Sa pamamagitan ng paggamit sa site na ito o sa alinman sa mga tampok nito, hayagang sumasang-ayon ka sa Mga Tuntunin ng Paggamit at Patakaran sa Privacy (https://directoffer.com/privacy-policy) ng site ng Direktang Alok, na (kabilang ang lahat ng nilalaman nito) ay ibinibigay sa iyo “sa kasalukuyan” at anumang paggamit ng site na ito ay nasa iyong sariling peligro. Ang Direktang Alok ay hindi gumagawa ng mga representasyon, warranty, o garantiya na ang site na ito ay magiging malaya mula sa pagkawala, pagkasira, pinsala, katiwalian, pag-atake, mga virus, panghihimasok, pag-hack, o iba pang panghihimasok sa seguridad, at itinatanggi ang anumang pananagutan na nauugnay dito.

Nang walang paunang abiso, ang Direktang Alok ay maaaring baguhin, suspindihin, o ihinto ang anumang aspeto o tampok ng site na ito o ang iyong paggamit sa site na ito. Kung pipiliin ng Direktang Alok na baguhin, suspindihin, o ihinto ang site, hindi ito mananagot sa iyo o sa sinumang third party.

Ang Direktang Alok ay hindi ginagarantiyahan o ginagarantiya na ang paggamit o mga resulta ng paggamit ng site (o ang nilalaman, impormasyon, o mga listahan ng ari-arian nito) ay tumpak, maaasahan, kasalukuyan, walang patid o walang mga error. Bagama't ang nilalaman, impormasyon at mga listahan ng ari-arian na naa-access sa site na ito ay nakuha at isinumite ng mga mapagkukunan na pinaniniwalaan ng Direktang Alok na mapagkakatiwalaan, ang Direktang Alok ay hindi na-verify ang anumang naturang nilalaman, impormasyon, at mga listahan ng ari-arian at, sa pinakamataas na lawak na pinahihintulutan ng naaangkop na batas, ang Direktang Alok ay hindi ginagarantiyahan o ginagarantiyahan ang anumang naturang nilalaman, impormasyon at mga listahan ng ari-arian, at hayagang itinatanggi ang lahat ng mga warranty, hayag man o ipinahiwatig, kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, ipinahiwatig na mga warranty ng kakayahang maikalakal, kaangkupan para sa isang partikular na layunin, titulo, at hindi paglabag. Ang lahat ng nilalaman, impormasyon, at mga listahan ng ari-arian na nilalaman sa loob ng site na ito ay napapailalim sa posibilidad ng mga pagkakamali, pagtanggal, pagbabago ng presyo, pagrenta o iba pang kundisyon, paunang pagbebenta, pag-upa o pagpopondo, o pag-withdraw nang walang abiso. Ang anumang mga pahayag, projection, opinyon, pagpapalagay, o pagtatantya ay ginawa ng mga third party na hindi empleyado, ahente, kinatawan, o kung hindi man ay nasa ilalim ng kontrol ng Direktang Alok. Ang anumang naturang mga pahayag, projection, opinyon, pagpapalagay, o pagtatantya ay hindi kumakatawan sa kasalukuyan o hinaharap na pagganap ng anumang nakalistang pag-aari. Ikaw at ang iyong mga tax at legal na tagapayo ay dapat magsagawa ng maingat, independiyenteng pagsisiyasat sa anumang ari-arian na nakatagpo sa pamamagitan ng site na ito at anumang pinag-isipang transaksyon tungkol sa anumang ari-arian na nakalista sa site na ito. Ang nilalaman, impormasyon, mga listahan ng ari-arian, at mga serbisyong available sa pamamagitan ng site ng Direktang Alok ay maaaring isumite o ibigay ng mga ikatlong partido, at kinikilala mo na ang Direktang Alok ay walang pananagutan para sa anumang naturang nilalaman, impormasyon, mga listahan ng ari-arian o mga serbisyo.

Ang Direktang Alok ay hindi nagsisilbi bilang isang tagapag-empleyo, superbisor, o punong-guro ng anumang ahente ng real estate gamit ang aming site at ang mga ahente ng real estate na maaari mong makaharap o makaugnayan sa pamamagitan ng site na ito ay hindi legal na nauugnay sa Direktang Alok. Ang Alok ng Direktor ay hindi gumagawa ng mga representasyon, warranty, o garantiya tungkol sa mga kwalipikasyon, kredensyal, status ng lisensya, karanasan, kasanayan, pahayag, representasyon, produkto, o serbisyong inaalok o ibinigay ng sinumang ahente ng real estate na nakatagpo sa site na ito. Sumasang-ayon ka na ikaw, o ang Direktang Alok, ay hindi nagnanais na lumikha ng isang realtor/client na relasyon at sa gayon ay walang ganoong mga relasyon na nalikha sa pamamagitan ng iyong paggamit ng site. Ang Direktang Alok ay tahasang itinatanggi ang anumang pananagutan na nagmumula sa anumang komunikasyon, transaksyon, o pakikitungo sa pagitan ng:

 1. sinumang user ng site, real estate agent man o hindi,

 2. sinumang user at sinumang ahente ng real estate, at

 3. sinumang user at sinumang indibidwal o iba pang third party, kabilang ngunit hindi limitado sa mga mamimili o nagbebenta ng anumang nakalistang property.

Para sa mga Ahente:

Ang Direktang Alok ay hindi gumagawa ng representasyon, warranty o garantiya tungkol sa mga kwalipikasyon, kredensyal, status ng lisensya, karanasan, kasanayan, pahayag, representasyon, produkto o serbisyong inaalok o ibinigay ng sinumang user, mamimili, nagbebenta, o ahente ng real estate na nakatagpo sa site na ito. Sumasang-ayon ka na ikaw, o ang Direktang Alok, ay hindi nagnanais na lumikha ng isang realtor/client na relasyon at sa gayon ay walang ganoong mga relasyon na nalikha sa pamamagitan ng iyong paggamit ng site. Ang Direktang Alok ay tahasang tinatanggihan ang anumang pananagutan na nagmumula sa anumang komunikasyon, transaksyon, o pakikitungo sa pagitan ng (1) sinumang ahente ng real estate at iba pang mga user ng site, mga ahente man ng real estate o hindi, (2) anumang mga ahente ng real estate, at mga user, mga mamimili , nagbebenta, o iba pang ahente ng real estate na nakatagpo sa site na ito, at (3) anumang ahente ng real estate at sinumang indibidwal o iba pang mga third party, kabilang ngunit hindi limitado sa mga mamimili o nagbebenta ng anumang nakalistang ari-arian.

Sa paggamit ng aming serbisyo, tinatanggap at sinasang-ayunan mo ang DirectOffer na ibahagi ang iyong mga nai-publish na audio tour sa mga pagsusumikap sa marketing at promosyon nito. Sumasang-ayon ka na ang DirectOffer ay hindi maaaring managot para sa pagpapakita ng iyong na-publish na mga audio tour sa anumang sitwasyon. Gagamitin lang ng DirectOffer ang iyong mga na-publish na audio tour para maisapubliko ang serbisyo. Ang anumang hindi na-publish na audio tour ay hindi maa-access ng publiko.

Pagtanggap sa Mga Tuntunin ng Paggamit

Ang mga tuntunin ng paggamit na ito ay pinasok ng at sa pagitan Mo at ng Direct Offer, Inc. ("Kumpanya," "kami," o "kami"). Ang mga sumusunod na tuntunin at kundisyon, kasama ang anumang mga dokumentong hayagang isinasama sa pamamagitan ng sanggunian (sama-sama, "Mga Tuntunin ng Paggamit"), ang namamahala sa iyong pag-access at paggamit ng DirectOffer.com, doaudiotours.com, DirectOffer.net at DirectOffer.io, DirectOffer. eu, DirectOffer.ie, DirectOffer.es, DirectOffer.es, DirectOffer.fr, Direct Offer.ie, Directoffer.info, Directoffer.mobi, DirectOffer.org, DirectOffer.uk, DirectOffer.biz, DirectOffers.fr, kasama ang anumang nilalaman , functionality, at mga serbisyong inaalok sa o sa pamamagitan ng DirectOffer.com, DirectOffer.net at DirectOffer.io, DirectOffer.eu, DirectOffer.ie, DirectOffer.es, DirectOffer.es, DirectOffer.fr, Direct Offer.ie, Directoffer.info, Directoffer.mobi, DirectOffer.org, DirectOffer.uk, DirectOffer.biz, DirectOffers.fr (ang "Website"), bilang bisita man o rehistradong user.

Mangyaring basahin nang mabuti ang Mga Tuntunin ng Paggamit bago mo simulan ang paggamit ng Website. Sa pamamagitan ng paggamit sa Website o sa pamamagitan ng pag-click upang tanggapin o sumang-ayon sa Mga Tuntunin ng Paggamit kapag ang opsyong ito ay ginawang magagamit sa iyo, tinatanggap mo at sumasang-ayon na sumailalim at sumunod sa Mga Tuntunin ng Paggamit na ito at sa aming Patakaran sa Privacy, na makikita sa https://directoffer.com/privacy-policy, isinama dito sa pamamagitan ng sanggunian. Kung ayaw mong sumang-ayon sa Mga Tuntunin ng Paggamit na ito o sa Patakaran sa Privacy, hindi mo dapat i-access o gamitin ang Website.

Ang Website na ito ay inaalok at available sa mga user na 18 taong gulang o mas matanda, at naninirahan sa United States, European Union market, o alinman sa kanilang mga teritoryo o pag-aari. Sa pamamagitan ng paggamit ng Website na ito, kinakatawan at ginagarantiyahan mo na ikaw ay nasa legal na edad upang bumuo ng isang umiiral na kontrata sa Kumpanya at matugunan ang lahat ng nabanggit na mga kinakailangan sa pagiging karapat-dapat. Kung hindi mo natutugunan ang lahat ng mga kinakailangang ito, hindi mo dapat i-access o gamitin ang Website.

Mga Pagbabago sa Mga Tuntunin ng Paggamit

Maaari naming baguhin at i-update ang Mga Tuntunin ng Paggamit na ito paminsan-minsan sa aming sariling paghuhusga. Ang lahat ng mga pagbabago ay epektibo kaagad kapag nai-post namin ang mga ito, at nalalapat sa lahat ng pag-access at paggamit ng Website pagkatapos noon. Gayunpaman, ang anumang mga pagbabago sa mga probisyon sa paglutas ng hindi pagkakaunawaan na itinakda sa Namamahala na Batas at 0 ay hindi malalapat sa anumang mga hindi pagkakaunawaan kung saan ang mga partido ay may aktwal na paunawa sa o bago ang petsa na ang pagbabago ay nai-post sa Website.

Ang iyong patuloy na paggamit ng Website kasunod ng pag-post ng binagong Mga Tuntunin ng Paggamit ay nangangahulugan na tinatanggap mo at sumasang-ayon ka sa mga pagbabago. Inaasahan mong suriin ang pahinang ito paminsan-minsan sa bawat oras na ma-access mo ang Website na ito upang malaman mo ang anumang mga pagbabago, dahil ang mga ito ay nagbubuklod sa iyo.

Pag-access sa Website at Seguridad ng Account

Inilalaan namin ang karapatang bawiin o baguhin ang Website na ito, at anumang serbisyo o materyal na ibinibigay namin sa Website, sa aming sariling pagpapasya nang walang abiso. Hindi kami mananagot kung sa anumang kadahilanan ang lahat o anumang bahagi ng Website ay hindi magagamit sa anumang oras o para sa anumang panahon. Paminsan-minsan, maaari naming paghigpitan ang pag-access sa ilang bahagi ng Website, o sa buong Website, sa mga user, kabilang ang mga rehistradong user.

Ikaw ay responsable para sa pareho:

 • Ginagawa ang lahat ng mga pagsasaayos na kinakailangan para magkaroon ka ng access sa Website.

 • Ang pagtiyak na ang lahat ng mga taong nag-a-access sa Website sa pamamagitan ng iyong koneksyon sa internet ay alam ang Mga Tuntunin ng Paggamit na ito at sumusunod sa kanila.

 
Upang ma-access ang Website o ilan sa mga mapagkukunang inaalok nito, maaaring hilingin sa iyo na magbigay ng ilang partikular na detalye ng pagpaparehistro o iba pang impormasyon. Ito ay isang kondisyon ng iyong paggamit ng Website na ang lahat ng impormasyong ibinibigay mo sa Website ay tama, kasalukuyan, at kumpleto. Sumasang-ayon ka na ang lahat ng impormasyong ibibigay mo para magparehistro sa Website na ito o kung hindi man, kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, sa pamamagitan ng paggamit ng anumang interactive na tampok sa Website, ay pinamamahalaan ng aming Patakaran sa Privacy https://directoffer.com/privacy-policy, at pumayag ka sa lahat ng mga aksyon na gagawin namin patungkol sa iyong impormasyon na naaayon sa aming Patakaran sa Privacy.

Kung pipiliin mo, o bibigyan ka ng, isang user name, password, o anumang iba pang piraso ng impormasyon bilang bahagi ng aming mga pamamaraan sa seguridad, dapat mong ituring ang naturang impormasyon bilang kumpidensyal, at hindi mo ito dapat ibunyag sa sinumang ibang tao o entity. Kinikilala mo rin na ang iyong account ay personal sa iyo at sumasang-ayon na huwag magbigay sa sinumang ibang tao ng access sa Website na ito o mga bahagi nito gamit ang iyong user name, password, o iba pang impormasyon sa seguridad. Sumasang-ayon ka na ipaalam kaagad sa amin ang anumang hindi awtorisadong pag-access o paggamit ng iyong user name o password o anumang iba pang paglabag sa seguridad. Sumasang-ayon ka rin na tiyaking lalabas ka sa iyong account sa pagtatapos ng bawat session. Dapat kang gumamit ng partikular na pag-iingat kapag ina-access ang iyong account mula sa isang pampubliko o nakabahaging computer upang hindi makita o maitala ng iba ang iyong password o iba pang personal na impormasyon.

May karapatan kaming i-disable ang anumang user name, password, o iba pang identifier, pinili mo man o ibinigay namin, anumang oras sa aming sariling paghuhusga para sa anuman o walang dahilan, kabilang ang kung, sa aming opinyon, lumabag ka sa anumang probisyon ng mga Tuntunin ng Paggamit na ito.


Mga Karapatan sa Intelektwal na Ari-arian

 
Ang Website at ang buong nilalaman, feature, at functionality nito (kabilang ang ngunit hindi limitado sa lahat ng impormasyon, software, text, display, larawan, video, at audio, at ang disenyo, pagpili, at pagsasaayos nito) ay pagmamay-ari ng Kumpanya, nito mga tagapaglisensya, o iba pang provider ng naturang materyal at pinoprotektahan ng United States at internasyonal na copyright, trademark, patent, trade secret, at iba pang mga batas sa intelektwal na ari-arian o mga karapatan sa pagmamay-ari.

Ang Mga Tuntunin ng Paggamit na ito ay nagpapahintulot sa iyo na gamitin ang Website para sa iyong personal, hindi pangkomersyal na paggamit lamang. Hindi ka dapat magparami, magpamahagi, magbago, lumikha ng mga hinangong gawa ng, ipakita sa publiko, isagawa sa publiko, muling i-publish, i-download, iimbak, o ipadala ang alinman sa materyal sa aming Website, maliban sa mga sumusunod:

 • Ang iyong computer ay maaaring pansamantalang mag-imbak ng mga kopya ng naturang mga materyales sa RAM na hindi sinasadya sa iyong pag-access at pagtingin sa mga materyal na iyon.

 • Maaari kang mag-imbak ng mga file na awtomatikong na-cache ng iyong Web browser para sa mga layunin ng pagpapahusay ng display.

 • Maaari kang mag-print o mag-download ng isang kopya ng isang makatwirang bilang ng mga pahina ng Website para sa iyong personal, hindi pangkomersyal na paggamit at hindi para sa karagdagang pagpaparami, publikasyon, o pamamahagi.

 • Kung nagbibigay kami ng desktop, mobile, o iba pang mga application para sa pag-download, maaari kang mag-download ng isang kopya sa iyong computer o mobile device para lamang sa sarili mong personal, hindi pangkomersyal na paggamit, kung sumasang-ayon kang sumailalim sa aming kasunduan sa lisensya ng end user para sa naturang mga aplikasyon.

 • Kung magbibigay kami ng mga feature ng social media na may ilang partikular na content, maaari kang magsagawa ng mga pagkilos na pinagana ng mga naturang feature.


Hindi mo dapat:

 • Baguhin ang mga kopya ng anumang materyal mula sa site na ito.

 • Gumamit ng anumang mga guhit, litrato, video o audio sequence, o anumang graphics nang hiwalay sa kasamang text.

 • Tanggalin o baguhin ang anumang copyright, trademark, o iba pang mga abiso sa pagmamay-ari mula sa mga kopya ng mga materyal mula sa site na ito.

Hindi mo dapat i-access o gamitin para sa anumang komersyal na layunin ang anumang bahagi ng Website o anumang mga serbisyo o materyales na magagamit sa pamamagitan ng Website.

Kung nais mong gumamit ng anumang materyal sa Website maliban sa itinakda sa seksyong ito, mangyaring tugunan ang iyong kahilingan sa: admin@directoffer.com

Kung magpi-print ka, kumopya, magbago, mag-download, o kung hindi man ay gagamit o magbibigay sa sinumang ibang tao ng access sa anumang bahagi ng Website na lumalabag sa Mga Tuntunin ng Paggamit, ang iyong karapatang gamitin ang Website ay hihinto kaagad at dapat, sa aming pagpipilian , ibalik o sirain ang anumang mga kopya ng mga materyales na iyong ginawa. Walang karapatan, titulo, o interes sa o sa Website o anumang nilalaman sa Website ang inilipat sa iyo, at lahat ng karapatang hindi hayagang ipinagkaloob ay nakalaan ng Kumpanya. Ang anumang paggamit ng Website na hindi hayagang pinahihintulutan ng Mga Tuntunin ng Paggamit na ito ay isang paglabag sa Mga Tuntunin ng Paggamit na ito at maaaring lumabag sa copyright, trademark, at iba pang mga batas.

Mga trademark


Ang pangalan ng Kumpanya, ang mga tuntunin, ang (mga) trademark ng Kumpanya, ang logo ng Kumpanya, at lahat ng nauugnay na pangalan, logo, pangalan ng produkto at serbisyo, disenyo, at slogan ay mga trademark ng Kumpanya o mga kaakibat o tagapaglisensya nito. Hindi mo dapat gamitin ang mga naturang marka nang walang paunang nakasulat na pahintulot ng Kumpanya. Ang lahat ng iba pang pangalan, logo, pangalan ng produkto at serbisyo, disenyo, at slogan sa Website na ito ay mga trademark ng kani-kanilang mga may-ari.

Mga Ipinagbabawal na Paggamit

Maaari mong gamitin ang Website para lamang sa mga layuning ayon sa batas at alinsunod sa Mga Tuntunin ng Paggamit na ito. Sumasang-ayon ka na huwag gamitin ang Website:

 • Sa anumang paraan na lumalabag sa anumang naaangkop na pederal, estado, lokal, o internasyonal na batas o regulasyon (kabilang ang, nang walang limitasyon, anumang mga batas tungkol sa pag-export ng data o software papunta at mula sa US o iba pang mga bansa).

 • Para sa layunin ng pagsasamantala, pananakit, o pagtatangkang pagsamantalahan o saktan ang mga menor de edad sa anumang paraan sa pamamagitan ng paglalantad sa kanila sa hindi naaangkop na nilalaman, paghingi ng personal na nakakapagpakilalang impormasyon, o kung hindi man.

 • Upang magpadala, sadyang tumanggap, mag-upload, mag-download, gumamit, o muling gumamit ng anumang materyal na hindi sumusunod sa Mga Pamantayan sa Nilalaman [LINK TO CONTENT STANDARDS] na itinakda sa Mga Tuntunin ng Paggamit na ito.

 • Upang magpadala, o kumuha ng pagpapadala ng, anumang advertising o pampromosyong materyal, nang wala ang aming paunang nakasulat na pahintulot, kabilang ang anumang "junk mail," "chain letter," "spam," o anumang iba pang katulad na pangangalap.

 • Upang magpanggap o subukang gayahin ang Kumpanya, empleyado ng Kumpanya, isa pang user, o sinumang iba pang tao o entity (kabilang ang, nang walang limitasyon, sa pamamagitan ng paggamit ng mga email address o screen name na nauugnay sa alinman sa nabanggit).

 • Upang makisali sa anumang iba pang pag-uugali na naghihigpit o pumipigil sa paggamit o kasiyahan ng sinuman sa Website, o kung saan, gaya ng natukoy namin, ay maaaring makapinsala sa Kumpanya o mga gumagamit ng Website, o maglantad sa kanila sa pananagutan.

Bukod pa rito, sumasang-ayon ka na huwag:

 • Gamitin ang Website sa anumang paraan na maaaring hindi paganahin, labis na pasanin, pinsala, o makapinsala sa site o makagambala sa paggamit ng anumang ibang partido sa Website, kabilang ang kanilang kakayahang makisali sa mga aktibidad sa real time sa pamamagitan ng Website.

 • Gumamit ng anumang robot, spider, o iba pang awtomatikong device, proseso, o paraan upang ma-access ang Website para sa anumang layunin, kabilang ang pagsubaybay o pagkopya ng alinman sa materyal sa Website.

 • Gumamit ng anumang manu-manong proseso upang subaybayan o kopyahin ang alinman sa materyal sa Website, o para sa anumang iba pang layuning hindi hayagang pinahintulutan sa Mga Tuntunin ng Paggamit na ito, nang wala ang aming paunang nakasulat na pahintulot.

 • Gumamit ng anumang device, software, o routine na nakakasagabal sa wastong paggana ng Website.

 • Ipakilala ang anumang mga virus, Trojan horse, worm, logic bomb, o iba pang materyal na nakakapinsala o nakakapinsala sa teknolohiya.

 • Subukang makakuha ng hindi awtorisadong pag-access sa, makagambala, makapinsala, o makagambala sa anumang bahagi ng Website, ang server kung saan naka-imbak ang Website, o anumang server, computer, o database na konektado sa Website.

 • Atake ang Website sa pamamagitan ng denial-of-service attack o isang distributed denial-of-service attack.
  Kung hindi man ay subukang makagambala sa wastong paggana ng Website.

Mga Kontribusyon ng Gumagamit

Ang Website ay maaaring maglaman ng mga message board, chat room, personal na web page o profile, forum, bulletin board, direct messaging, at iba pang interactive na feature (sama-sama, "Interactive Services") na nagpapahintulot sa mga user na mag-post, magsumite, mag-publish, magpakita, o magpadala sa ibang mga user o ibang tao (simula dito, "mag-post") ng nilalaman o mga materyales (sama-sama, "Mga Kontribusyon ng User") sa o sa pamamagitan ng Website.

Ang lahat ng Kontribusyon ng User ay dapat sumunod sa Mga Pamantayan sa Nilalaman na itinakda sa Mga Tuntunin ng Paggamit na ito.

Anumang Kontribusyon ng User na ipo-post mo sa site ay ituturing na hindi kumpidensyal at hindi pagmamay-ari. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng anumang Kontribusyon ng Gumagamit sa Website, binibigyan mo kami at ang aming mga kaakibat at tagapagbigay ng serbisyo, at bawat isa sa kanila at sa aming mga kaukulang lisensya, kahalili, at nagtatalaga ng karapatang gumamit, magparami, magbago, magsagawa, magpakita, mamahagi, at kung hindi man ay ibunyag sa mga ikatlong partido ng anumang naturang materyal para sa anumang layunin/ayon sa mga setting ng iyong account.

Kinakatawan at ginagarantiyahan mo na:

 • Pagmamay-ari o kinokontrol mo ang lahat ng karapatan sa at sa Mga Kontribusyon ng User at may karapatang ibigay ang lisensyang ibinigay sa itaas sa amin at sa aming mga kaakibat at service provider, at sa bawat isa sa kanila at sa aming mga kaukulang lisensya, kahalili, at itinalaga.

 • Lahat ng iyong Kontribusyon ng User ay sumusunod at sumusunod sa Mga Tuntunin ng Paggamit na ito.

 • Naiintindihan at kinikilala mo na ikaw ang may pananagutan para sa anumang Mga Kontribusyon ng User na iyong isinumite o inaambag, at ikaw, hindi ang Kumpanya, ang may buong responsibilidad para sa naturang nilalaman, kabilang ang pagiging legal, pagiging maaasahan, katumpakan, at pagiging angkop nito.

 • Hindi kami mananagot o mananagot sa anumang third party para sa nilalaman o katumpakan ng anumang Kontribusyon ng User na nai-post mo o ng sinumang user ng Website.

Pagsubaybay at Pagpapatupad; Pagwawakas

May karapatan kaming:

 • Alisin o tumangging mag-post ng anumang Kontribusyon ng User para sa anuman o walang dahilan sa aming sariling paghuhusga.

 • Magsagawa ng anumang aksyon na may kinalaman sa anumang Kontribusyon ng User na sa tingin namin ay kinakailangan o naaangkop sa aming sariling paghuhusga, kabilang ang kung naniniwala kami na ang naturang Kontribusyon ng User ay lumalabag sa Mga Tuntunin ng Paggamit, kabilang ang Mga Pamantayan sa Nilalaman, lumalabag sa anumang karapatan sa intelektwal na ari-arian o iba pang karapatan ng sinumang tao o entidad, nagbabanta sa personal na kaligtasan ng mga gumagamit ng Website o ng publiko, o maaaring lumikha ng pananagutan para sa Kumpanya.

 • Ibunyag ang iyong pagkakakilanlan o iba pang impormasyon tungkol sa iyo sa sinumang third party na nagsasabing ang materyal na nai-post mo ay lumalabag sa kanilang mga karapatan, kabilang ang kanilang mga karapatan sa intelektwal na ari-arian o ang kanilang karapatan sa privacy.

 • Magsagawa ng naaangkop na legal na aksyon, kabilang ang walang limitasyon, referral sa pagpapatupad ng batas, para sa anumang ilegal o hindi awtorisadong paggamit ng Website.

 • Wakasan o suspindihin ang iyong pag-access sa lahat o bahagi ng Website para sa anuman o walang dahilan, kasama ang walang limitasyon, anumang paglabag sa Mga Tuntunin ng Paggamit na ito.

Nang hindi nililimitahan ang nabanggit, may karapatan kaming ganap na makipagtulungan sa anumang mga awtoridad sa pagpapatupad ng batas o utos ng hukuman na humihiling o nagtuturo sa amin na ibunyag ang pagkakakilanlan o iba pang impormasyon ng sinumang nagpo-post ng anumang materyal sa o sa pamamagitan ng Website. INIWALA NINYO AT HINDI PINAGSASAMAHAN ANG KUMPANYA AT ANG MGA KAANIB NITO, MGA LISENSYA, AT MGA SERBISYONG PROVIDER MULA SA ANUMANG MGA PAG-AANGKIN NA RESULTA MULA SA ANUMANG PAGKILOS NA GINAWA NG ANUMANG MGA NAUNANG PARTIDO SA PANAHON, O KINUKUHA BILANG BUNGA NG, PAG-IMBESTIGASYON NG PAGSASABUHAY NG PAGSASABUHAY. MGA AWTORIDAD.

Gayunpaman, hindi namin ginagawang repasuhin ang lahat ng materyal bago ito mai-post sa Website, at hindi masisiguro ang agarang pag-alis ng hindi kanais-nais na materyal pagkatapos itong mai-post. Alinsunod dito, wala kaming pananagutan para sa anumang aksyon o hindi pagkilos patungkol sa mga pagpapadala, komunikasyon, o nilalamang ibinigay ng sinumang user o third party. Wala kaming pananagutan o pananagutan sa sinuman para sa pagganap o hindi pagganap ng mga aktibidad na inilarawan sa seksyong ito.

Mga Pamantayan sa Nilalaman

Nalalapat ang mga pamantayan sa nilalamang ito sa anuman at lahat ng Kontribusyon ng User at paggamit ng Mga Interactive na Serbisyo. Ang mga Kontribusyon ng Gumagamit ay dapat na sa kabuuan ay sumunod sa lahat ng naaangkop na pederal, estado, lokal, at internasyonal na mga batas at regulasyon. Nang hindi nililimitahan ang nabanggit, ang Mga Kontribusyon ng Gumagamit ay hindi dapat:

 • Naglalaman ng anumang materyal na mapanirang-puri, malaswa, malaswa, mapang-abuso, nakakasakit, nanliligalig, marahas, mapoot, nagpapasiklab, o kung hindi man ay hindi kanais-nais.

 • Isulong ang tahasang sekswal o pornograpikong materyal, karahasan, o diskriminasyon batay sa lahi, kasarian, relihiyon, nasyonalidad, kapansanan, oryentasyong sekswal, o edad.

 • Labagin ang anumang patent, trademark, trade secret, copyright, o iba pang intelektwal na pag-aari o iba pang karapatan ng sinumang ibang tao.

 • Lumabag sa mga legal na karapatan (kabilang ang mga karapatan sa publisidad at privacy) ng iba o naglalaman ng anumang materyal na maaaring magdulot ng anumang sibil o kriminal na pananagutan sa ilalim ng mga naaangkop na batas o regulasyon o na kung hindi man ay maaaring sumasalungat sa Mga Tuntunin ng Paggamit na ito at sa aming Patakaran sa Privacy , https://directoffer.com/privacy-policy.

 • Malamang na linlangin ang sinumang tao.

 • Isulong ang anumang ilegal na aktibidad, o itaguyod, isulong, o tulungan ang anumang labag sa batas na pagkilos.

 • Magdulot ng inis, abala, o hindi kinakailangang pagkabalisa o malamang na magalit, mapahiya, maalarma, o inisin ang sinumang tao.

 • Magpanggap bilang sinumang tao, o maling katawanin ang iyong pagkakakilanlan o kaugnayan sa sinumang tao o organisasyon.

 • Isama ang mga komersyal na aktibidad o benta, gaya ng mga paligsahan, sweepstakes, at iba pang promosyon sa pagbebenta, barter, o advertising.

 • Magbigay ng impresyon na nagmumula ang mga ito o inendorso namin o ng sinumang tao o entity, kung hindi ito ang kaso.

Pagtitiwala sa Impormasyong Naka-post

Ang impormasyong ipinakita sa o sa pamamagitan ng Website ay ginawang magagamit lamang para sa pangkalahatang layunin ng impormasyon. Hindi namin ginagarantiyahan ang katumpakan, pagkakumpleto, o pagiging kapaki-pakinabang ng impormasyong ito. Ang anumang pag-asa na ilalagay mo sa naturang impormasyon ay mahigpit na nasa iyong sariling peligro. Tinatanggihan namin ang lahat ng pananagutan at pananagutan na nagmumula sa anumang pag-asa na inilagay mo o ng sinumang bisita sa Website, o ng sinumang maaaring malaman ng alinman sa mga nilalaman nito.

Ang Website na ito ay maaaring magsama ng nilalaman na ibinigay ng mga third party, kabilang ang mga materyal na ibinigay ng ibang mga user, blogger, at third-party na tagapaglisensya, syndicator, aggregator, at/o mga serbisyo sa pag-uulat. Ang lahat ng mga pahayag at/o mga opinyon na ipinahayag sa mga materyal na ito, at lahat ng mga artikulo at mga tugon sa mga tanong at iba pang nilalaman, maliban sa nilalaman na ibinigay ng Kumpanya, ay tanging mga opinyon at responsibilidad ng tao o entity na nagbibigay ng mga materyal na iyon. Ang mga materyal na ito ay hindi kinakailangang sumasalamin sa opinyon ng Kumpanya. Hindi kami mananagot, o mananagot sa iyo o sa alinmang third party, para sa nilalaman o katumpakan ng anumang materyal na ibinigay ng anumang mga third party.

Mga Pagbabago sa Website

Maaari naming i-update ang nilalaman sa Website na ito paminsan-minsan, ngunit ang nilalaman nito ay hindi kumpleto o napapanahon. Anuman sa mga materyal sa Website ay maaaring luma na sa anumang oras, at wala kaming obligasyon na i-update ang naturang materyal.

Impormasyon Tungkol sa Iyo at sa Iyong Mga Pagbisita sa Website

Ang lahat ng impormasyong kinokolekta namin sa Website na ito ay napapailalim sa aming Patakaran sa Privacy https://directoffer.com/privacy-policy. Sa pamamagitan ng paggamit sa Website, pumapayag ka sa lahat ng mga aksyon na ginawa namin kaugnay ng iyong impormasyon bilang pagsunod sa Patakaran sa Privacy.

Iba pang Mga Tuntunin at Kundisyon

Ang mga karagdagang tuntunin at kundisyon ay maaari ding malapat sa mga partikular na bahagi, serbisyo, o feature ng Website. Ang lahat ng naturang karagdagang mga tuntunin at kundisyon ay isinama sa pamamagitan ng sanggunian na ito sa Mga Tuntunin ng Paggamit na ito.

Pag-link sa Website at Mga Feature ng Social Media

Maaari kang mag-link sa aming homepage, kung gagawin mo ito sa paraang patas at legal at hindi makasira sa aming reputasyon o samantalahin ito, ngunit hindi ka dapat magtatag ng isang link sa paraang magmumungkahi ng anumang anyo ng pagsasama, pag-apruba, o pag-endorso sa aming bahagi nang walang aming malinaw na nakasulat na pahintulot.

Ang Website na ito ay maaaring magbigay ng ilang partikular na feature ng social media na nagbibigay-daan sa iyong:

 • Mag-link mula sa iyong sarili o ilang mga third-party na website patungo sa ilang nilalaman sa Website na ito.

 • Magpadala ng mga email o iba pang komunikasyon na may ilang partikular na nilalaman, o mga link sa ilang partikular na nilalaman, sa Website na ito.

 • Maging sanhi ng mga limitadong bahagi ng nilalaman sa Website na ito upang maipakita o lumilitaw na ipinapakita sa iyong sarili o ilang mga third-party na website.

Maaari mong gamitin ang mga feature na ito dahil lang sa ibinibigay namin ang mga ito, at para lamang sa content kung saan ipinapakita ang mga ito, at kung hindi man ay alinsunod sa anumang karagdagang tuntunin at kundisyon na ibinibigay namin patungkol sa mga naturang feature. Alinsunod sa nabanggit, hindi mo dapat:

 • Magtatag ng link mula sa anumang website na hindi mo pagmamay-ari.

 • Maging sanhi ng Website o mga bahagi nito na maipakita sa, o mukhang ipinapakita ng, anumang iba pang site, halimbawa, pag-frame, deep link, o in-line na pag-link.

 • Mag-link sa anumang bahagi ng Website maliban sa homepage.

 • Kung hindi man ay gumawa ng anumang aksyon na may paggalang sa mga materyales sa Website na ito na hindi naaayon sa anumang iba pang probisyon ng Mga Tuntunin ng Paggamit na ito.

Ang website kung saan ka nagli-link, o kung saan ginawa mong naa-access ang ilang partikular na nilalaman, ay dapat sumunod sa lahat ng aspeto sa Mga Pamantayan sa Nilalaman na itinakda sa Mga Tuntunin ng Paggamit na ito.

Sumasang-ayon kang makipagtulungan sa amin sa paghinto kaagad ng anumang hindi awtorisadong pag-frame o pag-link. Inilalaan namin ang karapatang bawiin ang pahintulot sa pagli-link nang walang abiso.

Maaari naming i-disable ang lahat o anumang feature ng social media at anumang link anumang oras nang walang abiso sa aming pagpapasya.

Mga link mula sa Website

Kung ang Website ay naglalaman ng mga link sa iba pang mga site at mapagkukunan na ibinigay ng mga third party, ang mga link na ito ay ibinibigay para sa iyong kaginhawahan lamang. Kabilang dito ang mga link na nakapaloob sa mga advertisement, kabilang ang mga banner advertisement at mga naka-sponsor na link. Wala kaming kontrol sa mga nilalaman ng mga site o mapagkukunang iyon, at hindi kami tumatanggap ng pananagutan para sa mga ito o para sa anumang pagkawala o pinsala na maaaring magmula sa iyong paggamit ng mga ito. Kung magpasya kang i-access ang alinman sa mga third-party na website na naka-link sa Website na ito, gagawin mo ito nang buo sa iyong sariling peligro at napapailalim sa mga tuntunin at kundisyon ng paggamit para sa mga naturang website.

Mga Paghihigpit sa Heograpiya

Ang may-ari ng Website ay nakabase sa State of Tennessee sa United States. Ibinibigay namin ang Website na ito para sa paggamit lamang ng mga taong matatagpuan sa United States. Hindi kami naghahabol na ang Website o alinman sa nilalaman nito ay naa-access o naaangkop sa labas ng United States. Ang pag-access sa Website ay maaaring hindi legal ng ilang mga tao o sa ilang mga bansa. Kung ina-access mo ang Website mula sa labas ng United States, gagawin mo ito sa sarili mong inisyatiba at responsable para sa pagsunod sa mga lokal na batas.

Disclaimer ng Warranty

Naiintindihan mo na hindi namin magagawa at hindi magagarantiya o ginagarantiyahan na ang mga file na magagamit para sa pag-download mula sa internet o sa Website ay magiging walang mga virus o iba pang mapanirang code. Responsable ka sa pagpapatupad ng sapat na mga pamamaraan at checkpoint upang matugunan ang iyong partikular na mga kinakailangan para sa proteksyon ng anti-virus at katumpakan ng input at output ng data, at para sa pagpapanatili ng isang paraan sa labas ng aming site para sa anumang muling pagtatayo ng anumang nawawalang data. HANGGANG SA KABUUSAN NA IBINIGAY NG BATAS, HINDI KAMI MANANAGOT SA ANUMANG PAGKAWALA O PINSALA NA DULOT NG ISANG IPINAHAGI NA PAG-ATAK NG PAGTAWAG SA SERBISYO, MGA VIRUS, O IBA PANG TECHNOLOGICALLY HARMFUL MATERIAL NA MAAARING MAKA-INFECT SA IYONG COMPUTER, PROPUTER, DCOMPUTER EQ.
PAGMAMAYANG MATERYAL DAHIL SA IYONG PAGGAMIT NG WEBSITE O ANUMANG SERBISYO O ITEMS NA NAKUHA SA PAMAMAGITAN NG WEBSITE O SA IYONG PAG-DOWNLOAD NG ANUMANG MATERYAL NA NA-POST DITO, O SA ANUMANG WEBSITE NA NAKA-LINK DITO.

ANG IYONG PAGGAMIT NG WEBSITE, NILALAMAN NITO, AT ANUMANG SERBISYO O ITEMS NA NAKUHA SA PAMAMAGITAN NG WEBSITE AY SA IYONG SARILING PANGANIB. ANG WEBSITE, NILALAMAN NITO, AT ANUMANG MGA SERBISYO O ITEM NA NAKUHA SA PAMAMAGITAN NG WEBSITE AY IBINIGAY SA "AS IS" AT "AS AVAILABLE" NA BASEHAN, WALANG ANUMANG WARRANTY NG ANUMANG URI, ANUMANG HALATA O IPINAHIWATIG. HINDI ANG KUMPANYA O ANG ANUMANG TAO NA KASULATAN SA KUMPANYA AY AY HINDI GUMAGAWA NG ANUMANG WARRANTY O REPRESENTASYON NANG RESPETO SA KUMPLETO, SEGURIDAD, PAGKAAASAHAN, KALIDAD, TUMPAK, O AVAILABILIDAD NG WEBSITE. WALANG LIMITADO ANG NAUNA, HINDI ANG KOMPANYA O ANG SINuman NA KASAMA SA KOMPANYA AY KINAKATAWAN O GINAGANTARAN NA ANG WEBSITE, NILALAMAN NITO, O ANUMANG MGA SERBISYO O ITEMS NA NAKUHA SA PAMAMAGITAN NG WEBSITE AY MAGIGING TUMPAK, TOTOO, HINDI PINAGTITIWALAAN. MAGING ITINAMA, NA ANG AMING SITE O ANG SERVER NA NAGPAGAGAWANG MAGAGAMIT NITO AY LIBRE NG MGA VIRUS O IBA PANG NAKAKASAMANG COMPONENT, O NA ANG WEBSITE O ANUMANG SERBISYO O ITEMS NA NAKUHA SA PAMAMAGITAN NG WEBSITE AY AY MAAABOT SA IYONG INAASAHAN.

HANGGANG SA KABUUSAN NA IBINIGAY NG BATAS, DITO ITINATAWALA NG KUMPANYA ANG LAHAT NG WARRANTY NG ANUMANG URI, PAHAYAG MAN O IPINAHIWATIG, PAUNANG-AYON, O KUNG IBA, KASAMA NGUNIT HINDI LIMITADO SA ANUMANG WARRANTY NG KARANIWANG KALIGTASAN, KAWALAN, AT PAGKAKATIWA.

ANG NAUNA AY HINDI NAKAKAAPEKTO SA ANUMANG MGA WARRANTY NA HINDI MAAARI MAIBUKOD O LIMITADO SA ILALIM NG NAAANGKOP NA BATAS.

Limitasyon sa Pananagutan

HANGGANG SA KABUUSAN NA IBINIGAY NG BATAS, KAHIT KAHIT KAHIT HINDI MANANAGOT ANG KOMPANYA, ANG MGA KAANIB NITO, O ANG KANILANG MGA LISENSOR, SERVICE PROVIDER, EMPLEYADO, AHENTE, OPISYAL, O DIREKTOR PARA SA ANUMANG URI NG MGA PINSALA, SA ILALIM NG ANUMANG URI, SA ILALIM NG ANUMANG URI. KAUGNAY NG IYONG PAGGAMIT, O KAWALANANG GAMITIN, ANG WEBSITE, ANUMANG WEBSITE NA NAKA-LINK DITO, ANUMANG NILALAMAN SA WEBSITE O GANITONG IBA PANG MGA WEBSITE, KASAMA ANG ANUMANG DIREKTA, DI DIREKTA, ESPESYAL, INCIDENTAL, HINDI HINUNGDOT, HINDI HINUNGDOL SA, PERSONAL NA PINSALA, SAKIT AT PAGDURUSA, EMOSYONAL DISTRESS, PAGKAWALA NG KITA, PAGKAWALA NG KITA, PAGKAWALA NG NEGOSYO O INAASAHANG PAG-IPIPI, PAGKAWALA NG PAGGAMIT, PAGKAWALA NG GOODWILL, PAGKAWALA NG DATA, AT KUNG DULOT NG PAGKAKAWATI (KASAMA ANG BREACHIGENCE), NG KONTRATA, O KUNG IBA, KAHIT NA NAKIKITA.

ANG NAUNA AY HINDI NAKAKAAPEKTO SA ANUMANG PANANAGUTAN NA HINDI MAAARI IBUKOD O LIMITAHAN SA ILALIM NG NAAANGKOP NA BATAS.


Indemnification

Sumasang-ayon kang ipagtanggol, bayaran, at pawalang-sala ang Kumpanya, mga kaakibat nito, mga tagapaglisensya, at mga tagapagbigay ng serbisyo, at ang kani-kanilang mga opisyal, direktor, empleyado, kontratista, ahente, tagapaglisensya, supplier, kahalili, at itinalaga mula sa at laban sa anumang mga paghahabol , pananagutan, pinsala, paghatol, parangal, pagkalugi, gastos, gastos, o bayad (kabilang ang mga makatwirang bayad sa abogado) na nagmumula sa o nauugnay sa iyong paglabag sa Mga Tuntunin ng Paggamit na ito o sa iyong paggamit ng Website, kabilang ang, ngunit hindi limitado sa , ang iyong Mga Kontribusyon ng Gumagamit, anumang paggamit ng nilalaman ng Website, mga serbisyo, at produkto maliban sa hayagang awtorisado sa Mga Tuntunin ng Paggamit na ito, o ang iyong paggamit ng anumang impormasyong nakuha mula sa Website.

Namamahalang batas at hurisdiksiyon

Ang lahat ng mga bagay na may kaugnayan sa Website at sa Mga Tuntunin ng Paggamit na ito, at anumang pagtatalo o paghahabol na nagmumula doon o nauugnay dito (sa bawat kaso, kabilang ang mga hindi pagkakaunawaan o paghahabol na hindi kontraktwal), ay pamamahalaan ng at ipakahulugan alinsunod sa mga panloob na batas ng Estado ng Tennessee nang hindi nagbibigay ng bisa sa anumang pagpipilian o salungat sa probisyon o tuntunin ng batas (sa Estado man ng Tennessee o anumang iba pang hurisdiksyon).

Maliban kung hilingin sa iyo ng Kumpanya na magsumite ng hindi pagkakaunawaan sa arbitrasyon, kung saan ititigil mo ang anumang mga paglilitis at sasang-ayon na alisin sa arbitrasyon ang anumang naturang mga paglilitis, anumang legal na demanda, aksyon, o paglilitis na magmumula sa, o nauugnay sa, Mga Tuntunin ng Paggamit na ito. o ang Website ay dapat itatag sa mga pederal na hukuman ng Estados Unidos o sa mga korte ng Estado ng Tennessee, sa bawat kaso na matatagpuan sa Lungsod ng Nashville at County ng Davidson, bagama't pinananatili namin ang karapatang magsampa ng anumang kaso, aksyon, o nagpapatuloy laban sa iyo para sa paglabag sa Mga Tuntunin ng Paggamit na ito sa iyong bansang tinitirhan o anumang iba pang nauugnay na bansa. Isinusuko mo ang anuman at lahat ng pagtutol sa paggamit ng hurisdiksyon sa iyo ng naturang mga hukuman at sa lugar sa mga naturang hukuman.

Arbitrasyon

Sa sariling paghuhusga ng Kumpanya, maaaring kailanganin kang magsumite ng anumang mga hindi pagkakaunawaan na nagmumula sa Mga Tuntunin ng Paggamit o paggamit ng Website, kabilang ang mga hindi pagkakaunawaan na nagmumula sa o tungkol sa kanilang interpretasyon, paglabag, kawalan ng bisa, hindi pagganap, o pagwawakas, sa pangwakas at may-bisang arbitrasyon sa ilalim ng Mga Panuntunan ng Arbitrasyon ng American Arbitration Association na nag-aaplay sa batas ng Tennessee.

Limitasyon sa Oras sa Paghain ng Mga Claim

ANUMANG DAHILAN NG PAGKILOS O CLAIM NA MAAARI MONG NAGMULA SA O KAUGNAY SA MGA TUNTUNIN NG PAGGAMIT NA ITO O ANG WEBSITE AY DAPAT MAGSIMULA SA LOOB NG ISANG (1) TAON PAGKATAPOS ANG DAHILAN NG PAGKILOS NA UMABOT; KUNG IBA, ANG GANITONG DAHILAN NG PAGKILOS O PAGHAHINGIN AY PERMANENTENG BAWAL.

Pagwawaksi at Pagkahihiwalay

Walang waiver ng Kumpanya sa anumang termino o kundisyon na itinakda sa Mga Tuntunin ng Paggamit na ito ay dapat ituring na isang karagdagang o patuloy na pagwawaksi ng naturang termino o kundisyon o isang pagwawaksi ng anumang iba pang termino o kundisyon, at anumang pagkabigo ng Kumpanya na igiit ang isang karapatan o probisyon sa ilalim ng Mga Tuntunin ng Paggamit na ito ay hindi dapat bubuo ng isang waiver ng naturang karapatan o probisyon.

Kung ang anumang probisyon ng Mga Tuntunin ng Paggamit na ito ay pinaniniwalaan ng isang hukuman o ibang tribunal ng karampatang hurisdiksyon na hindi wasto, ilegal, o hindi maipapatupad para sa anumang kadahilanan, ang naturang probisyon ay dapat alisin o limitado sa pinakamababang lawak na ang natitirang mga probisyon ng Mga Tuntunin ng Paggamit ay magpapatuloy sa buong puwersa at epekto.

Buong Kasunduan

Ang Mga Tuntunin ng Paggamit at ang aming Patakaran sa Pagkapribado, at Mga Tuntunin ng Pagbebenta, ay bumubuo sa nag-iisa at buong kasunduan sa pagitan mo at ng Direct Offer, Inc. patungkol sa Website at pumapalit sa lahat ng nauna at kasabay na pag-unawa, kasunduan, representasyon, at warranty, parehong nakasulat at pasalita , patungkol sa Website.

Ang iyong mga komento at alalahanin

Ang website na ito ay pinamamahalaan ng Direct Offer, Inc. Direct Offer, Inc.

2817 West End Avenue, Ste. 126, #228 Nashville, TN 37203-1435

Ang lahat ng mga abiso sa paglabag sa copyright, feedback, komento, kahilingan para sa teknikal na suporta, at iba pang mga komunikasyon na nauugnay sa Website ay dapat na idirekta sa: admin@directoffer.com

Kasunduan sa Lisensya ng End User

Ang Kasunduan sa Lisensya ng End User ("Kasunduan") ay isang may-bisang kasunduan sa pagitan mo ("End User" o "ikaw") at Direct Offer, Inc. ("Kumpanya"). Pinamamahalaan ng Kasunduang ito ang iyong paggamit ng platform ng Direktang Alok sa website at mobile application (kabilang ang lahat ng nauugnay na dokumentasyon, ang "Application"). Ang Application ay lisensyado, hindi ibinebenta, sa iyo.

SA PAMAMAGITAN NG PAG-CLICK SA "SANG-AYON" BUTTON, PAG-DOWNLOAD, PAG-INSTALL, O PAGGAMIT NG APPLICATION, INAMIN MO (A) NA NABASA MO AT NAUUNAWAAN ANG KASUNDUANG ITO; (B) IKAW NA IKAW AY 18 TAONG EDAD O MATATANDA; AT (C) TANGGAPIN ANG KASUNDUAN NA ITO AT SUMANG-AYON NA LEGAL KAYO AY NAGPAPATULOD SA MGA TUNTUNIN NITO. KUNG HINDI KA SANG-AYON SA MGA TUNTUNIN NA ITO, HUWAG I-DOWNLOAD, I-INSTALL, O GAMITIN ANG APPLICATION.

1. License Grant. Alinsunod sa mga tuntunin ng Kasunduang ito, binibigyan ka ng Kumpanya ng limitado, hindi eksklusibo, at hindi naililipat na lisensya sa:

(a) i-download, i-install, at gamitin ang Application para sa iyong personal, hindi pangkomersyal na paggamit sa iisang mobile device o web browser device na pagmamay-ari o kung hindi man ay kontrolado mo ("Mobile Device") nang mahigpit alinsunod sa dokumentasyon ng Application.

(b) i-access, i-stream, i-download, at gamitin sa naturang Mobile Device ang Nilalaman at Mga Serbisyo (tulad ng tinukoy sa Seksyon 5) na ginawang available sa o kung hindi man naa-access sa pamamagitan ng Application, mahigpit na alinsunod sa Kasunduang ito at sa Mga Tuntunin ng Paggamit na naaangkop sa naturang Nilalaman at Mga Serbisyo.

2. Mga Paghihigpit sa Lisensya. Hindi dapat:

(a) kopyahin ang Aplikasyon, maliban kung hayagang pinahihintulutan ng lisensyang ito;
(b) baguhin, isalin, iakma, o kung hindi man ay lumikha ng mga hinangong gawa o pagpapabuti, mapatent man o hindi, ng Aplikasyon;

(c) reverse engineer, i-disassemble, i-decompile, i-decode, o kung hindi man ay subukang kunin o makakuha ng access sa source code ng Application o anumang bahagi nito;

(d) alisin, tanggalin, baguhin, o takpan ang anumang mga trademark o anumang copyright, trademark, patent, o iba pang mga abiso sa intelektwal na ari-arian o pagmamay-ari mula sa Application, kabilang ang anumang kopya nito;

(e) magrenta, mag-arkila, magpahiram, magbenta, mag-sublicense, magtalaga, ipamahagi, i-publish, ilipat, o kung hindi man ay gawing available ang Application, o anumang mga feature o functionality ng Application, sa anumang third party para sa anumang dahilan, kabilang ang paggawa ng Application magagamit sa isang network kung saan ito ay may kakayahang ma-access ng higit sa isang device anumang oras;

(f) alisin, huwag paganahin, iwasan, o kung hindi man ay lumikha o magpatupad ng anumang solusyon sa anumang proteksyon ng kopya, pamamahala ng mga karapatan, o mga tampok ng seguridad sa o pagprotekta sa Application; o

(g) gamitin ang Aplikasyon sa, o kaugnay ng, disenyo, konstruksyon, pagpapanatili, o pagpapatakbo ng anumang mapanganib na kapaligiran o sistema, kabilang ang anumang mga sistema ng pagbuo ng kuryente; nabigasyon ng sasakyang panghimpapawid o mga sistema ng komunikasyon, mga sistema ng kontrol sa trapiko sa himpapawid, o anumang iba pang sistema ng pamamahala ng transportasyon; mga aplikasyong kritikal sa kaligtasan, kabilang ang mga sistemang medikal o suporta sa buhay, mga aplikasyon sa pagpapatakbo ng sasakyan o anumang pulis, sunog, o iba pang sistema ng pagtugon sa kaligtasan; at mga aplikasyon ng militar o aerospace, mga sistema ng armas, o kapaligiran.

3. Pagpapareserba ng mga Karapatan. Kinikilala mo at sumasang-ayon na ang Application ay ibinigay sa ilalim ng lisensya, at hindi ibinebenta, sa iyo. Hindi ka makakakuha ng anumang interes sa pagmamay-ari sa Application sa ilalim ng Kasunduang ito, o anumang iba pang mga karapatan dito maliban sa paggamit ng Application alinsunod sa ibinigay na lisensya, at napapailalim sa lahat ng mga tuntunin, kundisyon, at mga paghihigpit, sa ilalim ng Kasunduang ito. Ang kumpanya at ang mga tagapaglisensya nito at mga tagapagbigay ng serbisyo ay inilalaan at dapat panatilihin ang kanilang buong karapatan, titulo, at interes sa at sa Aplikasyon, kabilang ang lahat ng copyright, trademark, at iba pang mga karapatan sa intelektwal na ari-arian doon o nauugnay dito, maliban kung hayagang ipinagkaloob sa iyo sa Kasunduang ito. .

4. Pagkolekta at Paggamit ng Iyong Impormasyon. Kinikilala mo na kapag nag-download ka, nag-install, o gumamit ng Application, maaaring gumamit ang Kumpanya ng mga awtomatikong paraan (kabilang ang, halimbawa, cookies at mga web beacon) upang mangolekta ng impormasyon tungkol sa iyong Mobile Device at tungkol sa iyong paggamit ng Application. Maaari ka ring hilingin na magbigay ng ilang partikular na impormasyon tungkol sa iyong sarili bilang isang kundisyon sa pag-download, pag-install, o paggamit ng Application o ilang mga feature o functionality nito, at maaaring magbigay sa iyo ang Application ng mga pagkakataong magbahagi ng impormasyon tungkol sa iyong sarili sa iba. Ang lahat ng impormasyong kinokolekta namin sa pamamagitan o may kaugnayan sa Application na ito ay napapailalim sa aming Patakaran sa Privacy https://directoffer.com/privacy-policy. Sa pamamagitan ng pag-download, pag-install, paggamit, at pagbibigay ng impormasyon sa o sa pamamagitan ng Application na ito, pumapayag ka sa lahat ng mga aksyon na ginawa namin na may paggalang sa iyong impormasyon bilang pagsunod sa Patakaran sa Privacy.

5. Nilalaman at Mga Serbisyo. Maaaring magbigay sa iyo ang Application ng access sa website ng Kumpanya na matatagpuan sa DirectOffer.com, DirectOffer.net at DirectOffer.io, DirectOffer.eu, DirectOffer.ie, DirectOffer.es, DirectOffer.es, DirectOffer.fr, Direct Offer.ie, Directoffer .info, Directoffer.mobi, DirectOffer.org, DirectOffer.uk, DirectOffer.biz, DirectOffers.fr (ang "Website") at mga produkto at serbisyong naa-access doon, at ang ilang partikular na feature, functionality, at content na naa-access sa o sa pamamagitan ng Application ay maaaring ma-host sa Website (sama-sama, "Nilalaman at Mga Serbisyo"). Ang iyong pag-access at paggamit ng naturang Nilalaman at Mga Serbisyo ay pinamamahalaan ng Mga Tuntunin ng Paggamit at Patakaran sa Privacy ng Website na matatagpuan sa [LINK NG MGA TUNTUNIN NG PAGGAMIT] at [LINK NG PATAKARAN SA PRIVACY], na isinama dito ng sangguniang ito. Ang iyong pag-access at paggamit ng naturang Nilalaman at Mga Serbisyo ay maaaring mangailangan sa iyo na kilalanin ang iyong pagtanggap sa naturang Mga Tuntunin ng Paggamit at Patakaran sa Privacy at upang magrehistro sa Website, at ang iyong pagkabigo na gawin ito ay maaaring maghigpit sa iyo sa pag-access o paggamit ng ilang mga tampok ng Application. at functionality. Ang anumang paglabag sa naturang Mga Tuntunin ng Paggamit ay ituturing ding paglabag sa Kasunduang ito.

6. Mga Paghihigpit sa Heograpiya. Ang Nilalaman at Mga Serbisyo ay ibinibigay para sa pag-access at paggamit lamang ng mga taong matatagpuan sa Estados Unidos at mga merkado ng European Union (ang "Mga Teritoryo"). Kinikilala mo na maaaring hindi mo ma-access ang lahat o ilan sa Nilalaman at Mga Serbisyo sa labas ng Mga Teritoryo at ang pag-access dito ay maaaring hindi legal ng ilang partikular na tao o sa ilang bansa. Kung ina-access mo ang Nilalaman at Mga Serbisyo mula sa labas ng Mga Teritoryo, responsable ka sa pagsunod sa mga lokal na batas.

7. Mga update. Ang kumpanya ay maaaring paminsan-minsan sa sarili nitong paghuhusga ay bumuo at magbigay ng mga update sa Application, na maaaring kasama ang mga upgrade, pag-aayos ng bug, patch, iba pang pagwawasto ng error, at/o mga bagong feature (sama-sama, kabilang ang nauugnay na dokumentasyon, "Mga Update"). Ang mga update ay maaari ring baguhin o tanggalin sa kabuuan ng mga ito ang ilang partikular na feature at functionality. Sumasang-ayon ka na ang Kumpanya ay walang obligasyon na magbigay ng anumang Mga Update o magpatuloy na magbigay o paganahin ang anumang partikular na feature o functionality. Batay sa iyong mga setting ng Mobile Device, kapag nakakonekta ang iyong Mobile Device sa internet alinman sa:

(a) awtomatikong ida-download at i-install ng Application ang lahat ng available na Update; o

(b) maaari kang makatanggap ng paunawa ng o ma-prompt na mag-download at mag-install ng mga available na Update.

Dapat mong agad na i-download at i-install ang lahat ng Mga Update at kilalanin at sumang-ayon na ang Application o mga bahagi nito ay maaaring hindi gumana nang maayos kung hindi mo ito gagawin. Sumasang-ayon ka pa na ang lahat ng Update ay ituturing na bahagi ng Application at sasailalim sa lahat ng mga tuntunin at kundisyon ng Kasunduang ito.

8. Mga Third-Party na Materyal. Maaaring ipakita, isama, o gawing available ng Application ang nilalaman ng third-party (kabilang ang data, impormasyon, application, at iba pang produkto, serbisyo, at/o materyales) o magbigay ng mga link sa mga website o serbisyo ng third-party, kabilang ang sa pamamagitan ng third-party na advertising ("Mga Third-Party na Materyal"). Kinikilala at sinasang-ayunan mo na ang Kumpanya ay walang pananagutan para sa Mga Third-Party na Materyal, kabilang ang kanilang katumpakan, pagkakumpleto, pagiging maagap, bisa, pagsunod sa copyright, legalidad, pagiging disente, kalidad, o anumang iba pang aspeto nito. Ang kumpanya ay hindi inaako at hindi magkakaroon ng anumang pananagutan o pananagutan sa iyo o sa sinumang tao o entity para sa anumang Third-Party na Materyal. Ang mga Third-Party na Materyal at mga link dito ay ibinibigay lamang bilang isang kaginhawahan sa iyo, at ina-access at ginagamit mo ang mga ito nang buo sa iyong sariling peligro at napapailalim sa mga tuntunin at kundisyon ng mga third party.

9. Termino at Pagwawakas.

(a) Magsisimula ang termino ng Kasunduan kapag nag-download o nag-install ka ng Application o kinikilala ang iyong pagtanggap dito at magpapatuloy sa bisa hanggang sa wakasan mo o ng Kumpanya gaya ng itinakda sa Seksyon 9 na ito.

(b) Maaari mong wakasan ang Kasunduang ito sa pamamagitan ng pagtanggal sa Application at lahat ng mga kopya nito mula sa iyong Mobile Device.

(c) Maaaring wakasan ng Kumpanya ang Kasunduang ito anumang oras nang walang abiso kung hihinto ito sa pagsuporta sa Aplikasyon, na maaaring gawin ng Kumpanya sa sarili nitong pagpapasya o IBA PANG MGA PANGYAYARI SA PAGWAWAKAS. Bilang karagdagan, ang Kasunduang ito ay magwawakas kaagad at awtomatiko nang walang anumang abiso kung lalabag ka sa alinman sa mga tuntunin at kundisyon ng Kasunduang ito.

(d) Sa pagtatapos:

(i) lahat ng karapatan na ipinagkaloob sa iyo sa ilalim ng Kasunduang ito ay magwawakas din; at

(ii) dapat mong ihinto ang lahat ng paggamit ng Application at tanggalin ang lahat ng mga kopya ng Application mula sa iyong Mobile Device at account.

(e) Ang pagwawakas ay hindi maglilimita sa alinman sa mga karapatan o remedyo ng Kumpanya sa batas o sa equity.

10. Disclaimer ng Warranty. ANG APPLICATION AY IBINIGAY SA LICENSEE "AS IS" AT MAY LAHAT NG FAULTS AT DEPEKTO NA WALANG WARRANTY NG ANUMANG URI. HANGGANG SA MAXIMUM NA PINAHIHINTULUTAN SA ILALIM NG NAAANGKOP NA BATAS, KOMPANYA, SA SARILING PANGALAN AT SA PANGALAN NG MGA KAANIB NITO AT NITO AT KANILANG KANILANG KANILANG MGA LISENSOR AT SERBISYONG PROVIDER, TAHASANG TINANGGITAN ANG LAHAT NG WARRANTY, IPINAHAYAG MAN, IPINAHAYAG, SA IBANG STATUS. APPLICATION, KASAMA ANG LAHAT NG IPINAHIWATIG NA WARRANTY OF MERCHANTABILITY, FITNESS PARA SA ISANG PARTIKULAR NA LAYUNIN, PAMAGAT, AT HINDI PAGLABAG, AT MGA WARRANTY NA MAAARING UMALIS SA KURSE NG PAGTUNGKOL, KURSE NG PAGGANAP, PAGGAMIT, O TRADE PRACTICE. WALANG LIMITASYON SA NAUNA, ANG KOMPANYA ay HINDI NAGBIBIGAY NG WARRANTY O PAGSASABUHAY, AT HINDI GUMAGAWA NG ANUMANG URI NA ANG APPLICATION AY MAKAKATUTO SA IYONG MGA KINAKAILANGAN, MAKAMIT NG ANUMANG INILAY NA RESULTA, MAGING KASAMA, ANUMANG PAGSASANAY NG TRABAHO. , MAG-OPERAD NG WALANG PAG-ALAM, MATUNOD ANG ANUMANG MGA PAMANTAYAN SA PAGGANAP O PAGKAAASAHAN, O MAGING WALANG ERROR, O NA ANUMANG MGA ERROR O DEPEKTO AY MAAARING O IWAWAT.

ILANG MGA HURISDIKSYON AY HINDI PINAPAYAGAN ANG PAGBUBUKOD NG O MGA LIMITASYON SA IPINAHIWATIG NA MGA WARRANTY O ANG MGA LIMITASYON SA NAAANGKOP NA MGA KARAPATAN NG STATUTORY NG ISANG CONSUMER, KAYA ILAN O LAHAT NG NASA ITAAS NA PAGBUBUKOD AT LIMITASYON AY MAAARING HINDI UMAPAT SA IYO.

11. Limitasyon ng Pananagutan. HANGGANG SA KABUUSAN NA PINAHIHINTULUTAN NG NAAANGKOP NA BATAS, KAHIT KAHIT KAHIT KAHIT KAHIT KAHIT KAHIT KAHIT KAHIT KAHIT KAHIT KAHIT KAHIT KAHIT KAHIT ANG KUMPANYA O KANILANG MGA KAANIB NITO, O ANUMAN NITO O KANILANG KANILANG MGA LISENSOR O NAGBIBIGAY NG SERBISYO, HINDI MAGKAROON NG ANUMANG PANANAGUTAN NA MAGMULA O KAUGNAY SA IYONG PAGGAMIT NG TO. AT MGA SERBISYO PARA SA:

(a) PERSONAL NA PINSALA, PINSALA SA ARI-ARIAN, NAWALAN NG KITA, HALAGA NG KAPALIT NA MGA KALANDA O SERBISYO, PAGKAWALA NG DATA, PAGKAWALA NG GOODWILL, PAG-ALAM SA NEGOSYO, PAGBIGO NG COMPUTER O MALFUNCTION, O ANUMANG IBA PANG KAHITANG, KATOTOHANAN, KASUNDUAN, EKSKLUSYON MGA PINSALA.

(b) DIREKTAONG MGA PINSALA SA MGA HALAGA NA SA KASUNDUAN NA LUMAGOS SA HALAGANG TOTOONG BINAYARAN MO PARA SA APLIKASYON.

ANG MGA NAUNANG LIMITASYON AY MAG-AAPIL KUNG ANG GANITONG MGA PINSALA AY MULA SA PAGLABAG SA KONTRATA, TORT (KASAMA ANG PAGPAPAbaya), O IBA PA AT KAHIT KAILAN KUNG ANG GANITONG MGA PINSALA AY MAAARING MAKITA O ANG KUMPANYA AY IPINAYO NG POSSIBILIDAD. ILANG MGA HURISDIKSYON AY HINDI PINAPAYAGAN ANG ILANG MGA LIMITASYON NG PANANAGUTAN KAYA ILAN O LAHAT NG NASA ITAAS NA MGA LIMITASYON NG PANANAGUTAN MAARING HINDI MAG-AAP SA IYO.

12. Pagbabayad-danyos. Sumasang-ayon kang magbayad ng danyos, ipagtanggol, at panatilihing hindi nakakapinsala ang Kumpanya at ang mga opisyal, direktor, empleyado, ahente, kaanib, kahalili, at itinalaga nito mula sa at laban sa anuman at lahat ng pagkalugi, pinsala, pananagutan, pagkukulang, paghahabol, aksyon, paghatol, pag-aayos, interes , mga parangal, multa, multa, gastos, o anumang uri ng gastos, kabilang ang mga bayad sa abogado, na nagmumula sa o nauugnay sa iyong paggamit o maling paggamit ng Aplikasyon o iyong paglabag sa Kasunduang ito, kabilang ngunit hindi limitado sa nilalaman na iyong isinumite o ginawa. magagamit sa pamamagitan ng Application na ito.

13. Regulasyon sa Pag-export. Ang Aplikasyon ay maaaring sumailalim sa mga batas sa pagkontrol sa pag-export ng US, kabilang ang Export Control Reform Act at ang mga nauugnay na regulasyon nito. Hindi mo dapat, direkta o hindi direktang, i-export, muling i-export, o i-release ang Application sa, o gagawing accessible ang Application mula sa, anumang hurisdiksyon o bansa kung saan ipinagbabawal ng batas, panuntunan, o regulasyon ang pag-export, muling pag-export, o pagpapalabas. . Dapat kang sumunod sa lahat ng naaangkop na pederal na batas, regulasyon, at panuntunan, at kumpletuhin ang lahat ng kinakailangang gawain (kabilang ang pagkuha ng anumang kinakailangang lisensya sa pag-export o iba pang pag-apruba ng pamahalaan), bago i-export, muling i-export, ilabas, o kung hindi man ay gawing available ang Application sa labas ng US.

14. Mga Karapatan ng Pamahalaan ng US. Ang Aplikasyon ay komersyal na computer software, dahil ang nasabing termino ay tinukoy sa 48 CFR §2.101. Alinsunod dito, kung ikaw ay isang ahensya ng Gobyerno ng US o sinumang kontratista para doon, natatanggap mo lamang ang mga karapatang iyon kaugnay ng Application na ibinibigay sa lahat ng iba pang end user sa ilalim ng lisensya, alinsunod sa (a) 48 CFR §227.7201 hanggang 48 CFR §227.7204, patungkol sa Departamento ng Depensa at sa kanilang mga kontratista, o (b) 48 CFR §12.212, na may kinalaman sa lahat ng iba pang mga lisensyado ng Pamahalaan ng US at kanilang mga kontratista.

15. Pagkahihiwalay. Kung ang anumang probisyon ng Kasunduang ito ay labag sa batas o hindi maipapatupad sa ilalim ng naaangkop na batas, ang natitira sa probisyon ay susugan upang makamit nang mas malapit hangga't maaari ang epekto ng orihinal na termino at ang lahat ng iba pang mga probisyon ng Kasunduang ito ay magpapatuloy sa buong puwersa at bisa.

16. Batas na Namamahala. Ang Kasunduang ito ay pinamamahalaan at binibigyang-kahulugan alinsunod sa mga panloob na batas ng Estado ng Tennessee nang hindi nagbibigay ng bisa sa anumang pagpipilian o salungat sa probisyon o tuntunin ng batas. Anumang legal na demanda, aksyon, o paglilitis na magmumula sa o nauugnay sa Kasunduang ito o sa Aplikasyon ay dapat na eksklusibong itatag sa mga pederal na hukuman ng Estados Unidos o sa mga korte ng Estado ng Tennessee sa bawat kaso na matatagpuan sa Nashville, Tennessee. Isinusuko mo ang anuman at lahat ng pagtutol sa paggamit ng hurisdiksyon sa iyo ng naturang mga hukuman at sa lugar sa mga naturang hukuman.

17. Limitasyon ng Oras para Maghain ng Mga Claim. ANUMANG DAHILAN NG PAGKILOS O CLAIM NA MAAARI MONG NAGMULA SA O KAUGNAY SA KASUNDUANG ITO O ANG APLIKASYON AY DAPAT MAGSIMULA SA LOOB NG ISANG (1) TAON PAGKATAPOS ANG DAHILAN NG PAGKILOS AY UMAAMIT KUNG HINDI ANG GANITONG DAHILAN NG PAGKILOS O PAGHAHINGIN AY PERMANENTE.

18. Buong Kasunduan. Ang Kasunduang ito, ang aming mga tuntunin sa paggamit, ang aming patakaran sa pagkapribado, at anumang iba pang mga patakarang isinangguni o kalakip sa nabanggit ay bumubuo sa buong kasunduan sa pagitan mo at ng Kumpanya patungkol sa Aplikasyon at pumapalit sa lahat ng nauna o kasabay na mga pag-unawa at kasunduan, nakasulat man o pasalita, may kinalaman sa Application.

19. Waiver. Walang kabiguang mag-ehersisyo, at walang pagkaantala sa paggamit, sa bahagi ng alinmang partido, anumang karapatan o anumang kapangyarihan sa ilalim nito ang dapat gumana bilang isang pagwawaksi nito, at hindi rin dapat hadlangan ng alinman o bahagyang paggamit ng anumang karapatan o kapangyarihan sa ilalim nito ang karagdagang paggamit niyan o anumang iba pang karapatan dito. Kung sakaling magkaroon ng salungatan sa pagitan ng Kasunduang ito at ng anumang naaangkop na pagbili o iba pang mga tuntunin, ang mga tuntunin ng Kasunduang ito ang mamamahala.

tlTagalog
Mag-scroll sa Itaas