechnologieën.
 • Van derde partijen, bijvoorbeeld onze zakenpartners.

Informatie die u ons verstrekt

De informatie die we op of via onze website en mobiele applicaties verzamelen, kan het volgende omvatten:

 • Informatie die u verstrekt door formulieren op onze Website in te vullen. Dit omvat informatie die wordt verstrekt op het moment dat u zich registreert voor het gebruik van onze website, zich abonneert op onze service, materiaal plaatst of verdere services aanvraagt. We kunnen u ook om informatie vragen wanneer u deelneemt aan een door ons gesponsorde wedstrijd of promotie, of wanneer u een probleem met onze Applicaties meldt.
 • Gegevens en kopieën van uw correspondentie (inclusief e-mailadressen), als u contact met ons opneemt.
 • Uw antwoorden op enquêtes die wij u kunnen vragen in te vullen voor onderzoeksdoeleinden.
 • Details van transacties die u uitvoert via onze Website en Applicaties en van de uitvoering van uw bestellingen. Het is mogelijk dat u financiële informatie moet verstrekken voordat u een bestelling plaatst via onze website.
 • Uw zoekopdrachten op de Website en mobiele applicaties

U kunt ook informatie verstrekken die moet worden gepubliceerd of weergegeven (hierna “gepost”) op openbare delen van de Website of verzonden naar andere gebruikers van de Website of derden (gezamenlijk “Gebruikersbijdragen”). Uw gebruikersbijdragen worden op eigen risico op anderen geplaatst en aan anderen doorgegeven. Hoewel we de toegang tot bepaalde pagina's beperken, moet u er rekening mee houden dat geen enkele beveiligingsmaatregel perfect of ondoordringbaar is. Bovendien hebben we geen controle over de acties van andere gebruikers van de Website met wie u ervoor kiest uw Gebruikersbijdragen te delen. Daarom kunnen en willen wij niet garanderen dat uw Gebruikersbijdragen niet door onbevoegde personen zullen worden bekeken.

Informatie die we verzamelen via technologieën voor automatische gegevensverzameling

Terwijl u door onze website navigeert en ermee communiceert, kunnen we technologieën voor automatische gegevensverzameling gebruiken om bepaalde informatie over uw apparatuur, browse-acties en patronen te verzamelen, waaronder:

 • Details van uw bezoeken aan onze website, inclusief verkeersgegevens, locatiegegevens, logs en andere communicatiegegevens en de bronnen die u op de website bezoekt en gebruikt.
 • Informatie over uw computer en internetverbinding, inclusief uw IP-adres, besturingssysteem en browsertype.

We kunnen deze technologieën ook gebruiken om informatie te verzamelen over uw online activiteiten in de loop van de tijd en op websites van derden of andere online diensten (gedragsmatige tracking). Om u af te melden voor gedragstracking op deze website kunt u een e-mail sturen admin@directoffer.com.

De informatie die we automatisch verzamelen, omvat mogelijk alleen statistische gegevens en bevat geen persoonlijke informatie, maar we kunnen deze behouden of associëren met persoonlijke informatie die we op andere manieren verzamelen of ontvangen van derden of onze applicaties. Het helpt ons onze website te verbeteren en een betere en persoonlijkere service te bieden, onder meer door ons in staat te stellen:

 • Schat de omvang van onze doelgroep en gebruikspatronen.
  Bewaar informatie over uw voorkeuren, zodat wij onze website kunnen aanpassen aan uw individuele interesses.
 • Versnel uw zoekopdrachten.
  U te herkennen wanneer u terugkeert naar onze Website en mobiele applicaties.

De technologieën die we gebruiken voor deze automatische gegevensverzameling kunnen zijn:

 • Cookies (of browsercookies). Een cookie is een klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt geplaatst. U kunt weigeren browsercookies te accepteren door de juiste instelling in uw browser te activeren. Als u deze instelling selecteert, heeft u mogelijk echter geen toegang tot bepaalde delen van onze website. Tenzij u uw browserinstelling zo heeft aangepast dat deze cookies weigert, zal ons systeem cookies plaatsen wanneer u uw browser naar onze Website verwijst.
 • Flash-cookies. Bepaalde functies van onze website kunnen lokaal opgeslagen objecten (of Flash-cookies) gebruiken om informatie over uw voorkeuren en navigatie naar, van en op onze website te verzamelen en op te slaan. Flash-cookies worden niet beheerd door dezelfde browserinstellingen als die worden gebruikt voor browsercookies. Voor informatie over het beheren van uw privacy- en beveiligingsinstellingen voor Flash-cookies, zie Keuzes over hoe we uw informatie gebruiken en openbaar maken.
 • Webbakens. Pagina's van onze website en onze e-mails kunnen kleine elektronische bestanden bevatten die bekend staan als webbakens (ook wel clear gifs, pixeltags en single-pixel gifs genoemd) waarmee het bedrijf bijvoorbeeld gebruikers kan tellen die deze pagina's hebben bezocht. of een e-mail heeft geopend en voor andere gerelateerde websitestatistieken (bijvoorbeeld het vastleggen van de populariteit van bepaalde website-inhoud en het verifiëren van de systeem- en serverintegriteit).

We verzamelen niet automatisch persoonlijke informatie, maar we kunnen deze informatie koppelen aan persoonlijke informatie over u die we uit andere bronnen verzamelen of die u aan ons verstrekt.

Gebruik van cookies en andere trackingtechnologieën door derden

Sommige inhoud of applicaties, inclusief advertenties, op de Website worden aangeboden door derden, waaronder adverteerders, advertentienetwerken en -servers, contentproviders en applicatieproviders. Deze derde partijen kunnen cookies alleen of in combinatie met webbakens of andere trackingtechnologieën gebruiken om informatie over u te verzamelen wanneer u onze website gebruikt. De informatie die zij verzamelen kan in verband worden gebracht met uw persoonlijke gegevens of zij kunnen informatie verzamelen, inclusief persoonlijke informatie, over uw online activiteiten in de loop van de tijd en op verschillende websites en andere online diensten. Zij kunnen deze informatie gebruiken om u op interesses gebaseerde (gedrags)reclame of andere gerichte inhoud aan te bieden.

Wij hebben geen controle over de trackingtechnologieën van deze derden, noch over de manier waarop deze kunnen worden gebruikt. Als u vragen heeft over een advertentie of andere gerichte inhoud, dient u rechtstreeks contact op te nemen met de verantwoordelijke aanbieder. Voor informatie over hoe u zich kunt afmelden voor het ontvangen van gerichte advertenties van veel aanbieders, zie Keuzes over hoe wij uw informatie gebruiken en openbaar maken.

Hoe wij uw informatie gebruiken

We gebruiken informatie die we over u verzamelen of die u aan ons verstrekt, inclusief persoonlijke informatie:

 • Om onze website en de inhoud ervan aan u te presenteren.
 • Om u te voorzien van informatie, producten of diensten die u bij ons aanvraagt.
 • Om enig ander doel te bereiken waarvoor u deze verstrekt.
 • Om u mededelingen te doen over uw account of abonnement, inclusief kennisgevingen over verval en verlenging.
 • Om onze verplichtingen na te komen en onze rechten af te dwingen die voortvloeien uit contracten die tussen u en ons zijn aangegaan, inclusief voor facturering en incasso.
 • Om u op de hoogte te stellen van wijzigingen in onze Website of de producten of diensten die wij via deze website aanbieden of leveren.
 • Om u in staat te stellen deel te nemen aan interactieve functies op onze Website en mobiele applicaties.
 • Op een andere manier kunnen wij beschrijven wanneer u de informatie verstrekt.
 • Voor elk ander doel met uw toestemming.

We kunnen de informatie die we van u hebben verzameld, gebruiken om ons in staat te stellen advertenties weer te geven aan de doelgroepen van onze adverteerders. Hoewel we uw persoonlijke gegevens voor deze doeleinden niet vrijgeven zonder uw toestemming, kan de adverteerder, als u op een advertentie klikt of er anderszins interactie mee heeft, ervan uitgaan dat u aan de doelcriteria voldoet.

Openbaarmaking van uw informatie

Wij kunnen geaggregeerde informatie over onze gebruikers en informatie die geen enkel individu identificeert, zonder beperking openbaar maken.

We kunnen persoonlijke informatie vrijgeven die we verzamelen, of die u verstrekt, zoals beschreven in dit privacybeleid:

 • Aan onze dochterondernemingen en filialen.
 • Aan contractanten, dienstverleners en andere derde partijen die we gebruiken om ons bedrijf te ondersteunen en die gebonden zijn aan contractuele verplichtingen om persoonlijke informatie vertrouwelijk te houden en deze alleen te gebruiken voor de doeleinden waarvoor we deze aan hen bekendmaken.
 • Aan een koper of andere opvolger in het geval van een fusie, afstoting, herstructurering, reorganisatie, ontbinding of andere verkoop of overdracht van een deel of alle activa van Direct Offer, hetzij als going concern, hetzij als onderdeel van een faillissement, liquidatie of iets dergelijks procedure, waarbij persoonlijke informatie van Direct Offer, Inc. over onze website- en app-gebruikers tot de overgedragen activa behoort.
 • Aan derden om hun producten of diensten aan u op de markt te brengen als u wel/niet hebt ingestemd met deze openbaarmakingen. Wij verplichten deze derden contractueel om persoonlijke informatie vertrouwelijk te houden en deze alleen te gebruiken voor de doeleinden waarvoor wij deze aan hen bekendmaken. Zie Keuzes over hoe we uw gegevens gebruiken en openbaar maken voor meer informatie.
 • Om het doel te verwezenlijken waarvoor u deze verstrekt. Als u ons bijvoorbeeld een e-mailadres geeft om de functie 'E-mail een vriend' van onze website en mobiele applicaties te gebruiken, zullen wij de inhoud van die e-mail en uw e-mailadres naar de ontvangers verzenden.
 • Voor elk ander doel dat door ons wordt bekendgemaakt wanneer u de informatie verstrekt.
 • Met uw toestemming. 

We kunnen uw persoonlijke gegevens ook openbaar maken:

 • Om te voldoen aan een gerechtelijk bevel, wet of juridische procedure, inclusief om te reageren op verzoeken van de overheid of regelgevende instanties.
 • Om onze gebruiksvoorwaarden https://www.directoffer.com/terms-of-use en andere overeenkomsten af te dwingen of toe te passen, inclusief voor facturerings- en incassodoeleinden.
 • Als wij van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk of gepast is om de rechten, eigendommen of veiligheid van Direct Offer, Inc., onze klanten of anderen te beschermen. Dit omvat het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties met het oog op fraudebescherming en vermindering van het kredietrisico.

Keuzes over hoe we uw informatie gebruiken en openbaar maken

Wij streven ernaar u keuzes te bieden met betrekking tot de persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt. We hebben mechanismen gecreëerd om u de volgende controle over uw informatie te bieden:

 • Trackingtechnologieën en advertenties. U kunt uw browser instellen om alle of sommige browsercookies te weigeren, of om u te waarschuwen wanneer er cookies worden verzonden. Voor meer informatie over hoe u uw Flash-cookie-instellingen kunt beheren, gaat u naar de Flash Player-instellingenpagina op de website van Adobe. Als u cookies uitschakelt of weigert, houd er dan rekening mee dat sommige delen van deze site dan niet toegankelijk zijn of niet goed functioneren.
 • Openbaarmaking van uw gegevens voor advertenties van derden. Als u niet wilt dat wij uw persoonlijke gegevens delen met niet-gelieerde of niet-geagenteerde derde partijen voor promotionele doeleinden, kunt u zich afmelden door in te loggen op de website of mobiele applicaties en uw gebruikersvoorkeuren aan te passen in uw accountprofiel of door ons een bericht te sturen. e-mail met uw verzoek naar admin@DirectOffer.com.
 • Promotionele aanbiedingen van het bedrijf. Als u niet wilt dat uw contactgegevens door het Bedrijf worden gebruikt om de producten of diensten van ons of van derden te promoten, kunt u zich afmelden door in te loggen op de Website of mobiele applicaties en uw gebruikersvoorkeuren aan te passen in uw accountprofiel door het aanvinken van of door de relevante vakjes uit te schakelen of door ons een e-mail te sturen met uw verzoek naar Admin@DirectOffer.com. Als we u een promotionele e-mail hebben gestuurd, kunt u ons een retour-e-mail sturen met het verzoek om te worden weggelaten uit toekomstige e-maildistributies. Deze opt-out is niet van toepassing op informatie die aan het Bedrijf wordt verstrekt als gevolg van een productaankoop, garantieregistratie, productservice-ervaring of andere transacties.
 • Gerichte reclame. Als u niet wilt dat wij de informatie die wij verzamelen of die u aan ons verstrekt, gebruiken om advertenties weer te geven die aansluiten bij de doelgroepvoorkeuren van onze adverteerders, kunt u zich afmelden via de opt-out-methode op de website en mobiele applicaties. Om deze opt-out te laten functioneren, moet uw browser zo zijn ingesteld dat hij alle browsercookies accepteert.
 • Aanvullende voorwaarden voor diensten van derden. Bepaalde aspecten van de Services omvatten tools van derden waarop aanvullende voorwaarden van derden van toepassing zijn, waaronder, maar niet beperkt tot, het volgende:
 • Windows Live Virtual Earth. Windows Live Virtual Earth-beelden worden geleverd door Microsoft Corporation en op gebruik zijn de gebruiksvoorwaarden van Microsoft MapPoint van toepassing, die beschikbaar zijn op http://www.microsoft.com/maps/assets/docs/terms.aspx.
 • Google Maps. Sommige Services implementeren de webkaartenservice van Google Maps. Op uw gebruik van Google Maps zijn de gebruiksvoorwaarden van Google van toepassing, beschikbaar op http://www.google.com/intl/en_us/help/terms_maps.html, en het privacybeleid van Google, beschikbaar op https://www.google.com/intl/ALL/policies/privacy/index.html.
 • Streep. Bij sommige Diensten kunt u Stripe Connect gebruiken om betalingen aan andere gebruikers te doen. Hierbij kunnen extra verwerkings- of aanvraagkosten in rekening worden gebracht, zoals vermeld wanneer u ervoor kiest om verbinding te maken met Stripe. Uw gebruik van Stripe is onderworpen aan de Stripe Connected Account-overeenkomst, beschikbaar op https://stripe.com/us/connect-account/legal. Bovendien gaat u er door Stripe mee akkoord om Stripe (en de Diensten in het algemeen) niet te gebruiken voor Verboden Zakelijke doeleinden, zoals vermeld op https://stripe.com/us/prohibited-businesses.

Wij hebben geen controle over de verzameling of het gebruik van uw gegevens door derden voor op interesses gebaseerde advertenties. Deze derde partijen kunnen u echter manieren bieden om ervoor te kiezen dat uw gegevens niet op deze manier worden verzameld of gebruikt. U kunt zich op de website van het NAI afmelden voor het ontvangen van gerichte advertenties van leden van het Network Advertising Initiative (“NAI”).

Inwoners van Californië hebben mogelijk aanvullende rechten en keuzes op het gebied van persoonlijke informatie. Zie Uw privacyrechten in Californië voor meer informatie.

Toegang tot en correctie van uw gegevens

U kunt uw persoonlijke gegevens bekijken en wijzigen door in te loggen op de website en naar uw accountprofielpagina te gaan.

U kunt ons ook een e-mail sturen op Admin@DirectOffer.com om toegang te vragen tot de persoonlijke gegevens die u aan ons hebt verstrekt en deze te corrigeren of te verwijderen. We kunnen uw persoonlijke gegevens niet verwijderen, behalve door ook uw gebruikersaccount te verwijderen. We kunnen niet ingaan op een verzoek om informatie te wijzigen als we van mening zijn dat de wijziging een wet of wettelijke vereiste zou schenden of ervoor zou zorgen dat de informatie onjuist zou zijn.

Als u uw Gebruikersbijdragen van de Website en mobiele applicaties verwijdert, kunnen kopieën van uw Gebruikersbijdragen zichtbaar blijven op gecachte en gearchiveerde pagina's of zijn ze mogelijk gekopieerd of opgeslagen door andere gebruikers van de mobiele applicatie van de Website. De juiste toegang tot en het juiste gebruik van de informatie op de website, inclusief gebruikersbijdragen, wordt beheerst door onze gebruiksvoorwaarden https://www.directoffer.com/terms-of-use.

Uw privacyrechten in Californië

Als u een inwoner van Californië bent, kan de Californische wet u aanvullende rechten geven met betrekking tot ons gebruik van uw persoonlijke gegevens. Voor meer informatie over uw privacyrechten in Californië gaat u naar [HYPERLINK TO CCPA PRIVACY NOTICE FOR CALIFORNIA RESIDENTS].

De Californische 'Shine the Light'-wet (Civil Code Section § 1798.83) staat gebruikers van onze app die inwoners van Californië zijn, toe om bepaalde informatie op te vragen met betrekking tot onze openbaarmaking van persoonlijke informatie aan derden voor hun directmarketingdoeleinden.

Om een dergelijk verzoek in te dienen, stuurt u een e-mail naar Admin@DirectOffer.com of schrijft u ons op: 

Directe aanbieding, Inc.
2817 West End Avenue, Ste. 126, #228
Nashville, TN 37203-1435

Dataveiligheid

We hebben maatregelen geïmplementeerd die zijn ontworpen om uw persoonlijke gegevens te beveiligen tegen onopzettelijk verlies en tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging en openbaarmaking. Alle informatie die u ons verstrekt, wordt opgeslagen op onze beveiligde servers achter firewalls. Alle betalingstransacties en Stripe worden momenteel gecodeerd met behulp van SSL-technologie.

De veiligheid en beveiliging van uw informatie hangt ook van u af. Wanneer wij u een wachtwoord hebben gegeven (of u hebt gekozen) voor toegang tot bepaalde delen van onze Website, bent u verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van dit wachtwoord. Wij vragen u uw wachtwoord met niemand te delen. Wij raden u aan voorzichtig te zijn met het verstrekken van informatie in openbare delen van de website en in mobiele applicaties zoals message boards. De informatie die u deelt in openbare ruimtes kan door elke gebruiker van de Website en mobiele applicaties worden bekeken.

Helaas is de overdracht van informatie via internet niet volledig veilig. Hoewel we ons best doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van uw persoonlijke gegevens die naar onze website worden verzonden niet garanderen. Elke overdracht van persoonlijke informatie is op eigen risico. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het omzeilen van privacy-instellingen of beveiligingsmaatregelen op de Website.

Wijzigingen in ons privacybeleid

Het is ons beleid om alle wijzigingen die we in ons privacybeleid aanbrengen op deze pagina te plaatsen, met een mededeling dat het privacybeleid is bijgewerkt op de startpagina van de website. Als we materiële wijzigingen aanbrengen in de manier waarop we omgaan met de persoonlijke gegevens van onze gebruikers, zullen we u hiervan op de hoogte stellen via e-mail op het primaire e-mailadres dat is opgegeven in uw account en via een kennisgeving op de startpagina van de website of in mobiele applicaties. De datum waarop het privacybeleid voor het laatst is herzien, staat bovenaan de pagina vermeld. U bent ervoor verantwoordelijk dat wij over een actueel, actief en leverbaar e-mailadres voor u beschikken, en dat u regelmatig onze Website en dit privacybeleid bezoekt om te controleren op eventuele wijzigingen.

Contactgegevens

Als u vragen of opmerkingen wilt stellen over dit privacybeleid en onze privacypraktijken, kunt u contact met ons opnemen via: Beheerder@DirectOffer.com

Directe aanbieding, Inc.
620 Monroe St.
Nashville, TN 37208

nl_NLNederlands
Scroll naar boven