Lãi suất™

Nhận được khách hàng tiềm năng đủ điều kiện từ những người mua muốn đưa ra ưu đãi trước. Gửi cho tất cả người mua quan tâm thông báo đẩy về thời điểm và cách thức nhận được ưu đãi cuối cùng. Nhận thông tin chi tiết về định giá tài sản trên thị trường địa phương. (hiện chỉ khả dụng trên ứng dụng DirectOffer).

viTiếng Việt
Cuộn lên trên cùng