Genom att använda den här webbplatsen eller någon av dess funktioner samtycker du uttryckligen till användarvillkoren och sekretesspolicyn (https://directoffer.com/privacy-policy) av Direct Offers webbplats, som (inklusive allt innehåll) tillhandahålls dig "i befintligt skick" och all användning av denna webbplats sker på egen risk. Direkterbjudandet ger inga utfästelser, garantier eller garanterar att denna webbplats kommer att vara fri från förlust, förstörelse, skada, korruption, attack, virus, störningar, hacking eller andra säkerhetsintrång och frånsäger sig allt ansvar i samband med detta.

Utan föregående meddelande kan Direkterbjudandet ändra, avbryta eller avbryta någon aspekt eller funktion på denna webbplats eller din användning av denna webbplats. Om direkterbjudandet väljer att ändra, stänga av eller avbryta webbplatsen kommer det inte att vara ansvarigt gentemot dig eller någon tredje part.

Direkterbjudandet garanterar eller garanterar inte att användningen eller resultatet av användningen av webbplatsen (eller dess innehåll, information eller fastighetslistor) är eller kommer att vara korrekt, tillförlitlig, aktuell, oavbruten eller utan fel. Även om innehållet, informationen och fastighetslistorna som är tillgängliga på denna webbplats har erhållits från och skickats av källor som Direct Offer anser vara tillförlitliga, har Direct Offer inte verifierat något sådant innehåll, information och fastighetslistor och, i den utsträckning som är tillåten av tillämplig lag garanterar eller garanterar inte direkterbjudande något sådant innehåll, information och egendomslistor, och frånsäger sig uttryckligen alla garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men inte begränsat till, underförstådda garantier om säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, titel, och icke-intrång. Allt innehåll, information och fastighetslistor som finns på den här webbplatsen är föremål för möjligheten till fel, utelämnanden, prisändringar, uthyrnings- eller andra villkor, förhandsförsäljning, leasing eller finansiering, eller återkallande utan föregående meddelande. Alla uttalanden, prognoser, åsikter, antaganden eller uppskattningar görs av tredje part som inte är anställda, agenter, representanter eller på annat sätt kontrolleras av Direkterbjudandet. Sådana uttalanden, prognoser, åsikter, antaganden eller uppskattningar representerar inte nuvarande eller framtida prestanda för några listade fastigheter. Du och dina skatterådgivare och juridiska rådgivare bör genomföra en noggrann, oberoende undersökning av all egendom som påträffas via denna webbplats och alla övervägda transaktioner som rör någon egendom som listas på denna webbplats. Innehållet, informationen, fastighetsförteckningarna och tjänsterna som är tillgängliga via Direkterbjudande-webbplatsen kan skickas in eller tillhandahållas av tredje part, och du bekräftar att Direkterbjudandet inte tar något ansvar för sådant innehåll, information, fastighetslistor eller tjänster.

Direkterbjudande fungerar inte som arbetsgivare, arbetsledare eller huvudman för någon fastighetsmäklare som använder vår webbplats och fastighetsmäklare som du kan stöta på eller interagera med via denna webbplats är inte på något sätt juridiskt anslutna till Direkterbjudandet. Direktörserbjudande ger inga utfästelser, garantier eller garantier beträffande kvalifikationer, referenser, licensstatus, erfarenhet, kompetens, uttalanden, representationer, produkter eller tjänster som erbjuds eller tillhandahålls av några fastighetsmäklare som möter på denna webbplats. Du samtycker till att varken du eller Direct Offer har för avsikt att skapa en fastighetsmäklare/kundrelation och därför skapas inga sådana relationer genom din användning av webbplatsen. Direkterbjudandet frånsäger sig uttryckligen allt ansvar som uppstår till följd av kommunikation, transaktioner eller affärer mellan:

 1. alla användare av webbplatsen, oavsett om det är fastighetsmäklare eller inte,

 2. eventuella användare och eventuella fastighetsmäklare, och

 3. alla användare och alla individer eller andra tredje parter, inklusive men inte begränsat till köpare eller säljare av listade fastigheter.

För agenter:

Direkterbjudande ger inga utfästelser, garantier eller garantier beträffande kvalifikationer, referenser, licensstatus, erfarenhet, kompetens, uttalanden, representationer, produkter eller tjänster som erbjuds eller tillhandahålls av användare, köpare, säljare eller fastighetsmäklare som möter på denna webbplats. Du samtycker till att varken du eller Direct Offer har för avsikt att skapa en fastighetsmäklare/kundrelation och därför skapas inga sådana relationer genom din användning av webbplatsen. Direkterbjudande frånsäger sig uttryckligen allt ansvar som härrör från all kommunikation, transaktioner eller affärer mellan (1) fastighetsmäklare och andra användare av webbplatsen, oavsett om det är fastighetsmäklare eller inte, (2) fastighetsmäklare och användare, köpare. , säljare eller andra fastighetsmäklare som påträffas på denna webbplats, och (3) alla fastighetsmäklare och eventuella individer eller andra tredje parter, inklusive men inte begränsat till köpare eller säljare av listade fastigheter.

Genom att använda vår tjänst accepterar och samtycker du till att DirectOffer delar dina publicerade ljudturer i sina marknadsförings- och marknadsföringsinsatser. Du samtycker till att DirectOffer inte kan hållas ansvarigt för att visa dina publicerade ljudturer under några omständigheter. DirectOffer kommer endast att använda dina publicerade ljudturer för att publicera tjänsten. Eventuella opublicerade ljudturer kommer inte att vara offentligt tillgängliga.

Godkännande av användarvillkoren

Dessa användarvillkor ingås av och mellan dig och Direct Offer, Inc. ("Företaget", "vi" eller "oss"). Följande villkor, tillsammans med alla dokument som de uttryckligen innehåller genom referens (tillsammans "Användarvillkor"), reglerar din åtkomst till och användning av DirectOffer.com, doaudiotours.com, DirectOffer.net och DirectOffer.io, DirectOffer. eu, DirectOffer.ie, DirectOffer.es, DirectOffer.es, DirectOffer.fr, Direct Offer.ie, Directoffer.info, Directoffer.mobi, DirectOffer.org, DirectOffer.uk, DirectOffer.biz, DirectOffers.fr, inklusive allt innehåll , funktionalitet och tjänster som erbjuds på eller via DirectOffer.com, DirectOffer.net och DirectOffer.io, DirectOffer.eu, DirectOffer.ie, DirectOffer.es, DirectOffer.es, DirectOffer.fr, Direct Offer.ie, Directoffer.info, Directoffer.mobi, DirectOffer.org, DirectOffer.uk, DirectOffer.biz, DirectOffers.fr ("Webbplatsen"), antingen som gäst eller registrerad användare.

Läs användarvillkoren noggrant innan du börjar använda webbplatsen. Genom att använda webbplatsen eller genom att klicka för att acceptera eller godkänna användarvillkoren när detta alternativ görs tillgängligt för dig, accepterar och samtycker du till att vara bunden och följa dessa användarvillkor och vår sekretesspolicy, som finns på https://directoffer.com/privacy-policy, införlivad häri genom referens. Om du inte vill godkänna dessa användarvillkor eller integritetspolicyn får du inte komma åt eller använda webbplatsen.

Denna webbplats erbjuds och är tillgänglig för användare som är 18 år eller äldre och som bor i USA, EU-marknader eller något av deras territorier eller ägodelar. Genom att använda denna webbplats, representerar och garanterar du att du är myndig för att bilda ett bindande kontrakt med företaget och uppfylla alla ovanstående behörighetskrav. Om du inte uppfyller alla dessa krav får du inte komma åt eller använda webbplatsen.

Ändringar av användarvillkoren

Vi kan revidera och uppdatera dessa användarvillkor från tid till annan efter eget gottfinnande. Alla ändringar träder i kraft omedelbart när vi publicerar dem och gäller för all åtkomst till och användning av webbplatsen därefter. Eventuella ändringar av tvistlösningsbestämmelserna som anges i Gällande lag och 0 kommer dock inte att gälla för eventuella tvister för vilka parterna faktiskt har meddelats på eller före det datum då ändringen publiceras på webbplatsen.

Din fortsatta användning av webbplatsen efter publiceringen av reviderade användarvillkor innebär att du accepterar och godkänner ändringarna. Du förväntas kontrollera denna sida från tid till varje gång du besöker denna webbplats så att du är medveten om eventuella ändringar, eftersom de är bindande för dig.

Åtkomst till webbplatsen och kontosäkerhet

Vi förbehåller oss rätten att dra tillbaka eller ändra denna webbplats, och alla tjänster eller material som vi tillhandahåller på webbplatsen, efter eget gottfinnande utan föregående meddelande. Vi kommer inte att hållas ansvariga om hela eller delar av webbplatsen av någon anledning är otillgänglig när som helst eller under någon period. Från tid till annan kan vi begränsa åtkomsten till vissa delar av webbplatsen, eller hela webbplatsen, för användare, inklusive registrerade användare.

Du ansvarar för båda:

 • Göra alla nödvändiga arrangemang för att du ska få tillgång till webbplatsen.

 • Se till att alla personer som kommer åt webbplatsen via din internetanslutning är medvetna om dessa användarvillkor och följer dem.

 
För att komma åt webbplatsen eller några av de resurser den erbjuder kan du bli ombedd att ange vissa registreringsuppgifter eller annan information. Det är ett villkor för din användning av webbplatsen att all information du tillhandahåller på webbplatsen är korrekt, aktuell och fullständig. Du samtycker till att all information du tillhandahåller för att registrera dig på denna webbplats eller på annat sätt, inklusive, men inte begränsat till, genom användning av interaktiva funktioner på webbplatsen, styrs av vår integritetspolicy https://directoffer.com/privacy-policy, och du samtycker till alla åtgärder vi vidtar med avseende på din information i enlighet med vår integritetspolicy.

Om du väljer, eller förses med, ett användarnamn, lösenord eller någon annan information som en del av våra säkerhetsprocedurer, måste du behandla sådan information som konfidentiell och du får inte avslöja den till någon annan person eller enhet. Du bekräftar också att ditt konto är personligt för dig och samtycker till att inte ge någon annan person åtkomst till denna webbplats eller delar av den med ditt användarnamn, lösenord eller annan säkerhetsinformation. Du samtycker till att omedelbart meddela oss om obehörig åtkomst till eller användning av ditt användarnamn eller lösenord eller något annat säkerhetsbrott. Du samtycker också till att se till att du avslutar ditt konto i slutet av varje session. Du bör vara särskilt försiktig när du kommer åt ditt konto från en offentlig eller delad dator så att andra inte kan se eller registrera ditt lösenord eller annan personlig information.

Vi har rätt att inaktivera alla användarnamn, lösenord eller andra identifierare, oavsett om de valts av dig eller tillhandahålls av oss, när som helst efter eget gottfinnande av någon eller ingen anledning, inklusive om, enligt vår åsikt, du har brutit mot någon bestämmelse av dessa användarvillkor.


Immateriella rättigheter

 
Webbplatsen och hela dess innehåll, funktioner och funktionalitet (inklusive men inte begränsat till all information, programvara, text, displayer, bilder, video och ljud, samt design, urval och arrangemang därav) ägs av företaget, dess licensgivare eller andra leverantörer av sådant material och är skyddade av USA och internationella lagar om upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter och andra immateriella rättigheter eller äganderättslagar.

Dessa användarvillkor tillåter dig att använda webbplatsen endast för personligt, icke-kommersiellt bruk. Du får inte reproducera, distribuera, modifiera, skapa härledda verk av, offentligt visa, offentligt framföra, återpublicera, ladda ner, lagra eller överföra något av materialet på vår webbplats, förutom enligt följande:

 • Din dator kan tillfälligt lagra kopior av sådant material i RAM-minnet i samband med att du kommer åt och tittar på detta material.

 • Du kan lagra filer som automatiskt cachelagras av din webbläsare för visningsförbättringsändamål.

 • Du får skriva ut eller ladda ner en kopia av ett rimligt antal sidor på webbplatsen för ditt eget personliga, icke-kommersiellt bruk och inte för vidare reproduktion, publicering eller distribution.

 • Om vi tillhandahåller stationära, mobila eller andra applikationer för nedladdning, får du ladda ner en enstaka kopia till din dator eller mobila enhet enbart för ditt eget personliga, icke-kommersiella bruk, förutsatt att du samtycker till att vara bunden av vårt slutanvändarlicensavtal för sådana applikationer.

 • Om vi tillhandahåller sociala mediefunktioner med visst innehåll kan du vidta sådana åtgärder som aktiveras av sådana funktioner.


Du får inte:

 • Ändra kopior av material från denna webbplats.

 • Använd alla illustrationer, fotografier, video- eller ljudsekvenser eller någon grafik separat från den medföljande texten.

 • Ta bort eller ändra meddelanden om upphovsrätt, varumärken eller andra äganderätter från kopior av material från denna webbplats.

Du får inte komma åt eller använda för kommersiella ändamål någon del av webbplatsen eller några tjänster eller material som är tillgängligt via webbplatsen.

Om du vill använda något annat material på webbplatsen än det som anges i detta avsnitt, vänligen skicka din förfrågan till: admin@directoffer.com

Om du skriver ut, kopierar, modifierar, laddar ner eller på annat sätt använder eller ger någon annan person tillgång till någon del av webbplatsen i strid med användarvillkoren, upphör din rätt att använda webbplatsen omedelbart och du måste, efter vårt val , returnera eller förstöra alla kopior av det material du har gjort. Ingen rätt, titel eller intresse i eller till webbplatsen eller något innehåll på webbplatsen överförs till dig, och alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas är reserverade av företaget. All användning av webbplatsen som inte uttryckligen tillåts av dessa användarvillkor är ett brott mot dessa användarvillkor och kan bryta mot upphovsrätt, varumärken och andra lagar.

Varumärken


Företagsnamnet, villkoren, företagets varumärke(n), företagets logotyp och alla relaterade namn, logotyper, produkt- och tjänstnamn, design och slogans är varumärken som tillhör företaget eller dess dotterbolag eller licensgivare. Du får inte använda sådana märken utan föregående skriftligt tillstånd från företaget. Alla andra namn, logotyper, produkt- och tjänstnamn, design och slogans på denna webbplats är varumärken som tillhör sina respektive ägare.

Förbjudna användningar

Du får endast använda webbplatsen för lagliga ändamål och i enlighet med dessa användarvillkor. Du samtycker till att inte använda webbplatsen:

 • På något sätt som bryter mot någon tillämplig federal, statlig, lokal eller internationell lag eller förordning (inklusive, utan begränsning, lagar angående export av data eller programvara till och från USA eller andra länder).

 • I syfte att utnyttja, skada eller försöka utnyttja eller skada minderåriga på något sätt genom att utsätta dem för olämpligt innehåll, be om personligt identifierbar information eller på annat sätt.

 • Att skicka, medvetet ta emot, ladda upp, ladda ner, använda eller återanvända material som inte överensstämmer med innehållsstandarderna [LINK TO CONTENT STANDARDS] som anges i dessa användarvillkor.

 • För att överföra, eller upphandla sändning av, reklam eller marknadsföringsmaterial utan vårt skriftliga medgivande i förväg, inklusive "skräppost", "kedjebrev", "spam" eller någon annan liknande uppmaning.

 • Att utge sig för eller försöka utge sig för företaget, en företagsanställd, en annan användare eller någon annan person eller enhet (inklusive, utan begränsning, genom att använda e-postadresser eller skärmnamn som är associerade med något av det föregående).

 • Att engagera sig i något annat beteende som begränsar eller hämmar någons användning eller åtnjutande av webbplatsen, eller som, enligt beslut av oss, kan skada företaget eller användarna av webbplatsen, eller utsätta dem för ansvar.

Dessutom samtycker du till att inte:

 • Använd webbplatsen på något sätt som kan inaktivera, överbelasta, skada eller försämra webbplatsen eller störa någon annan parts användning av webbplatsen, inklusive deras förmåga att engagera sig i realtidsaktiviteter via webbplatsen.

 • Använd valfri robot, spindel eller annan automatisk enhet, process eller medel för att komma åt webbplatsen för vilket ändamål som helst, inklusive övervakning eller kopiering av något av materialet på webbplatsen.

 • Använd vilken manuell process som helst för att övervaka eller kopiera något av materialet på webbplatsen, eller för något annat ändamål som inte uttryckligen godkänts i dessa användarvillkor, utan vårt skriftliga medgivande i förväg.

 • Använd någon enhet, programvara eller rutin som stör webbplatsens funktion.

 • Introducera virus, trojanska hästar, maskar, logiska bomber eller annat material som är skadligt eller tekniskt skadligt.

 • Försök att få obehörig åtkomst till, störa, skada eller störa någon del av webbplatsen, servern på vilken webbplatsen är lagrad eller någon server, dator eller databas som är ansluten till webbplatsen.

 • Attackera webbplatsen via en denial-of-service attack eller en distribuerad denial-of-service attack.
  Försök annars att störa webbplatsens funktion.

Användarbidrag

Webbplatsen kan innehålla anslagstavlor, chattrum, personliga webbsidor eller profiler, forum, anslagstavlor, direktmeddelanden och andra interaktiva funktioner (sammantaget "Interaktiva tjänster") som tillåter användare att lägga upp, skicka, publicera, visa eller överföra till andra användare eller andra personer (hädanefter "lägga upp") innehåll eller material (sammantaget "användarbidrag") på eller via webbplatsen.

Alla användarbidrag måste följa innehållsstandarderna som anges i dessa användarvillkor.

Alla användarbidrag som du lägger upp på webbplatsen kommer att betraktas som icke-konfidentiella och icke-proprietära. Genom att tillhandahålla något användarbidrag på webbplatsen ger du oss och våra dotterbolag och tjänsteleverantörer, och var och en av deras och våra respektive licenstagare, efterträdare, och tilldelar rätten att använda, reproducera, modifiera, utföra, visa, distribuera och på annat sätt avslöja till tredje part sådant material för alla ändamål/enligt dina kontoinställningar.

Du representerar och garanterar att:

 • Du äger eller kontrollerar alla rättigheter i och till användarbidragen och har rätt att bevilja den ovan beviljade licensen till oss och våra dotterbolag och tjänsteleverantörer, och var och en av deras och våra respektive licenstagare, efterträdare och överlåtare.

 • Alla dina användarbidrag gör och kommer att följa dessa användarvillkor.

 • Du förstår och erkänner att du är ansvarig för alla Användarbidrag du skickar eller bidrar med, och du, inte företaget, har det fulla ansvaret för sådant innehåll, inklusive dess laglighet, tillförlitlighet, riktighet och lämplighet.

 • Vi är inte ansvariga eller ansvariga gentemot någon tredje part för innehållet eller riktigheten i användarbidrag som du eller någon annan användare av webbplatsen har lagt upp.

Övervakning och tillsyn; Uppsägning

Vi har rätt att:

 • Ta bort eller vägra att lägga upp några användarbidrag av någon eller ingen anledning efter vårt eget gottfinnande.

 • Vidta alla åtgärder med avseende på användarbidrag som vi anser vara nödvändiga eller lämpliga efter eget gottfinnande, inklusive om vi anser att sådant användarbidrag bryter mot användarvillkoren, inklusive innehållsstandarderna, gör intrång i någon persons immateriella rättigheter eller andra rättigheter. eller enhet, hotar den personliga säkerheten för användare av webbplatsen eller allmänheten, eller kan skapa ansvar för företaget.

 • Avslöja din identitet eller annan information om dig till tredje part som hävdar att material som du lagt upp bryter mot deras rättigheter, inklusive deras immateriella rättigheter eller deras rätt till integritet.

 • Vidta lämpliga rättsliga åtgärder, inklusive men inte begränsat till, hänvisning till brottsbekämpande myndigheter för all olaglig eller obehörig användning av webbplatsen.

 • Avsluta eller stänga av din åtkomst till hela eller delar av webbplatsen av någon eller ingen anledning, inklusive utan begränsning, eventuella brott mot dessa användarvillkor.

Utan att begränsa det föregående har vi rätt att samarbeta fullt ut med alla brottsbekämpande myndigheter eller domstolsbeslut som begär eller uppmanar oss att avslöja identiteten eller annan information om någon som lägger upp material på eller via webbplatsen. DU AVSTÅR OCH HÅLLER FÖRETAGET OCH DESS NOTTADE BOLAG, LICENSTAGARE OCH TJÄNSTELEVERANTÖRER SKADELIGA FRÅN EVENTUELLA ANSPRÅK SOM RESULTAT FRÅN NÅGON ÅTGÄRD SOM VIDTAGS AV NÅGON AV FÖREGÅENDE PARTER UNDER, ELLER TAGES SOM EN KONSEKVENS AV, EGNA PARTER TVÅNG MYNDIGHETERNA.

Vi förbinder oss dock inte att granska allt material innan det publiceras på webbplatsen, och kan inte säkerställa ett snabbt avlägsnande av stötande material efter att det har lagts upp. Följaktligen tar vi inget ansvar för någon åtgärd eller passivitet angående överföringar, kommunikationer eller innehåll som tillhandahålls av någon användare eller tredje part. Vi har inget ansvar eller ansvar gentemot någon för utförandet eller underlåtenheten att utföra de aktiviteter som beskrivs i detta avsnitt.

Innehållsstandarder

Dessa innehållsstandarder gäller för alla användarbidrag och användning av interaktiva tjänster. Användarbidrag måste i sin helhet följa alla tillämpliga federala, statliga, lokala och internationella lagar och förordningar. Utan att begränsa det föregående får inte användarbidrag:

 • Innehåller allt material som är ärekränkande, obscent, oanständigt, kränkande, kränkande, trakasserande, våldsamt, hatiskt, inflammatoriskt eller på annat sätt stötande.

 • Marknadsför sexuellt explicit eller pornografiskt material, våld eller diskriminering baserat på ras, kön, religion, nationalitet, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

 • Gör intrång i patent, varumärken, affärshemligheter, upphovsrätt eller annan immateriell egendom eller andra rättigheter som tillhör någon annan person.

 • Kränker andras lagliga rättigheter (inklusive rättigheterna till publicitet och integritet) eller innehåller material som kan ge upphov till civilrättsligt eller straffrättsligt ansvar enligt tillämpliga lagar eller förordningar eller som på annat sätt kan stå i konflikt med dessa användarvillkor och vår integritetspolicy , https://directoffer.com/privacy-policy.

 • Var sannolikt att lura någon person.

 • Främja olaglig aktivitet, eller förespråka, främja eller bistå någon olaglig handling.

 • Orsaka irritation, besvär eller onödig ångest eller sannolikt att uppröra, genera, larma eller irritera någon annan person.

 • Utge sig för att vara någon person eller förvränga din identitet eller anknytning till någon person eller organisation.

 • Involvera kommersiella aktiviteter eller försäljning, såsom tävlingar, lotterier och andra säljkampanjer, byteshandel eller reklam.

 • Ge intryck av att de härrör från eller är godkända av oss eller någon annan person eller enhet, om så inte är fallet.

Reliance on Information Posted

Informationen som presenteras på eller genom webbplatsen görs tillgänglig endast för allmänna informationsändamål. Vi garanterar inte riktigheten, fullständigheten eller användbarheten av denna information. Allt du litar på sådan information sker helt på din egen risk. Vi frånsäger oss allt ansvar och ansvar som härrör från eventuell tillit till sådant material av dig eller någon annan besökare på webbplatsen, eller av någon som kan bli informerad om något av dess innehåll.

Denna webbplats kan innehålla innehåll som tillhandahålls av tredje part, inklusive material som tillhandahålls av andra användare, bloggare och tredjepartslicensgivare, syndikatorer, aggregatorer och/eller rapporteringstjänster. Alla uttalanden och/eller åsikter som uttrycks i detta material, och alla artiklar och svar på frågor och annat innehåll, annat än innehållet som tillhandahålls av företaget, är enbart åsikter och ansvar för den person eller enhet som tillhandahåller detta material. Dessa material återspeglar inte nödvändigtvis företagets åsikter. Vi är inte ansvariga, eller ansvariga gentemot dig eller någon tredje part, för innehållet eller riktigheten i något material som tillhandahålls av tredje part.

Ändringar på webbplatsen

Vi kan uppdatera innehållet på denna webbplats då och då, men dess innehåll är inte nödvändigtvis komplett eller uppdaterat. Allt material på webbplatsen kan vara inaktuellt vid varje given tidpunkt, och vi är inte skyldiga att uppdatera sådant material.

Information om dig och dina besök på webbplatsen

All information vi samlar in på denna webbplats är föremål för vår integritetspolicy https://directoffer.com/privacy-policy. Genom att använda webbplatsen samtycker du till alla åtgärder som vidtas av oss med avseende på din information i enlighet med integritetspolicyn.

Övriga villkor

Ytterligare villkor kan också gälla för specifika delar, tjänster eller funktioner på webbplatsen. Alla sådana ytterligare villkor införlivas härmed genom denna hänvisning i dessa användarvillkor.

Länka till webbplatsen och funktioner för sociala medier

Du får länka till vår hemsida, förutsatt att du gör det på ett sätt som är rättvist och lagligt och inte skadar vårt rykte eller drar fördel av det, men du får inte upprätta en länk på ett sådant sätt att det antyder någon form av association, godkännande eller godkännande från vår sida utan vårt uttryckliga skriftliga medgivande.

Denna webbplats kan tillhandahålla vissa sociala mediefunktioner som gör att du kan:

 • Länka från din egen eller vissa tredje parts webbplatser till visst innehåll på denna webbplats.

 • Skicka e-postmeddelanden eller annan kommunikation med visst innehåll, eller länkar till visst innehåll, på denna webbplats.

 • Orsaka att begränsade delar av innehållet på denna webbplats visas eller verkar visas på din egen eller vissa tredje parts webbplatser.

Du får använda dessa funktioner enbart som de tillhandahålls av oss, och endast med avseende på innehållet de visas med, och i övrigt i enlighet med eventuella ytterligare villkor och villkor som vi tillhandahåller med avseende på sådana funktioner. Med förbehåll för det föregående får du inte:

 • Skapa en länk från en webbplats som inte ägs av dig.

 • Gör att webbplatsen eller delar av den visas på eller verkar visas av någon annan webbplats, till exempel inramning, djuplänkning eller inlinelänkning.

 • Länk till någon annan del av webbplatsen än hemsidan.

 • I annat fall vidta åtgärder med avseende på materialet på denna webbplats som är oförenliga med någon annan bestämmelse i dessa användarvillkor.

Webbplatsen från vilken du länkar, eller på vilken du gör visst innehåll tillgängligt, måste i alla avseenden följa innehållsstandarderna som anges i dessa användarvillkor.

Du samtycker till att samarbeta med oss för att få all otillåten inramning eller länkning att omedelbart stoppas. Vi förbehåller oss rätten att dra tillbaka länkningstillstånd utan föregående meddelande.

Vi kan inaktivera alla eller alla sociala mediers funktioner och länkar när som helst utan förvarning efter eget gottfinnande.

Länkar från webbplatsen

Om webbplatsen innehåller länkar till andra webbplatser och resurser tillhandahållna av tredje part, tillhandahålls dessa länkar endast för din bekvämlighet. Detta inkluderar länkar som finns i annonser, inklusive bannerannonser och sponsrade länkar. Vi har ingen kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller resurser och tar inget ansvar för dem eller för någon förlust eller skada som kan uppstå från din användning av dem. Om du bestämmer dig för att komma åt någon av de tredjepartswebbplatser som är länkade till denna webbplats, gör du det helt på egen risk och i enlighet med villkoren för användning av sådana webbplatser.

Geografiska begränsningar

Ägaren av webbplatsen är baserad i delstaten Tennessee i USA. Vi tillhandahåller denna webbplats endast för användning av personer i USA. Vi gör inga anspråk på att webbplatsen eller något av dess innehåll är tillgängligt eller lämpligt utanför USA. Tillgång till webbplatsen kanske inte är laglig av vissa personer eller i vissa länder. Om du går in på webbplatsen utanför USA gör du det på eget initiativ och ansvarar för efterlevnad av lokala lagar.

Friskrivning från garantier

Du förstår att vi inte kan och inte garanterar eller garanterar att filer tillgängliga för nedladdning från internet eller webbplatsen kommer att vara fria från virus eller annan destruktiv kod. Du är ansvarig för att implementera tillräckliga procedurer och kontrollpunkter för att tillfredsställa dina särskilda krav för antivirusskydd och noggrannhet av datainmatning och -utdata, och för att upprätthålla ett sätt utanför vår webbplats för eventuell rekonstruktion av förlorad data. I DEN FULLSTÄNDIGA OMSTÄNDIGHET SOM LAGAR, ÄR VI INTE ANSVARIGA FÖR NÅGON FÖRLUST ELLER SKADA ORSAKAD AV EN DISTRIBUERAD DENIAL-OF-SERVICE-ATTACK, VIRUS ELLER ANNAT TEKNOLOGISKT SKADLIGT MATERIAL SOM KAN INFICERA DIN PROGRAM, DIN PROGRAMMET
EGENDOMSTÄLLD MATERIAL PÅ GRUND AV DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN ELLER NÅGRA TJÄNSTER ELLER FÖREMÅL SOM ERHÅLLS GENOM WEBBPLATSEN ELLER PÅ DIN NEDLADDNING AV NÅGOT MATERIAL SOM UPPLATS PÅ DEN ELLER PÅ NÅGON WEBBPLATS LÄNKAD TILL DEN.

DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN, DESS INNEHÅLL OCH ALLA TJÄNSTER ELLER FÖREMÅL SOM ERHÅLLS GENOM WEBBPLATSEN ÄR PÅ DIN EGEN RISK. WEBBPLATSEN, DESS INNEHÅLL OCH ALLA TJÄNSTER ELLER FÖREMÅL SOM ERHÅLLS GENOM WEBBPLATSEN TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK OCH "SOM TILLGÄNGLIGT", UTAN NÅGRA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARKEN UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA. VARKEN FÖRETAGET ELLER NÅGON PERSON SOM ASCIERAS MED FÖRETAGET GER NÅGON GARANTI ELLER REPRESSENTATION MED REPETERANDE TILL WEBBPLATSENS FULLSTÄNDIGHET, SÄKERHET, PÅLITLIGHET, KVALITET, NOGGRANNHET ELLER TILLGÄNGLIGHET. UTAN ATT BEGRÄNSA DET FÖREGÅENDE, VARKEN FÖRETAGET ELLER NÅGON SOM FÖRENAR MED FÖRETAGET REPRENTERAR ELLER GARANTIERAR ATT WEBBPLATSEN, DESS INNEHÅLL ELLER NÅGRA TJÄNSTER ELLER FÖREMÅL SOM ERHÅLLS GENOM WEBBPLATSEN KOMMER ATT VARA OBLIGATORISKA, ELLER OJÄNLIGA, ELLER OJÄNST ECTS KOMMER KORRIGERAT, ATT VÅR WEBBPLATS ELLER SERVERN SOM GÖR DEN TILLGÄNGLIG ÄR FRI FRA VIRUS ELLER ANDRA SKADLIGA KOMPONENTER, ELLER ATT WEBBPLATSEN ELLER NÅGRA TJÄNSTER ELLER OBJEKT SOM ERHÅLLS GENOM WEBBPLATSEN ANNAT ELLER ATT DIN ELLER ANNAT KOMMER.

I den fulla utsträckning som tillhandahålls enligt lag friskriver sig företaget alla garantier av något slag, vare sig det är uttryckligt eller underförstått, lagstadgat eller på annat sätt, inklusive men inte begränsat till några garantier för försäljningsbarhet, icke-intrång och kondition för särskilt syfte.

Ovanstående PÅVERKAR INTE NÅGRA GARANTIER SOM INTE KAN EXKLUDERAS ELLER BEGRÄNSAS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Ansvarsbegränsning

I DEN FULLSTÄNDIGA OMSTÄNDIGHET SOM LAGGEN GER, KOMMER FÖRETAGET, DESS AFFILIATES, ELLER DERAS LICENSGIVARE, SERVICELEVERANTÖRER, ANSTÄLLDA, AGENTER, Tjänstemän ELLER DIREKTÖRER UNDER NÅGOT OMSTÄNDIGHET ANSVARIGA FÖR SKADOR AV NÅGOT SLAG, UTAN NÅGOT ELLER UNDER NÅGOT SLAG. I SAMBAND MED DIN ANVÄNDNING, ELLER OFÖJLIGHET ATT ANVÄNDA, WEBBPLATSEN, EVENTUELLA WEBBPLATSER SOM ÄR LÄNKAD TILL DEN, NÅGOT INNEHÅLL PÅ WEBBPLATSEN ELLER SÅDANA ANDRA WEBBPLATSER, INKLUSIVE EVENTUELLA DIREKTA, INDIREKTA, SPECIELLA, OAVSIKTLIGA, EJ FÖLJDIG, I FÖLJANDE, TILL, PERSONSKADA, SMÄRTA OCH LIDEN, EMOTIONELL NÖD, FÖRLUST AV INKOMST, FÖRLUST AV VINST, FÖRLUST AV VERKSAMHET ELLER FÖRVÄNTADE BESPARINGAR, FÖRLUST AV ANVÄNDNING, FÖRLUST AV GOODWILL, FÖRLUST AV DATA, OCH NÄR DET HELST, AV KONTRAKT, ELLER ANNAT, ÄVEN OM DET ÄR FÖRUTSÅBART.

Ovanstående PÅVERKAR INTE NÅGOT ANSVAR SOM INTE KAN EXKLUDERAS ELLER BEGRÄNSAS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.


Skadeersättning

Du samtycker till att försvara, gottgöra och hålla företaget, dess dotterbolag, licensgivare och tjänsteleverantörer skadeslösa, och dess och deras respektive tjänstemän, styrelseledamöter, anställda, entreprenörer, agenter, licensgivare, leverantörer, efterträdare och överlåtare från och mot alla anspråk , skulder, skadestånd, domar, utmärkelser, förluster, kostnader, utgifter eller arvoden (inklusive rimliga advokatarvoden) som härrör från eller relaterade till ditt brott mot dessa användarvillkor eller din användning av webbplatsen, inklusive men inte begränsat till , dina användarbidrag, all användning av webbplatsens innehåll, tjänster och produkter annat än vad som uttryckligen godkänts i dessa användarvillkor, eller din användning av all information som erhållits från webbplatsen.

Gällande lag och jurisdiktion

Alla frågor som rör webbplatsen och dessa användarvillkor, och alla tvister eller anspråk som uppstår därav eller relaterade till dem (i varje fall, inklusive icke-kontraktuella tvister eller anspråk), ska styras av och tolkas i enlighet med de interna lagarna i State of Tennessee utan att ge verkan åt något val eller lagkonflikt bestämmelse eller regel (oavsett om det gäller delstaten Tennessee eller någon annan jurisdiktion).

Såvida inte företaget kräver att du lämnar in en tvist till skiljedom, i vilket fall du kommer att upphöra med alla förfaranden och samtycka till att sådana förfaranden tas bort till skiljeförfarande, alla rättsliga förfaranden, åtgärder eller förfaranden som uppstår ur, eller relaterade till, dessa användarvillkor eller så ska webbplatsen införas i de federala domstolarna i USA eller domstolarna i delstaten Tennessee, i varje fall belägen i staden Nashville och County of Davidson, även om vi förbehåller oss rätten att väcka stämning, talan eller förfarande mot dig för brott mot dessa användarvillkor i ditt hemland eller något annat relevant land. Du avstår från alla invändningar mot utövandet av jurisdiktion över dig av sådana domstolar och mot plats i sådana domstolar.

Skiljedom

Efter företagets eget gottfinnande kan det kräva att du lämnar in eventuella tvister som härrör från dessa användarvillkor eller användning av webbplatsen, inklusive tvister som uppstår från eller rörande deras tolkning, överträdelse, ogiltighet, bristande prestanda eller uppsägning, till slutlig och bindande skiljedom enligt reglerna för skiljeförfarande från American Arbitration Association som tillämpar Tennessees lagar.

Begränsning av tid för att lämna in anspråk

NÅGON ORSAK TILL ÅTGÄRD ELLER ANSVAR DU KAN HA SOM UPPSTÅR FRÅN ELLER relaterade till DESSA ANVÄNDARVILLKOR ELLER WEBBPLATSEN MÅSTE BÖRJAS INOM ETT (1) ÅR EFTER ATT ÅTGÄRDEN KOMMER TILL; ANNAT SÅDAN ÄR SÅDAN ORSAK TILL ÅTGÄRD ELLER ANSVAR PERMANENT FÖRSÄKRA.

Avstående och avskiljbarhet

Inget avstående från företagets sida av något villkor eller villkor som anges i dessa användarvillkor ska anses vara ett ytterligare eller fortsatt avstående från sådana villkor eller villkor eller ett avstående från något annat villkor eller villkor, och varje underlåtenhet från företaget att hävda en rättighet eller bestämmelse under dessa användarvillkor ska inte utgöra ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse.

Om någon bestämmelse i dessa användarvillkor av en domstol eller annan domstol med behörig jurisdiktion anses vara ogiltig, olaglig eller omöjlig att verkställa av någon anledning, ska en sådan bestämmelse elimineras eller begränsas till minsta möjliga utsträckning så att de återstående bestämmelserna i villkoren of Use kommer att fortsätta med full kraft och effekt.

Hela avtalet

Användarvillkoren och vår integritetspolicy och försäljningsvillkor utgör det enda och fullständiga avtalet mellan dig och Direct Offer, Inc. angående webbplatsen och ersätter alla tidigare och samtidiga överenskommelser, avtal, utfästelser och garantier, både skriftliga och muntliga , angående webbplatsen.

Dina kommentarer och bekymmer

Denna webbplats drivs av Direct Offer, Inc. Direct Offer, Inc.

2817 West End Avenue, Ste. 126, #228 Nashville, TN 37203-1435

Alla meddelanden om upphovsrättsintrång, feedback, kommentarer, förfrågningar om teknisk support och annan kommunikation som rör webbplatsen ska riktas till: admin@directoffer.com

Licensavtal för slutanvändare

Detta slutanvändarlicensavtal ("Avtalet") är ett bindande avtal mellan dig ("Slutanvändare" eller "dig") och Direct Offer, Inc. ("Företaget"). Detta avtal reglerar din användning av plattformen för direkterbjudande på webbplatsen och mobilapplikationen (inklusive all relaterad dokumentation, "Applikationen"). Applikationen är licensierad, inte såld, till dig.

GENOM ATT KLICKA PÅ "GODKÄNNA"-KNAPPEN, LADDA NER, INSTALLERA ELLER ANVÄNDA APPLIKATIONEN, BEKRÄFTAR DU (A) ATT DU HAR LÄST OCH FÖRSTÅTT DETTA AVTAL; (B) REPRENTERA ATT DU ÄR 18 ÅR ELLER ÄLDRE; OCH (C) ACCEPTERAR DETTA AVTAL OCH GODKÄNNER ATT DU ÄR JURIDISKT BUNDEN AV DESS VILLKOR. OM DU INTE ACCEPTERAR DESSA VILLKOR, LADDA INTE LADDA, INSTALLERA ELLER ANVÄNDA APPLIKATIONEN.

1. Licensbeviljande. I enlighet med villkoren i detta avtal ger företaget dig en begränsad, icke-exklusiv och icke överlåtbar licens till:

(a) ladda ner, installera och använda applikationen för din personliga, icke-kommersiell användning på en enda mobil enhet eller webbläsarenhet som ägs eller på annat sätt kontrolleras av dig ("Mobilenhet") strikt i enlighet med applikationens dokumentation.

(b) få tillgång till, strömma, ladda ner och använda innehållet och tjänsterna (enligt avsnitt 5) som gjorts tillgängliga i eller på annat sätt tillgängliga via applikationen på en sådan mobil enhet, strikt i enlighet med detta avtal och de användarvillkor som gäller för sådana Innehåll och tjänster.

2. Licensrestriktioner. Licenstagaren ska inte:

(a) kopiera applikationen, förutom vad som uttryckligen tillåts i denna licens;
(b) modifiera, översätta, anpassa eller på annat sätt skapa härledda verk eller förbättringar, oavsett om de är patenterbara eller inte, av applikationen;

(c) bakåtkonstruera, demontera, dekompilera, avkoda eller på annat sätt försöka härleda eller få tillgång till källkoden för applikationen eller någon del därav;

(d) ta bort, ta bort, ändra eller dölja alla varumärken eller meddelanden om upphovsrätt, varumärke, patent eller andra immateriella rättigheter eller äganderättsmeddelanden från applikationen, inklusive kopior därav;

(e) hyra ut, leasa ut, låna ut, sälja, underlicensiera, tilldela, distribuera, publicera, överföra eller på annat sätt göra applikationen eller några funktioner eller funktioner i applikationen tillgänglig för tredje part av någon anledning, inklusive genom att göra applikationen tillgänglig på ett nätverk där den kan nås av mer än en enhet vid varje tidpunkt;

(f) ta bort, inaktivera, kringgå eller på annat sätt skapa eller implementera någon lösning på kopieringsskydd, rättighetshantering eller säkerhetsfunktioner i eller skydda applikationen; eller

(g) använda applikationen i, eller i samband med, design, konstruktion, underhåll eller drift av farliga miljöer eller system, inklusive alla kraftgenereringssystem; flygplansnavigering eller kommunikationssystem, flygledningssystem eller andra transportledningssystem; säkerhetskritiska applikationer, inklusive medicinska eller livsuppehållande system, applikationer för fordonsdrift eller polis-, brand- eller andra säkerhetsresponssystem; och militära eller rymdtillämpningar, vapensystem eller miljöer.

3. Rättighetsförbehåll. Du bekräftar och samtycker till att applikationen tillhandahålls under licens och inte säljs till dig. Du förvärvar inget ägande i applikationen enligt detta avtal, eller några andra rättigheter därtill förutom att använda applikationen i enlighet med den beviljade licensen, och med förbehåll för alla villkor, villkor och begränsningar, enligt detta avtal. Företaget och dess licensgivare och tjänsteleverantörer förbehåller sig och ska behålla hela sin rätt, äganderätt och intresse i och till applikationen, inklusive alla upphovsrätter, varumärken och andra immateriella rättigheter däri eller relaterade till den, förutom vad som uttryckligen beviljats dig i detta avtal .

4. Insamling och användning av din information. Du godkänner att när du laddar ner, installerar eller använder applikationen kan företaget använda automatiska medel (inklusive till exempel cookies och webbsignaler) för att samla in information om din mobila enhet och om din användning av applikationen. Du kan också behöva tillhandahålla viss information om dig själv som ett villkor för nedladdning, installation eller användning av applikationen eller vissa av dess funktioner eller funktioner, och applikationen kan ge dig möjligheter att dela information om dig själv med andra. All information vi samlar in genom eller i samband med denna applikation är föremål för vår integritetspolicy https://directoffer.com/privacy-policy. Genom att ladda ner, installera, använda och tillhandahålla information till eller genom denna applikation samtycker du till alla åtgärder som vidtas av oss med avseende på din information i enlighet med integritetspolicyn.

5. Innehåll och tjänster. Applikationen kan ge dig tillgång till företagets webbplats på DirectOffer.com, DirectOffer.net och DirectOffer.io, DirectOffer.eu, DirectOffer.ie, DirectOffer.es, DirectOffer.es, DirectOffer.fr, Direct Offer.ie, Directoffer .info, Directoffer.mobi, DirectOffer.org, DirectOffer.uk, DirectOffer.biz, DirectOffers.fr ("webbplatsen") och produkter och tjänster som är tillgängliga på dem, och vissa funktioner, funktionalitet och innehåll som är tillgängligt på eller via applikationen kan vara värd på webbplatsen (sammantaget "Innehåll och tjänster"). Din åtkomst till och användning av sådant innehåll och tjänster styrs av webbplatsens användarvillkor och sekretesspolicy som finns på [ANVÄNDARVILLKOR LÄNK] och [LÄNK FÖR SEKRETESSPOLICY], som ingår häri genom denna referens. Din tillgång till och användning av sådant innehåll och sådana tjänster kan kräva att du godkänner sådana användarvillkor och sekretesspolicy och registrerar dig på webbplatsen, och ditt underlåtenhet att göra det kan begränsa dig från att komma åt eller använda vissa av applikationens funktioner och funktionalitet. Varje överträdelse av sådana användarvillkor kommer också att betraktas som ett brott mot detta avtal.

6. Geografiska begränsningar. Innehållet och tjänsterna tillhandahålls endast för åtkomst och användning av personer som befinner sig i USA och EU:s marknader (”Territorierna”). Du bekräftar att du kanske inte kan komma åt allt eller några av innehållet och tjänsterna utanför territorierna och att åtkomst till dem kanske inte är laglig av vissa personer eller i vissa länder. Om du får tillgång till innehållet och tjänsterna utanför territorierna är du ansvarig för efterlevnad av lokala lagar.

7. Uppdateringar. Företaget kan från tid till annan efter eget gottfinnande utveckla och tillhandahålla applikationsuppdateringar, som kan inkludera uppgraderingar, buggfixar, patchar, andra felkorrigeringar och/eller nya funktioner (tillsammans, inklusive relaterad dokumentation, "Uppdateringar"). Uppdateringar kan också ändra eller ta bort vissa funktioner och funktioner i sin helhet. Du samtycker till att företaget inte har någon skyldighet att tillhandahålla några uppdateringar eller att fortsätta att tillhandahålla eller aktivera några speciella funktioner eller funktioner. Baserat på dina inställningar för din mobila enhet, när din mobila enhet är ansluten till internet:

(a) Applikationen kommer automatiskt att ladda ner och installera alla tillgängliga uppdateringar; eller

(b) du kan få meddelande om eller bli ombedd att ladda ner och installera tillgängliga uppdateringar.

Du ska omedelbart ladda ner och installera alla uppdateringar och erkänna och godkänna att applikationen eller delar av den kanske inte fungerar korrekt om du inte gör det. Du samtycker vidare till att alla uppdateringar kommer att anses vara en del av applikationen och omfattas av alla villkor i detta avtal.

8. Material från tredje part. Applikationen kan visa, inkludera eller göra tillgängligt innehåll från tredje part (inklusive data, information, applikationer och andra produkter, tjänster och/eller material) eller tillhandahålla länkar till tredje parts webbplatser eller tjänster, inklusive genom tredjepartsannonsering ("Tredjepartsmaterial"). Du erkänner och samtycker till att företaget inte är ansvarigt för material från tredje part, inklusive deras riktighet, fullständighet, aktualitet, giltighet, upphovsrättsefterlevnad, laglighet, anständighet, kvalitet eller någon annan aspekt därav. Företaget påtar sig och kommer inte att ha något ansvar eller ansvar gentemot dig eller någon annan person eller enhet för material från tredje part. Tredjepartsmaterial och länkar till detta tillhandahålls endast som en bekvämlighet för dig, och du får tillgång till och använder dem helt på egen risk och i enlighet med sådana tredje parts villkor.

9. Löptid och uppsägning.

(a) Avtalsperioden börjar när du laddar ner eller installerar applikationen eller bekräftar ditt godkännande av detta och kommer att fortsätta att gälla tills det sägs upp av dig eller företaget enligt vad som anges i detta avsnitt 9.

(b) Du kan säga upp detta avtal genom att ta bort applikationen och alla kopior av den från din mobila enhet.

(c) Företaget kan säga upp detta avtal när som helst utan föregående meddelande om det upphör att stödja applikationen, vilket företaget kan göra efter eget gottfinnande eller ANDRA UPPSÄGNINGSHÄNDELSER. Dessutom kommer detta avtal att avslutas omedelbart och automatiskt utan föregående meddelande om du bryter mot något av villkoren i detta avtal.

(d) Vid uppsägning:

(i) alla rättigheter som beviljats dig enligt detta avtal kommer också att upphöra; och

(ii) du måste sluta använda applikationen och radera alla kopior av applikationen från din mobila enhet och ditt konto.

(e) Uppsägning kommer inte att begränsa någon av företagets rättigheter eller rättsmedel enligt lag eller i eget kapital.

10. Friskrivning från garantier. APPLIKATIONEN TILLHANDAHÅLLS TILL LICENSTAGAREN "I BEFINTLIGT SKICK" OCH MED ALLA FEL OCH DEFEKTER UTAN GARANTI AV NÅGOT SLAG. I DEN MAXIMALA UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG, FÖRETAG, PÅ SINA EGNA VÄNNER OCH PÅ VÄNNER AV SINA AFFILIATES OCH DESS OCH DERAS RESPEKTIVA LICENSGIVARE OCH TJÄNSTELEVERANTÖRER, AVSKRIFTSER UTTRYCKLIGEN, EXPRESS, EXPRESS, EXPRESS, ANNAT, MED AVSEENDE TILL TILLÄMPNING, INKLUSIVE ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL, TITEL, OCH ICKE-INTRÄNG, OCH GARANTIER SOM KAN UPPSTÅS UR HANDLING, KURS AV UTFÖRANDE, UTFÖRANDE, UTFÖRANDE. UTAN BEGRÄNSNING TILL FÖREGÅENDE, GER FÖRETAGET INGEN GARANTI ELLER ÅTAGANDE, OCH GÖR INGEN REPRESSENTATION AV NÅGOT SLAG ATT APPLIKATIONEN KOMMER ATT UPPFYLLA DINA KRAV, UPPNÅ NÅGRA AVSEDDA RESULTAT, VARA KOMPATIBEL MED ETT APPARAT, ELLER SYSTEM TJÄNSTER, FUNGERA UTAN AVBROTT, UPPFYLL NÅGON PRESTANDA ELLER TILLFÖRLITLIGHETSSTANDARDER, ELLER VAR FELFRI, ELLER ATT NÅGON FEL ELLER DEFEKT KAN ELLER KOMMER ATT KORRIGERAS.

VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE UNDANTAG AV ELLER BEGRÄNSNINGAR AV UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER BEGRÄNSNINGAR AV EN KONSUMENTS TILLÄMPLIGA LAGSTÄMNADE RÄTTIGHETER, SÅ NÅGRA ELLER ALLA OVANSTÅENDE UNDANTAG OCH DIG KAN INTE BEGRÄNSAS.

11. Ansvarsbegränsning. I den fulla utsträckning som tillåtet enligt tillämplig lag, under inga omständigheter kommer företag eller dess dotterbolag, eller någon av dess eller deras respektive licensgivare eller tjänsteleverantörer, har något ansvar som härrör från eller relaterat till din användning av eller oförmåga att använda ansökan eller innehållet OCH TJÄNSTER FÖR:

(a) PERSONSKADA, EGENDOMSSKADA, FÖRLORAD VINST, KOSTNADER FÖR ERSÄTTNINGSVAROR ELLER TJÄNSTER, FÖRLUST AV DATA, FÖRLUST AV GOODWILL, AFFÄRSAVBROTT, DATORFEL ELLER FEL, ELLER NÅGON ANDRA ANDRA, UPPFÖLJANDE, PÅ ITIVE SKADESTÅND.

(b) DIREKT SKADOR I BELÖP SOM I SAMLAGET ÖVER DET BELOPP SOM FAKTISKT BETALATS AV DU FÖR ANSÖKAN.

FÖREGÅENDE BEGRÄNSNINGAR GÄLLER OAVSETT OM SÅDANA SKADA UPPSTÅR OM KONTRAKTSBROTT, SKADESTÅND (INKLUSIVE FÖRSIKTIGHET), ELLER ANNAT OCH OAVSETT OM SÅDANA SKADA VAR FÖRUTSÅBARA ELLER OM FÖRETAGET ANMÄLDES OM MÖJLIGHETEN. VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE VISSA ANSVARSBEGRÄNSNINGAR, SÅ VISSA ELLER ALLA OVANSTÅENDE ANSVARSBEGRÄNSNINGAR KANSKE INTE GÄLLER DIG.

12. Ersättning. Du samtycker till att gottgöra, försvara och hålla företaget och dess tjänstemän, styrelseledamöter, anställda, agenter, dotterbolag, efterträdare och överlåtelser skadeslösa från och mot alla förluster, skador, skulder, brister, anspråk, handlingar, domar, förlikningar, räntor , utmärkelser, straff, böter, kostnader eller utgifter av något slag, inklusive advokatarvoden, som härrör från eller relaterade till din användning eller missbruk av applikationen eller ditt brott mot detta avtal, inklusive men inte begränsat till innehållet du skickar eller gör tillgänglig via denna applikation.

13. Exportförordning. Applikationen kan vara föremål för USA:s exportkontrolllagar, inklusive Export Control Reform Act och dess tillhörande bestämmelser. Du får inte, direkt eller indirekt, exportera, återexportera eller släppa applikationen till eller göra applikationen tillgänglig från någon jurisdiktion eller ett land till vilket export, återexport eller släpp är förbjudet enligt lag, regel eller förordning . Du ska följa alla tillämpliga federala lagar, förordningar och regler, och fullgöra alla åtaganden som krävs (inklusive att erhålla nödvändig exportlicens eller annat statligt godkännande), innan du exporterar, återexporterar, släpper eller på annat sätt gör applikationen tillgänglig utanför USA.

14. USA:s regeringsrättigheter. Applikationen är kommersiell datorprogramvara, som en sådan term definieras i 48 CFR §2.101. Följaktligen, om du är en agentur för den amerikanska regeringen eller någon entreprenör för denna, får du endast de rättigheter med avseende på applikationen som beviljas alla andra slutanvändare under licens, i enlighet med (a) 48 CFR §227.7201 till 48 CFR §227.7204, med avseende på försvarsdepartementet och deras entreprenörer, eller (b) 48 CFR §12.212, med avseende på alla andra amerikanska regeringslicenstagare och deras entreprenörer.

15. Avskiljbarhet. Om någon bestämmelse i detta avtal är olaglig eller omöjlig att verkställa enligt tillämplig lag, kommer resten av bestämmelsen att ändras för att så nära som möjligt uppnå effekten av det ursprungliga villkoret och alla andra bestämmelser i detta avtal kommer att fortsätta med full kraft och effekt.

16. Tillämplig lag. Detta avtal styrs av och tolkas i enlighet med de interna lagarna i delstaten Tennessee utan att ge verkan åt något val eller lagkonflikt bestämmelse eller regel. Alla rättsliga processer, åtgärder eller förfaranden som uppstår ur eller relaterade till detta avtal eller ansökan ska väckas exklusivt av de federala domstolarna i USA eller domstolarna i delstaten Tennessee i varje fall i Nashville, Tennessee. Du avstår från alla invändningar mot utövandet av jurisdiktion över dig av sådana domstolar och mot plats i sådana domstolar.

17. Begränsning av tid för att lämna in anspråk. EVENTUELLA ÅTGÄRDSORSAK ELLER ANSVAR DU KAN HAR SOM UPPSTÅR FRÅN ELLER relaterade till DETTA AVTAL ELLER ANSÖKAN MÅSTE BÖRJAS INOM ETT (1) ÅR EFTER ATT ÅTGÄRDEN UPPSTÅR ANNAT SÅDAN ORSAK TILL ÅTGÄRD.

18. Hela avtalet. Detta avtal, våra användarvillkor, vår integritetspolicy och alla andra policyer som hänvisas till eller bifogas till det föregående utgör hela avtalet mellan dig och företaget med avseende på applikationen och ersätter alla tidigare eller samtidiga överenskommelser och avtal, vare sig de är skriftliga eller muntliga, med avseende på ansökan.

19. Avstående. Ingen underlåtenhet att utöva, och ingen fördröjning i utövandet, från någon av parternas sida, av någon rättighet eller någon befogenhet härunder ska fungera som ett avstående från denna, och inte heller ska någon enskild eller partiell utövande av någon rättighet eller befogenhet nedan hindra vidare utövande av denna eller någon annan rättighet nedan. I händelse av en konflikt mellan detta avtal och eventuella tillämpliga köp- eller andra villkor ska villkoren i detta avtal gälla.

sv_SESvenska
Rulla till toppen