Z uporabo tega spletnega mesta ali katere koli njegove funkcije se izrecno strinjate s pogoji uporabe in politiko zasebnosti (https://directoffer.com/privacy-policy) spletnega mesta Direct Offer, ki vam je (vključno z vso vsebino) na voljo »takšno, kot je«, vsaka uporaba tega spletnega mesta pa je na lastno odgovornost. Direct Offer ne daje nobenih izjav, jamstev ali jamstev, da to spletno mesto ne bo poškodovano, uničeno, poškodovano, poškodovano, napadov, virusov, motenj, vdorov ali drugih vdorov v varnost, in zavrača kakršno koli odgovornost v zvezi s tem.

Brez predhodnega obvestila lahko Direct Offer spremeni, začasno ukine ali prekine kateri koli vidik ali funkcijo tega mesta ali vašo uporabo tega mesta. Če se Direct Offer odloči spremeniti, začasno ukiniti ali ukiniti spletno mesto, ne bo odgovoren vam ali kateri koli tretji osebi.

Neposredna ponudba ne jamči ali jamči, da so ali bodo uporaba ali rezultati uporabe spletnega mesta (ali njegove vsebine, informacij ali seznamov nepremičnin) točni, zanesljivi, aktualni, neprekinjeni ali brez napak. Čeprav so bili vsebina, informacije in seznami nepremičnin, dostopni na tem spletnem mestu, pridobljeni iz virov, za katere Direct Offer meni, da so zanesljivi, in jih predložili, Direct Offer ni preveril nobene take vsebine, informacij in seznamov nepremičnin in v največjem obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, neposredna ponudba ne jamči ali jamči za nobeno takšno vsebino, informacije in sezname nepremičnin ter izrecno zavrača vsa jamstva, izrecna ali implicitna, vključno, vendar ne omejeno na, implicitna jamstva glede primernosti za prodajo, primernosti za določen namen, naslova, in nekršitev. Vsa vsebina, informacije in seznami nepremičnin na tem spletnem mestu so predmet možnosti napak, opustitev, spremembe cene, najema ali drugih pogojev, predhodne prodaje, zakupa ali financiranja ali umika brez obvestila. Vse izjave, napovedi, mnenja, predpostavke ali ocene so podale tretje osebe, ki niso zaposleni, zastopniki, predstavniki ali drugače pod nadzorom Direct Offer. Takšne izjave, projekcije, mnenja, predpostavke ali ocene ne predstavljajo trenutne ali prihodnje uspešnosti katere koli navedene lastnosti. Vi in vaši davčni in pravni svetovalci bi morali skrbno in neodvisno preiskati katero koli lastnino, na katero naletite na tem spletnem mestu, in vse načrtovane transakcije v zvezi s katero koli nepremičnino, navedeno na tem spletnem mestu. Vsebino, informacije, sezname nepremičnin in storitve, ki so na voljo na spletnem mestu Direct Offer, lahko predložijo ali zagotovijo tretje osebe in potrjujete, da Direct Offer ne prevzema nobene odgovornosti za takšno vsebino, informacije, sezname nepremičnin ali storitve.

Direct Offer ne služi kot delodajalec, nadzornik ali ravnatelj katerega koli nepremičninskega agenta, ki uporablja naše spletno mesto, in nepremičninski agenti, na katere lahko naletite ali z njimi komunicirate prek tega mesta, niso na noben način pravno povezani z Direct Offer. Direktor Ponudba ne daje nobenih zastopanj, jamstev ali jamstev glede kvalifikacij, poverilnic, statusa licence, izkušenj, veščin, izjav, zastopanj, izdelkov ali storitev, ki jih ponujajo ali zagotavljajo kateri koli nepremičninski agenti, na katere naletite na tem spletnem mestu. Strinjate se, da ne vi ne Direct Offer nimate namena vzpostaviti razmerja med nepremičninskim posrednikom in stranko, zato takšni odnosi ne nastanejo z vašo uporabo spletnega mesta. Direct Offer izrecno zavrača kakršno koli odgovornost, ki izhaja iz kakršne koli komunikacije, transakcij ali poslov med:

 1. vsi uporabniki spletnega mesta, ne glede na to, ali so nepremičninski agenti ali ne,

 2. vse uporabnike in nepremičninske posrednike ter

 3. vsi uporabniki in vsi posamezniki ali druge tretje osebe, vključno, vendar ne omejeno na kupce ali prodajalce katere koli navedene nepremičnine.

Za agente:

Direct Offer ne daje nobenih zastopanj, jamstev ali jamstev glede kvalifikacij, poverilnic, statusa licence, izkušenj, veščin, izjav, zastopanj, izdelkov ali storitev, ki jih ponujajo ali zagotavljajo uporabniki, kupci, prodajalci ali nepremičninski posredniki, ki jih srečate na tem spletnem mestu. Strinjate se, da ne vi ne Direct Offer nimate namena vzpostaviti razmerja med nepremičninskim posrednikom in stranko, zato takšni odnosi ne nastanejo z vašo uporabo spletnega mesta. Direct Offer izrecno zavrača kakršno koli odgovornost, ki izhaja iz kakršne koli komunikacije, transakcij ali poslov med (1) nepremičninskimi posredniki in drugimi uporabniki spletnega mesta, ne glede na to, ali so nepremičninski posredniki ali ne, (2) nepremičninskimi posredniki in uporabniki, kupci , prodajalci ali drugi nepremičninski posredniki, na katere naletite na tem spletnem mestu, in (3) vsi nepremičninski agenti in vsi posamezniki ali druge tretje osebe, vključno, vendar ne omejeno na kupce ali prodajalce katere koli navedene nepremičnine.

Z uporabo naše storitve sprejemate in soglašate, da DirectOffer deli vaše objavljene zvočne turneje v svojih marketinških in promocijskih prizadevanjih. Strinjate se, da DirectOffer pod nobenim pogojem ne more biti odgovoren za prikaz vaših objavljenih zvočnih ogledov. DirectOffer bo vaše objavljene zvočne oglede uporabil samo za objavo storitve. Morebitna neobjavljena zvočna potovanja ne bodo javno dostopna.

Sprejemanje pogojev uporabe

Te pogoje uporabe sklenete vi in Direct Offer, Inc. (»podjetje«, »mi« ali »nas«). Naslednji pogoji in določila skupaj z vsemi dokumenti, ki jih izrecno vključujejo s sklicevanjem (skupaj »pogoji uporabe«), urejajo vaš dostop in uporabo DirectOffer.com, doaudiotours.com, DirectOffer.net in DirectOffer.io, DirectOffer. eu, DirectOffer.ie, DirectOffer.es, DirectOffer.es, DirectOffer.fr, Direct Offer.ie, Directoffer.info, Directoffer.mobi, DirectOffer.org, DirectOffer.uk, DirectOffer.biz, DirectOffers.fr, vključno s katero koli vsebino , funkcionalnost in storitve, ponujene na ali prek DirectOffer.com, DirectOffer.net in DirectOffer.io, DirectOffer.eu, DirectOffer.ie, DirectOffer.es, DirectOffer.es, DirectOffer.fr, Direct Offer.ie, Directoffer.info, Directoffer.mobi, DirectOffer.org, DirectOffer.uk, DirectOffer.biz, DirectOffers.fr ("spletna stran"), bodisi kot gost ali registriran uporabnik.

Preden začnete uporabljati spletno stran, natančno preberite Pogoje uporabe. Z uporabo spletnega mesta ali s klikom, da sprejmete ali se strinjate s pogoji uporabe, ko vam je ta možnost na voljo, sprejemate in se strinjate, da vas zavezujejo te pogoji uporabe in naš pravilnik o zasebnosti, ki jih najdete na https://directoffer.com/privacy-policy, vključen tukaj z referenco. Če se ne želite strinjati s temi pogoji uporabe ali pravilnikom o zasebnosti, ne smete dostopati do spletnega mesta ali ga uporabljati.

To spletno mesto je ponujeno in na voljo uporabnikom, ki so stari 18 let ali več in prebivajo v Združenih državah, na trgih Evropske unije ali na katerem koli njihovem ozemlju ali posesti. Z uporabo tega spletnega mesta izjavljate in jamčite, da ste polnoletni za sklenitev zavezujoče pogodbe s podjetjem in izpolnjujete vse zgoraj navedene zahteve glede upravičenosti. Če ne izpolnjujete vseh teh zahtev, ne smete dostopati do spletnega mesta ali ga uporabljati.

Spremembe pogojev uporabe

Po lastni presoji lahko občasno revidiramo in posodobimo te pogoje uporabe. Vse spremembe začnejo veljati takoj, ko jih objavimo, in veljajo za ves dostop do in uporabo spletnega mesta po tem. Vendar morebitne spremembe določb o reševanju sporov, določenih v Veljavni zakonodaji in 0, ne bodo veljale za spore, o katerih so stranke dejansko obvestile na ali pred datumom, ko je sprememba objavljena na spletnem mestu.

Vaša nadaljnja uporaba spletnega mesta po objavi spremenjenih pogojev uporabe pomeni, da sprejemate in se strinjate s spremembami. Pričakuje se, da boste to stran občasno preverili ob vsakem dostopu do te spletne strani, da boste seznanjeni z vsemi spremembami, saj so za vas zavezujoče.

Dostop do spletnega mesta in varnost računa

Pridržujemo si pravico, da po lastni presoji brez predhodnega obvestila umaknemo ali spremenimo to spletno mesto in vse storitve ali materiale, ki jih nudimo na spletnem mestu. Ne bomo odgovorni, če iz kakršnega koli razloga celotno spletno mesto ali kateri koli del ni na voljo kadar koli ali v katerem koli obdobju. Občasno lahko uporabnikom, vključno z registriranimi uporabniki, omejimo dostop do nekaterih delov spletnega mesta ali celotnega spletnega mesta.

Odgovorni ste za oboje:

 • Izvedba vseh potrebnih ureditev za dostop do spletnega mesta.

 • Zagotavljanje, da so vse osebe, ki dostopajo do spletnega mesta prek vaše internetne povezave, seznanjene s temi pogoji uporabe in jih upoštevajo.

 
Za dostop do spletnega mesta ali nekaterih virov, ki jih ponuja, boste morda morali posredovati določene podatke o registraciji ali druge informacije. Pogoj za vašo uporabo spletnega mesta je, da so vsi podatki, ki jih navedete na spletnem mestu, pravilni, aktualni in popolni. Strinjate se, da vse informacije, ki jih posredujete za registracijo na tem spletnem mestu ali kako drugače, vključno, a ne omejeno na, z uporabo kakršnih koli interaktivnih funkcij na spletnem mestu, ureja naš pravilnik o zasebnosti https://directoffer.com/privacy-policy, in soglašate z vsemi dejanji, ki jih izvajamo v zvezi z vašimi podatki v skladu z našim pravilnikom o zasebnosti.

Če izberete ali vam posredujemo uporabniško ime, geslo ali kateri koli drug podatek kot del naših varnostnih postopkov, morate take podatke obravnavati kot zaupne in jih ne smete razkriti nobeni drugi osebi ali subjektu. Prav tako potrjujete, da je vaš račun oseben in se strinjate, da ne boste nobeni drugi osebi omogočili dostopa do tega spletnega mesta ali njegovih delov z uporabo vašega uporabniškega imena, gesla ali drugih varnostnih informacij. Strinjate se, da nas boste takoj obvestili o kakršnem koli nepooblaščenem dostopu ali uporabi vašega uporabniškega imena ali gesla ali kateri koli drugi kršitvi varnosti. Prav tako se strinjate, da boste zagotovili, da boste ob koncu vsake seje zapustili svoj račun. Pri dostopu do svojega računa iz javnega računalnika ali računalnika v skupni rabi bodite še posebej previdni, da si drugi ne morejo ogledati ali zabeležiti vašega gesla ali drugih osebnih podatkov.

Imamo pravico onemogočiti katero koli uporabniško ime, geslo ali drug identifikator, ki ste ga izbrali vi ali posredovali mi, kadar koli po lastni presoji iz kakršnega koli razloga ali brez njega, tudi če ste po našem mnenju kršili katero koli določbo teh pogojev uporabe.


Pravice intelektualne lastnine

 
Spletno mesto in njegova celotna vsebina, funkcije in funkcionalnost (vključno z vsemi informacijami, programsko opremo, besedilom, zasloni, slikami, videoposnetki in zvokom ter njihovo zasnovo, izbiro in ureditvijo) so v lasti podjetja, njegovega dajalci licence ali drugi ponudniki takega gradiva in so zaščiteni z zakoni Združenih držav in mednarodnimi zakoni o avtorskih pravicah, blagovnih znamkah, patentih, poslovnih skrivnostih in drugih intelektualnih ali lastninskih pravicah.

Ti pogoji uporabe vam dovoljujejo uporabo spletnega mesta samo za osebno, nekomercialno uporabo. Ne smete reproducirati, distribuirati, spreminjati, ustvarjati izpeljanih del, javno prikazovati, javno izvajati, ponovno objavljati, prenašati, shranjevati ali prenašati katerega koli materiala na naši spletni strani, razen kot sledi:

 • Vaš računalnik lahko začasno shrani kopije takšnih gradiv v RAM-u, ko dostopate in si jih ogledate.

 • Lahko shranite datoteke, ki jih vaš spletni brskalnik samodejno predpomni za namene izboljšave prikaza.

 • Lahko natisnete ali prenesete en izvod razumnega števila strani spletnega mesta za vašo osebno, nekomercialno uporabo in ne za nadaljnjo reprodukcijo, objavo ali distribucijo.

 • Če nudimo namizne, mobilne ali druge aplikacije za prenos, lahko prenesete eno kopijo na svoj računalnik ali mobilno napravo izključno za vašo osebno, nekomercialno uporabo, pod pogojem, da se strinjate, da vas zavezuje naša licenčna pogodba za končnega uporabnika za tako aplikacije.

 • Če nudimo funkcije družbenih medijev z določeno vsebino, lahko izvajate dejanja, ki jih omogočajo te funkcije.


Ne smeš:

 • Spremenite kopije vseh materialov s tega mesta.

 • Vse ilustracije, fotografije, video ali zvočne sekvence ali katero koli grafiko uporabite ločeno od spremnega besedila.

 • Izbrišite ali spremenite morebitna obvestila o avtorskih pravicah, blagovnih znamkah ali drugih lastniških pravicah iz kopij gradiva s tega mesta.

Ne smete dostopati ali uporabljati za kakršne koli komercialne namene nobenega dela spletnega mesta ali kakršnih koli storitev ali materialov, ki so na voljo prek spletnega mesta.

Če želite na kakršen koli način uporabiti gradivo na spletnem mestu, razen tistega, ki je navedeno v tem razdelku, naslovite svojo zahtevo na: admin@directoffer.com

Če natisnete, kopirate, spremenite, prenesete ali kako drugače uporabite ali kateri koli drugi osebi omogočite dostop do katerega koli dela spletnega mesta v nasprotju s pogoji uporabe, bo vaša pravica do uporabe spletnega mesta takoj prenehala in morate po naši izbiri , vrnite ali uničite vse kopije materialov, ki ste jih naredili. Na vas se ne prenesejo nobene pravice, naslovi ali interesi do spletnega mesta ali katere koli vsebine na spletnem mestu in vse pravice, ki niso izrecno podeljene, si pridržuje podjetje. Vsaka uporaba spletnega mesta, ki ni izrecno dovoljena s temi pogoji uporabe, je kršitev teh pogojev uporabe in lahko krši zakone o avtorskih pravicah, blagovnih znamkah in druge zakone.

Blagovne znamke


Ime podjetja, pogoji, blagovne znamke podjetja, logotip podjetja in vsa povezana imena, logotipi, imena izdelkov in storitev, dizajni in slogani so blagovne znamke podjetja ali njegovih podružnic ali dajalcev licence. Takšnih oznak ne smete uporabljati brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe. Vsa druga imena, logotipi, imena izdelkov in storitev, dizajni in slogani na tej spletni strani so blagovne znamke njihovih lastnikov.

Prepovedane uporabe

Spletno mesto lahko uporabljate le za zakonite namene in v skladu s temi pogoji uporabe. Strinjate se, da ne boste uporabljali spletne strani:

 • Na kakršen koli način, ki krši katero koli veljavno zvezno, državno, lokalno ali mednarodno zakonodajo ali predpis (vključno z vsemi zakoni v zvezi z izvozom podatkov ali programske opreme v in iz ZDA ali drugih držav, vendar ne omejeno nanje).

 • Za namen izkoriščanja, škodovanja ali poskusa izkoriščanja ali škodovanja mladoletnim osebam na kakršen koli način z izpostavljanjem neprimerni vsebini, zahtevanjem osebnih identifikacijskih podatkov ali kako drugače.

 • Za pošiljanje, zavestno prejemanje, nalaganje, prenos, uporabo ali ponovno uporabo kakršnega koli gradiva, ki ni v skladu s standardi vsebine [POVEZAVA DO STANDARDOV VSEBINE], določenimi v teh pogojih uporabe.

 • Za prenos ali zagotavljanje pošiljanja kakršnega koli reklamnega ali promocijskega materiala brez našega predhodnega pisnega soglasja, vključno z kakršno koli »neželeno pošto«, »verižnim pismom«, »neželeno pošto« ali katerim koli drugim podobnim nagovarjanjem.

 • Za lažno predstavljanje ali poskus lažnega predstavljanja podjetja, zaposlenega podjetja, drugega uporabnika ali katere koli druge osebe ali subjekta (vključno z uporabo e-poštnih naslovov ali zaslonskih imen, povezanih s katerim koli od zgoraj navedenih, vendar ne omejeno nanje).

 • Za kakršno koli drugo ravnanje, ki komu omejuje ali zavira uporabo ali uživanje na spletnem mestu ali ki bi lahko, kot smo ugotovili, škodilo podjetju ali uporabnikom spletnega mesta ali jih izpostavilo odgovornosti.

Poleg tega se strinjate, da ne boste:

 • Uporabljati spletno stran na kakršen koli način, ki bi lahko onemogočil, preobremenil, poškodoval ali poslabšal spletno stran ali oviral uporabo katere koli druge strani spletnega mesta, vključno z njihovo zmožnostjo vključevanja v dejavnosti v realnem času prek spletnega mesta.

 • Uporabite katerega koli robota, pajka ali druge avtomatske naprave, procese ali sredstva za dostop do spletnega mesta za kateri koli namen, vključno s spremljanjem ali kopiranjem katerega koli materiala na spletnem mestu.

 • Uporabite kateri koli ročni postopek za spremljanje ali kopiranje katerega koli gradiva na spletnem mestu ali za kateri koli drug namen, ki ni izrecno dovoljen v teh pogojih uporabe, brez našega predhodnega pisnega soglasja.

 • Uporabite katero koli napravo, programsko opremo ali rutino, ki moti pravilno delovanje spletnega mesta.

 • Vnesite kakršne koli viruse, trojanske konje, črve, logične bombe ali drugo gradivo, ki je zlonamerno ali tehnološko škodljivo.

 • Poskus pridobiti nepooblaščen dostop do katerega koli dela spletnega mesta, strežnika, na katerem je shranjeno spletno mesto, ali katerega koli strežnika, računalnika ali podatkovne baze, povezane s spletnim mestom, posegati vanj, poškodovati ali motiti delo.

 • Napadite spletno mesto z napadom zavrnitve storitve ali porazdeljenim napadom zavrnitve storitve.
  V nasprotnem primeru poskusite ovirati pravilno delovanje spletnega mesta.

Prispevki uporabnikov

Spletno mesto lahko vsebuje oglasne deske, klepetalnice, osebne spletne strani ali profile, forume, oglasne deske, neposredno sporočanje in druge interaktivne funkcije (skupaj »interaktivne storitve«), ki uporabnikom omogočajo objavljanje, oddajo, objavo, prikaz ali prenos drugim uporabnikom ali drugim osebam (v nadaljevanju "objava") vsebine ali gradiva (skupaj "prispevki uporabnikov") na ali prek spletnega mesta.

Vsi prispevki uporabnikov morajo biti skladni s standardi vsebine, določenimi v teh pogojih uporabe.

Vsi prispevki uporabnikov, ki jih objavite na spletnem mestu, bodo obravnavani kot nezaupni in nezaščiteni. Z zagotavljanjem katerega koli uporabniškega prispevka na spletnem mestu nam in našim podružnicam in ponudnikom storitev ter vsakemu od njihovih in naših ustreznih imetnikov licence, naslednikom podeljujete pravico do uporabe, reprodukcije, spreminjanja, izvajanja, prikaza, distribucije in drugačnega razkritja tretjim osebam kakršno koli takšno gradivo za kateri koli namen/v skladu z nastavitvami vašega računa.

Izjavljate in jamčite, da:

 • Ste lastnik ali nadzor nad vsemi pravicami v in do prispevkov uporabnikov in imate pravico podeliti zgoraj podeljeno licenco nam in našim podružnicam ter ponudnikom storitev ter vsakemu od njihovih in naših zadevnih imetnikov licence, naslednikov in prestopnikov.

 • Vsi vaši uporabniški prispevki so in bodo v skladu s temi pogoji uporabe.

 • Razumete in potrjujete, da ste odgovorni za vse prispevke uporabnikov, ki jih oddate ali prispevate, in da ste vi, ne podjetje, polno odgovorni za takšno vsebino, vključno z njeno zakonitostjo, zanesljivostjo, točnostjo in ustreznostjo.

 • Ne prevzemamo odgovornosti do katere koli tretje osebe za vsebino ali točnost prispevkov uporabnikov, ki jih objavite vi ali kateri koli drug uporabnik spletnega mesta.

Spremljanje in uveljavljanje; Prekinitev

Imamo pravico do:

 • Po lastni presoji odstranimo ali zavrnemo objavo prispevkov uporabnikov iz kakršnega koli razloga ali brez njega.

 • Sprejeti kakršno koli dejanje v zvezi s katerim koli prispevkom uporabnika, ki se nam zdi potrebno ali primerno po lastni presoji, tudi če menimo, da takšen prispevek uporabnika krši pogoje uporabe, vključno s standardi vsebine, krši katero koli pravico intelektualne lastnine ali drugo pravico katere koli osebe. ali subjekta, ogroža osebno varnost uporabnikov spletnega mesta ali javnosti ali bi lahko povzročila odgovornost družbe.

 • Razkriti vašo identiteto ali druge podatke o vas kateri koli tretji osebi, ki trdi, da gradivo, ki ste ga objavili, krši njihove pravice, vključno z njihovimi pravicami intelektualne lastnine ali njihovo pravico do zasebnosti.

 • Sprejeti ustrezne pravne ukrepe, vključno z napotitvijo na organe kazenskega pregona, za kakršno koli nezakonito ali nepooblaščeno uporabo spletnega mesta.

 • Prekiniti ali začasno ustaviti vaš dostop do celotnega ali dela spletnega mesta iz kakršnega koli razloga ali brez razloga, vključno brez omejitev s kakršno koli kršitvijo teh pogojev uporabe.

Brez omejevanja zgoraj navedenega imamo pravico polno sodelovati z vsemi organi kazenskega pregona ali sodno odredbo, ki od nas zahteva ali usmerja, da razkrijemo identiteto ali druge informacije kogar koli, ki objavlja kakršna koli gradiva na spletnem mestu ali prek njega. DRUŽBI IN NJENIM POVEZANIM PODJETJEM, IMETNIKOM LICENCE IN PONUDNIKOM STORITEV SE ODPOVEDUJETE IN ODREČUJETE VSEH ZAHTEVKOV, KI IZHAJAJO IZ KAKRŠNEGA KOLI UKREPANJA KATERE KOLI OD ZGORNJIH STRANI MED PREISKAVAMI ALI POSLEDICO PREISKAV Z NEPOSREDNO PONUDBO/TAKO STRANKE ALI ORGANI PREGONA OBLASTI.

Vendar se ne zavezujemo, da bomo pregledali vse gradivo, preden je objavljeno na spletnem mestu, in ne moremo zagotoviti takojšnje odstranitve spornega gradiva po objavi. V skladu s tem ne prevzemamo nobene odgovornosti za kakršno koli dejanje ali neukrepanje v zvezi s prenosi, komunikacijo ali vsebino, ki jo zagotovi kateri koli uporabnik ali tretja oseba. Za izvajanje ali neizvajanje dejavnosti, opisanih v tem razdelku, nimamo odgovornosti do nikogar.

Vsebinski standardi

Ti standardi vsebine veljajo za vse prispevke uporabnikov in uporabo interaktivnih storitev. Prispevki uporabnikov morajo biti v celoti skladni z vsemi veljavnimi zveznimi, državnimi, lokalnimi in mednarodnimi zakoni in predpisi. Brez omejevanja zgoraj navedenega prispevki uporabnikov ne smejo:

 • Vsebovati kakršno koli gradivo, ki je obrekljivo, obsceno, nespodobno, žaljivo, žaljivo, nadlegljivo, nasilno, sovražno, vnetljivo ali kako drugače sporno.

 • Promovirajte spolno eksplicitno ali pornografsko gradivo, nasilje ali diskriminacijo na podlagi rase, spola, vere, narodnosti, invalidnosti, spolne usmerjenosti ali starosti.

 • Kršitev katerega koli patenta, blagovne znamke, poslovne skrivnosti, avtorske pravice ali druge intelektualne lastnine ali drugih pravic katere koli druge osebe.

 • Kršiti zakonske pravice (vključno s pravicami do javnosti in zasebnosti) drugih ali vsebovati kakršno koli gradivo, ki bi lahko povzročilo kakršno koli civilno ali kazensko odgovornost v skladu z veljavnimi zakoni ali predpisi ali ki bi bilo drugače lahko v nasprotju s temi pogoji uporabe in našo politiko zasebnosti. , https://directoffer.com/privacy-policy.

 • Verjetno boste prevarali kogar koli.

 • Spodbujati kakršno koli nezakonito dejavnost ali zagovarjati, spodbujati ali pomagati kakršno koli nezakonito dejanje.

 • Povzročajo motnje, nevšečnosti ali nepotrebno tesnobo ali bi lahko razburili, osramotili, vznemirili ali motili katero koli drugo osebo.

 • Lažno predstavljati katero koli osebo ali napačno predstavljati svojo identiteto ali povezanost s katero koli osebo ali organizacijo.

 • Vključujejo komercialne dejavnosti ali prodajo, kot so tekmovanja, nagradne igre in druge prodajne promocije, menjava ali oglaševanje.

 • Dajati vtis, da izvirajo ali jih podpiramo mi ali katera koli druga oseba ali subjekt, če temu ni tako.

Zanašanje na objavljene informacije

Informacije, predstavljene na spletnem mestu ali preko njega, so na voljo izključno za namene splošnega informiranja. Ne jamčimo za točnost, popolnost ali uporabnost teh informacij. Vsakršno zanašanje na takšne informacije je izključno na lastno odgovornost. Zavračamo kakršno koli odgovornost in odgovornost, ki izhaja iz kakršnega koli zanašanja na takšna gradiva s strani vas ali katerega koli drugega obiskovalca spletnega mesta ali kogarkoli, ki bi lahko bil obveščen o kateri koli njeni vsebini.

To spletno mesto lahko vključuje vsebino, ki jo zagotovijo tretje osebe, vključno z gradivi, ki jih zagotovijo drugi uporabniki, blogerji in tretji dajalci licenc, sindikatorji, zbiralniki in/ali storitve poročanja. Vse izjave in/ali mnenja, izražena v teh gradivih, ter vsi članki in odgovori na vprašanja ter druga vsebina, razen vsebine, ki jo zagotavlja podjetje, so izključno mnenja in odgovornost osebe ali subjekta, ki zagotavlja ta gradiva. Ti materiali ne odražajo nujno mnenja družbe. Nismo odgovorni ali odgovorni do vas ali katere koli tretje osebe za vsebino ali točnost katerega koli materiala, ki ga zagotovijo tretje osebe.

Spremembe spletnega mesta

Vsebino na tem spletnem mestu lahko občasno posodobimo, vendar njena vsebina ni nujno popolna ali posodobljena. Katero koli gradivo na spletnem mestu je lahko v danem trenutku zastarelo in nismo dolžni posodabljati tega gradiva.

Informacije o vas in vaših obiskih spletnega mesta

Vse informacije, ki jih zbiramo na tem spletnem mestu, so predmet našega pravilnika o zasebnosti https://directoffer.com/privacy-policy. Z uporabo spletnega mesta soglašate z vsemi dejanji, ki jih izvajamo v zvezi z vašimi podatki v skladu s Politiko zasebnosti.

Drugi pogoji

Za določene dele, storitve ali funkcije spletnega mesta lahko veljajo tudi dodatni pogoji. Vsi taki dodatni pogoji in določila so s tem sklicevanjem vključeni v te pogoje uporabe.

Povezava s spletnim mestom in funkcijami družbenih medijev

Lahko se povežete z našo domačo stranjo, pod pogojem, da to storite na način, ki je pošten in zakonit ter ne škoduje našemu ugledu ali ga izkorišča, vendar ne smete vzpostaviti povezave na način, ki bi namigoval na kakršno koli obliko povezovanja, odobritev ali potrditev z naše strani brez našega izrecnega pisnega soglasja.

To spletno mesto lahko ponuja določene funkcije družbenih medijev, ki vam omogočajo, da:

 • Povezava z vaših lastnih ali določenih spletnih mest tretjih oseb do določene vsebine na tem spletnem mestu.

 • Pošiljanje e-pošte ali drugih sporočil z določeno vsebino ali povezavami do določene vsebine na tem spletnem mestu.

 • Povzročiti, da so omejeni deli vsebine na tem spletnem mestu prikazani ali videti, kot da so prikazani na vaših lastnih ali določenih spletnih mestih tretjih oseb.

Te funkcije lahko uporabljate samo tako, kot jih zagotovimo mi, in izključno glede na vsebino, s katero so prikazane, sicer pa v skladu z morebitnimi dodatnimi pogoji in določili, ki jih zagotavljamo v zvezi s takimi funkcijami. Ob upoštevanju zgoraj navedenega ne smete:

 • Vzpostavite povezavo s katerega koli spletnega mesta, ki ni v vaši lasti.

 • Povzročiti, da se spletno mesto ali njegovi deli prikažejo na katerem koli drugem mestu ali se zdi, da so prikazani na katerem koli drugem mestu, na primer z uokvirjanjem, globokim povezovanjem ali povezovanjem v vrstici.

 • Povezava do katerega koli dela spletnega mesta razen domače strani.

 • V nasprotnem primeru v zvezi z materiali na tej spletni strani storite kakršen koli ukrep, ki ni v skladu s katero koli drugo določbo teh pogojev uporabe.

Spletno mesto, s katerega se povezujete ali na katerem omogočite dostop do določene vsebine, mora biti v vseh pogledih skladno s standardi vsebine, določenimi v teh pogojih uporabe.

Strinjate se, da boste sodelovali z nami pri nemudoma prenehanju kakršnega koli nepooblaščenega uokvirjanja ali povezovanja. Pridržujemo si pravico do preklica dovoljenja za povezovanje brez predhodnega obvestila.

Po lastni presoji lahko kadar koli brez obvestila onemogočimo vse ali katere koli funkcije družbenih medijev in katere koli povezave.

Povezave s spletne strani

Če spletno mesto vsebuje povezave do drugih spletnih mest in virov, ki so jih zagotovile tretje osebe, so te povezave na voljo samo za vaše udobje. To vključuje povezave v oglasih, vključno z oglasnimi pasicami in sponzoriranimi povezavami. Nimamo nadzora nad vsebino teh spletnih mest ali virov in ne prevzemamo nobene odgovornosti zanje ali za kakršno koli izgubo ali škodo, ki lahko nastane zaradi vaše uporabe. Če se odločite za dostop do katerega koli spletnega mesta tretjih oseb, ki je povezano s tem spletnim mestom, to storite v celoti na lastno odgovornost in v skladu s pogoji uporabe za ta spletna mesta.

Geografske omejitve

Lastnik spletnega mesta ima sedež v zvezni državi Tennessee v Združenih državah Amerike. To spletno mesto omogočamo samo osebam, ki se nahajajo v Združenih državah Amerike. Ne trdimo, da je spletno mesto ali katera koli njegova vsebina dostopna ali primerna zunaj Združenih držav. Dostop do spletnega mesta za nekatere osebe ali v nekaterih državah morda ni zakonit. Če do spletnega mesta dostopate zunaj Združenih držav, to storite na lastno pobudo in ste odgovorni za skladnost z lokalno zakonodajo.

Zavrnitev jamstev

Razumete, da ne moremo in ne jamčimo ali jamčimo, da bodo datoteke, ki so na voljo za prenos z interneta ali spletnega mesta, brez virusov ali druge uničujoče kode. Odgovorni ste za izvajanje ustreznih postopkov in kontrolnih točk za izpolnitev vaših posebnih zahtev glede protivirusne zaščite in točnosti vnosa in izpisa podatkov ter za vzdrževanje sredstev zunaj našega spletnega mesta za kakršno koli rekonstrukcijo izgubljenih podatkov. V NAJBOLJŠEM MERU, KI GA DOLOČA ZAKON, NE BOMO ODGOVORNI ZA KAKRŠNO KOLI IZGUBO ALI ŠKODO, KI BI POVZROČILA RAZDISTRIBLJENI NAPAD Z ZAVRNItvijo STORITVE, VIRUSI ALI DRUGI TEHNOLOŠKO ŠKODLJIV MATERIAL, KI LAHKO OKUŽI VAŠO RAČUNALNIŠKO OPREMO, RAČUNALNIŠKE PROGRAME, PODATKE ALI DRUGO
LASTNIŠKO GRADIVO ZARADI VAŠE UPORABE SPLETNEGA MESTA ALI KAKRŠNEGA KOLI STORITVE ALI PREDMETOV, KI JIH PRIDOBITE PREK SPLETNEGA MESTA, ALI PRENOSA KAKRŠNEGA KOLI GRADIVA, OBJAVLJENEGA NA NJEM ALI NA KATEREM KOLI SPLETNEM MESTU, KI JE POVEZAN Z NJIM.

UPORABLJATE SPLETNO MESTO, NJENO VSEBINO TER KAKRŠNE KOLI STORITVE ALI PREDMETE, KI JIH PRIDOBITE PREK SPLETNEGA MESTA, JE NA LASTNO ODGOVORNOST. SPLETNO MESTO, NJENA VSEBINA IN VSE STORITVE ALI PREDMETI, KI SO DOBLJENI PREK SPLETNEGA MESTA, SO NA VOLJO "TAKŠNI, KOT SO" IN "KAKOR SO NA VOLJO", BREZ KAKRŠNIH KOLI JAMSTEV, BODISI IZRECNIH ALI POSREDNIH. NITI PODJETJE ALI OSEBA, POVEZANA S PODJETJEM, NE DAJE KAKRŠNEGA JAMSTVA ALI ZASTOPANJA GLEDE POPOLNOSTI, VARNOSTI, ZANESLJIVOSTI, KAKOVOSTI, TOČNOSTI ALI RAZPOLOŽLJIVOSTI SPLETNEGA MESTA. BREZ OMEJITVE ZGORNJEGA NITI PODJETJE ALI KDO BI POVEZAN Z PODJETJEM NE ZAGOTOVI ALI JAMČI, DA BO SPLETNO MESTO, NJENA VSEBINA ALI KAKRŠNA KOLI STORITEV ALI PREDMET, PRIDOBLJEN PREK SPLETNEGA MESTA TOČEN, ZANESLJIV, BREZ NAPAK ALI NEMOTEN , DA BODO OKVARE POPRAVLJENO, DA NAŠE MESTO ALI STREŽNIK, KI JE NA VOLJO, NI BREZ VIRUSOV ALI DRUGIH ŠKODLJIVIH KOMPONENT ALI DA BO SPLETNO MESTO ALI STORITVE ALI PREDMETI, PRIDOBLJENI PREK SPLETNEGA MESTA, DRUGAČE IZPOLNILI VAŠE POTREBE ALI PRIČAKOVANJA.

V NAJBOLJŠEM MERU, KI GA DOLOČA ZAKON, PODJETJE S TEM ODPOVEDUJE VSAKA GARANCIJA KAKRŠNE KOLI VRSTE, BODISI IZRECNA ALI POSREDNA, ZAKONSKA ALI DRUGAČNA, VKLJUČNO, VENDAR NE OMEJENO NA KAKRŠNO KOLI JAMSTVO ZA PRODAJO, NEKRŠITEV IN PRIMERNOST ZA POSEBNI NAMEN.

ZGORNJE NAVEDENO NE VPLIVA NA JAMSTVA, KI JIH NI MOGOČE IZKLJUČITI ALI OMEJITI V SKLADU Z VELJAVNO ZAKONODAJO.

Omejitev odgovornosti

V največji možni meri, ki ga zagotavlja zakon, v nobenem primeru ne bodo družba, njeni podružnici ali njihovi licenci, ponudniki storitev, zaposleni, agenti, uradniki ali direktorji odgovorni za kakršno koli odškodnino, v skladu s katero koli pravno teorijo, ki izhaja iz Or ali V POVEZAVI Z VAŠO UPORABO ALI NEZMOŽNOSTJO UPORABE SPLETNEGA MESTA, VSEH SPLETNIH MESTI, POVEZANIH Z NJIM, KAKRŠNE KOLI VSEBINE NA SPLETNEM MESTU ALI TAKIH DRUGIH SPLETNIH MESTIH, VKLJUČNO Z NEPOSREDNO, POSREDNO, POSEBNO, NAKLJUČNO, POSLEDIČNO ALI KAZENSKO ŠKODO, VKLJUČNO, VENDAR NE OMEJENO ED DO, OSEBNE POŠKODBE, BOLEČINE IN TRPLJENJA, ČUSTVENE STISKE, IZGUBE DOHODKKA, IZGUBE DOBIČKA, IZGUBE POSLA ALI PRIČAKOVANIH PRIHRANKOV, IZGUBE UPORABE, IZGUBE DOBREGA IMENA, IZGUBE PODATKOV IN ALI JE POVZROČENA ZARADI ODŠKODNEGA DELA (VKLJUČNO Z MALOMARNOSTJO), KRŠITVE POGODBE ALI DRUGAČE, TUDI ČE JE PREDVIDLJIVO.

ZGORNJE NAVEDENO NE VPLIVA NA NOBENO ODGOVORNOST, KI GA NI MOGOČE IZKLJUČITI ALI OMEJITI V SKLADU Z VELJAVNO ZAKONODAJO.


Odškodnina

Strinjate se, da boste branili, odškodovali in odškodninili družbo, njene podružnice, dajalce licenc in ponudnike storitev ter njihove in njihove zadevne uradnike, direktorje, zaposlene, izvajalce, agente, dajalce licenc, dobavitelje, naslednike in odstopnike od in proti kakršnim koli zahtevkom. , obveznosti, odškodnine, sodbe, nagrade, izgube, stroški, izdatki ali honorarji (vključno z razumnimi odvetniškimi honorarji), ki izhajajo iz ali so povezani z vašo kršitvijo teh pogojev uporabe ali vašo uporabo spletnega mesta, vključno z, vendar ne omejeno na , vaši uporabniški prispevki, kakršna koli uporaba vsebine, storitev in izdelkov spletnega mesta, ki ni izrecno dovoljena v teh pogojih uporabe, ali vaša uporaba kakršnih koli informacij, pridobljenih s spletnega mesta.

Veljavno pravo in sodna pristojnost

Vse zadeve v zvezi s spletnim mestom in temi pogoji uporabe ter morebitni spori ali zahtevki, ki izhajajo iz njih ali so povezani z njimi (v vsakem primeru, vključno z nepogodbenimi spori ali zahtevki), urejajo in razlagajo v skladu z notranjimi zakoni zvezne države Tennessee, ne da bi pri tem upoštevali kakršno koli določilo ali pravilo glede izbire ali kolizije zakonov (bodisi države Tennessee ali katere koli druge jurisdikcije).

Razen če podjetje od vas zahteva, da predložite spor v arbitražo, boste v tem primeru prenehali s kakršnimi koli postopki in se strinjali z odstranitvijo v arbitražo vseh takšnih postopkov, vseh pravnih tožb, dejanj ali postopkov, ki izhajajo iz teh pogojev uporabe ali so povezani z njimi. ali spletnega mesta bo sprožena pri zveznih sodiščih Združenih držav ali sodiščih države Tennessee, v vsakem primeru v mestu Nashville in okrožju Davidson, čeprav si pridržujemo pravico do vložitve kakršne koli tožbe, tožbe ali postopek proti vam zaradi kršitve teh pogojev uporabe v vaši državi stalnega prebivališča ali kateri koli drugi ustrezni državi. Odpovedujete se kakršnim koli in vsem ugovorom glede izvajanja pristojnosti nad vami s strani takih sodišč in kraja pri teh sodiščih.

Arbitraža

Po lastni presoji družbe lahko od vas zahteva, da vse spore, ki izhajajo iz teh pogojev uporabe ali uporabe spletnega mesta, vključno s spori, ki izhajajo iz ali se nanašajo na njihovo razlago, kršitev, neveljavnost, neizvajanje ali odpoved, predložite končni in zavezujoči arbitraži. v skladu s pravili arbitraže Ameriškega arbitražnega združenja, ki uporabljajo pravo Tennesseeja.

Omejitev časa za vložitev zahtevkov

VSAKRŠEN VZROK ZA TOŽBO ALI ZAHTEVEK, KI MORDA IZHAJA IZ TEH POGOJEV UPORABE ALI SPLETNEGA MESTA ALI JE V ZVEZI Z NJIMI, SE MORA ZAČETI V ENEM (1) LETU PO NASTANKU VZROKA ZA TOŽBO; V SICER JE TAKA TOŽBA ALI ZAHTEVEK TRAJNO ZASTARAN.

Odpoved in ločljivost

Nobena opustitev družbe glede katerega koli določila ali pogoja, določenega v teh pogojih uporabe, se ne šteje za nadaljnjo ali nadaljnjo opustitev takega določila ali pogoja ali za opustitev katerega koli drugega določila ali pogoja, in kakršna koli neuspeh družbe pri uveljavljanju pravice ali določilo v teh pogojih uporabe ne pomeni odpovedi taki pravici ali določilu.

Če katero koli določbo teh pogojev uporabe sodišče ali drugo pristojno sodišče iz kakršnega koli razloga razglasi za neveljavno, nezakonito ali neizvršljivo, se taka določba črta ali omeji na najmanjši obseg, tako da preostale določbe pogojev uporabe bo še naprej v polni veljavi.

Celotni dogovor

Pogoji uporabe in naš pravilnik o zasebnosti ter prodajni pogoji predstavljajo edino in celotno pogodbo med vami in Direct Offer, Inc. v zvezi s spletnim mestom in nadomeščajo vse predhodne in trenutne dogovore, pogodbe, izjave in jamstva, pisna in ustna , v zvezi s spletno stranjo.

Vaši komentarji in pomisleki

To spletno mesto upravlja Direct Offer, Inc. Direct Offer, Inc.

2817 West End Avenue, Ste. 126, #228 Nashville, TN 37203-1435

Vsa obvestila o kršitvah avtorskih pravic, povratne informacije, komentarje, zahteve za tehnično podporo in druga sporočila v zvezi s spletnim mestom je treba nasloviti na: admin@directoffer.com

Licenčna pogodba za končnega uporabnika

Ta licenčna pogodba za končnega uporabnika (»pogodba«) je zavezujoča pogodba med vami (»končni uporabnik« ali »vi«) in Direct Offer, Inc. (»podjetje«). Ta pogodba ureja vašo uporabo platforme neposredne ponudbe na spletnem mestu in mobilni aplikaciji (vključno z vso povezano dokumentacijo, »aplikacija«). Aplikacija je licencirana, ne prodana vam.

S KLIKOM NA GUMB »STRINJAM SE«, PRENOSOM, NAMEŠČANJEM ALI UPORABO APLIKACIJE (A) POTRJUJETE, DA STE PREBRALI IN RAZUMELI TO POGODBO; (B) IZJAVA, DA STE STARI 18 LET ALI VEČ; IN (C) SPREJEMATE TO POGODBO IN SE STRINJATE, DA VAS NJENI POGOJI ZAKONSKO ZVEZUJEJO. ČE SE NE STRINJATE S TEMI POGOJI, NE PRENOSITE, NAMESTITE ALI UPORABLJAJTE APLIKACIJE.

1. Podelitev licence. V skladu s pogoji te pogodbe vam podjetje podeli omejeno, neizključno in neprenosljivo licenco za:

(a) prenesete, namestite in uporabljate aplikacijo za vašo osebno, nekomercialno uporabo na eni sami mobilni napravi ali napravi spletnega brskalnika, ki je v vaši lasti ali jo drugače nadzirate (»mobilna naprava«), strogo v skladu z dokumentacijo aplikacije.

(b) dostop do, pretakanje, prenos in uporaba vsebine in storitev (kot je opredeljeno v razdelku 5), ki so na voljo v aplikaciji ali drugače dostopni prek aplikacije, strogo v skladu s to pogodbo in pogoji uporabe, ki veljajo za take mobilne naprave. Vsebina in storitve.

2. Omejitve licence. Imetnik licence ne sme:

(a) kopirati aplikacijo, razen kot je izrecno dovoljeno s to licenco;
(b) spreminjati, prevajati, prilagajati ali kako drugače ustvarjati izpeljana dela ali izboljšave aplikacije, patentabilne ali ne;

(c) izvajati obratni inženiring, razstaviti, dekompilirati, dekodirati ali kako drugače poskušati izpeljati ali pridobiti dostop do izvorne kode aplikacije ali katerega koli njenega dela;

(d) odstraniti, izbrisati, spremeniti ali prikriti katere koli blagovne znamke ali katere koli avtorske pravice, blagovne znamke, patente ali druge obvestila o intelektualni lastnini ali lastniških pravicah iz aplikacije, vključno z njihovimi kopijami;

(e) dajati v najem, zakup, posojati, prodajati, podlicencirati, dodeljevati, distribuirati, objavljati, prenašati ali kako drugače dajati na voljo aplikacijo ali katero koli funkcijo ali funkcionalnost aplikacije kateri koli tretji osebi iz kakršnega koli razloga, vključno z izdelavo aplikacije na voljo v omrežju, kjer lahko do njega kadar koli dostopa več kot ena naprava;

(f) odstraniti, onemogočiti, zaobiti ali kako drugače ustvariti ali implementirati kakršno koli rešitev za zaščito pred kopiranjem, upravljanje pravic ali varnostne funkcije v ali zaščito aplikacije; oz

(g) uporabo aplikacije pri načrtovanju, gradnji, vzdrževanju ali delovanju katerega koli nevarnega okolja ali sistemov, vključno s sistemi za proizvodnjo električne energije, ali v povezavi z njimi; navigacijski ali komunikacijski sistemi zrakoplovov, sistemi za nadzor zračnega prometa ali kateri koli drugi sistemi za upravljanje prevoza; aplikacije, ki so kritične za varnost, vključno z medicinskimi sistemi ali sistemi za vzdrževanje življenja, aplikacijami za upravljanje vozil ali kakršnimi koli policijskimi, gasilskimi ali drugimi varnostnimi odzivnimi sistemi; in vojaške ali vesoljske aplikacije, oborožitveni sistemi ali okolja.

3. Pridržek pravic. Potrjujete in se strinjate, da je aplikacija na voljo z licenco in vam ni prodana. Ne pridobite nobenih lastniških deležev v aplikaciji v skladu s to pogodbo ali nobenih drugih pravic v zvezi z njo, razen do uporabe aplikacije v skladu s podeljeno licenco in v skladu z vsemi določili, pogoji in omejitvami v skladu s to pogodbo. Družba in njeni licencedajalci ter ponudniki storitev si pridržujejo in obdržijo svoje celotne pravice, lastništvo in delež v aplikaciji, vključno z vsemi avtorskimi pravicami, blagovnimi znamkami in drugimi pravicami intelektualne lastnine v njej ali v zvezi z njo, razen kot vam je izrecno podeljeno v tej pogodbi .

4. Zbiranje in uporaba vaših podatkov. Potrjujete, da lahko podjetje ob prenosu, namestitvi ali uporabi aplikacije uporablja samodejna sredstva (vključno na primer s piškotki in spletnimi svetilniki) za zbiranje informacij o vaši mobilni napravi in vaši uporabi aplikacije. Od vas se lahko zahteva tudi, da zagotovite določene podatke o sebi kot pogoj za prenos, namestitev ali uporabo aplikacije ali nekaterih njenih funkcij ali funkcionalnosti, aplikacija pa vam lahko ponudi priložnosti za deljenje informacij o sebi z drugimi. Za vse informacije, ki jih zbiramo s to aplikacijo ali v povezavi z njo, velja naš pravilnik o zasebnosti https://directoffer.com/privacy-policy. S prenosom, namestitvijo, uporabo in zagotavljanjem informacij tej aplikaciji ali prek nje soglašate z vsemi dejanji, ki jih izvajamo v zvezi z vašimi podatki v skladu s Politiko zasebnosti.

5. Vsebina in storitve. Aplikacija vam lahko omogoči dostop do spletnega mesta podjetja na DirectOffer.com, DirectOffer.net in DirectOffer.io, DirectOffer.eu, DirectOffer.ie, DirectOffer.es, DirectOffer.es, DirectOffer.fr, Direct Offer.ie, Directoffer lahko gostovati na spletnem mestu (skupaj »vsebina in storitve«). Vaš dostop do takšne vsebine in storitev ter njihovo uporabo urejajo pogoji uporabe in pravilnik o zasebnosti spletnega mesta, ki se nahajajo na [POVEZAVA DO POGOJEV UPORABE] in [POVEZAVA DO PRAVILNIKA ZASEBNOSTI], ki sta tukaj vključena s tem sklicevanjem. Vaš dostop do takšne vsebine in storitev ter njihova uporaba lahko zahteva, da potrdite, da sprejemate takšne pogoje uporabe in pravilnik o zasebnosti ter se registrirate na spletnem mestu, če tega ne storite, pa vam lahko prepreči dostop ali uporabo nekaterih funkcij aplikacije. in funkcionalnost. Vsaka kršitev takih pogojev uporabe se bo štela tudi za kršitev te pogodbe.

6. Geografske omejitve. Vsebina in storitve so na voljo za dostop in uporabo le osebam, ki se nahajajo na trgih Združenih držav in Evropske unije (»ozemlja«). Potrjujete, da morda ne boste mogli dostopati do vseh ali nekaterih vsebin in storitev zunaj ozemelj in da dostop do njih morda ni zakonit za nekatere osebe ali v nekaterih državah. Če do vsebine in storitev dostopate zunaj ozemelj, ste odgovorni za skladnost z lokalnimi zakoni.

7. Posodobitve. Podjetje lahko občasno po lastni presoji razvije in zagotovi posodobitve aplikacije, ki lahko vključujejo nadgradnje, popravke napak, popravke, druge popravke napak in/ali nove funkcije (skupaj, vključno s povezano dokumentacijo, "posodobitve"). Posodobitve lahko tudi v celoti spremenijo ali izbrišejo določene funkcije in funkcije. Strinjate se, da podjetje ni dolžno zagotavljati nobenih posodobitev ali nadaljevati zagotavljanja ali omogočanja kakršnih koli posebnih funkcij ali funkcij. Na podlagi nastavitev vaše mobilne naprave, ko je vaša mobilna naprava povezana z internetom:

(a) aplikacija bo samodejno prenesla in namestila vse razpoložljive posodobitve; oz

(b) lahko prejmete obvestilo ali poziv, da prenesete in namestite razpoložljive posodobitve.

Nemudoma boste prenesli in namestili vse posodobitve ter potrdili in se strinjali, da aplikacija ali njeni deli morda ne bodo pravilno delovali, če tega ne storite. Nadalje se strinjate, da bodo vse posodobitve obravnavane kot del aplikacije in da bodo zanje veljali vsi pogoji te pogodbe.

8. Materiali tretjih oseb. Aplikacija lahko prikaže, vključuje ali da na voljo vsebino tretjih oseb (vključno s podatki, informacijami, aplikacijami in drugimi izdelki, storitvami in/ali materiali) ali zagotovi povezave do spletnih mest ali storitev tretjih oseb, vključno z oglaševanjem tretjih oseb. ("Gradiva tretjih oseb"). Potrjujete in se strinjate, da podjetje ni odgovorno za gradivo tretjih oseb, vključno z njihovo točnostjo, popolnostjo, pravočasnostjo, veljavnostjo, skladnostjo z avtorskimi pravicami, zakonitostjo, spodobnostjo, kakovostjo ali katerim koli drugim vidikom. Podjetje ne prevzema in ne bo imelo nobene odgovornosti ali odgovornosti do vas ali katere koli druge osebe ali subjekta za katero koli gradivo tretjih oseb. Gradiva tretjih oseb in povezave do njih so na voljo izključno kot priročnost, do njih pa dostopate in jih uporabljate v celoti na lastno odgovornost ter v skladu s pogoji in določili tretjih oseb.

9. Trajanje in odpoved.

(a) Pogodba začne veljati, ko prenesete ali namestite aplikacijo ali potrdite, da se strinjate s to pogodbo, in bo veljala, dokler je ne odpoveste vi ali podjetje, kot je določeno v tem razdelku 9.

(b) To pogodbo lahko prekinete tako, da iz svoje mobilne naprave izbrišete aplikacijo in vse njene kopije.

(c) Podjetje lahko to pogodbo prekine kadar koli brez predhodnega obvestila, če preneha podpirati aplikacijo, kar lahko stori po lastni presoji, ali v DRUGIH DOGODKIH ODPOVEDI. Poleg tega bo ta pogodba takoj in samodejno prenehala veljati brez kakršnega koli obvestila, če kršite katerega koli določila in pogoje te pogodbe.

(d) Po prenehanju:

(i) prenehajo tudi vse pravice, ki so vam podeljene v okviru te pogodbe; in

(ii) prenehati morate uporabljati aplikacijo in izbrisati vse kopije aplikacije iz vaše mobilne naprave in računa.

(e) Odpoved ne bo omejila nobene pravice ali pravnih sredstev podjetja po zakonu ali lastniškem kapitalu.

10. Zavrnitev jamstev. APLIKACIJA JE IMETNIKU LICENCE NA VOLJO "TAKŠNA, KOT JE" IN Z VSEMI NAPAKAMI IN OKVARAMI BREZ KAKRŠNEGA KOLI JAMSTVA. DO NAJVEČJEGA OBSEGA, KI GA DOVOLI VELJAVNA ZAKONODAJA, PODJETJE V SVOJEM IMENU IN V IMENU SVOJIH PODRUŽNIC TER NJENIH TER NJIHOVIH DAJALCEV LICENC IN PONUDNIKOV STORITEV IZRECNO ODPOVEDUJE VSAKA JAMSTVA, BODISI IZRECNA, NAZNAČENA, Z ZAKONOM ALI DRUGAČE, GLEDE NA APLIKACIJA, VKLJUČNO Z VSEMI POSREDNIMI GARANCIJAMI PRIMERNOSTI ZA PRODAJO, USTREZNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN, LASTNIŠTVO IN NEKRŠITEV TER GARANCIJAMI, KI LAHKO IZHAJAJO IZ POSLOVANJA, POTEKA DELOVANJA, UPORABE ALI TRGOVSKE PRAKSE. BREZ OMEJITVE NA ZGORNJE NAVEDENO PODJETJE NE ZAGOTAVLJA NOBENEGA JAMSTVA ALI ZAVEZE IN NE DA KAKRŠNEGA KOLI ZASTOPANJA, DA BO APLIKACIJA IZPOLNILA VAŠE ZAHTEVE, DOSEGLA KAKRŠNE KOLI NAMENJENE REZULTATE, BO ZDRUŽLJIVA ALI DELOVALA S KAKRŠNO KOLI DRUGO PROGRAMSKO OPREMO, APLIKACIJO, SISTEMI ALI STORITVE, DELOVATI BREZ PREKINITEV, IZPOLNJEVATI VSEH STANDARDOV UČINKOVITOSTI ALI ZANESLJIVOSTI ALI BITI BREZ NAPAK ALI DA JE ALI BODO KAKRŠNE KOLI NAPAKE ALI OKVARE ODPRAVLJENE.

NEKATERE JURISDIKCIJE NE DOVOLJUJEJO IZKLJUČITVE ALI OMEJITEV NAZNAČENIH JAMSTEV ALI OMEJITEV VELJAVNIH ZAKONSKIH PRAVIC POTROŠNIKA, ZATO NEKATERE ALI VSE ZGORNJE IZKLJUČITVE IN OMEJITVE MORDA NE VELJAJO ZA VAS.

11. Omejitev odgovornosti. DO NAJVEČJEGA MERA, KI GA DOVOLJUJE VELJAVNA ZAKONODAJA, V NOBENEM PRIMERU PODJETJE ALI NJEGOVA POVEZANA PODJETJA ALI KATERI ALI NJEN ALI NJIHOVI DAJALCI LICENC ALI PONUDNIKI STORITEV NE IMAJO KAKRŠNE KOLI ODGOVORNOSTI IZ ALI V POVEZAVI Z VAŠO UPORABO ALI NEZMOŽNOSTI UPORABE APLIKACIJE ALI VSEBINA IN STORITVE ZA:

(a) OSEBNA POŠKODBA, LASTNIŠKA ŠKODA, IZGUBA DOBIČKA, STROŠKI NADOMESTNEGA BLAGA ALI STORITEV, IZGUBA PODATKOV, IZGUBA DOBREGA IMENA, PREKINITEV POSLOVANJA, RAČUNALNIŠKA OKVARA ALI OKVARA ALI KAKRŠNA KOLI DRUGA POSLEDIČNA, NAKLJUČNA, POSREDNA, ZGLEDNA, POSEBNA , ALI KAZEN ODŠKODNINA.

(b) NEPOSREDNA ŠKODA V ZNESKIH, KI SKUPNO PRESEGAJO ZNESEK, KI STE GA DEJANSKO PLAČALI ZA APLIKACIJO.

ZGORNJE OMEJITVE BODO VELJALE, ALI JE TA ŠKODA NASTALA ZARADI KRŠITVE POGODBE, KRŠITVE (VKLJUČNO Z MALOMARNOSTJO) ALI DRUGAČE IN NE GLEDE NA ALI JE BILA TA ŠKODA PREDVIDLJIVA ALI JE BILO PODJETJE OBVEŠČENO O MOŽNOSTI TAKŠNE ŠKODE. NEKATERE JURISDIKCIJE NE DOVOLJUJEJO DOLOČENIH OMEJITEV ODGOVORNOSTI, ZATO NEKATERE ALI VSE ZGORNJE OMEJITVE ODGOVORNOSTI MORDA NE VELJAJO ZA VAS.

12. Odškodnina. Strinjate se, da boste družbi in njenim uradnikom, direktorjem, zaposlenim, agentom, podružnicam, naslednikom in odstopom povrnili škodo, jih branili in zaščitili pred kakršnimi koli izgubami, škodo, odgovornostmi, pomanjkljivostmi, zahtevki, tožbami, sodbami, poravnavami, obrestmi , nagrade, kazni, globe, stroški ali izdatki kakršne koli vrste, vključno z odvetniškimi honorarji, ki izhajajo iz ali so povezani z vašo uporabo ali zlorabo aplikacije ali vašo kršitvijo te pogodbe, vključno z, vendar ne omejeno na vsebino, ki jo predložite ali naredite na voljo prek te aplikacije.

13. Izvozna uredba. Za aplikacijo lahko veljajo zakoni ZDA o nadzoru izvoza, vključno z Zakonom o reformi nadzora izvoza in z njim povezanimi predpisi. Neposredno ali posredno ne smete izvoziti, ponovno izvoziti ali izdati aplikacije v katero koli jurisdikcijo ali državo, v katero je izvoz, ponovni izvoz ali sprostitev prepovedan z zakonom, pravilom ali predpisom, ali omogočiti dostopa do aplikacije iz nje. . Upoštevati morate vse veljavne zvezne zakone, predpise in pravila ter izpolniti vse zahtevane obveznosti (vključno s pridobitvijo kakršnega koli potrebnega izvoznega dovoljenja ali druge vladne odobritve) pred izvozom, ponovnim izvozom, sprostitvijo ali kako drugače omogočiti uporabo aplikacije zunaj ZDA.

14. Pravice vlade ZDA. Aplikacija je komercialna računalniška programska oprema, kot je tak izraz opredeljen v 48 CFR §2.101. V skladu s tem, če ste agencija vlade ZDA ali njen izvajalec, prejmete samo tiste pravice v zvezi z aplikacijo, ki so podeljene vsem drugim končnim uporabnikom pod licenco, v skladu z (a) 48 CFR §227.7201 do 48 CFR §227.7204, v zvezi z ministrstvom za obrambo in njihovimi pogodbeniki, ali (b) 48 CFR §12.212, v zvezi z vsemi drugimi imetniki licenc vlade ZDA in njihovimi pogodbeniki.

15. Ločljivost. Če je katera koli določba te pogodbe nezakonita ali neizvršljiva v skladu z veljavno zakonodajo, bo preostali del določbe spremenjen, da se čim bolj približa učinku prvotnega določila, vse druge določbe te pogodbe pa bodo še naprej v polni veljavi.

16. Veljavno pravo. Ta pogodba je urejena z notranjo zakonodajo zvezne države Tennessee in se razlaga v skladu z njo, ne da bi uveljavljala katero koli določbo ali pravilo o izbiri ali koliziji zakonov. Kakršna koli pravna tožba, tožba ali postopek, ki izhaja iz ali je povezan s to pogodbo ali aplikacijo, se sproži izključno na zveznih sodiščih Združenih držav ali sodiščih zvezne države Tennessee, ki se nahajajo v Nashvillu v Tennesseeju. Odpovedujete se kakršnim koli in vsem ugovorom glede izvajanja pristojnosti nad vami s strani takih sodišč in kraja pri teh sodiščih.

17. Omejitev časa za vložitev zahtevkov. KAKRŠEN KOLI TOŽBA ALI ZAHTEVEK, KI MORDA IZHAJA IZ TE POGODBE ALI VLOGE ALI JE POVEZAN Z NJIM, SE MORA ZAČETI V ENEM (1) LETU PO NASTANKU TOŽBE, DRUGEČE JE TAKA TOŽBA ALI ZAHTEVEK TRAJNO ZASTARAN.

18. Celotna pogodba. Ta pogodba, naši pogoji uporabe, naš pravilnik o zasebnosti in vsi drugi pravilniki, navedeni ali priloženi zgoraj navedenemu, sestavljajo celotno pogodbo med vami in podjetjem v zvezi z aplikacijo in nadomeščajo vse predhodne ali trenutne dogovore in dogovore, pisne ali ustne, v zvezi z aplikacijo.

19. Odpoved. Nobeno neuveljavljanje in nobena zamuda pri uveljavljanju katere koli pravice ali katerega koli pooblastila s strani katere koli pogodbene stranke ne velja za odpoved le-tem, prav tako nobeno posamezno ali delno uveljavljanje katere koli pravice ali pooblastila iz tega sporazuma ne preprečuje nadaljnjega izvajanja te ali katere koli druge pravice iz tega naslova. V primeru navzkrižja med to pogodbo in veljavnimi nakupnimi ali drugimi pogoji prevladajo določbe te pogodbe.

sl_SISlovenščina
Pomaknite se na vrh