Folosind acest site sau oricare dintre caracteristicile acestuia, sunteți de acord în mod expres cu Termenii de utilizare și Politica de confidențialitate (https://directoffer.com/privacy-policy) a site-ului Direct Offer, care (inclusiv tot conținutul său) vă este furnizat „ca atare” și orice utilizare a acestui site este pe propriul risc. Direct Offer nu face nicio declarație, garanție sau garanție că acest site va fi lipsit de pierderi, distrugeri, deteriorare, corupție, atacuri, viruși, interferențe, hacking sau alte intruziuni în securitate și declină orice răspundere legată de acestea.

Fără o notificare prealabilă, Direct Offer poate modifica, suspenda sau întrerupe orice aspect sau caracteristică a acestui site sau utilizarea de către dvs. a acestui site. Dacă Direct Offer alege să modifice, să suspende sau să întrerupă site-ul, aceasta nu va fi răspunzătoare față de dvs. sau față de orice terță parte.

Direct Offer nu garantează și nu garantează că utilizarea sau rezultatele utilizării site-ului (sau conținutul, informațiile sau listele de proprietăți ale acestuia) sunt sau vor fi exacte, de încredere, actuale, neîntrerupte sau fără erori. Deși conținutul, informațiile și listele de proprietăți accesibile pe acest site au fost obținute și transmise de surse pe care Direct Offer le consideră de încredere, Direct Offer nu a verificat niciun astfel de conținut, informații și listări de proprietăți și, în măsura maximă permisă de legea aplicabilă, Direct Offer nu garantează și nu garantează niciun astfel de conținut, informații și liste de proprietăți și declină în mod expres toate garanțiile, indiferent dacă sunt exprese sau implicite, inclusiv, dar fără a se limita la, garanții implicite de vandabilitate, potrivire pentru un anumit scop, titlu, și neîncălcare. Toate conținutul, informațiile și listele de proprietăți conținute în acest site sunt supuse posibilității de erori, omisiuni, modificare a prețului, închiriere sau alte condiții, vânzare prealabilă, închiriere sau finanțare sau retragere fără notificare. Orice declarații, proiecții, opinii, ipoteze sau estimări sunt făcute de terți care nu sunt angajați, agenți, reprezentanți sau sub controlul Direct Offer. Orice astfel de declarații, proiecții, opinii, ipoteze sau estimări nu reprezintă performanța actuală sau viitoare a vreunei proprietăți listate. Dvs. și consilierii dumneavoastră fiscali și juridici ar trebui să efectueze o investigație atentă și independentă a oricărei proprietăți întâlnite prin intermediul acestui site și a oricărei tranzacții avute în vedere privind orice proprietate listată pe acest site. Conținutul, informațiile, listele de proprietăți și serviciile disponibile prin intermediul site-ului Direct Offer pot fi trimise sau furnizate de terți și recunoașteți că Direct Offer nu își asumă nicio responsabilitate pentru niciun astfel de conținut, informații, listări de proprietăți sau servicii.

Direct Offer nu servește ca angajator, supraveghetor sau director al vreunui agent imobiliar care utilizează site-ul nostru, iar agenții imobiliari pe care îi puteți întâlni sau cu care puteți interacționa prin intermediul acestui site nu sunt în niciun fel afiliați legal cu Direct Offer. Director Offer nu face declarații, garanții sau garanții cu privire la calificările, acreditările, statutul licenței, experiența, abilitățile, declarațiile, reprezentările, produsele sau serviciile oferite sau furnizate de orice agenți imobiliari întâlniți pe acest site. Sunteți de acord că nici dumneavoastră, nici Direct Offer nu intenționați să creați o relație agent imobiliar/client și, prin urmare, nu sunt create astfel de relații prin utilizarea site-ului. Direct Offer declină în mod expres orice răspundere care decurge din orice comunicare, tranzacție sau tranzacție între:

 1. orice utilizator al site-ului, fie agent imobiliar sau nu,

 2. orice utilizatori și orice agenți imobiliari și

 3. orice utilizator și orice persoană fizică sau alte terțe părți, inclusiv, dar fără a se limita la cumpărători sau vânzători ai oricăror proprietăți enumerate.

Pentru agenți:

Direct Offer nu face declarații, garanții sau garanții cu privire la calificările, acreditările, statutul licenței, experiența, abilitățile, declarațiile, reprezentările, produsele sau serviciile oferite sau furnizate de orice utilizatori, cumpărători, vânzători sau agenți imobiliari întâlniți pe acest site. Sunteți de acord că nici dumneavoastră, nici Direct Offer nu intenționați să creați o relație agent imobiliar/client și, prin urmare, nu sunt create astfel de relații prin utilizarea site-ului. Direct Offer declină în mod expres orice răspundere care decurge din orice comunicare, tranzacție sau tranzacție între (1) orice agenți imobiliari și alți utilizatori ai site-ului, indiferent dacă sunt agenți imobiliari sau nu, (2) orice agenți imobiliari și utilizatori, cumpărători , vânzătorii sau alți agenți imobiliari întâlniți pe acest site și (3) orice agenți imobiliari și orice persoană fizică sau alte terțe părți, inclusiv, dar fără a se limita la cumpărători sau vânzători ai oricăror proprietăți listate.

Prin utilizarea serviciului nostru, acceptați și sunteți de acord ca DirectOffer să partajeze tururile dvs. audio publicate în eforturile sale de marketing și promovare. Sunteți de acord că DirectOffer nu poate fi făcut responsabil pentru afișarea tururilor dvs. audio publicate în nicio circumstanță. DirectOffer va folosi doar tururile audio publicate pentru a face publicitate serviciului. Orice tururi audio nepublicate nu vor fi accesibile publicului.

Acceptarea Termenilor de utilizare

Acești termeni de utilizare sunt încheiati de și între Dvs. și Direct Offer, Inc. („Companie”, „noi” sau „noi”). Următorii termeni și condiții, împreună cu orice documente pe care le încorporează în mod expres prin referință (colectiv, „Termeni de utilizare”), guvernează accesul și utilizarea DirectOffer.com, doaudiotours.com, DirectOffer.net și DirectOffer.io, DirectOffer. eu, DirectOffer.ie, DirectOffer.es, DirectOffer.es, DirectOffer.fr, Direct Offer.ie, Directoffer.info, Directoffer.mobi, DirectOffer.org, DirectOffer.uk, DirectOffer.biz, DirectOffers.fr, inclusiv orice conținut , funcționalitatea și serviciile oferite pe sau prin DirectOffer.com, DirectOffer.net și DirectOffer.io, DirectOffer.eu, DirectOffer.ie, DirectOffer.es, DirectOffer.es, DirectOffer.fr, Direct Offer.ie, Directoffer.info, Directoffer.mobi, DirectOffer.org, DirectOffer.uk, DirectOffer.biz, DirectOffers.fr („Site-ul”), fie ca invitat, fie ca utilizator înregistrat.

Vă rugăm să citiți cu atenție Termenii de utilizare înainte de a începe să utilizați site-ul. Folosind site-ul web sau făcând clic pentru a accepta sau sunteți de acord cu Termenii de utilizare atunci când această opțiune vă este pusă la dispoziție, acceptați și sunteți de acord să fiți legat și să respectați acești Termeni de utilizare și Politica noastră de confidențialitate, aflate la adresa https://directoffer.com/privacy-policy, încorporat aici prin referire. Dacă nu doriți să fiți de acord cu acești Termeni de utilizare sau cu Politica de confidențialitate, nu trebuie să accesați sau să utilizați site-ul web.

Acest site web este oferit și disponibil utilizatorilor care au 18 ani sau mai mult și care locuiesc în Statele Unite, pe piețele Uniunii Europene sau în oricare dintre teritoriile sau posesiunile acestora. Prin utilizarea acestui site web, declarați și garantați că aveți vârsta legală pentru a încheia un contract obligatoriu cu Compania și pentru a îndeplini toate cerințele de eligibilitate de mai sus. Dacă nu îndepliniți toate aceste cerințe, nu trebuie să accesați sau să utilizați site-ul web.

Modificări ale Termenilor de utilizare

Putem revizui și actualiza acești Termeni de utilizare din când în când, la discreția noastră. Toate modificările sunt efective imediat când le postăm și se aplică tuturor accesului și utilizării site-ului ulterior. Cu toate acestea, orice modificări aduse dispozițiilor de soluționare a litigiilor stabilite în Legea aplicabilă și 0 nu se vor aplica în cazul litigiilor pentru care părțile au o notificare efectivă la sau înainte de data postării modificării pe site.

Utilizarea în continuare a site-ului web după publicarea Termenilor de utilizare revizuiți înseamnă că acceptați și sunteți de acord cu modificările. Este de așteptat să verificați această pagină din când în când de fiecare dată când accesați acest site web, astfel încât să fiți la curent cu orice modificări, deoarece acestea sunt obligatorii pentru dvs.

Accesarea site-ului web și securitatea contului

Ne rezervăm dreptul de a retrage sau modifica acest site web și orice serviciu sau material pe care îl oferim pe site, la discreția noastră, fără notificare. Nu vom fi răspunzători dacă, din orice motiv, tot sau o parte a site-ului web este indisponibilă în orice moment sau pentru orice perioadă. Din când în când, este posibil să restricționăm accesul la unele părți ale site-ului web sau la întregul site web la utilizatori, inclusiv la utilizatorii înregistrați.

Sunteți responsabil pentru ambele:

 • Efectuarea tuturor aranjamentelor necesare pentru a avea acces la site-ul web.

 • Asigurarea că toate persoanele care accesează site-ul prin conexiunea dumneavoastră la internet sunt la curent cu acești Termeni de utilizare și îi respectă.

 
Pentru a accesa site-ul web sau unele dintre resursele oferite de acesta, vi se poate cere să furnizați anumite detalii de înregistrare sau alte informații. Este o condiție a utilizării de către dvs. a site-ului web ca toate informațiile pe care le furnizați pe site-ul web să fie corecte, actuale și complete. Sunteți de acord că toate informațiile pe care le furnizați pentru a vă înregistra pe acest site web sau în alt mod, inclusiv, dar fără a se limita la, prin utilizarea oricăror caracteristici interactive de pe site, sunt guvernate de Politica noastră de confidențialitate https://directoffer.com/privacy-policyși sunteți de acord cu toate acțiunile pe care le întreprindem cu privire la informațiile dvs. în conformitate cu Politica noastră de confidențialitate.

Dacă alegeți sau vi se furnizează un nume de utilizator, o parolă sau orice altă informație ca parte a procedurilor noastre de securitate, trebuie să tratați aceste informații ca fiind confidențiale și nu trebuie să le dezvăluiți nici unei alte persoane sau entități. De asemenea, recunoașteți că contul dvs. este personal pentru dvs. și sunteți de acord să nu oferiți nici unei alte persoane acces la acest site web sau la părți ale acestuia folosind numele dvs. de utilizator, parola sau alte informații de securitate. Sunteți de acord să ne anunțați imediat cu privire la orice acces neautorizat la sau utilizarea numelui de utilizator sau a parolei sau orice altă încălcare a securității. De asemenea, sunteți de acord să vă asigurați că vă ieșiți din cont la sfârșitul fiecărei sesiuni. Ar trebui să aveți grijă deosebită atunci când vă accesați contul de pe un computer public sau partajat, astfel încât alte persoane să nu poată vizualiza sau înregistra parola dvs. sau alte informații personale.

Avem dreptul de a dezactiva orice nume de utilizator, parolă sau alt identificator, indiferent dacă este ales de dvs. sau furnizat de noi, în orice moment, la discreția noastră, pentru orice motiv sau fără motiv, inclusiv dacă, în opinia noastră, ați încălcat vreo prevedere. din acești Termeni de utilizare.


Drepturi pentru proprietate intelectuala

 
Site-ul web și întregul său conținut, caracteristici și funcționalități (inclusiv, dar fără a se limita la toate informațiile, software-ul, textul, afișajele, imaginile, videoclipurile și audio, precum și designul, selecția și aranjarea acestora) sunt deținute de Companie, licențiatorii sau alți furnizori ai unor astfel de materiale și sunt protejați de legea internațională privind drepturile de autor, mărcile comerciale, brevetele, secretele comerciale și alte drepturi de proprietate intelectuală sau de proprietate intelectuală.

Acești Termeni de utilizare vă permit să utilizați site-ul numai pentru uz personal, necomercial. Nu trebuie să reproduceți, să distribuiți, să modificați, să creați lucrări derivate ale, să afișați public, să executați public, să republicați, să descărcați, să stocați sau să transmiteți niciun material de pe site-ul nostru, cu excepția următoarelor:

 • Computerul dvs. poate stoca temporar copii ale unor astfel de materiale în RAM, ca urmare a accesării și vizualizarii acestor materiale.

 • Puteți stoca fișiere care sunt memorate automat în cache de browserul dvs. Web în scopul îmbunătățirii afișajului.

 • Puteți imprima sau descărca o copie a unui număr rezonabil de pagini ale site-ului web pentru uz personal, necomercial și nu pentru reproducere, publicare sau distribuție ulterioară.

 • Dacă vă oferim pentru descărcare aplicații desktop, mobile sau alte aplicații, puteți descărca o singură copie pe computer sau pe dispozitivul dvs. mobil exclusiv pentru uz personal, necomercial, cu condiția să fiți de acord să respectați acordul nostru de licență pentru utilizatorul final pentru astfel de aplicatii.

 • Dacă furnizăm funcții de social media cu un anumit conținut, puteți întreprinde acele acțiuni care sunt activate de aceste funcții.


Trebuie să nu:

 • Modificați copii ale oricăror materiale de pe acest site.

 • Utilizați orice ilustrații, fotografii, secvențe video sau audio sau orice grafică separat de textul însoțitor.

 • Ștergeți sau modificați orice notificări privind drepturile de autor, mărci comerciale sau alte drepturi de proprietate din copiile materialelor de pe acest site.

Nu trebuie să accesați sau să utilizați în niciun scop comercial orice parte a site-ului web sau orice servicii sau materiale disponibile prin intermediul site-ului web.

Dacă doriți să utilizați orice alt material de pe site-ul web decât cel prevăzut în această secțiune, vă rugăm să adresați solicitarea dvs. la: admin@directoffer.com

Dacă imprimați, copiați, modificați, descărcați sau utilizați sau oferiți oricărei alte persoane acces la orice parte a site-ului web, încălcând Termenii de utilizare, dreptul dvs. de a utiliza site-ul va înceta imediat și trebuie, la opțiunea noastră. , returnați sau distrugeți orice copii ale materialelor pe care le-ați realizat. Niciun drept, titlu sau interes asupra sau asupra site-ului web sau a oricărui conținut de pe site nu vă este transferat și toate drepturile neacordate în mod expres sunt rezervate de către Companie. Orice utilizare a site-ului web care nu este permisă în mod expres de acești Termeni de utilizare reprezintă o încălcare a acestor Termeni de utilizare și poate încălca drepturile de autor, mărcile comerciale și alte legi.

Mărci comerciale


Numele companiei, termenii, mărcile comerciale ale Companiei, sigla Companiei și toate denumirile, logo-urile, numele de produse și servicii, modelele și sloganurile asociate sunt mărci comerciale ale Companiei sau ale afiliaților sau ale licențiatorilor săi. Nu trebuie să utilizați astfel de mărci fără permisiunea prealabilă scrisă a Companiei. Toate celelalte nume, logo-uri, nume de produse și servicii, modele și sloganuri de pe acest site web sunt mărci comerciale ale proprietarilor respectivi.

Utilizări interzise

Puteți utiliza site-ul web numai în scopuri legale și în conformitate cu acești Termeni de utilizare. Sunteți de acord să nu utilizați site-ul:

 • În orice mod care încalcă orice lege sau reglementare federală, statală, locală sau internațională aplicabilă (inclusiv, fără limitare, orice legi privind exportul de date sau software către și dinspre SUA sau alte țări).

 • În scopul exploatării, vătămării sau încercării de a exploata sau dăuna minori în orice mod, prin expunerea acestora la conținut neadecvat, prin solicitarea de informații de identificare personală sau în alt mod.

 • Pentru a trimite, primi cu bună știință, încărca, descărca, utiliza sau reutiliza orice material care nu respectă Standardele de conținut [LINK LA STANDARDELE DE CONȚINUT] stabilite în acești Termeni de utilizare.

 • Pentru a transmite sau a procura trimiterea oricărui material publicitar sau promoțional, fără acordul nostru scris prealabil, inclusiv orice „posta nedorită”, „scrisoare în lanț”, „spam” sau orice altă solicitare similară.

 • Pentru a uzurpa identitatea sau încercarea de a uzurpa identitatea Companiei, a unui angajat al Companiei, a unui alt utilizator sau a oricărei alte persoane sau entitati (inclusiv, fără limitare, prin utilizarea adreselor de e-mail sau a numelor de ecran asociate cu oricare dintre cele de mai sus).

 • Pentru a se angaja în orice alt comportament care restricționează sau inhibă utilizarea sau bucuria de către oricine a site-ului web sau care, după cum am stabilit de noi, poate dăuna companiei sau utilizatorilor site-ului web sau îi poate expune la răspundere.

În plus, sunteți de acord să nu:

 • Utilizați site-ul în orice mod care ar putea dezactiva, supraîncărca, deteriora sau deteriora site-ul sau interfera cu utilizarea de către orice altă parte a site-ului, inclusiv capacitatea acestora de a se angaja în activități în timp real prin intermediul site-ului.

 • Utilizați orice robot, păianjen sau alt dispozitiv, proces sau mijloc automat pentru a accesa site-ul web în orice scop, inclusiv pentru monitorizarea sau copierea oricărui material de pe site.

 • Utilizați orice proces manual pentru a monitoriza sau copia orice material de pe site sau pentru orice alt scop care nu este autorizat în mod expres în acești Termeni de utilizare, fără acordul nostru scris prealabil.

 • Utilizați orice dispozitiv, software sau rutină care interferează cu funcționarea corectă a site-ului.

 • Introduceți viruși, cai troieni, viermi, bombe logice sau alte materiale rău intenționate sau dăunătoare din punct de vedere tehnologic.

 • Încercați să obțineți acces neautorizat la, să interferați, să deteriorați sau să perturbați orice parte a site-ului web, serverul pe care este stocat site-ul web sau orice server, computer sau bază de date conectată la site-ul web.

 • Atacă site-ul web printr-un atac de refuzare a serviciului sau un atac de refuzare a serviciului distribuit.
  În caz contrar, încercați să interferați cu funcționarea corectă a site-ului web.

Contribuții ale utilizatorilor

Site-ul web poate conține panouri de mesaje, camere de chat, pagini web personale sau profiluri, forumuri, panouri de buletine, mesagerie directă și alte caracteristici interactive (colectiv, „Servicii interactive”) care permit utilizatorilor să posteze, să trimită, să publice, să afișeze sau să transmită către alți utilizatori sau alte persoane (denumite în continuare „postează”) conținut sau materiale (colectiv, „Contribuții ale utilizatorului”) pe sau prin intermediul site-ului web.

Toate Contribuțiile utilizatorilor trebuie să respecte Standardele de conținut stabilite în acești Termeni de utilizare.

Orice Contribuție de utilizator pe care o postați pe site va fi considerată neconfidențială și neproprietă. Prin furnizarea oricărei contribuții de utilizator pe site, ne acordați nouă, afiliaților și furnizorilor noștri de servicii, precum și fiecăruia dintre licențiații, succesorii acestora și respectivi noștri și cesionați dreptul de a utiliza, reproduce, modifica, executa, afișa, distribui și dezvălui în alt mod către terți orice astfel de material pentru orice scop/conform setărilor contului dumneavoastră.

Dumneavoastră declarați și garantați că:

 • Dețineți sau controlați toate drepturile asupra și asupra Contribuțiilor utilizatorului și aveți dreptul de a acorda licența acordată mai sus nouă, afiliaților și furnizorilor noștri de servicii, precum și fiecăruia dintre licențiații, succesorii și cesionații acestora și respectivi.

 • Toate Contribuțiile dvs. de utilizator respectă și vor respecta acești Termeni de utilizare.

 • Înțelegeți și recunoașteți că sunteți responsabil pentru orice Contribuții ale utilizatorilor pe care le trimiteți sau contribuiți, iar dvs., nu Compania, aveți întreaga responsabilitate pentru un astfel de conținut, inclusiv pentru legalitatea, fiabilitatea, acuratețea și caracterul adecvat al acestuia.

 • Nu suntem responsabili sau răspunzători față de niciun terț pentru conținutul sau acuratețea oricăror Contribuții ale utilizatorilor postate de dvs. sau de orice alt utilizator al site-ului web.

Monitorizare și aplicare; Încetarea

Avem dreptul la:

 • Eliminați sau refuzați să postați orice Contribuții ale utilizatorilor din orice motiv sau fără motiv, la discreția noastră.

 • Luați orice măsură cu privire la orice Contribuție a utilizatorului pe care o considerăm necesară sau adecvată la discreția noastră, inclusiv dacă considerăm că o astfel de Contribuție a utilizatorului încalcă Termenii de utilizare, inclusiv Standardele de conținut, încalcă orice drept de proprietate intelectuală sau alt drept al oricărei persoane sau entitate, amenință siguranța personală a utilizatorilor site-ului web sau a publicului sau ar putea crea răspundere pentru Companie.

 • Dezvăluie identitatea sau alte informații despre tine oricărei terțe părți care susține că materialele postate de tine le încalcă drepturile, inclusiv drepturile de proprietate intelectuală sau dreptul la confidențialitate.

 • Luați măsurile legale corespunzătoare, inclusiv, fără limitare, trimiterea către forțele de ordine, pentru orice utilizare ilegală sau neautorizată a site-ului web.

 • Încetați sau suspendați accesul dvs. la tot sau la o parte a site-ului web pentru orice motiv sau fără niciun motiv, inclusiv, fără limitare, orice încălcare a acestor Termeni de utilizare.

Fără a limita cele de mai sus, avem dreptul de a coopera pe deplin cu orice autorități de aplicare a legii sau ordin judecătoresc care ne solicită sau ne îndrumă să dezvăluim identitatea sau alte informații ale oricărei persoane care postează materiale pe sau prin intermediul site-ului web. RENUNȚĂȚI ȘI ȚINEȚI NECESARĂ COMPANIA ȘI Afiliații, LICENȚIAȚII ȘI FURNIZORII DE SERVICII DE LA ORICE RECLAMAȚII RESULTATE DIN ORICE ACȚIUNE LUATĂ DE ORICE DINTRE PĂRȚILE DE MAI SUS ÎN TIMPUL, SAU ÎNTREPRISE CA O CONSECUȚĂ A INVESTIGAȚILOR DIN ORICE PĂRȚI/AVOCAT. AUTORITĂȚILE.

Cu toate acestea, nu ne angajăm să examinăm tot materialul înainte de a fi postat pe site și nu putem asigura eliminarea promptă a materialului inacceptabil după ce a fost postat. În consecință, nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru nicio acțiune sau inacțiune privind transmisiile, comunicările sau conținutul furnizat de orice utilizator sau terță parte. Nu avem nicio răspundere sau responsabilitate față de nimeni pentru efectuarea sau neefectuarea activităților descrise în această secțiune.

Standarde de conținut

Aceste standarde de conținut se aplică oricăror și tuturor Contribuțiilor utilizatorului și utilizării Serviciilor interactive. Contribuțiile utilizatorilor trebuie să respecte în întregime toate legile și reglementările federale, statale, locale și internaționale aplicabile. Fără a limita cele de mai sus, Contribuțiile utilizatorilor nu trebuie:

 • Conține orice material care este defăimător, obscen, indecent, abuziv, ofensator, hărțuitor, violent, instigator la ură, inflamator sau în orice alt mod inacceptabil.

 • Promovați materiale sexual explicit sau pornografice, violență sau discriminare pe criterii de rasă, sex, religie, naționalitate, dizabilitate, orientare sexuală sau vârstă.

 • Încălcarea oricărui brevet, marcă comercială, secret comercial, drept de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală sau alte drepturi ale oricărei alte persoane.

 • Încălcarea drepturilor legale (inclusiv drepturile de publicitate și confidențialitate) ale altora sau conține orice material care ar putea da naștere la orice răspundere civilă sau penală conform legilor sau reglementărilor aplicabile sau care altfel ar putea intra în conflict cu acești Termeni de utilizare și cu Politica noastră de confidențialitate , https://directoffer.com/privacy-policy.

 • Să fie susceptibil să înșele orice persoană.

 • Promovați orice activitate ilegală sau susțineți, promovați sau asistați orice act ilegal.

 • Cauza enervare, neplăceri sau anxietate inutilă sau poate supăra, jena, alarma sau enerva orice altă persoană.

 • Uzurpare identitatea unei persoane sau denaturarea identității sau afilierea cu orice persoană sau organizație.

 • Implicați activități comerciale sau vânzări, cum ar fi concursuri, loterie și alte promoții de vânzări, troc sau publicitate.

 • Dați impresia că emană sau sunt avizate de noi sau de orice altă persoană sau entitate, dacă nu este cazul.

Încredere în informațiile postate

Informațiile prezentate pe sau prin intermediul site-ului web sunt puse la dispoziție numai în scop de informare generală. Nu garantăm acuratețea, completitudinea sau utilitatea acestor informații. Orice încredere pe care o puneți în astfel de informații este strict pe propriul risc. Ne declinăm orice răspundere și responsabilitate care decurg din orice încredere acordată în astfel de materiale de către dvs. sau orice alt vizitator al site-ului web sau de către oricine poate fi informat cu privire la conținutul acestuia.

Acest site web poate include conținut furnizat de terți, inclusiv materiale furnizate de alți utilizatori, bloggeri și licențiatori terți, sindicate, agregatoare și/sau servicii de raportare. Toate declarațiile și/sau opiniile exprimate în aceste materiale, precum și toate articolele și răspunsurile la întrebări și alte conținuturi, altele decât conținutul furnizat de Companie, sunt exclusiv opiniile și responsabilitatea persoanei sau entității care furnizează acele materiale. Aceste materiale nu reflectă neapărat opinia Companiei. Nu suntem responsabili sau răspunzători față de dvs. sau de orice terță parte pentru conținutul sau acuratețea oricăror materiale furnizate de terți.

Modificări ale site-ului web

Putem actualiza din când în când conținutul acestui site, dar conținutul acestuia nu este neapărat complet sau actualizat. Orice material de pe site-ul web poate fi învechit în orice moment și nu avem nicio obligație de a actualiza acest material.

Informații despre dvs. și vizitele dvs. pe site

Toate informațiile pe care le colectăm pe acest site web sunt supuse Politicii noastre de confidențialitate https://directoffer.com/privacy-policy. Prin utilizarea site-ului web, sunteți de acord cu toate acțiunile întreprinse de noi cu privire la informațiile dvs. în conformitate cu Politica de confidențialitate.

Alți Termeni și Condiții

Termenii și condițiile suplimentare se pot aplica și unor anumite porțiuni, servicii sau caracteristici ale site-ului web. Toți astfel de termeni și condiții suplimentare sunt încorporați prin prezenta referință în acești Termeni de utilizare.

Conectarea la site-ul web și la caracteristicile rețelelor sociale

Puteți să vă conectați la pagina noastră de pornire, cu condiția să faceți acest lucru într-un mod corect și legal și să nu prejudicieze reputația noastră sau să profitați de ea, dar nu trebuie să stabiliți un link în așa fel încât să sugereze vreo formă de asociere, aprobarea sau aprobarea noastră fără acordul nostru expres scris.

Acest site web poate oferi anumite funcții de social media care vă permit să:

 • Link de pe site-urile dvs. web proprii sau de la anumite terțe părți către anumite conținuturi de pe acest site web.

 • Trimiteți e-mailuri sau alte comunicări cu un anumit conținut sau link-uri către un anumit conținut pe acest site web.

 • Faceți ca porțiuni limitate de conținut de pe acest site web să fie afișate sau să pară afișate pe site-urile dvs. proprii sau pe anumite site-uri web ale unor terțe părți.

Puteți utiliza aceste funcții numai așa cum sunt furnizate de noi și numai în ceea ce privește conținutul cu care sunt afișate și, altfel, în conformitate cu orice termeni și condiții suplimentare pe care le oferim cu privire la aceste caracteristici. Sub rezerva celor de mai sus, nu trebuie să:

 • Stabiliți un link de la orice site care nu este deținut de dvs.

 • Faceți ca site-ul web sau porțiuni din acesta să fie afișate pe, sau să pară afișate de către orice alt site, de exemplu, încadrare, legături profunde sau legături în linie.

 • Link către orice parte a site-ului, alta decât pagina de pornire.

 • În caz contrar, luați orice măsură cu privire la materialele de pe acest site web care este în contradicție cu orice altă prevedere a acestor Termeni de utilizare.

Site-ul web de la care vă conectați sau pe care faceți accesibil anumit conținut, trebuie să respecte în toate privințele Standardele de conținut stabilite în acești Termeni de utilizare.

Sunteți de acord să cooperați cu noi pentru a opri imediat orice încadrare sau legături neautorizate. Ne rezervăm dreptul de a retrage permisiunea de conectare fără notificare.

Putem dezactiva toate sau oricare dintre funcțiile rețelelor sociale și orice linkuri în orice moment, fără notificare, la discreția noastră.

Link-uri de pe site

Dacă site-ul web conține link-uri către alte site-uri și resurse furnizate de terți, aceste link-uri sunt furnizate numai pentru confortul dumneavoastră. Acestea includ link-uri conținute în reclame, inclusiv reclame bannere și link-uri sponsorizate. Nu deținem control asupra conținutului acelor site-uri sau resurse și nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru ele sau pentru orice pierdere sau daune care ar putea apărea din utilizarea lor. Dacă decideți să accesați oricare dintre site-urile web ale terților legate de acest site web, faceți acest lucru pe propriul risc și în conformitate cu termenii și condițiile de utilizare pentru astfel de site-uri web.

Restricții geografice

Proprietarul site-ului web are sediul în statul Tennessee din Statele Unite. Oferim acest site web pentru utilizare numai de către persoane situate în Statele Unite. Nu facem nicio pretenție că site-ul sau orice conținut al acestuia este accesibil sau adecvat în afara Statelor Unite. Este posibil ca accesul la Site să nu fie legal de către anumite persoane sau în anumite țări. Dacă accesați site-ul web din afara Statelor Unite, faceți acest lucru din proprie inițiativă și sunteți responsabil pentru conformitatea cu legile locale.

Declinarea garanțiilor

Înțelegeți că nu putem și nu garantăm sau garantăm că fișierele disponibile pentru descărcare de pe internet sau de pe site vor fi lipsite de viruși sau alt cod distructiv. Sunteți responsabil pentru implementarea procedurilor și punctelor de control suficiente pentru a vă satisface cerințele speciale de protecție antivirus și acuratețea datelor de intrare și de ieșire și pentru menținerea unui mijloc extern site-ului nostru pentru orice reconstrucție a oricăror date pierdute. ÎN CEL MAI MĂSURA PREVĂZUTĂ DE LEGE, NU VOM FI RĂSPUNDĂTORI PENTRU NICIO PIERDERE SAU DAUNE CAUZATE DE UN ATAC DISTRIBUIT DE RESPECARE A SERVICIULUI, VIRUSURI SAU ALTE MATERIALE DĂUNĂTĂ TEHNOLOGIC CARE ȚI POT INFECTA ALTELE ECHIPAMENTE, ECHIPAMENTELE, ECHIPAMENTELE DVS.
MATERIAL DE PROPRIETATE DATORITĂ UTILIZĂRII DE DVS. A SITE-ULUI SAU A ORICE SERVICII SAU ARTICOLE OBȚINUTE PRIN SITE-UL WEB SAU A DESCĂRCĂRII ORICE MATERIAL POSTAT PE EL SAU PE ORICE SITE WEB LEGAT LA EL.

UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. A SITE-ULUI WEB, A CONȚINUTULUI ȘI ȘI ORICE SERVICII SAU ARTICOLE OBȚINITE PRIN SITE-UL WEB ESTE PE PROPRIU RISC. WEBSITE-UL, CONȚINUTUL SĂU ȘI ORICE SERVICII SAU ARTICOLE OBȚINITE PRIN SITE-UL SUNT FURNIZATE PE BAZĂ „CA AȘA ESTE” ȘI „DUPĂ CUM ESTE DISPONIBIL”, FĂRĂ NICIUN FEL DE GARANȚII, EXPRESE SAU IMPLICITE. NI COMPANIA ȘI NICIO PERSOANE ASOCIAȚĂ CU COMPANIE NU OFERĂ NICIO GARANȚIE SAU REPREZENTARE CU RESPECT DE COMPLETITUDINEA, SECURITATEA, FIABILITATEA, CALITATEA, PRECURITATEA SAU DISPONIBILITATEA SITE-ULUI. Fără a limita cele de mai sus, nici compania, nici nimeni asociat cu compania nu reprezintă sau garantează că site-ul web, conținutul său sau orice servicii sau articole obținute prin intermediul site-ului web vor fi corecte, fiabile, fără erori sau neîntrerupte, că vor fi defecte CORECTAT, CĂ SITE-UL NOSTRU SAU SERVERUL CARE ÎL FACE DISPONIBIL SUNT FĂRĂ VIRUSURI SAU ALTE COMPONENTE DĂUNĂTORI SAU CA SITE-UL SAU ORICE SERVICII SAU ARTICOLE OBȚINUTE PRIN SITE-UL WEB VOR SĂ AȘTEPTĂ NECESITĂRILE DVS.

ÎN MĂSURA TOTALĂ PREVĂZUTĂ DE LEGE, COMPANIA RENUNȚĂ ORICE GARANȚII DE ORICE FEL, EXPRESE SAU IMPLICITE, STATUTARE SAU ALTE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITĂ LA ORICE GARANȚII DE VANTABILITATE, NEÎNCĂLCARE ȘI PARTICIPARE.

CELE DE MAI MAI ANTERIOR NU AFECTEAZĂ NICIO GARANȚIE CARE NU POATE FI EXCLUSĂ SAU LIMITATĂ ÎN LEGEA APLICĂ.

Limitarea răspunderii

ÎN MĂSURA TOTALĂ PREVĂZUTĂ DE LEGE, ÎN NICIO CAZ COMPANIA, AFILIAȚIILE SAI SAU LICENȚIATORII, FURNIZORII DE SERVICII, ANGAJAȚII, AGENȚII, OFICIAȚII SAU DIRECTORII LOR NU VA FI RESPONSABILĂ PENTRU PREJUDICIILE DE NICIUN FEL, ÎN ORICE TEORII JURIDICE, ÎN LEGAȚIE CU UTILIZAREA DVS., SAU INPOSIBILITATEA DE A UTILIZA, SITE-UL WEB, ORICE SITE WEB LEGAT LA EL, ORICE CONȚINUT DE PE SITE WEB SAU ALTE SITE WEB, INCLUSIV ORICE DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, CONSECUȚIONAL SAU NELIMITAT PUNITIV. LA, VĂTĂMÂNIE PERSONALE, DUREREA ȘI SUFERINȚA, SUFERITĂ EMOȚIONALĂ, PIERDERE DE VENITURI, PIERDERE DE PROFIT, PIERDERE DE AFACERI SAU DE ECONOMII ANTICIPATE, PIERDERE DE UTILIZARE, PIERDERE DE BONVINE, PIERDERE DE DATE ȘI CAUZATE DIN DECLIU (INCLUS NEGLIGENȚA), DE CONTRACT, SAU ALTRE, CHIAR DACĂ PREVIZIBIL.

CELE DE MAI MAI NU AFECTEAZĂ NICIO RESPONSABILITATE CARE NU POATE FI EXCLUSĂ SAU LIMITATĂ ÎN LEGEA APLICĂ.


Despăgubiri

Sunteți de acord să apărați, să despăgubiți și să feriți de răspundere Compania, afiliații, licențiații și furnizorii de servicii, precum și ofițerii, directorii, angajații, contractanții, agenții, licențiatorii, furnizorii, succesorii și cesionarii săi și împotriva oricăror pretenții și împotriva acestora. , răspunderi, daune, judecăți, premii, pierderi, costuri, cheltuieli sau onorarii (inclusiv onorariile rezonabile ale avocaților) care decurg din sau sunt legate de încălcarea de către dvs. a acestor Termeni de utilizare sau utilizarea de către dvs. a site-ului web, inclusiv, dar fără a se limita la , Contribuțiile dvs. de utilizator, orice utilizare a conținutului, serviciilor și produselor site-ului, altele decât cele autorizate în mod expres în acești Termeni de utilizare, sau utilizarea de către dvs. a oricărei informații obținute de pe site.

Legea aplicabilă și jurisdicția

Toate problemele legate de site-ul web și de acești Termeni de utilizare, precum și orice dispută sau revendicare care decurge din acestea sau care are legătură cu acestea (în fiecare caz, inclusiv litigii sau revendicări necontractuale), vor fi guvernate și interpretate în conformitate cu legile interne ale Statul Tennessee fără a da efect vreunei prevederi sau reguli de alegere sau conflict de lege (indiferent dacă este a statului Tennessee sau orice altă jurisdicție).

Cu excepția cazului în care Compania vă solicită să supuneți o dispută la arbitraj, caz în care veți înceta orice procedură și veți fi de acord cu eliminarea la arbitraj a oricărei astfel de proceduri, a oricărei procese legale, acțiuni sau proceduri care decurg din, sau sunt legate de acești Termeni de utilizare sau site-ul web va fi instituit în instanțele federale din Statele Unite ale Americii sau tribunalele statului Tennessee, în fiecare caz situate în orașul Nashville și comitatul Davidson, deși ne păstrăm dreptul de a introduce orice proces, acțiune sau procedează împotriva dumneavoastră pentru încălcarea acestor Termeni de utilizare în țara dumneavoastră de reședință sau în orice altă țară relevantă. Renunțați la orice obiecție cu privire la exercitarea jurisdicției asupra dvs. de către aceste instanțe și la o instanță în aceste instanțe.

Arbitraj

La discreția exclusivă a Companiei, vă poate solicita să transmiteți orice dispute care decurg din acești Termeni de utilizare sau utilizare a site-ului web, inclusiv disputele care decurg din sau cu privire la interpretarea, încălcarea, invaliditatea, neexecutarea sau rezilierea acestora, la arbitrajul final și obligatoriu. conform Regulilor de arbitraj ale Asociației Americane de Arbitraj care aplică legea din Tennessee.

Limitarea timpului de depunere a revendicărilor

ORICE CAUZĂ DE ACȚIUNE SAU RECLAȚIUNE PE CARE PUTEȚI AVEȚI DIN SAU LEGATE DE ACESTI TERMENI DE UTILIZARE SAU SITE-UL WEB TREBUIE ÎNCEPEȚĂ ÎN TIMP DE UN (1) AN DE LA CAUZA ACȚIUNII; În caz contrar, ACESTE CAUZA DE ACȚIUNE SAU REVENȚIUNE ESTE INTERDITĂ PERMANENT.

Renunțare și separabilitate

Nicio renunțare de către Companie la orice termen sau condiție stabilit în acești Termeni de utilizare nu va fi considerată o renunțare ulterioară sau continuă la un astfel de termen sau condiție sau o renunțare la orice alt termen sau condiție și orice nerespectare a Companiei de a-și afirma un drept. sau prevederea acestor Termeni de utilizare nu va constitui o renunțare la un astfel de drept sau prevedere.

Dacă orice prevedere a acestor Termeni de utilizare este considerată de către o instanță sau alt tribunal cu jurisdicție competentă ca fiind invalidă, ilegală sau inaplicabilă din orice motiv, o astfel de prevedere va fi eliminată sau limitată în măsura minimă astfel încât prevederile rămase ale Termenilor. de utilizare va continua în vigoare și efect.

Întregul acord

Termenii de utilizare și Politica noastră de confidențialitate, precum și Termenii de vânzare, constituie acordul unic și întreg între dvs. și Direct Offer, Inc. cu privire la Site și înlocuiesc toate înțelegerile, acordurile, reprezentările și garanțiile anterioare și contemporane, atât scrise, cât și orale. , cu privire la Website.

Comentariile și îngrijorările dvs

Acest site web este operat de Direct Offer, Inc. Direct Offer, Inc.

2817 West End Avenue, Ste. 126, #228 Nashville, TN 37203-1435

Toate notificările de încălcare a drepturilor de autor, feedback-ul, comentariile, cererile de asistență tehnică și alte comunicări legate de site-ul web ar trebui să fie îndreptate către: admin@directoffer.com

Final acord de licență utilizator

Acest Acord de licență pentru utilizatorul final („Acord”) este un acord obligatoriu între dumneavoastră („Utilizatorul final” sau „dvs.”) și Direct Offer, Inc. („Companie”). Acest Acord guvernează utilizarea de către dumneavoastră a platformei Direct Offer pe site-ul web și aplicația mobilă (inclusiv toată documentația aferentă, „Aplicația”). Aplicația vă este licențiată, nu vândută.

FĂCÂND CLIC PE BUTONUL „ACEPT”, DESCĂRCÂND, INSTALARE SAU UTILIZARE APLICAȚIA, TU (A) RECUNOSCȚI CĂ AȚI CITIT ȘI INTELEȘI ACEST ACORD; (B) DECLARAȚI CĂ AVEȚI 18 ANI SAU MAI MULT; ȘI (C) ACCEPTĂ ACEST ACORD ȘI SUNTEȚI DE ACORD CĂ SUNTEȚI LEGAT LEGAL DE TERMENII SĂI. DACA NU SUNTETI DE ACORD CU ACESTI TERMENI, NU DESCARCATI, INSTALATI SAU UTILIZAȚI APLICAȚIA.

1. Acordarea licenței. Sub rezerva termenilor acestui Acord, Compania vă acordă o licență limitată, neexclusivă și netransferabilă pentru:

(a) descărcați, instalați și utilizați Aplicația pentru uz personal, necomercial, pe un singur dispozitiv mobil sau browser web deținut sau controlat în alt mod de dvs. ("Dispozitiv mobil") strict în conformitate cu documentația Aplicației.

(b) accesați, transmiteți în flux, descărcați și utilizați pe un astfel de Dispozitiv mobil Conținutul și Serviciile (așa cum sunt definite în Secțiunea 5) puse la dispoziție sau accesibile în alt mod prin Aplicație, strict în conformitate cu prezentul Acord și cu Termenii de utilizare aplicabili în acest sens. Conținut și Servicii.

2. Restricții de licență. Titularul de licență nu trebuie:

(a) copiați Aplicația, cu excepția cazurilor permise în mod expres de prezenta licență;
(b) să modifice, să traducă, să adapteze sau să creeze în alt mod lucrări derivate sau îmbunătățiri, brevetabile sau nu, ale Aplicației;

(c) efectuarea de inginerie inversă, dezasamblarea, decompilarea, decodarea sau încercarea în alt mod de a deriva sau de a obține acces la codul sursă al Aplicației sau la orice parte a acesteia;

(d) eliminați, ștergeți, modificați sau ascundeți orice mărci comerciale sau orice drepturi de autor, mărci comerciale, brevet sau alte notificări privind proprietatea intelectuală sau drepturile de proprietate din Aplicație, inclusiv orice copie a acestora;

(e) să închirieze, să închirieze, să împrumute, să vândă, să licențieze, să cedeze, să distribuie, să publice, să transfere sau să pună la dispoziție în alt mod Aplicația, sau orice caracteristică sau funcționalitate a Aplicației, oricărei terțe părți, din orice motiv, inclusiv prin realizarea Aplicației disponibil într-o rețea în care poate fi accesat de mai multe dispozitive în orice moment;

(f) eliminați, dezactivați, eludați sau creați sau implementați în alt mod orice soluție pentru protecția împotriva copierii, gestionarea drepturilor sau caracteristicile de securitate din sau protejarea Aplicației; sau

(g) să utilizeze Aplicația în, sau în asociere cu, proiectarea, construcția, întreținerea sau operarea oricăror medii sau sisteme periculoase, inclusiv orice sisteme de generare a energiei; sistemele de navigație sau comunicații ale aeronavelor, sistemele de control al traficului aerian sau orice alte sisteme de management al transportului; aplicații critice pentru siguranță, inclusiv sisteme medicale sau de susținere a vieții, aplicații de operare a vehiculelor sau orice sisteme de răspuns de poliție, pompieri sau alte sisteme de siguranță; și aplicații militare sau aerospațiale, sisteme de arme sau medii.

3. Rezervarea drepturilor. Recunoașteți și sunteți de acord că Aplicația vă este furnizată sub licență și nu vă este vândută. Nu dobândiți niciun drept de proprietate în Aplicație în temeiul prezentului Acord, sau orice alte drepturi asupra acesteia, în afară de a utiliza Aplicația în conformitate cu licența acordată și sub rezerva tuturor termenilor, condițiilor și restricțiilor din prezentul Acord. Compania și licențiatorii și furnizorii săi de servicii își rezervă și își vor păstra întregul drept, titlul și interesul asupra și față de Aplicație, inclusiv toate drepturile de autor, mărcile comerciale și alte drepturi de proprietate intelectuală din aceasta sau legate de aceasta, cu excepția cazurilor în care vi se acordă în mod expres în acest Acord. .

4. Colectarea și utilizarea informațiilor dvs. Recunoașteți că atunci când descărcați, instalați sau utilizați Aplicația, Compania poate folosi mijloace automate (inclusiv, de exemplu, cookie-uri și semnalizatoare web) pentru a colecta informații despre Dispozitivul dvs. mobil și despre utilizarea aplicației. De asemenea, vi se poate solicita să furnizați anumite informații despre dvs. ca o condiție pentru descărcarea, instalarea sau utilizarea Aplicației sau a anumitor caracteristici sau funcționalități ale acesteia, iar Aplicația vă poate oferi oportunități de a partaja informații despre dvs. cu alții. Toate informațiile pe care le colectăm prin sau în legătură cu această Aplicație sunt supuse Politicii noastre de confidențialitate https://directoffer.com/privacy-policy. Prin descărcarea, instalarea, utilizarea și furnizarea de informații către sau prin această Aplicație, sunteți de acord cu toate acțiunile întreprinse de noi cu privire la informațiile dvs. în conformitate cu Politica de confidențialitate.

5. Conținut și Servicii. Aplicația vă poate oferi acces la site-ul web al Companiei situat la DirectOffer.com, DirectOffer.net și DirectOffer.io, DirectOffer.eu, DirectOffer.ie, DirectOffer.es, DirectOffer.es, DirectOffer.fr, Direct Offer.ie, DirectOffer. .info, Directoffer.mobi, DirectOffer.org, DirectOffer.uk, DirectOffer.biz, DirectOffers.fr („Site-ul web”) și produsele și serviciile accesibile pe acestea, precum și anumite caracteristici, funcționalități și conținut accesibile pe sau prin Aplicație pot să fie găzduit pe site-ul web (colectiv, „Conținut și servicii”). Accesul și utilizarea de către dvs. la astfel de Conținut și Servicii sunt guvernate de Termenii de utilizare și Politica de confidențialitate ale site-ului, aflate la [LINK TERMENI DE UTILIZARE] și [LINK POLITICA DE CONFIDENTIALITATE], care sunt încorporate aici prin această referință. Accesul dvs. la și utilizarea acestui Conținut și Servicii vă poate necesita să vă recunoașteți acceptarea acestor Termeni de utilizare și Politică de confidențialitate și să vă înregistrați pe site-ul web, iar nerespectarea dvs. de a face acest lucru vă poate restricționa accesul sau utilizarea anumitor caracteristici ale Aplicației. și funcționalitate. Orice încălcare a acestor Termeni de utilizare va fi, de asemenea, considerată o încălcare a prezentului Acord.

6. Restricții geografice. Conținutul și Serviciile sunt furnizate pentru acces și utilizare numai de către persoane situate pe piețele din Statele Unite și ale Uniunii Europene („Teritoriile”). Recunoașteți că este posibil să nu puteți accesa întregul sau o parte din Conținutul și Serviciile în afara Teritoriilor și că este posibil ca accesul la acestea să nu fie legal de către anumite persoane sau în anumite țări. Dacă accesați Conținutul și Serviciile din afara Teritoriilor, sunteți responsabil pentru conformitatea cu legile locale.

7. Actualizări. Compania poate, din când în când, la propria sa discreție, să dezvolte și să furnizeze actualizări ale aplicației, care pot include upgrade-uri, remedieri de erori, patch-uri, alte corecții ale erorilor și/sau funcții noi (colectiv, inclusiv documentația aferentă, „Actualizări”). De asemenea, actualizările pot modifica sau șterge în întregime anumite caracteristici și funcționalități. Sunteți de acord că Compania nu are obligația de a furniza Actualizări sau de a continua să furnizeze sau să activeze anumite caracteristici sau funcționalități. Pe baza setărilor pentru dispozitivul mobil, atunci când dispozitivul mobil este conectat la internet:

(a) Aplicația va descărca și instala automat toate actualizările disponibile; sau

(b) este posibil să primiți o notificare sau să vi se solicite să descărcați și să instalați actualizările disponibile.

Trebuie să descărcați și să instalați prompt toate Actualizările și să recunoașteți și să fiți de acord că Aplicația sau părți ale acesteia ar putea să nu funcționeze corect în cazul în care nu faceți acest lucru. În plus, sunteți de acord că toate Actualizările vor fi considerate parte a Aplicației și vor fi supuse tuturor termenilor și condițiilor acestui Acord.

8. Materiale terțe. Aplicația poate afișa, include sau pune la dispoziție conținut terță parte (inclusiv date, informații, aplicații și alte produse, servicii și/sau materiale) sau poate oferi link-uri către site-uri web sau servicii terțe, inclusiv prin publicitate terță parte („Materiale de la terți”). Recunoașteți și sunteți de acord că Compania nu este responsabilă pentru Materialele terților, inclusiv pentru acuratețea, completitudinea, actualitatea, valabilitatea, conformitatea cu drepturile de autor, legalitatea, decența, calitatea sau orice alt aspect al acestora. Compania nu își asumă și nu va avea nicio răspundere sau responsabilitate față de dvs. sau de orice altă persoană sau entitate pentru materialele terțelor părți. Materialele terțelor părți și linkurile către acestea sunt furnizate exclusiv pentru a vă facilita, iar dvs. le accesați și le utilizați în întregime pe propriul risc și sub rezerva termenilor și condițiilor acestor terți.

9. Termen și reziliere.

(a) Termenul Acordului începe atunci când descărcați sau instalați Aplicația sau vă confirmați acceptarea acestuia și va continua în vigoare până la rezilierea de către dumneavoastră sau Companie, conform prevederilor acestei Secțiuni 9.

(b) Puteți rezilia acest Acord ștergând Aplicația și toate copiile acesteia de pe Dispozitivul dvs. mobil.

(c) Compania poate rezilia prezentul Acord în orice moment, fără notificare, în cazul în care încetează să sprijine Aplicația, ceea ce Compania poate face la discreția sa sau ALTE EVENIMENTE DE TERMINARE. În plus, acest Acord se va rezilia imediat și automat, fără nicio notificare, dacă încălcați oricare dintre termenii și condițiile acestui Acord.

(d) La reziliere:

(i) toate drepturile care vi s-au acordat în baza acestui Acord vor înceta, de asemenea; și

(ii) trebuie să încetați orice utilizare a Aplicației și să ștergeți toate copiile Aplicației de pe Dispozitivul și contul dvs. mobil.

(e) Rezilierea nu va limita niciunul dintre drepturile sau remediile Companiei conform legii sau capitalului propriu.

10. Declinarea răspunderii privind garanțiile. APLICAȚIA ESTE OFERITĂ LICENȚIAȚILOR „CA AȘA ESTE” ȘI CU TOATE DEFECTELE ȘI DEFECTELE FĂRĂ NICIUN FEL DE GARANȚIE. ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ, SOCIETATEA, ÎN PROPRIU NUMIRE ȘI ÎN NUMELE Afiliaților SĂI, ȘI AL LICENȚIOANȚILOR ȘI FURNITORILOR DE SERVICII ȘI RESPECTIVA ȘI ACEȘTI, RENUNȚĂ ÎN EXPRES TOATE GARANȚII, INDICAȚI EXPRESS, IMPLICIT, CU ALTĂ RESPECTARE. APLICAȚIE, INCLUSIV TOATE GARANȚIILE IMPLICITE DE VANTABILITATE, ADECVENȚĂ PENTRU UN ANUMIT SCOP, TITLUL ȘI NEÎNCĂLCAREA, ȘI GARANȚIILE CARE POT APARI ÎN CURSA DE COMERCIALIZARE, CURS DE PERFORMANȚĂ, UTILIZARE SAU PRACTICĂ COMERCIALĂ. FĂRĂ A SE LIMITA LA CELE DE MAI MAI SUS, COMPANIA NU OFERĂ GARANȚIE SAU ANGAJAMENT ȘI NU FACE DECLARAȚII DE NICIUN FEL CĂ APLICAȚIA VA RĂSPUNDE CERINȚELE DVS., VA OBȚINE REZULTATE PREȚINATE, VA FI COMPATIBILĂ SAU LUCRĂ CU ORICE SOFTWARE, SISTEM, SERVICE, ALT APLICATĂ OPERAȚI FĂRĂ ÎNTRERUPERE, RESPECTAȚI ORICE STANDARD DE PERFORMANȚĂ SAU DE FIABILITATE SAU SAU FĂRĂ ERORI SAU CA ORICE ERORI SAU DEFECTE POT SAU VA FI CORECTATĂ.

UNELE JURISDICȚII NU PERMIT EXCLUDEREA SAU LIMITAȚIILE CU PRIVIRE LA GARANȚII IMPLICITE SAU LIMITAȚIILE CU PRIVIRE LA DREPTURILE STATUTARE APLICABILE ALE UNUI CONSUMATOR, DECI UNELE SAU TOATE EXCLUDERILE ȘI LIMITAȚIILE DE MAI SUS POATE NU SE APLICĂ ÎN CAZUL DVS.

11. Limitarea răspunderii. ÎN CEL MAI MĂSURA PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ, ÎN NICIO CAZ COMPANIA SAU Afiliații săi, SAU ORICE DINTRE LICENȚIATORII SAU FURNIZORII DE SERVICII AȘI SAU RESPECTIVOS, NU VA AI NICIO RESPONSABILITATE DIN UTILIZAREA UTILIZATORULUI SAU LEGAT DE UTILIZAREA DVS. SI SERVICII PENTRU:

(a) vătămare personală, daune materiale, pierderi de profituri, costuri ale bunurilor sau SERVICIILOR ÎNLOCUIȚII, pierderi de date, pierderi de bunăvoință, întrerupere a activității, defecțiune sau defecțiune a calculatorului, sau ORICE ALT CONSECUȚIONAL, INCIDENTAL, INDIRECTOR, SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECTOR, SPECIAL. DAUNE.

(b) DAUNE DIRECTE ÎN SUME CARE ÎN AGREGAT DEPĂȘESEȘTE SUMA PLĂTITĂ EFECTIV DE DVS. PENTRU APLICAȚIE.

LIMITAȚIILE DE MAI MAI SE VOR APLICA FĂCĂ ACESTE PREJUDICII DECORD DIN ÎNCĂLCAREA CONTRACTULUI, DELICIT (INCLUSUL NEGLIGENȚEI) SAU ÎN ALTRE ȘI INDIFERENT FĂCĂ ACESTE DAUNE AU FOST PREVIZIBILE SAU SOCIETATEA A FOST INFORMAȚĂ DE POSIBILITATEA ACESTELOR PREJUDICII. UNELE JURISDICȚII NU PERMIT ANUMITE LIMITAȚII DE RĂSPUNDERE AȘA UNELE SAU TOATE LIMITAȚIILE DE RESPONSABILITATE DE MAI SUS POATE NU SE APLICĂ ÎN CAZUL DVS.

12. Despăgubiri. Sunteți de acord să despăgubiți, să apărați și să țineți fără răspundere Compania și ofițerii, directorii, angajații, agenții, afiliații, succesorii și cesionații acesteia din și împotriva oricăror pierderi, daune, răspunderi, deficiențe, pretenții, acțiuni, hotărâri, hotărâri, acordări, interese. , premii, penalități, amenzi, costuri sau cheltuieli de orice fel, inclusiv onorariile avocaților, care decurg din sau sunt legate de utilizarea sau utilizarea greșită de către dvs. a Aplicației sau încălcarea de către dvs. a prezentului Acord, inclusiv, dar fără a se limita la conținutul pe care îl trimiteți sau îl faceți disponibil prin această aplicație.

13. Reglementarea exporturilor. Aplicația poate fi supusă legilor SUA privind controlul exporturilor, inclusiv Actul de reformă a controlului exporturilor și reglementările asociate acesteia. Nu trebuie, direct sau indirect, să exportați, reexportați sau să eliberați Aplicația sau să faceți aplicația accesibilă din nicio jurisdicție sau țară în care exportul, reexportarea sau eliberarea este interzisă prin lege, reguli sau reglementări. . Trebuie să respectați toate legile, reglementările și regulile federale aplicabile și să îndepliniți toate angajamentele necesare (inclusiv obținerea oricărei licențe de export necesare sau alte aprobări guvernamentale), înainte de a exporta, reexporta, elibera sau face în alt mod disponibil aplicația în afara NE.

14. Drepturile Guvernului SUA. Aplicația este un software de calculator comercial, așa cum acest termen este definit în 48 CFR §2.101. În consecință, dacă sunteți o agenție a guvernului SUA sau orice contractant al acestuia, primiți numai acele drepturi cu privire la Aplicație, așa cum sunt acordate tuturor celorlalți utilizatori finali sub licență, în conformitate cu (a) 48 CFR §227.7201 până la 48 CFR §227.7204, cu privire la Departamentul de Apărare și contractorii acestora, sau (b) 48 CFR §12.212, cu privire la toți ceilalți licențiați guvernamentali americani și contractorii acestora.

15. Separabilitate. Dacă vreo prevedere a acestui acord este ilegală sau inaplicabilă în conformitate cu legea aplicabilă, restul prevederii va fi modificată pentru a atinge cât mai aproape posibil efectul termenului inițial și toate celelalte prevederi ale acestui acord vor continua în vigoare și efect.

16. Legea aplicabilă. Acest acord este guvernat și interpretat în conformitate cu legile interne ale statului Tennessee, fără a da efect vreunei prevederi sau reguli de alegere sau conflict de lege. Orice acțiune în justiție, acțiune sau procedură care decurge din sau este legată de acest Acord sau de Aplicație va fi intentată exclusiv în instanțele federale din Statele Unite ale Americii sau tribunalele statului Tennessee, în fiecare caz, situate în Nashville, Tennessee. Renunțați la orice obiecție cu privire la exercitarea jurisdicției asupra dvs. de către aceste instanțe și la o instanță în aceste instanțe.

17. Limitarea timpului pentru depunerea reclamațiilor. ORICE CAUZA DE ACȚIUNE SAU RECLAȚIUNE PE CARE PUTEȚI AVEȚI DIN SAU ÎNLEGATE DE ACEST ACORD SAU DE APLICARE TREBUIE ÎNCEPEȚĂ ÎN TIMP DE UN (1) AN DUPĂ CAUZA ACȚIUNII SE ACUMULEAZĂ, DIN CARTĂ CAUZA DE ACȚIUNE SAU RECENȚIA ESTE INTERDATA PERMANENT.

18. Întregul acord. Acest acord, termenii noștri de utilizare, politica noastră de confidențialitate și orice alte politici la care se face referire sau atașate la cele de mai sus constituie întregul acord dintre dvs. și Companie cu privire la Aplicație și înlocuiesc toate înțelegerile și acordurile anterioare sau contemporane, fie că sunt scrise sau orale, cu privire la Aplicație.

19. Renunțare. Nicio neexercitare și nicio întârziere în exercitarea, de către oricare dintre părți, a vreunui drept sau a oricărei puteri în temeiul prezentului document nu va funcționa ca o renunțare la acesta și nici o exercitare unică sau parțială a vreunui drept sau putere în temeiul prezentului nu va împiedica exercitarea ulterioară a acestuia sau orice alt drept de mai jos. În cazul unui conflict între acest Acord și orice achiziție sau alți termeni aplicabili, vor guverna termenii acestui Acord.

ro_RORomână
Derulați până sus