Kathleen Lappe, vizionárka spoločnosti DirectOffer®, Inc, získala ocenenia 2024 RisMedia Real Estate Futurist a Swanepoel 200 Watchlist: Priekopnícka dostupnosť v oblasti nehnuteľností

Úvod

DirectOffer®, Inc s potešením oznamuje, že naša zakladateľka a generálna riaditeľka, Kathleen Lappe, bola nielen uznaná ako Real Estate Futurist 2024 spoločnosťou RisMedia a získala si vytúžené miesto v zozname Swanepoel 200 Watchlist, ale je aj vedúcou úlohou v sprístupňovaní nehnuteľností. do rôznych komunít. Vizionársky prístup Kathleen presahuje uznanie v priemysle a zahŕňa záväzok inkluzívnosti pre zrakovo postihnutých, ľudí hovoriacich viacerými jazykmi a neurodivergentných.

Vizionársky vodca

Oddanosť Kathleen Lappe pretvárať realitnú scénu je evidentná nielen v jej vedení, ale aj v DirectOffer.®Záväzok spoločnosti , Inc sprístupniť nehnuteľnosti každému. Integráciou technológie a inovatívnych riešení Kathleen zabezpečuje DirectOffer®Služby spoločnosti , Inc uspokojujú rôznorodé potreby klientov.

Realitný futurista RisMedia 2024

Kathleen Lappeová ako futuristka v oblasti nehnuteľností pre rok 2024 sa rozširuje na vytváranie inkluzívnejších skúseností s nehnuteľnosťami. Toto ocenenie ju uznáva ako lídra nielen v predvídaní trhových trendov, ale aj v iniciatívach, ktoré sprístupňujú nehnuteľnosti všetkým.

Uznanie Swanepoel 200 Watchlist

Zaradenie do Swanepoel 200 Watchlist ďalej zdôrazňuje záväzok Kathleen Lappe podporovať inkluzívne prostredie nehnuteľností. Toto uznanie podčiarkuje jej vplyv nielen pri formovaní odvetvia, ale aj pri presadzovaní dostupnosti pre rôzne komunity.

Priekopnícke iniciatívy prístupnosti

vývoj funkcií, ktoré vyhovujú zrakovo postihnutým. Začlenením nástrojov a technológií na zjednodušenie ovládania DirectOffer®, Inc zabezpečuje, že jednotlivci so zrakovým postihnutím sa môžu bez problémov zapojiť do platformy.

Viacjazyčné riešenia

DirectOffer si uvedomuje dôležitosť stravovania pre rôznorodé globálne publikum®, Inc implementovala funkcie, ktoré podporujú viacero jazykov. To zaisťuje, že jazykové bariéry sú minimalizované, vďaka čomu sú transakcie s nehnuteľnosťami dostupnejšie pre klientov z rôznych jazykových prostredí.

Neurodiverzita a inkluzivita

Kathleen Lappe chápe, že neurodiverzita je kľúčovým aspektom inkluzivity. DirectOffer®, Inc aktívne pracuje na vytváraní platformy, ktorá vyhovuje rôznorodým potrebám neurodivergentných jednotlivcov a zabezpečuje, aby bol realitný proces vítaný a ústretový pre každého.

Vízia Kathleen Lappe pre inkluzívne nehnuteľnosti

V reakcii na uznanie a vo svetle DirectOffer®Kathleen Lappe v rámci iniciatív v oblasti dostupnosti zdôraznila dôležitosť vytvorenia inkluzívneho ekosystému nehnuteľností. Zdôraznila pretrvávajúci záväzok prelomiť bariéry a zabezpečiť DirectOffer®Služby spoločnosti , Inc sú dostupné pre všetkých bez ohľadu na fyzické schopnosti, jazykové znalosti alebo neurodivergentné stavy.

Teším sa

Ako DirectOffer®, Inc oslavuje úspechy Kathleen Lappe ako futuristky realitných nehnuteľností za rok 2024 a ocenenej 200 sledovaným zoznamom Swanepoel, spoločnosť je aj naďalej oddaná pokračujúcej snahe o inkluzívnosť. Víziou je pokračovať v priekopníckych iniciatívach v oblasti dostupnosti, ktoré stanovujú nové štandardy v tomto odvetví, vďaka čomu sú nehnuteľnosti skutočne vítaným priestorom pre každého.

sk_SKSlovenčina
Návrat hore